Pravidla pro distanční výuku

Kategorie: Pro rodiče Zveřejněno: pátek 9. říjen 2020 11:28 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

1. přihlášení na live - stream přes pozvánku v e mailu 

2. na webové stránce každé třídy je vystaven seznam povinných hodin on line výuky

3. zadávání úkolů na celý týden v učebně příslušného předmětu vždy do úterý 13:00

4. vypracované úkoly žák odevzdává nejpozději  3. den po nástupu do školy (elektronická nebo písemná forma)

5. v případě nefunkční techniky nebo zhoršení zdravotního stavu žáka (není schopen distančního vzdělávání) je zák. zástupce povinnen kontaktovat třídního učitele (dohoda na dalším postupu)