Zájmové kroužky pro školní rok 2019/20

Kategorie: Družina Zveřejněno: středa 23. srpen 2017 10:55 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

 

 

Kroužky a zájmové činnosti pro školní rok

2019/20

 
 

      14:45-16:15

 
pondělí

Čtenářské kluby -

1. stupeň (projekt ESF ve spolupráci s Nová škola o.p.s. a KVKLI)

13:10 - 14:30

1. Pečení (Alenka)

2. Stolní tenis (Katka) 14:45-15:30

3. Míčové hry

(Katka)15:30-16:15

 

Deskové hry                pro 2. stupeň

(Mgr. F. Šrám) 

 14:00 - 15:00

úterý

 

Logopedie

14:00 - 15:00

(Mgr. L. Šepsová,

Mgr. R. Pavlů)

1. Vaření (Katka)

2. Dívčí klub (Janinka)

 

 
středa  

Čtenářské kluby -

1. stupeň (projekt ESF ve spolupráci s Nová škola o.p.s. a KVKLI)

13:10 - 14:30

1. Zdravé tělo (Alenka)

2. Keramika (Janinka)

 3. Lego kroužek (externí lektor) - 15:30 - 16:15

 

 

 

čtvrtek

Hra na kytaru 1. st.

(Mgr. B. Benešová)

13:45 – 14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hra na kytaru 1. st.

(Mgr. B. Benešová)

14:30 – 15:15

 

2. Keramika (Alenka)

3. Kroužek moderního tance (14:30 - 15:30)

www.musictime.cz 

 přihlašování elektronicky od 3.9. 2019

4. Poznáváme přírodu - turistický kroužek (14:00 - 15:00 -

Mgr. H. Gdulová)

 

5. Věda nás baví 

(14:00 - 15:00)

 www.vedanasbavi.cz

přihlašování elektronicky v průběhu září

Hra na kytaru 2. st.

(Mgr. B. Benešová)

15:15-16:00

pátek

 

Hodina pohybu

(Mgr. K. Nácovský)

1. Hra na kytaru 1. st.

(Mgr. B. Benešová)

13:15 – 14:00

Hra na kytaru 2. st.

14:00 - 14:45

2. Hra na ukulele

(Mgr. A. Havlová)

3. Výtvarné techniky

(Janinka)