4.C - Mgr. Radka Papasová (PP)

Kategorie: třídy - archiv Zveřejněno: pondělí 10. únor 2020 9:22 Napsal Super User

 

 

Informace ze třídy 4. C 

Poslední školní týden + další informace

Pondělí  22. 6. – pro žáky, kteří nechodí do školy 13:00 sraz u školy (vchod pro žáky)  vyklízení skříněk, vyzvednutí věcí (VV kufřík, věci z lavic, tělocvik; výkresy aj.),

odevzdání:  pracovní sešit z ČJ a MA, sešit na zápisy - PŘ, VL - dějiny, zeměpis; přehled učiva; sešit ČJ školní, domácí, sešit na diktát, M školní (některé sešity mohou mít děti již ve škole); odevzdání klíče od skříňky; 

Výlety budou ještě upřesněny a opět poslány informace a dotazníky (V plánu je ZOO, okolí Ještědu, a ....? ). 

Úterý     23. 6. – výlet

Středa    24. 6. –  výlet

Čtvrtek  25. 6. - výlet

                          

Pátek     26. 6. - rozdávání vysvědčení – 8:00 - max. do 9:00

               -žáci obdrží seznam pomůcek na příští školní rok

29.  - 30. 6 - ředitelské volno

Od 1. 7.  do 31. 8.  - letní prázdniny

Nástup do školy 1. září v 8.00 hod.

Průkaz cyklisty - společně si jej děti udělají na začátku 5. ročníku (testy budeme probírat spolu, jízda na kole bude na Vás, trénovat mohou děti i na dopravním hřišti PO - PÁ od 9.00 - 14.00 hod.)

Focení třídy - mělo by proběhnout na začátku 5. tř.

Učebnice - přes prázdniny prohlédnout, pokud jsou popsané vygumovat, slepit apod.; vybírat se budou v 5. tř. (s některými budeme ještě pracovat)

 Úkoly od 15. do 19. 6.

Dobrý den, 
příkládám  poslední úkoly v tomto školním roce. Moc jich není, takže děti mohou věnovat čas dokončení chybějících úkolů. 
 
Ve čtvrtek 18. 6. nás čeká Den bláta v Ekoparku Liberec.  Věřím, že se nás sejde opět hodně. :-) Bližší informace budu posílat v pondělí.
Přeji hezký týden.
Radka Papasová
 
 
VL - Vodstvo ČR - vypracuj pracovní list, který je na učebně, pomůže ti k tomu učebnice s. 29 až 31 a příruční mapa.
 
PŘ -  Zopakuj si ekosystém park - Učebnice s. 50-52.
Pak vypracuj v pracovním sešitě  na s. 30 cv. 3.
 
ČJ - vypracuj pracovní list, který najdeš na učebně. Máš na to celý týden;
 
MA - platí to stejné, co u českého jazyka :-)
 

 Úkoly od 8. do 12. 6.

Dobrý den,

tento týden se budeme věnovat v ČJ slovesům, v MA - tabulkám a grafům, VL - povrchu ČR a v PŘ - živočichům v parcích. 
 
Na čtvrtek nebo pátek plánuji další společnou vycházku. Informace budu ještě posílat.
Přeji hezký týden.
Radka Papasová
 
Pondělí 8. 6.
PŘ - Učebnice s.  51 - 52 přečíst nebo interaktivní učebnice s. 63-64, video, cvičení.

Pracovní sešit s. 30 cv. 2.  

 
Úterý 9. 6.
ČJ - Pracovní sešit s. 57 cv. 7 a 8.
Malá nápověda - mluvnické kategorie, které zatím určujeme u sloves jsou : osoba (1., 2., 3.), číslo (jednotné a množné), čas (minulý, přítomný, budoucí). A pak je ještě způsob, ale ten si necháme do 5. tř. :-)
 
MA - Pracovní sešit s. 12 cv. 1, cv. 2. 
 
VL - Učebnice s. 24 -  Prohlédni si mapu s pohořími i nížinami a všechno najdi v příruční mapě. Pracuj také podle otázek v modrém rámečku.
Vše si můžeš ještě prohlédnout, přečíst, natrénovat v interaktivní učebnici s. 19-20 - videa, cvičení.

Pracovní sešit - s. 14 cv. 3 a s. 15 cv. 4 - vypracuj podle mapy, učebnice. U cv. 4, ke každému pohoří dopiš ještě název nejvyšší hory. 

Středa 10. 6.
ČJ - Pracovní sešit s. 58 cv. 10 a 11. (Připomenou si to můžeš v učebnici s. 86 ve žlutém rámečku)
 
MA - Pracovní sešit s. 12 cv. 3 (Jak má sloupkový diagram vypadat uvidíš na straně 11 cv. 3, 4).
Pracovní sešit s. 13 cv. 1. Zkoušku provádíme záměnou sčítanců.  Největší součet zakroužkuj červeně a nejmenší součet zakroužkuj modře.
 
Čtvrtek 11. 6
ČJ - Pracovní sešit s. 58 cv. 12. ,řiď se zadáním a ještě zvratná slovesa zakroužkuj zeleně.

Nápověda - ve slově kroužil_ bude měkké i
                   - co jsou zvratná slovesa najdeš v učebnici s. 88, pokud si nejsi jistý/á
                   -  postup při odůvodňování "íček" - tvrdá a měkká souhláska - tam je to jednoduché :-)
                                                                         - obojetná souhláska - uprostřed slova - řídím se vyjmenovanými a příbuznými slovy (pozor u slov my, vy, brzy)
                                                                                                            - na konci slova - podstatné jméno - určím rod a vzor podst. jména 

MA - Pracovní sešit s. 13 cv. 3

Pracovní sešit s. 13 cv. 4 - nápověda (M = 1 000, D = 500, C = 100, XL = 40, V = 50, I = 1)

 

Anglický jazyk 8.6. – 12.6.

učebnice str.53 (popis obrázku there is / are)  - ústně během Meetu ST 10:00

učebnice str.56 (otázky) - ústně během Meetu ST 10:00

prac.sešit str.53 /5, 6 (přečíst text a odpovědět na otázky)

prac.sešit str.67 / 4 (přiřadit) – opakování zvířata, části těla, oblečení

online procvičování:  https://agendaweb.org/grammar/there_is_are-exercises.html

 

Úkoly od 1. - 5. 6. 

Dobrý den,

Tento týden se budeme věnovat v ČJ slovesům, v MA - tabulkám a grafům, VL - povrchu krajiny a v PŘ - rostlinám v parcích. 
Přeji pěkný červnový týden.
Radka Papasová
 
1. 6.
ČJ - Napiš alespoň 10 vět, jak by měl podle tebe vypadat ideální MDD. ( Co by si chtěl/a dělat, zažít, dostat, s kým bys chtěl/a být  apod.)
 
MA - Vymysli, napiš a vyřeš slovní úlohu nebo křížovku nebo tajenku nebo jiný zajímavý úkol pro své spolužáky k tématu Mezinárodní den dětí.
 
PŘ - Přečti si o parku - učebnice s. 50 -51, přepiš si zápis (žlutě máš označený úkol); můžeš se inspirovat i v interaktivní učebnici s. 60 - 62. .🌳🌷🌲
Pracovní sešit s. 29 cv. 1
Udělej si vycházku do nejbližšího parku v okolí tvého bydliště a zkontroluj, zda tam najdeš alespoň některé rostliny, o kterých sis přečetl/a :-)

2. 6.
ČJ - Pracovní sešit - s. 55 cv. 1 - slovesa podtrháváme vlnovkou; hledáme odpověď na otázku CO, KDO DĚLÁ? (běhá, hraje si, myslel,...)
                             s. 55 cv. 2 - osoba - 1 (já, my), 2 (ty, vy), 3 (on, ona, ono, oni, ony, ona)
                                                - číslo - jednotné, množné
                                                - čas minulý (skákal jsi, opalovali jsme se), přítomný (snídám, běháme),  budoucí (bude číst; zaběhne)
Pomoci ti může žlutý rámeček (první)  v učebnici na str. 86.
 
MA - Pracovní sešit s. 9 cv. 1, 2 

VL - Učebnice s. 23 přečíst, napsat zápis, popř. interaktivní učebnice s. 18, fotky. 
U zápisu máš opět drobný úkol.
Pracovní sešit s.  14 cv. 1, 2.

3. 6.
ČJ - Pracovní sešit s. 56 cv. 4;
                           s. 55 c. 3 - celé ; u 3 b) - zvratná slovesa mají k sobě zájmeno si nebo se, např. hrál si, smažilo se, ...
 
MA -  Pracovní sešit s. 9 cv. 3 a 4 (Úbytek - bylo jich méně). 
 
4. 6.
ČJ - Nejdříve vypracuj  pracovní list - učebna (Slovesa určitá a neurčitá), a pak se pusť do úkolu v pracovním sešitě s. 56 cv. 5
 
MA - Pracovní sešit s. 11 cv. 1 - k barevným čtverečkům napiš o jakou hru se jedná (pomůže ti číslo z tabulky a stejné číslo v kruhovém diagramu).
                           s. 11 cv. 2 - Pořádně si prohlédni tabulku a podle počtu urči kde v diagramu bude daný den (velikost ti určitě pomůže). Na každý den použij jinou barvu, vybarvi poměrnou část kruhu, dopiš číslo a stejnou barvou vybarvi i čtvereček u daného dne. (Inspiruj se ve cv. 1).
Přijdeš na to, co napíšeš do oválu? Věřím, že ano.
 
5. 6.
ČJ - Pracovní sešit s. 57 cv. 9 a s. 56 cv. 6  (Nad slovesa ve větách tužkou dopiš v jakém jsou čase).
 
MA - Pracovní sešit s. 11 cv. 3 - až budeš do tabulky zapisovat počet pohlednic - zjisti si, po kolika počítáme mezi jednotlivými čísly zda po 10 nebo po 100 nebo po 1000.

Pracovní sešit s. 11 cv. 4 - pořádně si prohlédni graf + připojené vysvětlivky ke sloupcům. Pak rozhodni o pravdivosti tvrzení.

 

Anglický jazyk  1.6. – 5.6.

1) Lekce 12 -  nová slovní zásoba (do slovníčku)

12 lekce

2) Zápis do školního sešitu

nadpis :    There is / isn’t ,  There are / aren’t

There is a cat.     Je tam kočka.    

There isn’t a ball.    Není tam míč.

There are three elephants.     Jsou tam tři sloni.

There aren’t two monkeys.     Nejsou tam dvě opice.

3) Procvičování

Meet ST 10:00 - procvičování nové slovní zásoby a gramatiky 

učebnice str.51 (přečist, přeložit, říct, co je na obrázcích)

prac.sešit str.51 / 1,2 (přečíst, přeložit, přiřaďit a doplňit)

 

 

Úkoly od 25. - 29. 5.

Dobrý den,

přikládám úkoly na celý týden rozdělené do jednotlivých dnů. Děti je budou mít rozpracované také na učebně, kde jim budou  přicházet postupně, jak jsou zvyklé.

V úterý videohovor bude, klasicky od 9. 30 hod. Ať si děti připraví učebnici  a pracovní sešit MA.

Děkuji za spolupráci  a  přeji příjemný zbytek neděle a pohodový týden.   Radka Papasová

 
Pondělí 25. 5.
PŘ - opakování Ekosystém louka - U s. 44 - 49, PS s. 38-39; vypracovat test​ 
​ČJ - učebnice s. 83 cv. 2, cv. 3 
M -    učebnice s. 20 cv. 1, 2, 3 a s. 21 cv. 5 - vypracovat do pracovního listu; přečíst si zelený a růžový rámeček; všechno to je jen o násobení.
 
Úterý 26. 5.
ČJ - vypracovat pracovní list
M - učebnice s. 21 cv. 6 - ústně;
   - pracovní sešit s. 22 cv. 1, 2
VL - opakování Mapy a orientace podle map - U s. 17 - 21; PS s. 9 - 12; Vypracovat opakování v pracovním sešitě s. 13
Středa 27. 5.
ČJ - učebnice s. 84 cv. 6 písemně, cv. 7 - psát rovnou správné tvary a řadit podle abecedy, každý sloupek zvlášť
M -  PS - 3a), 4 
 
Čtvrtek 28. 5.
ČJ   - učebnice s. 84 cv. 8, cv. 9  
 M  - U s. 24 cv. 1 - vybrat si jeden postup a podle něj cvičení vyřešit, cv. 5 - příklady přepsat do sešitu, vypočítat a zkontrolovat podle kalkulačky  
 
Pátek 29. 5. 
ČJ - pracovní list - Doplňování vhodných slov, přísloví
MA -. učebnice s. 24 cv. 2; cv. 3 

Témata od 25. - 29. 5

ČJ - Opakování podstatných jmen

M - Přímá úměrnost, slovní úlohy

VL - Opakování - Mapy a orientace v mapě

PŘ - Opakování - Ekosystém louka

 

Anglický jazyk 25.5. - 29.5. (online, ve škole)

prac.sešit str.72 / body (popiš části těla)

google učebna  - prac.list body parts, monsters

opakování – části těla, popis osob, příšerek (sloveso is / isn’t, has got, hasn’t got)

                   -písnička Head, shoulders, knees and toes

 

Úkoly na 22. 5

Dobrý den, 

dnes mají děti  připravené z ČJ a MA pracovní listy - buď na učebně, kdo ji používá nebo jako přílohu v mailu.

Přeji Vám krásný  a pohodový zbytek týdne.

R. Papasová

 

Úkoly na 21. 5. 

Dobrý den,

s úkoly na čtvrtek tu jsem. Doufám, že půjdou dětem hladce.

S pozdravem 
Radka Papasová
 
ČJ - učebnice s. 81 cv. 4 - básničku přepsat - modře označit podst. jména rodu mužského, žlutě - podst. jména rodu ženského a zeleně -  podst. jména rodu středního, pak nad ně napsat vzor.; 
      - učebnice s. 82 cv. 7 - ústně
       - učebnice s. 82 cv. 10 - vypsat jen objevená slova a do závorky napsat vzor. 
          příklad: Pepa řezal novou pilu. pařez (hrad)
       (pracovní list na učebně)
MA - Učebnice s. 18 cv. 24 - tabulku přepsat do sešitu a vyplnit
                          s. 18 cv. 25 - vypočítat
      - (informace také  na učebně)
VL - Orientace podle mapy - učebnice s. 21 přečíst; pracovní sešit s. 12 cv. 4, 5, 6

Úkoly na 20. 5. 

 ČJ -Popis skřítka (viz úkol z kde úterý) - napsat o něm co nejvíce informací (jak vypadá,  kde žije, co rád jí, co rád/nerad dělá, jakou má povahu, čím je prospěšný apod. 

MA - učebnice s. 18 cv. 20, 22, 23

Úkoly na 19. 5. 

Dobrý den,

pro dnešek mají děti vypracovat tyto úkoly:
ČJ - Učebnicie s. 81 cv. 5 + pracovní list na učebně.
 
MA - učebnice s. 18 cv. 19 - vypočítat 4 příklady i se zkouškou a pak si vybrat jednu úlohu buď cv. 18 nebo 21 a to celé vypracovat.
 
Věřím, že děti zvládnou úkoly rychle a správně.
Přeji Vám krásný slunečný den.
 
Radka Papasová

 

Anglický jazyk 18.5. – 22.5.

 Lekce 11 (části těla, sloveso have got)

prac.sešit str.49 / 4 (křížovka), 49/5 (have / has) – Bendy and Blob – množné číslo – have (mají)

                                                                                          Bendy – jednotné číslo 3.os. – has (má)

prac.sešit str.50 /6 (vybarvi a doplň věty), str. 50 /7 (doplň)

učebnice str.50 (popiš papoušky 1,2,3 – This parrot has got ... a green head, orange shoulders..)

google učebna – Meet ST 10:00

online procvičování

https://agendaweb.org/vocabulary/body-exercises.html         https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/

https://www.gamestolearnenglish.com/spelling-bee/              https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/

 

Úkoly na 15. 5. 2020

Dobrý den,

přikládám  poslední úkoly v tomto týdnu.
Vážím si vaší spolupráce a přeji Vám pěkný zbytek týdne.
Radka Papasová
 
ČJ - vypracovat  pracovní list. (Doplńovat rýmy a přísloví)
MA - pracovní sešit s. 6 cv. 11, 14,  dobrovolné je cv. 13
 

 

Úkoly na 14. 5. 2020

Dobrý den, 

s úkoly tu jsem. 

S pozdravem 

Radka Papasová
 
ČJ - učebnice s. 81 cv. 1 - stačí napsat pouze správné tvary slov
                                cv. 2 - napsat řešení hádanek v přesném pořadí jak jdou za sebou a určit rod a vzor. 
         (pracovní list na učebně)
MA - učebnice s. 16 cv. 11 - pouze 1. sloupeček + zkouška
                         s. 17 cv. 14 celé + zkouška
         (pracovní list na učebně)
VL - Vysvětlivky mapy - učebnice s. 18 uprostřed, s. 19 - přečíst, přepsat si zápis (příloha)
     - pracovní sešit s. 10 cv. 5, 6 

 Úkoly na 13. 5. 2020

Dobrý den,

dnešní úkoly jsou následující: 
 
ČJ - učebnice s. 80 cv. 4 a 3 - všechna slova napsat pouze v 5. p. č. j.. Pomůže i modrá tabulka na konci stránky.. (Děti mají pracovní list na učebně)
 
MA -  pracovní sešit s. 14 cv. 5 a s. 15 cv. 6. 
        
Děkuji za spolupráci a přeji krásný den.
R. Papasová
 

 

 Úkoly na 12. 5. 2020

Dobrý den,
jsem tu opět s úkoly, aby se děti nenudily :-)
S pozdravem 
R. Papasová
 
ČJ - učebnice s. 80 cv. 3 - písemně (se správnými tvary pomůže tabulka ve cv. 2) (Pracovní list na učebně)
 
MA - pracovní sešit s. 15 cv. 1, 2 ,3 . Postup výpočtu je stejný jako počítaly děti včera; u cv. 1 i 2 si to mohou nakreslit. Ve cvičení 3 je opačný postup (místo dělení, je potřeba násobit jmenovatelem.)

Úkoly na 11. 5. 2020

ČJ - učebnice s. 80 cv. 1 (pojmenovat obrázky a určit vzor), podle cv. 2 vyskloňovat slova hokejista a průvodce v čísle jednotném i množném (pracovní list na učebně)

MA -  učebnice s. 16 cv. 8 - přečíst a zlomky opsat do sešitu; cv. 9 písemně; s. 17 cv. 12 písemně (pracovní list na učebně)

VL - Měřítko mapy - učebnice s. 18 přečíst + přepsat zápis; pracovní sešit s. 10 cv. 4

PŘ - Rostliny na loukách - učebnice s. 46 - 47 - přečíst + přepsat zápis; pracovní sešit s. 38 cv. 1, 2, 3

 

Anglický jazyk 11.5. – 15.5.

lekce 11 – body parts (části těla)

1) slovní zásoba do slovníčku

lekce 11       lekce 11 2

2) google učebna - procvičování výslovnosti – Meet ST 10:00

                                                                      - odkaz na video, obrázkový slovník

                              -obrázkový kvíz body parts

3) prac.sešit str.47 / 1 (zaškrtni správnou odpověď)

4) online procvičování:

https://agendaweb.org/vocabulary/body-exercises.html

https://www.eslgamesplus.com/body/

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/parts-the-body

https://www.mes-games.com/bodyparts.php

 

Témata na týden od 11. - 15. 5.

ČJ - Skloňování podle vzorů soudce a předseda; opakování skloňování podst. jmen rodu mužského

MA - zlomky - výpočet částí z celku; písemné dělení a odčítání

VL - Měřítko a vysvětlivky mapy

PŘ - Rostliny na louce

Úkoly na 7. 5. 2020

Dobrý den,

dnešní  úkoly mají děti na pracovních listech na učebně.

ČJ -  vypracovaný list dají jako přílohu k úkolu na učebně. (V úterý jsme si to ukazovali.)

MA - vyřeší a odešlou zpět klasicky. :-)

VL - zhlédnout video k dopravní výchově a udělat test.

Děkuji všem rodičům za spolupráci. Děti pracují báječně.  

Přeji krásný a pohodový prodloužený víkend.

Radka Papasová

 

Úkoly na 6. 5. 2020

Dobrý den,

posílám úkoly s dnešním datem.
S pozdravem
Radka Papasová
 
ČJ  - učebnice s. 79 cv. 4 písemně  (pracovní list na učebně)
M - pracovní sešit s. 6 cv. 9 a 15  (pracovní list na učebně)
      

Úkoly na 5. 5. 2020

Dobrý den,

přikládám úkoly na dnešní den. 
Těším se na dnešní setkání s dětmi při videohovoru. Odkaz děti najdou opět v kurzu ČJ, na streamu hned nahoře. Začínáme v 9. 30. :-)
Radka Papasová
 
ČJ - pracovní list  (učebna)
M - pracovní sešit s. 6 cv. 8; odpověď na otázku najdou v pracovním listě (učebna)

 

Anglický jazyk 4.5. - 7.5.

- prac. sešit str.54 / 7 (opakování turn left/ turn right / go straight on)

- prac. sešit str. 54 / 8 (zakroužkuj oblečení)

- prac.sešit str. 55 - 56 (Our pets -  projekt - Naši domácí mazličci)

                                   - nakresli nebo nalep obrázky (fotky), napiš o svém mazlíčkovi (pokud nemáš mazlíčka, napiš o tom, kterého by sis přál)

                                  - průzkum třídy uděláme ústně během Meetu v google učebně (ST 10:00)

 

Úkoly na 4. 5.

Témata na tento týden:

ČJ - procvičování skloňování podst. jm., práce s informacemi

MA - písmené násobení; přednosti matematických operací

VL - mapy

PŘ - ekosystém louka

Dobrý den,

máme tu nový týden a s ním další úkoly. Je jich méně, tak ať děti využijí čas k dokončení, chybějících úkolů a vy k odpočinku.
Doporučuji sledovat UčíTelku na ČT 2 od 10:50 hod.
 
Prosím, zda byste mi mohli během dnešního dne napsat, zda pustíte Vaše dítě od 25. 5. do školy. (Kdo jste již tak učinil, berte tuto prosbu za bezpředmětnou.)
 
Děkuji Vám za spolupráci a přeji krásné květnové dny.
Radka Papasová
 
ČJ - vypracovat pracovní list (učebna)
M - pracovní sešit s. 6 cv. 7 + pracovní list (učebna)
VL - Namalovat mapku okolí svého bydliště, pomoci může učebnice s. 18, 19
      - pracovní sešit s. 9, cv. 2, 3
PŘ - vyjít si na procházku (výlet) někam na louku a namalovat rostliny, které tam uvidí + napsat jejich jména; pomoci může učebnice s. 44 a 45 nebo interaktivní učebnice s.67, 69 nebo atlas rostlin 
Na úkol z VL a PŘ mají děti týden. :-)

 

Úkoly na 30. 4.

Dobrý den, 

přikládám úkoly pro poslední dubnový den.

Vzhledem k plánovanému návratu dětí do školy od 25.5.2020 zjišťujeme, kdo z vás o tom uvažuje. Prosím o vaše vyjádření na můj email. Děkuji

Děkuji Vám za dosavadní spolupráci a přeji krásný prodloužený víkend.,

Radka Papasová

ČJ - Pracovní list -Čarodějnice - děti ho mají na učebně nebo jako příloha k mailu

MA - Pracovní list - Čarodějné počítání - opět na učebně nebo v mailu

 VL - Mapy a plány - učebnice s. 17 přečíst nebo interaktivní učebnice - Mapy s. 13, foto, přepsat si zápis (učebna, mail)

      - pracovní sešit s. 9 cv. 2, 3

 

Úkoly na 29. 4.

Dobrý den,

úkoly pro dnešek jsou opět tu.

Přeji hodně sil a pohodu. 

R. Papasová

ČJ -  Učebnice s. 79 cv. 2 (kvíz na učebně), cv. 3 - písemně do sešitu

MA - Pracovní sešit s. 14 cv. 3, 4 - vysvětlení mají děti na učebně

Úkoly na 28. 4. 

Dobrý den,

s úkoly tu jsem.

Připomínám dnešní videohovor pro děti od 9.30. Odkaz mají děti na učebně v kurzu ČJ, na streamu. 

Od 17  do 18 hod. je volný videohoror pro rodiče. 

Doporučuji dnes zhlédnout UčíTelku - mají se probírat zlomky.

 

ČJ - učebnice s. 79 cv. 1 (pracovní list na učebně)

MA - učebnice s. 13 cv. 9 a s. 15 cv. 3 ústně

                         s. 15 cv. 1, 2, 4 písemně (pracovní list na učebně)

Anglický jazyk 27.4.-1.5.

slovní zásoba clothes (oblečení)

prac.sešit str.45 /5 (doplň a vybarvi)

prac.sešit str.45/6 (zakroužkuj)

předložka on (na), in (v)

prac.sešit str.46 /7 (přiřaď a vybarvi)

google učebna – pracovní list (clothes, věty s has got)

 

Úkoly na 27. 4,

Dobrý den,

jsem tady opět s úkoly na pondělí. Věřím, že je děti zvládnou.
Pracovní listy mají děti na učebně i s informacemi k jednotlivým úkolům.
Přeji Vám krásné dny
Radka Papasová 
 
ČJ - pracovní sešit s. 54 celá
      
MA - pracovní sešit s. 5 cv. 1, 2, 3
 
VL - Opakování (učebnice s. 3 - 16, zápisy v sešitě) 
      - Pracovní sešit s. 8 celá
 
PŘ - Opakování (učebnice s. 36 - 41; zápis v sešitě, pracovní sešit) 

Témata na týden od 27. 4. do 1. 5.

ČJ - Skloňování podle vzoru stroj; opakování

MA - Zlomky; opakování početních operací 

VL - Opakování - Naše vlast; Mapy a plány;, DV  - jízda na kole

PŘ - Opakování ekosystému pole

Úkoly na 24. 4. 

Dobrý den,

i na dnešek mám pro děti připravené úkoly, poslední v tomto týdnu. Ať jdou dětem od ruky.
Přeji krásný, odpočinkový zbytek týdne.
Radka Papasová
 
ČJ - Pracovní sešit s. 51 cv. 23 a 24 (Na učebně mají pracovní list i s kontrolou pro cv. 23)
MA - Učebnice s. 13 cv. 6 - písemně
 Pracovní sešit s. 14 cv. 1 (na učebně ve formě pracovního listu) a cv. 2

 

Úkoly na 23. 4.

Dobrý  a hezký den,

s úkoly pro dnešní den tu jsem. Děti, které pracují přes učebnu, mají úkoly rozepsané a upravené tam. :-)

R. Papasová
 
ČJ - Učebnice s. 78 cv. 3 písemně; cv. 4 - stačí vypsat slova, která se doplňují ve správném pořadí a tvaru. (Pomoc může učebnice s. 73)
 
M - Učebnice s. 13 cv.  5 - přečíst a přepsat do sešitu
    - Pracovní sešit s. 4 cv. 13
 
VL - Učebnice s. 14 - Státní symboly a státní svátky - přečíst, zápis (vytisknout a nalepit do sešitu; pokud tuto možnost nemáte, tak přepsat a malovat :-); u státních svátků psát jen to co je modré)
     - Pracovní sešit s.  2 cv. 4 a st. 3 cv. 2, 3
 

Úkoly na 22. 4.

Dobrý den,

dnešní úkoly jsou směřované ke Dni Země a děti je mají připravené na pracovních listech - buď na učebně nebo v mailu jako přílohu.

Jsem přesvědčená, že si s tím děti hravě poradí. :-)

Přeji krásný den. R. Papasová

 

Úkoly na 21. 4.

Dobrý den, 

jsem tu s úterní dávkou úkolů. Věřím, že to děti opět zvládnou. :-)
Přeji pěkný a slunečný den.
Radka Papasová
 
ČJ - učebnice s. 78 cv. 2 písemně - děti cvičení mají na učebně jako pracovní list
 
MA - učebnice s. 12 cv. 1, 2, 4.  Začínáme zlomky - potrénujeme dnes při videohovoru - děti si mají připravit 3 papírové čtverce, obdélníky  a pastelky.
 
         Bylo by dobré, aby děti mohly doma dělit papírové čtverce, obdélníky, trojúhelníky, kruhy, nebo   chleba, rohlíky, koláče, čokoládu, pizzu, apod. na poloviny (2 stejné části), na čtvrtiny (4 stejné části), na osminy (8 stejných částí), na třetiny  (3 stejné části) a i šestiny (6 stejných částí).. 
Mohlo by jim pomoci i zhlédnutí tohoto  výukového videa:
Je velmi důležité, aby si děti co nejvíce dělení na části vyzkoušely.
 
       - pracovní sešit s. 4 cv. 12 - u sčítací pyramidy - vždy sečtu 2 čísla vedle sebe a výsledek napíši do okénka nad ně; u odčítací pyramidy - odečtu 2 čísla od sebe a výsledek píši do okénka pod ně.
 

Anglický jazyk 20.4.-24.4.

- slovní zásoba oblečení (clothes), opakování barvy (colours)

slovicka 10

trénink výslovnosti   – online slovník https://dictionary.cambridge.org/

                                      -  obrázkový slovník picture dictionary   https://www.anglomaniacy.pl/clothesDictionary.htm#flashcards

                                    - video se slovíčky  https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U

prac.sešit str.43/1,2(přečti, popiš a vybarvi)   str.73, 74 / clothes (přečti a vybarvi)

v google učebně bude kvíz (clothes)

online procvičování  https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-obleceni-moda

                                     https://agendaweb.org/vocabulary/clothes-exercises.html

https://www.eslgamesplus.com/clothes-and-colors-esl-vocabulary-games-elementary-learners/

https://www.gamestolearnenglish.com/

 

Úkoly na 20. 4. 2020

Dobrý den,

témata pro tento týden:

ČJ - Skloňování podstatných jmen rodu mužského vzor muž

M - Počítání přes milion, zlomky (začneme si je vysvětlovat v úterý při videohovoru)

PŘ - Živočichové na poli - savci

VL - ČR - demokratický stát, státní symboly, státní svátky

A teď již úkoly pro dnešní den.

ČJ - Učebnice s. 78 cv. 1 - děti cvičení mají ve formě pracovního listu na učebně

MA - Pracovní sešit s. 4 cv. 9, 10, 11 - vypracují a výsledky mi pošlou přes učebnu

PŘ - Živočichové na poli - savci - učebnice s. 41-42 - přečíst,(kdo nemá dopíše zápis z minulého týdne),

      - pomoci může interaktivní učebnice -  Pole - s. 78 - video, cvičení

      - pracovní sešit s. 36 cv. 2 

VL - ČR - demokratický stát - učebnice s. 11 - přečíst, napsat zápis (přílohou vložen na učebně)

       - pracovní sešit s. 3 cv. 1

 

Úkoly na 16. 4. 2020

Dobrý den, 

přikládám další porcičku úkolů. Děti si s tím určitě hravě poradí. :.)

Přeji Vám pohodový den   Radka Papasová

 
ČJ - Učebnice s. 77 cv. 10 - písemně (Doplnit a slovo, které je větě nesmyslem podtrhnout a do závorky za větu napsat správnou možnost).
     - dobrovolné trénování  pro 4. ročník na umimecesky
 
MA - Pracovní sešit s. 4 cv. 8 (zkouška u sčítání je provádí záměnou sčítanců, zkouška u odčítání se provádí sečtením menšitele a rozdílu)
       - dobrovolné trénování  pro 4. ročník na matika.in - +,- Počítání 
 
VL - Učebnice s. 6 -10 Kraje a krajská města - přečíst, do sešitu napsat název kraje a k němu připsat krajské město; ukazovat si to i na mapě 
      - možno využíi interaktivní učebnici - Naše vlast - s. 9 - cvičení, ČT edu - České pexeso
      
Přesné odkazy na dobrovolná cvičení jsou dány na učebně. :-)
 

Úkoly na 15. 4. 2020

Dobrý den,
jsem tu opět s úkoly. Věřím, že je děti zvládnou lehce.:-)
Radka Papasová
 
ČJ - Učebnice s. 77 cv. 9 - písemně
MA - Pracovní sešit s. 3 cv. 5
 
A to je pro dnešek všechno. :-D

 

Úkoly na 14. 4. 2020

Dobrý den,

doufám, že jste si Velikonoce užili v pohodě. Tento týden bude pro Vás a děti odpočinkový, aby si děti mohly dodělat úkoly, které jim chybí.
Věřím, že Vám i dětem  to pomůže. Dětem budou úkoly přicházet každý den na učebnu. 
Témata pro tento týden:
ČJ - skloňování podstatných jmen rodu mužského: pán, hrad, muž
M - sčítání a odčítání přes milion
PŘ - Tažní a stálí ptáci
VL - Kraje a krajská města
Přeji pěkný den.. R. Papasová
 
ČJ - pracovní list. - opakování velikonočního týdne, mají ho na učebně.
 
M - pracovní sešit s. 3 cv. 4, Pozor na to, jak zapsat 170 tisíc jako číslo.
 
PŘ - učebnice s. 40-41 Tažní a stálí ptáci - přečíst, a do sešitu přepsat zápis - je na učebně..
      - doplňující - interaktivní učebnice  - Pole - s. 78-79 - video nebo https://edu.ceskatelevize.cz/zemedelska-krajina-pole-i-5e441a37f2ae77328d0a6942.
 

 

 Úkoly od 7. - 13. 4.

Dobrý den, 

v tomto velikonočním týdnu, přijde dětem na učebnu každý den  pracovní list s informacemi  a úkoly k danému dni. 

Připomínám v úterý v 9.30 opět videohovor (odkaz mají  děti na učebně). Už se na ně těším.

Přeji Vám všem pěkný a pohodový velikonoční týden. R. Papasová

 

Anglický jazyk 6-13.4.

opakování – slovní zásoba zvířata, popis zvířat

kvíz a prac.list v google učebně

online procvičování  https://agendaweb.org/vocabulary/animals-exercises.html

prac.listy a poslechová cvičení https://agendaweb.org/vocabulary/animals-worksheets-resources.html

 

dobrovolné procvičování Happy Easter (Veselé Velikonoce)

Happy Easter (Veselé Velikonoce) – uč.str.74-75 (čtení)

online procvičování  https://www.anglomaniacy.pl/easter-games.htm#dictionary

                                    https://www.mes-games.com/easter.php

  pracovní list          https://www.anglomaniacy.pl/pdf/easter-abc-worksheets.pdf

 

Úkoly 3. 4.

Dobrý den,

chválím všechny děti, které se přihlásily do Google učebny a zvládají tak plnit naše úkoly. Vím, že je to možná pro někoho obtížnější, ale zatím jste na velmi šikovní.. Prosím ještě ostatní, kdo se nepřihlásil, poproste rodiče, určitě vám pomohou. Většina dětí je již přihlášena.

Chtěla bych poprosit rodiče o zpětnou vazbu, jak děti zvládají pracovat v novém prostředí, zda pracují již samostatně a zda je to pro ně přínosné atd.

A nyní už úkoly na dnešní den. 

ČJ - zhlédnout video https://www.youtube.com/watch?v=yw8W7N3RvFM&t=881s   a odpovědět na kvíz - úkol mají děti již v učebně.

MA - pracovní sešit s. 3 cv. 1, 2, 3

Přeji pěkný, pohodový a odpočinkový víkend.

Radka Papasová

 

 

Úkoly 2. 4. 

Dobrý den,

všechny dnešní úkoly budou mít děti také na učebně + i něco navíc. :-) Přeji hezký den. Radka Papasová

ČJ - Učebnice - s. 77 cv. 7 písemně, cv. 8 - doplňovačka na učebně

MA - Učebnice  -  s. 8 cv. 13, s. 9 cv. 14, 16, 17, 18 - bližší informace dostanou děti přes učebnu

V:L - pro jistotu začneme trošku trénovat dopravní výchovu, odkaz děti také najdou na učebně; www.bezpecnecesty.cz - dopravní výchova - cyklista - výbava jízdního kola - shlédnout video, zkusit si testové otázky, namalovat obrázek jízdního kola - vyznačit a popsat povinnou výbavu a poslat mi ho nejlépe přes učebnu - termín mají do 10. 4.

 

Úkoly na apríla :-)

Dobrý den,
s dětimi začínáme pomalu pracovat v google učebně. Nechte je prosím, aby si vše vyzkoušely, osahaly. Děti jsou šikovné a ovládání i pohybování v prostředí učebny určitě brzy zvládnou. Stejně tak věřím, že  zvládnou hravě dnešní  úkoly  a nenechají  se nachytat aprílem. :-)
Pohodový středeční den přeje  Radka Papasová
 

ČJ - U s. 76 cv. 4  písemně

      + úkoly v učebně 
 
MA - U s. 8 cv. 11 - písemně - 4 příklady + zkouška
            s. 8 cv. 12 - písemně - kontrola s kalkulačkou
       - přijde pozvánka na kurz v MA + jednoduchý úkol :-)
 

Úkoly 31. 1.

Dobrý den,

ode dneška bych postupně chtěla s dětmi začít komunikovat přes učebnu (viz stránky školy  e-učebna) a doufám, že to bude hlavně pro vás jednodušší. Úkoly budu stále zadávat i na stránky třídy, abyste měli přehled. co se děje.:-)   Přeji pěkný den. Radka Papasová

Co by měly děti  dnes zvládnout?  :-)

 
ČJ - učebnice s. 76 cv. 4 - ústně
                       s. 77 cv. 5 - písemně
 
MA - učebnice s. 8 cv. 10 - písemně - kontrolu provést s kalkulačkou
      - pracovní sešit s. 2 cv. 2, 3
 
 

Úkoly 30. 3.

Dobrý den,

minulý týden jsem zasílala přihlašovací údaje dětí na školní mail. Chválím všechny, kteří se již přihlásili a prosím ty, kteří to ještě neudělali, aby se přihlásili. Usnadní nám to všem komunikaci.  :-) Děkuji

Zítra v 9.30 proběhne videomeeting. Už se na děti těším.

Přeji Vám všem hodně sil, energie, pohody a zdraví do nového týdne. Radka Papasová

A nyní již úkoly pro dnešní den:

ČJ - učebnice -  ústně  - s. 76 cv. 3
                      - písemně - s. 76 cv.  2
 
MA - učebnice  (3. díl, červená - děti by ji měly mít doma) - písemně s. 8 cv. 7, 8 (nápověda v růžových rámečcích) 
       - pracovní sešit - s. 2 cv. 1
 
VL - učebnice - s. 5 Členění ČR - znovu přečíst nebo interaktivní učebnice - Naše vlast - s. 9  cvičení - na procvičení, i si ukazovat na mapě
      -  pracovní sešit s. 4 cv. 2
 
PŘ - vypracovaný referát poslat  pokud možno přes školní mail formou přílohy (Ti co byli rychlí, a už mi jej poslali, tak nemusí. :-))
       - doporučuji interaktivní učebnici  - Pole - s. 76-77 - rostliny - video, cvičení
        (učebnice s. 38 - 39 Rostliny našich polí)
      - pracovní sešit - s. 35 nahoru na volné řádky opsat první odstavec nahoře z učebnice s. 38
                                - s. 35 cv. 1 (Nápověda k obrázkům: řepka olejka, kukuřice, řepa cukrovka, fazol obecný, jetel luční, slunečnice celoroční, len setý, hrách setý, oves setý, lilek brambor, tolice vojtěška)
 

 

 

Úkoly 27. 3.

Dobrý den, 

přidávám poslední úkoly tohoto týdne. Všechny úkoly by děti měly zvládnout sami.  O víkendu si všichni odpočiňte a relaxujte. Krásný a pohodový zbytek týdne přeje Radka Papasová

ČJ - pracovní sešit s. 51 cv. 21, 22; ke cvičení 22 nakreslit obr., který mi nafocený nebo naskenovaný pošlete jako přílohu k mailu (teď už většina ke svému školnímu) - věřím, že to všichni zvládnete. :-)
 
M - pracovní sešit s. 1 cv. 4 až 7.
 
 

Úkoly 26. 3.

Dobrý den, 

mockrát děkuj všem, kteří se včera vyzvedli  sešity a učebnice. Snad to teď budeme mít všichni zase o trošku jednodušší.  Přeji všem krásný den. Radka Papasová

A nyní už úkoly:

ČJ - Do sešitu Přehled učiva nalepit papír skloňování podstatných jmen rodu mužského. Do sešitu na úkoly vyskloňovat v čísle jednotném i množném slova lev, úkol
 
MA - fialový pracovní sešit s. 1 cv. 1, cv. 2 (do každého okénka patří jedna číslice), cv. 3 (1. řádek po jednotkách, 2. po desítkách a 3. po stovkách).
 
VL - Do nového červeného sešitu označeného VL- Z nalepit papíry - Poloha ČR, Obyvatelstvo ČR (je to zápis); pracovní sešit (modrý) - s. 2 cv. 1, 2, 3
 
 

Úkoly 25. 3

Pěkný slunečný den a s úkoly už tu jsem. :-) R. P.

ČJ - interaktivní učebnice s. 86 cv. 1a - ústně; 
      - písemně: ze cvičení vybrat jedno slovo (skloňované podle vzoru hrad) - vyskloňovat v čísle jednotném i množném (Nápověda s. 83 dole)
      - písemně: ze cvičení vypsat slovesa (Co, kdo dělá?)
 
MA - interaktivní učebnice s. 37
        ústně cv. 5
        písemně cv. 3 (Nápověda - desetitisíce tisíce  stovky desítky jednotky
              19 721   =                             1              9         7            2         1           )
          písemně cv. 4 (Nápověda - body a, b, c je potřeba vypracovat přesně za sebou; d stačí ústně)
 

Úkoly 24. 3.

Dobré ráno, dnešní várka úkolů. Ať se vše podaří. :-) R. P.

ČJ - interaktivní učebnice - Skloňování podst. jm. - 82 - Vzory r. m
    . - s. 85 cv. 8 ústně (u podst. jm. určit pád a vzor)
     - s. 85 cv. 7 písemně (pozor! užitečný pes - užiteční psi; vycvičený pes - vycvičení psi)
 
M - interaktivní učebnice - 2. díl,
      s. 37 - cv. 1, 2 písemně - kontrola může proběhnout  pomocí kalkulačky
      Nápověda : součty - příklady na +, rozdíly  - příklady na -; zaokrouhlování na desetitisíce - pomáhá číslo na místě tisíců - 0-4 zaokrouhlujeme směrem dolů  154 460 zaokrouhlíme na 150 000, 5-9 zaokrouhlujme směrm nahoru 158 460 zaokrouhlíme 160 000.
 

 

Úkoly 23. 3. 

Dobrý den, doufám, že jste si vy i děti přes víkend odpočinuli a nabrali nové síly pro další týden. A já posílám nové úkoly.:-)

ČJ - interaktivní učebnice - skloňování podst. jm. - 82 - Podst. jm. rodu mužského,
        str. 85 ústně - cv. 7, písemně cv. 6a (kontrola přes audio), 6b - píší nad slova z 6a tužkou; 
        web rysava.websnadno.cz - 4. roč. ČJ - skloňování podstatných jmen rodu mužského - 5. úkol
 
MA - interaktivní učebnice - 2. díl, s. 36 - vybrat si 2 slovní úlohy a ty vypracovat do sešitu, u ostatních vědět postup řešení (kontrola výsledků s. 55);  do sešitu             vypracovat i cvičení úplně dole - písemné násobení (výsledek prvního příkladu se použije příkladu druhého, vynásobí se daným číslem a opět je výsledek           základem pro další příklad)
         
VL - učebnice s. 5 Členění ČR; ať si děti vezmou k sobě příruční mapu, kterou by měly mít v učebnici a snaží se kraje hledat a ukazovat i v ní (jsou tam              vyznačené viz legenda na pravé straně mapy).  
      - nebo Interaktivní učebnice  - Naše vlast - ČR  - s. 8 - 9 Státní členění - určitě využít cvičení i foto
 
PŘ - interaktivní učebnice s. 84 - 85 - shlédnout video a učebnice s. 67 - 68
Z videa nebo učebnice si  vybrat 1 živočicha nebo rostlinu a vypracovat referát. U živočicha by mělo být - obrázek, název, kde se vyskytuje, jak žije, čím se živí a popř. nějaká zajímavost.  U rostliny - obrázek, název, kde se vyskytuje, popis jak vypadá, jestli se dá i k něčemu využívat a popř. nějaká zajímavost. 
Na vypracování referátu mají děti čas od 31. 3.  Jak mi referát odevzdat napíši příští týden v pondělí.
 
Ve středu 25. 3. od 9 - 11 hod. je možnost dojít si do školy pro učebnice a pracovní sešity. Děti u mě mají nové pracovní sešity na MA a VL..
 
Přeji krásný den 
R. Papasová

AJ učivo 23 – 27.3.    Učivo prodlouženo do pátku 3.4. (dobrovolné úkoly navíc vložím příští týden) 

učebnice str.38/ komiks (přečíst, přeložit)

prac.sešit str.38 / 2,3 (cvičení ke komiksu)

přečti si první část článku (do konce výslovnosti) https://www.helpforenglish.cz/article/2007092501-privlastnovaci-pad

(Peter 's car – Petrovo auto)

učebnice str.39  - přečti si písničku a vyhledej slova kde je apostrof ( 's) – zkus si ji přeložit

prac.sešit str.39 (procvič si přivlastňování)

do ŠS přelož (To je Hanky míč. To je Ondrův strýc. Je to Karlova kniha? To není Frantova tužka.)

učebnice str.40 – přečíst a projít bludiště ústně / písemně do ŠS (pokyny jako turn left apod.)

Pokus se připravit vlastní bludiště pro spolužáky (do ŠS nebo na papír) a zkus ho sám projít pomocí pokynů (turn right apod.)

prac.sešit str.40 / 5,6 (popis zvířátek)

Projekt: My favourite animals – (Moje oblíbená zvířátka) – kdo má možnost tvořit na pc, může zaslat hotové na email (daniela.pokorna@zsusoudu.cz) nebo na papír / čtvrtku (možnost vyfotit / naskenovat a také poslat na email) termín odevzdání dle vašich možností

Vyber si dvě zvířátka (kdo chce, může víc). Popiš je jednoduchými větami (použij sloveso být (is / isn’t) a mít (has got / hasn’t got) – věty jako např. It is black and very small. It hasn’t got short legs apod.) Podobné věty máme ve školním sešitě u popisu příšerek a členů rodiny. Pokus se napsat alespoň pět vět ke každému, můžeš i více! Přilož obrázky, které můžeš nakreslit, najít v časopise apod.

Můžete použít i sloveso can (umět) It can swim. (Umí plavat.) can’t (neumět) It can’t fly. (Neumí létat).

 

online provcičování

animal domino  - kdo má možnost, vytiskne si, můžete si udělat vlastní zvířecí domino

  https://www.eslprintables.com/games_worksheets/domino/Animals_Domino__368969/

https://www.gamestolearnenglish.com/describer/

http://www.english-time.eu/pro-ucitele/wordbank/tematicka-slovni-zasoba/zvirata/

http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/memorytext/zoo%20animal%20description/index.html

https://www.slideshare.net/samileon90/animal-guessing

https://www.gamestolearnenglish.com/animal-mystery/

 

Těším se na vaše projekty :). D. Pokorná

 

Úkoly 20. 3. Krásný den

Dnes se pokud možno budeme vyhýbat práci s PC. Abyste si všichni odpočinuli. :-)

ČJ - Pracovní sešti (papírový) - s. 53 celá, za odměnu si pak můžou děti  (popřípadě i s Vámi)  pokrm připravit pokud na něj máte doma suroviny. :-)

       cv. 28a -  slovo les, je podvzorem ke vzoru hrad - tzn. rod mužský neživotný, akorát je zde koncovka -a ve 2. pádě ( 1. p. les - 2. p. bez lesa)

 

MA - pracovní list viz odkaz níže. Pokud by Vám odkaz nešel otevřít, tak mi prosím zase napište, a zkusíme to vyřešit přes mail.

         Pracovní list můžete vytisknout, pokud máte tiskárnu a děti vypracují, nebo si přepíší příklady do sešitu a vypracují. Na třetí str. by měly být výsledky pro kontrolu vypracování.

 https://drive.google.com/open?id=1xtY-Dfz4hOrr0RA7xqk-sqM_whvn_nQw8-gxWMsnE5k

Vypracované úkoly si vyberu všechny až půjdeme opět do školy.

Děkuji Vám všem za spolupráci v tomto náročeném období pro všechny, přeji pohodový den a hlavně odpočinkový víkend.

S dalšími úkoly se přihlásím opět v pondělí.

R. Papasová

 

Úkoly 19. 3. - Přeji hezký den

ČJ - interaktivní učebnice - Obsah - Skloňování podstatných  jmen - 82 Podstatná jména rodu mužského - 

       str. 85 cv. 3 ústně, cv. 4 (přes ikonu cvičení), cv. 5 písemně (kontrola přes ikonu audia)

      - web rysava.websnadno.cz - 4. roč. ČJ - skloňování podstatných jmen rodu mužského - 4. úkol

MA - matýskova matematika - str. 7 cv. 1, 2, 3 shlédnout

       - interaktivní učebnice - - 2. díl (fialová část) - 

        str. 21 cv. 2 (ikona cvičení), cv. 3, 4 (ikona lupa, pokud nevyhovuje, tak počítat do sešitu), cv. 1 písemně

VL -  učebnice klasická - str. 4 Obyvatelé ČR - přečíst a dokázat odpovědět na otázky, které jsou dole

        (Kdo nemá učebnici, ale i jako doplňující materiál - interaktivní učebnice - Naše vlast - Česká republika - s. 10 Obyvatelstvo naší vlasti - přečíst si a využít okénka cvičení, audio, foto i MPV)

 Anglický jazyk - učivo (16. - 20.3.)

učebnice str. 33/1 (Have you got...? Yes, I have. / No, I haven’t.)

procvičování – další otázky ústně nebo do školního sešitu

učebnice str. 33/2 (Has he got....? Yes, he has. / No, he hasn’t.)

procvičování – další otázky ústně nebo do školního sešitu

učebnice str.35 – slovní zásoba příd.jmen (+ zopakovat další z prac.sešitu str.71-72)

zopakovat si slovní zásobu z lekce 8

učebnice str.37 gramatika (Can you see...? Vidíš...? Yes, I can. / Ano, vidím. No, I can’t. / Ne, nevidím.), nová slovní zásoba animals (zvířata)

prac.sešit str.37(procvičení nové gramatiky), prac.sešit str.71 Animals (nakreslit a procvičovat novou slovní zásobu)

slovíčka lekce 9

slovicka 1      slovicka

procvičování online:

https://agendaweb.org/vocabulary/animals-exercises.html

https://www.gamestolearnenglish.com/ (výběr slovní zásoby vždy animals 1, 2 další témata jako opakování např. barvy, čísla, abeceda, škola, jídlo apod.)

https://www.eslgamesplus.com/animals/

http://www.sheppardsoftware.com/preschool/animals.htm

Daniela Pokorná

Úkoly 18. 3. 

ČJ - interaktivní učebnice - Obsah - Skloňování podstatných jmen - 82 Podstatná jména rodu mužského -

         str. 84 cv. 1a) vypracovat písemně (slova, která se opakují psát pouze jednou),  cv. 1b, 1c ústně

         str. 84 cv. 2 ústně (vždy si řeknou tvar a kontrola přes audio - zastavují si) nebo možnost přes lupu a pak dopisují 

      - web rysava.websnadno.cz - 4.roč. ČJ - skloňování podstatných jmen rodu mužského - 3. úkol

MA - interaktivní učebnice - 2. díl (fialová část) - 

       - str. 18 - sloupečky vpravo vypracovat přes lupu (dopisují)

       - str. 18 - cv. 1a , 2, 3, 4, 5 - důlležité je, aby děti dokázaly říci postup řešení

       - str. 18 písemně cv. 4 nebo 5

        - web matyskova-matematika - 4. ročník - 2. díl - str. 5  (Vyvození číselného oboru 0 - 1 000 000) celá - zkoušet si říkat odpovědi, psát si je na papír -                     kontrola přes video

       - dobrovolně - matika.in - 4. ročník - písemné +

Úkoly 17. 3. 

Dobrý den,

protože některé děti nemají doma učebnice, aby s nimi mohly pracovat a server na nns.cz je velmi přetížený, rozhodla jsem se, že situaci vyřeším jinak. Prosím, abyste dětem do počítačů  stáhly a aktivovali učebnice  - viz odkazy níže.  Doufám, že tím učení na dálku a dělání úkolů bude pro všechny jednodušší.

Úkol pro dnešní den - seznámit se s interaktivními učebnicemi. Ať si je děti projdou, objevují, jak se s nimi pracuje, jak se ovládají, co všechno se v nich dá udělat, zjistit apod.. Zítra už práce bude "naostro". :-)  

Děti pozdravujte a přeji pěkný den. R. Papasová

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=6ef3ee4fb7&attid=0.14&permmsgid=msg-f:1660939799282244630&th=170cd7f28986dc16&view=att&disp=inline&realattid=170cd7cd37957dd4a12f

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=6ef3ee4fb7&attid=0.17&permmsgid=msg-f:1660939799282244630&th=170cd7f28986dc16&view=att&disp=inline&realattid=170cd7cd37a84466f7112

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=6ef3ee4fb7&attid=0.13&permmsgid=msg-f:1660939799282244630&th=170cd7f28986dc16&view=att&disp=inline&realattid=170cd7cd379f3bda25ee

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=6ef3ee4fb7&attid=0.15&permmsgid=msg-f:1660939799282244630&th=170cd7f28986dc16&view=att&disp=inline&realattid=170cd7cd3797c28b4ac10

Obecné informace k úkolům

- úkoly se budu snažit zadávat podle rozvrhu

- budu využívat elektronické učebnice (viz výše)  a nebude-li uvedeno jinak, budou úkoly ústně 

- k procvičování  budu využívat pracovní sešit z ČJ, který mají děti doma,

a tyto webové stránky : rysava.websnadno.cz,

                                      www.matyskova-matematika.cz

                                      matika.in

- Prosím, pořiďte dětem sešit, do kterého by pak psaly, úkoly, které bych chtěla písemně. Děkuj

Pokud budete chtít procvičovat ještě více, tak tady je nabídka dalších stránek:

1) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

2) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

3) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

4) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

5)Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

6) https://nadalku.msmt.cz/cs

7) 

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:

1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

 

 

Úkoly 16. 3. 

Čj - U s. 73 cv. 10, web ryšavá - vzory podstatných jmen rodu mužského - 1. a 2. cv.

Ma - U (3. díl, červená) s. 3 cv. 1, web Matýskova mat. 4. roč. 2. díl, s. 4 cv. 1 - 4, u cv. 2 - 3 ať si děti zkusí cvičení vyřešit sami a pak si pustit video pro kontrolu.

Vl - U - Poznáváme naši vlast s. 3, web nns. PS s. 3

Př - U s. 67 - 68, PS s. 33 celá

 

Vážení rodiče žáků 4. C

Reaguji na krizovou situaci, které nastala.

 Na webových stránkách školy jsou v aktuální  informace pro vás. Prosím, seznamte se s nimi.

Jako základní prostředek komunikace s učiteli  i s vedením školy vidím jednoznačně e-mail.

Protože MŠMT nevyhlásilo žádné prázdniny (ani nepřerušilo oficiálně výuku) je naší povinností v rámci možností, které máme, pokračovat ve výuce. Úkoly budu dávat na stránky třídy každý den. Žáci by měli mít doma učebnice. Některé úkoly budou přes internet, proto mi napište, zda jej máte k dispozici.

Pokusím se úkoly zadávat tak,  aby je v co největší míře zvládli žáci samostatně. Pokud si žáci neporadí, zkuste jim trošičku pomoci, popřípadě můžete  konzultovat na dálku se mnou. 

PS: Pokud si potřebujete vyzvednout zapomenuté učebnice a pomůcky ze třídy, napište mi  na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a domluvíme se individuálně.

Přeji hodně zdraví!

Radka Papasová

 

Sběr PET lahví

Centrum Babylon v rámci připravovaného projektu prosí o pomoc se sbíráním plastových lahví o obsahu 1.75l (coca cola, fanta, sprite apod). NESMÍ BÝT SEŠLAPANÉ!!! Aktuálně potřebují cca 400 ks těchto lahví.

Pro třídu s největším počtem nasbíraných pet lahví budou odměnou vstupy do aquaparku/lunaparku/iq parku nebo IQ Landie. 

Na akci je pouze měsíc.a je oslovena pouze naše škola. Pet lahve  děti můžou nosit do kabinetu přírodopisu k paní učitelce Adéle Víznerové.
Děkujeme. Budeme rádi za pomoc.

16. 3. 2020 Dopravní hřiště

Hned po jarních prázdninách jdeme na dopravní hřiště. S sebou: penál, ŽK, sportovní oblečení, helmu, pláštěnku, svačinu a pití.

 

Plán na březen

5. 3. Vl - test:  od Doby pohusitské  až po renesanci

9. - 13. 3. Jarní  prázdniny

16. 3. - do odvolání - Škola doma

 

 

 

Naše třída v červnu 2019
2019 3C KUB 8636