9.A - Mgr. Alžběta Peřinová (PE)

Kategorie: Třídy Zveřejněno: čtvrtek 26. červen 2014 14:23 Napsal Super User

Třída 9. A

 

CHEMIE 1.3.-5.3.

MEET ve čtvrtek 8:55hod.

Téma: Alkoholy (methanol, ethanol) + opakování dusíkatých derivátů

 

PŘÍRODOPIS 1.3.-5.3.

MEET ve čtvrtek 8:00hod.

Téma: Vlastnosti minerálů

 

ČESKÝ JAZYK 22.2.-26.2.

Složitá souvětí

Souvětí na určování jsou v učebně.

Analýza textu - přijímačkový test z pracovního sešitu Přijímačky 2020

 

 

ZEMĚPIS 22.-26.2.

ÚTERNÍ MEET - Opakování krajů, Zlínský kraj

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - zadány 2 DÚ - opakování poslat na mail + sdílená tabulka všech krajů

 Anglický jazyk (22.2. - 26.2.)

Unit 3 - Relative pronouns - SB 33/6a + WB 25/2

                                          - test v Google učebně

          - zápis do sešitu v Google učebně

 

CHEMIE 22.2.-26.2.

Meet ve čtvrtek 25.2. v 8:55hod.

Nová látka - dusíkaté deriváty uhlovodíků (anilin, nitrobenzen - rizika, použití)

 

PŘÍRODOPIS 22.2.-26.2.

Meet ve čtvrtek 25.2. v 8:00hod.

Mineralogie - krystalová struktura (příklady)

 

FYZIKA    22. - 26.2.

téma : Elektrická práce, elektroměr, měření el. práce + výpočty 

Dom. úkol č. 1 - Oapkování Ohm. zákona + ser. a par. zapojení - na Classroomu

 

Anglický jazyk (15.2. - 19.2.)

Unit 3 - Relative pronouns - online procvičování a zápis do sešitu v Google učebně

                                          - SB 32 / You and your body - reading

 

ČESKÝ JAZYK 15.2.-19.2.

Grafický rozbor vět - souvětí souřadná

Opakování psaní velkých písmen ve vlastních jménech

DÚ - grafy vět 2 - v učebně

      - Analýza textu - příprava na přijímací zkoušky - z knih, které jste si koupili - str. 64-68, nebo v učebně

 

 

ZEMĚPIS 15.-19.2.

ÚTERNÍ MEET - opakování - Olomoucký a Moravskoslezský kraj

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - výpisky ze Zlínského kraje (uč. str.81-83)

 

CHEMIE 15.2.-19.2.

Meet ve čtvrtek 18.2. v 8:55hod.

Nová látka - deriváty uhlovodíků (halogenderiváty - jodoform, chloroform + freony)

Opakování fosilní paliva (test - viz učebna)

FYZIKA    15.2 - 19.2

téma . Procvičování paralel. a seriov. zapojení, početní příklady + Reostat (princip, využití, zapojení)

 

PŘÍRODOPIS 15.2.-19.2.

Meet ve čtvrtek 18.2. v 8:00hod.

Mineralogie - úvod (základní rozdělení minerálů + významní představitelé)

 

Anglický jazyk (8.2. - 12.2.)

Unit 3 - Human body - videa, procvičování slovní zásoby a test slovní zásoby v Google učebně                                  

 

ČESKÝ JAZYK 8.2. - 12.2.

Souvětí souřadné a podřadné

Slohové styly a postupy

Grafický rozbor vět

DÚ - rozbor vět na 9.2. - v učebně

      - grafy vět na 12.2. - v učebně

      - slohová cvičení - v učebně

 

 

ZEMĚPIS 8.-12.2.

ÚTERNÍ MEET - opakování - kvíz na kraje, Olomoucký kraj (str. 75-77)

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - zadán DÚ, výpisky Moravskoslezský kraj (str. 78-80)

CHEMIE 8.2.-12.2.

Meet ve čtvrtek 11.2. - Pohonné hmoty (spalování, ekologie) + opakování ropa, uhlí, zemní plyn

 

PŘÍRODOPIS 8.2.-12.2.

Meet ve čtvrtek 11.2. - Geologie (úvod) - mineralogie, petrologie + opakování (test viz učebna)

 

Anglický jazyk (25.1. - 28.1.)

Unit 3 - Human body - SB 32/1 + WB 25/1

                                  - online procvičování v Google učebně

 

ZEMĚPIS 25.-28.1.

ÚTERNÍ MEET - opakování, Jihomoravský kraj, kraj Vysočina -> prezentace

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - výpisky: Olomoucký kraj, str. 75-77, vložena videa

ČESKÝ JAZYK 25.1.-28.1.

Literární teorie - PL v učebně

Literární teorie - ukázky literárních žánrů

 

 

PŘÍRODOPIS 25.1. - 29.1.

Meet čtvrtek 28.1. v 8:00hod.  - téma čtvrtohory

 

CHEMIE 25.1. - 29.1.

Meet čtvrtek 28.1. v 8:55hod. - téma zemní plyn (opakování ropa + uhlí)

 

 

ZEMĚPIS 18.-22.1.

ÚTERNÍ MEET - Opakování Královéhradeckého kraje, prezentace Pardubický kraj

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - videa na kraje (viz úterní meet), výpisky Jihomoravského kraje (str. 72-74)

 ČESKÝ JAZYK 18.1. - 22.1.

Cvičný test k přijímacím zkouškám - porozumění textu

Opakování - vedlejší věty

DÚ - v učebně - určování vedlejších vět

 

PŘÍRODOPIS 18.1. - 22.1.

Meet ve čtvrtek 21.1. v 8:00hod. - nová látka třetihory (opakování prvohory + druhohory)

 

CHEMIE 18.1. - 22.1.

Meet ve čtvrtek 21.1. v 8:55 hod. - fosilní paliva - uhlí (opakování ropa)

 

MATEMATIKA

2. 3. Funkce -lineární funkce - kontrola DÚ 33/21 c) d), opakování lineární funkce (graf, průsečíky s osami)

1. 3. Funkce - lineární funkce (využití lineární funkce při řešení soustav rovnic) - pracovní sešit Algebra 9 - 33/21 b) e) + DÚ 15 - 33/21 c) d)

25. 2. Funkce - lineární funkce (využití lineární funkce při řešení soustav rovnic) - pracovní sešit Algebra 9 - 33/21 a)

23. 2. Funkce - lineární funkce (využití lineární funkce v úlohách) - pracovní sešit Algebra 9 - 30/15, 30/16

22. 2. Funkce - lineární funkce (využití lineární funkce v úlohách) - pracovní sešit Algebra 9 - 29/13, 30/14

18. 2. Funkce - lineární funkce (určení rovnice funkce procházející danými body) - pracovní sešit Algebra 9 - 29/12 + DÚ 14 dodělat 29/12 (viz učebna Matematika 9. A)

16. 2. Funkce - lineární funkce (určení rovnice funkce procházející danými body) - pracovní sešit Algebra 9 - 29/11 + DÚ 13 dodělat 29/11 (viz učebna Matematika 9. A)

15. 2. Funkce - lineární funkce (průsečíky s osami) - pracovní sešit Algebra 9 - 27/7, 27/8

11. 2. Funkce - lineární funkce (průsečíky s osami) - pracovní sešit Algebra 9 - 26/5, 26/6 + DÚ 12 - dodělat 26/6 (viz učebna Matematika 9. A)

9. 2. Funkce - lineární funkce (rostoucí, klesající a konstantní funkce) - pracovní sešit Algebra 9 - 25/3

8. 2. Funkce - lineární funkce (rovnice, graf) - pracovní sešit Algebra 9 - 25/1, 25/2 a) d) + DÚ 11 - 25/2 b) c) (viz učebna Matematika 9. A)

28. 1. Funkce - přímá úměrnost - pracovní sešit Algebra 9 - 24/4 + lineární funkce (rovnice, graf)

26. 1. Funkce - přímá úměrnost (rovnice, tabulka, graf), klesající, rostoucí - 23/1, 24/2, 24/3 a) + DÚ 10 - 24/3 b) c) d) (viz učebna Matematika 9. A)

25. 1. Funkce - přímá úměrnost (rovnice, graf)

21. 1. Funkce - definiční obor a obor hodnot, maximum a minimum - pracovní sešit Algebra 9 - 23/3 + DÚ 9 (viz učebna Matematika 9. A)

19. 1. Funkce - definiční obor a obor hodnot - pracovní sešit Algebra 9 - 22/2

18. 1. Pojem funkce - pracovní sešit Algebra 9 - 21/1, 22/2

14. 1. Funkce - pravoúhlá soustava souřadnic - pracovní sešit Algebra 9 - 20/1 a) + DÚ 8 - 20/1 b), 20/2 (viz učebna Matematika 9. A)

12.1. Vyjádření neznámé ze vzorce

11. 1. Vyjádření neznámé ze vzorce

7. 1. Slovní úlohy řešené soustavou rovnic + DÚ 7 (viz učebna Matematika 9. A)

5. 1. Soustavy rovnic - opakování (sčítací a dosazovací metoda) - pracovní sešit Algebra 9 - 14/6 a) a 15/7 c) + DÚ 6 (viz učebna Matematika 9. A)

4. 1. Soustavy rovnic - opakování (sčítací a dosazovací metoda) - pracovní sešit Algebra 9 - 13/4 e) f)

Učivo 18.- 22. 1. 2021

Anglický jazyk (18.-22.1.)

Unit 2 - revision (Present perfect / past simple; Present perfect + since, for; Question tags; Been / Gone)

          - test v Google učebně

 

Učivo 11.- 15.1.2021

ZEMĚPIS 11.-15.1. 

ÚTERNÍ MEET - Opakování, Liberecký kraj (prezentace)

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - Královéhradecký kraj (uč. str. 62-64), video o Libereckém kraji

 

ČESKÝ JAZYK 11.1.-15.1.

VĚTNÉ ČLENY

DRUHY VĚT

DÚ - přijímačkový zkušební test v učebně

 

Anglický jazyk (11.-15.1.)

 Unit 2 - question tags - procvičevání během MEETu

           - been / gone - video, zápis do sešitu, online prosvičování a cvičení ze SB a WB v Google učebně

 

Do nového roku hlavně pevné nervy. Zdá se, že je budeme všichni potřebovat, neboť se vracíme k distanční výuce...

Od 4.1. 2021 (minimálně do 10.1.) platí následující rozvrh distanční výuky, žlutě vyznačené jsou povinné MEETy. 

Ve středu 6.1. 2021 od 17:00 se budou konat třídní schůzky, tentokrát online formou na MEETu anglického jazyka. Prosím, pomožte rodičům se na MEET přihlásit. Děkuji :)

 

Učivo 4.1. - 8.1.

ČESKÝ JAZYK 4.1.- 8.1.

NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY - příslovce a příslovečné spřežky

OPAKOVÁNÍ VĚTNÉ SKLADBY

DÚ - učebnice str. 48/1c

      - příkladové úlohy - skladba - v učebně

 

ZE - úterní meet - ÚSTECKÝ KRAJ (prezentace + video, uč.str.55-57); čtvrteční učebna - výpisky o KARLOVARSKÉM KRAJI (str.52-54) + video

 

Anglický jazyk  (4. - 8.1.)

- Unit 2 - adjectives from nouns - online procvičování v Google učebně

- question tags - video, zápis do sešitu, online procvičování a cvičení v Google učebně

 

9A rozvrh

 

CHEMIE 4.1. - 8.1.

Meet - čtvrtek 8:55hod. (nová látka - aromatické uhlovodíky + opakování alkány, alkeny, alkyny)

 

PŘÍRODOPIS 4.1. - 8.1.

Meet - čtvrtek 8:00 hod. (nová látka - prvohory + opakování vznik Země)

 

 

ÚKOLY NA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY ČJ

 

Pracovní sešit 1. díl - str. 33/ 29, 30, 31; str. 34/32

Kontrola po Vánocích

A.V.

 

 Rozvrh od 30.11.2020

9A 2020 11 

 ZEMĚPIS 23.-27.11.

ÚTERNÍ MEET - opakování, průmysl (str.28-30)

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - Služby ČR (str.32-33)

ČESKÝ JAZYK 23.11. - 27.11.

Cvičný test 8b - v učebně - kontrola ve středu 25.11.

Podstatná jména - pomnožná, hromadná, látková ; abstraktní, konkrétní - zápis v učebně

Úkoly - učebna - podst. jm. - hromadná, látková, pomnožná ; abstraktní, konkrétní

Přídavná jména až číslovky - opakování

 

ANGLICKÝ JAZYK (23.11.-27.11.)

Unit 2A - Fame and fortune - The movies

- SB 20/ Stunt doubles - reading

- SB 20/2b - Find these things in the text

- Verbs + prepositions - WB 14/1,2

- videa, online procvičování a zápis do sešitu v Google učebně

 

 ČESKÝ JAZYK 16.11. - 20.11.

Cvičný test 8a - v učebně - kontrola ve středu 18.11.

Tvarosloví - opakování slovních druhů.

Úkol - Cvičný test 8b

        - učebnice str. 31/1

 

CHEMIE 16.11. - 20.11.

Meet - čtvrtek 8:55hod.

opakování solí + názvosloví (viz tabulka v učebně)

 

PŘÍRODOPIS 16.11. - 20.11.

Meet - čtvrtek 8:00hod.

konzultace k testu (opakování smysly - viz učebna)

 

 

ZEMĚPIS 9.11. - 13.11.

ÚTERNÍ MEET - opakování, str.22-23 ZEMĚDĚLSTVÍ ČR - výpisky

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - str.23-24 výpisky (rostlinná a živočišná výroba v ČR), str.25 ústně, vložena interaktivní mapa na procvičování měst ČR

 

 ANGLICKÝ JAZYK (9.11. - 13.11.)

Unit 1 - Clothes - SB 13/4 (In a clothes shop) - listening, reading, translating

                          - WB 9/5

                          - online practice and vocabulary test in the Google Classroom

 

MATEMATIKA

26. 11. Rovnice s neznámou ve jmenovateli - pracovní sešit Algebra 9 - 48/2

24. 11. Rovnice s neznámou ve jmenovateli - pracovní sešit Algebra 9 - 47/1 a) b) e) g) h) + DÚ 5 47/1 c) d) f) (viz učebna Matematika 9. A)

23. 11. Dělení lomených výrazů - pracovní sešit Algebra 9 - 46/4 a) b), 47/5 a) b), 47/6 a) b)

19. 11. Dělení lomených výrazů - pracovní sešit Algebra 9 - 45/1 a), 45/2 a) b), 46/3 c) + DÚ 4 45/1 b), 45 2 c), 46/3 a) (viz učebna Matematika 9. A)

16. 11. Násobení lomených výrazů - pracovní sešit Algebra 9 - 44/3, 44/4, 44/5 a) b) + DÚ 3 44/5 c) d) (viz učebna Matematika 9. A)

12. 11. Násobení lomených výrazů  - pracovní sešit Algebra 9 - 44/1, 44/2

10. 11. Odčítání lomených výrazů - pracovní sešit Algebra 9 - 44/3 a) (nahoře) + DÚ 244/3 b) c) (nahoře) (viz Učebna Matematika 9. A)

9. 11. Odčítání lomených výrazů - pracovní sešit Algebra 9 - 43/1, 43/2

5. 11. Sčítání lomených výrazů - pracovní sešit Algebra 9 - 43/4 a) b), 43/5 + DÚ 1 viz Učebna Matematika 9. A

3. 11. Sčítání lomených výrazů - pracovní sešit Algebra 9 - 42/1, 42/2, 42/3

2. 11. Rozšiřování lomených výrazů na společného jmenovatele - pracovní sešit Algebra 9 - 41/5, 41/6

22. 10. Rozšiřování lomených výrazů - pracovní sešit Algebra 9 - 41/2, 41/3, 41/4

20. 10. Rozšiřování lomených výrazů - pracovní sešit Algebra 9 - 41/1

19. 10. Krácení lomených výrazů - pracovní sešit Algebra 9 - 40/6, domácí úkol viz. Učebna Matematika 9. A

15. 10. Krácení lomených výrazů - pracovní sešit Algebra 9 - 39/1, 40/2, 40/3, 40/5

 

 CHEMIE 9.11. - 13.11.

Meet - čtvrtek 8:55hod. (viz učebna) - Proč v létě "kvetou" rybníky?

(viz učebna) - složení pracího prášku

PŘÍRODOPIS 9.11. - 13.11.

Meet - čtvrtek 8:00hod. (viz učebna) - Sluch ( + opakování smysly)

 

ČESKÝ JAZYK 9.11. - 13.11.

Slova jednoznačná, mnohoznačná - prezentace v učebně - podklad k vytvoření zápisu

Synonyma, homonyma, antonyma, odborné názvy - prezentace v učebně - podklad k zápisu

Opakování souhláskových skupin

Úkoly - synonyma, homonyma, antonyma - v učebně

          - obojetné souhlásky - v učebně

 

 

ZEMĚPIS 2.11. - 6.11.

ÚTERNÍ MEET - uč.strana 17-18 (výpisky) + vyhledávání počtu obyvatel TOP 6 měst v ČR

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - kvíz (podmínky+obyvatelstvo ČR -> opakování), str. 19 - názvy měst k číslům 1-40 do sešitu, vyfotit a poslat na mail (do pondělí), výpisky str.20-21

 

ČESKÝ JAZYK 2.11 - 6.11.

Učebna - tvoření slov

 R. Rolland - Petr a Lucie - četba. Kniha k dispozici v učebně, pokud ji máte doma o to lepší.

 

 

ČESKÝ JAZYK

Práce s testovými sešity na přijímačky (kupované ve škole) str. 11-19 (pravopis).

 

Fyzika  19. - 23. 10. 

Téma - Motory  - Parní stroj, Wankelův motor (prezentace + materiály na Google učebně)

ČESKÝ JAZYK  12.10. - 16.10.

Domácí úkoly: Pracovní sešit str. 13/ cv. 32,33

Kvíz v google classroom

 

Rozvrh v době od 12.10. do 23.10.2020 - vyznačené hodiny povinného MEETu.

Pokud vyučující neuvede jinak, probíhá Meet v google učebně "Třída 9.A, Meet".

Úkoly zadané vyučujícími v google učebnách jednotlivých předmětů, prostřednictvím webu zde či v listinné podobě se odevzdávají nejpozději třetí den po návratu do školy (středa 4.11.)

9A rozvrh

 

Pravidla pro distanční výuku

1. přihlášení na live-stream přes pozvánku v emailu 

2. na webové stránce každé třídy je vystaven seznam povinných hodin online výuky

3. zadávání úkolů na celý týden v učebně příslušného předmětu vždy do úterý 13:00

4. vypracované úkoly žák odevzdává nejpozději  3. den po nástupu do školy (elektronická nebo písemná forma) - tzn. do 4.11.2020

5. v případě nefunkční techniky nebo zhoršení zdravotního stavu žáka (není schopen distančního vzdělávání) je zák. zástupce povinnen kontaktovat      třídního učitele (dohoda na dalším postupu)

 

Práce na období 29.9.-9.10.2020

ZEMĚPIS

výpisky z učebnice do strany 12 (Vznik ČR, povrch, podnebí, vodstvo, půdy, příroda a její ochrana)

 

DĚJEPIS

Opakování - 1. světová válka
Dokončení -  vznik Československa a ČS legie.
 
Příští týden shrnutí, od 12.10. nová učebnice

 

MATEMATIKA

Mnohočleny - vzorce (a+b)2, (a-b)2, a2-b2 (úprava výrazů oběma směry), příklady viz pracovní sešit algebra pro 8. ročník

 

CHEMIE

Kyseliny a hydroxidy - pracovní listy byly zaslány na školní email

 

ANGLICKÝ JAZYK

Gramatika: modání slovesa sould / shouldn´t, must / mustn´t, don´t have to

                  učebnice str. 70)1 přečíst

                  učebnice str. 69/4a, 71/3,4 - opsat do sešitu

                  pracovní sešit str. 54/3, 56/2, 3

slovní zásoba: pracovní sešit str. 84/ 6 What´s up? - část B: A happy ending?, část C:  Ashley´s camera

 

ČESKÝ JAZYK

Pracovní list:

Pracujte samostatně s použitím modrých rámečků v učebnici str. 14,15,17

Vlepte nebo opište do sešitů, budeme společně kontrolovat.

Zvuková stránka jazyka                                      

Přečti si zadání, vlep si ho do sešitu. Najdi odpovědi a zapiš si je.

 1. Co je hláska?
 2. Kolik samohlásek má čeština? Vypiš je.
 3. Napiš 3 slova, která obsahují dvojhlásku: -ou- , -eu- ,  -au- .
 4. Napiš výslovnost slov: lev, povstání, zkouška, lebka, když
 5. Co je spodoba znělosti?
 6. Kolik písmen a kolik hlásek má slovo pěna?
 7. Kde je v češtině hlavní přízvuk?
 8. Co to jsou příklonky?
 9. Pouze příklonky jsou v bodě:       a) by, ti, ho, si, se    b) na, mi, jsi, ho, bych      c) je, já, jsem, au, mu
 10. Jsou předklonky přízvučné?
 11. Jaké prostředky patří k zvukové stránce věty?

 

Zdroje:

MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk: přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem. Vyd. 14., přeprac. Praha: Fortuna, 2004, 275 s. ISBN 80-716-8892-4.

STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk pro 9. ročník ZŠ. 3. vyd. Praha: SNP, 2004. ISBN 80-7235-249-0.

 

NĚMECKÝ JAZYK

1/ opakování slovíček 3.lekce (1.+2.část)
2/ opakování potravin (viz učeb.32)
3/ opakování časování "müssen"
4/ učeb. 27 - popsat den ve větách (trénovat ústně)
5/ učeb. 30/7 - umět odpovědět na všechny otázky (podle sebe)
6/ učeb. 29/4 - zapsat do šk.sešitu: am Morgen - ráno   X   morgens - (obvykle) ráno
                                                         am Vormittag - dopoledne   X    vormittags - (obvykle) dopoledne
                vypsat další příklady dle cvičení
7/ sepsat si svůj denní režim - alespoň 6 vět (co dělám od rána do večera) - pomoci může učebn. 27 nebo učeb.30/7
8/ pracovní sešit 31/13,28/1a)b), 29/7
 

 

Odkazy tak trochu mimo běžné předměty, přesto ale prosím o jejich rozkliknutí a absolvování online kurzu o bezpečném chování na internetu a shlédnutí videí:

https://www.budsafeonline.cz/online-kurz?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=kurz_skoly

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaOK4K16Aq4noULdNoN9W_3a3bSNXRzKN - Desatero bezpečného chování na internetu