3.A - Mgr. Romana Libichová (LI)

Kategorie: Třídy Zveřejněno: čtvrtek 26. červen 2014 14:23 Napsal Super User

 

 Třída 3. A

Informace ze třídy

Učivo ke dnům nuceného volna

Učivo 25. 5. - 29. 5.

Probírané učivo: ČJ - vyjmenovaná slova po ,,V"

                            M - sčítání a odčítání trojciferných čísel bez přechodu přes základ 100, sčít. a odčít. s přechodem přes základ 100

                            PR - chráníme přírodu

                            ČT - čtení oblíbené knihy, čtení s porozuměním, práce s textem

                            VV - kresba čerta

 

Kdo se chce vidět a slyšet s kamarády?   Zvu vás na meet v úterý 2. 6. v 18 hodin.

ČJ - 29. 5. - PS str. 27/2

M - 29. 5. - PS str. 28/3-5, sčítání, odčítání s přechodem přes 100

ŘÍŠE ČERTŮ - učebna

ČJ - 28. 5. - meet  - PS str. 27/1

                              - Pravopisné pětiminutovky - str. 33/ 3 sloupec, str. 34/1, 2 sloupec

M - 28. 5. - meet - PS str. 27/5, 6     str. 28/1, 2

ČJ - 28. 5. - učebna - procvičování vyjm. slov po ,,V"     (pro žáky na meetu)

PR - 28. 5. - CHRÁNÍME PŘÍRODU - zápis do sešitu

                     Člověk po staletí ničí přírodu (těžba uhlí, tepelné elektrárny znečišťují ovzduší, ....). Tím vyhynuly mnohé druhy rostlin a živočichů. Některé jsou i nadále ohroženy. Je ohroženo i zdraví lidí. Aby se ohrožené druhy rostlin a živočichů mohly vyvíjet ve svém přirozeném prostředí, existují národní parky a přírodní rezervace a botanické a zoologické zahrady, kde rozmnožují ohrožené druhy rostlin a živočichů a vrací je zpět do přírody.

                        ČR má 4 národní parky: 1. Krkonošský národní park

                                                               2. Národní park Šumava

                                                               3. Národní park České Švýcarsko

                                                               4. Národní park Podyjí

               Lidé se učí třídit odpad. 1. Biologický - ten vrátíme zpět do přírody ( slupky od brambor, zbytky jídla,...)      www.tondaobal.cz

                                                      2. Druhotný - ten se dále zpracovává (třídíme sklo, papír, plasty,....)

                                                      3. Nebezpečný - (chemické látky, barvy, vybité baterie,...)

               V přírodě se chováme podle pravidel - nevyhazujeme odpadky, netrháme rostliny, nelámeme větve, neplašíme zvěř, nekřičíme,...

 

PR - 27. 5. - učeb. str. 61, 62 - přečíst

M - 27. 5. - PS str. 27/1-4

ČJ - 27. 5. - opiš slova a barevně vyznač slova s předponou vy-, vý-                   (do našeho sešitu)

                   vyhovět, vysušený, vypustit, výška, výr, vydří, výfuk, vydání, výplata, výsměch, vysavač

INF - 27.5. -  barva v tabulce -  v učebně

ČJ - 26. 5. - meet - učeb. str. 90/5,6

                             - Pravopisné pětiminutovky - str. 33/2 sloupečky

M - 26. 5. - meet - PS str. 26/3-6

M - 25. 5. - PS str. 25/5,6,  str. 26/1,2

ČJ - 25. 5. - učeb. str. 90/1-3 - ústně, cv. 4 - písemně do našich sešitů

                    Pravopisné pětiminutovky - str. 32, procvičování vyjmenovaných slov po ,,P"

                   - učebna - protiklady     

Anglický jazyk 25.5. - 29.5. (online, ve škole)

téma oblečení (clothes) - trénink výslovnosti (odkazy v google učebně)

učebnice str.70  - přečti a přiřaď (She's got - Ona má, He's got - on má)

prac.sešit str.38 - přečti a vybarvi, zakroužkuj správnou odpověď

- opakování barev, čísel

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo 18. 5. - 22. 5.

Probírané učivo: ČJ - vyjmenovaná slova po ,,V"

                            M - sčítání a odčítání trojciferných čísel, přičítání a odčítání celých stovek, slovní úlohy

                            PR - dopisy z přírody, rozmanitost přírody a její ochrana

                            ČT - čtení oblíbené knihy, čtení v prvouce, ŘÍŠE VODNÍKŮ, čtení s porozuměním, práce s textem (O nešťastné mouše, O malé zaječi-

                                    ci)

                            VV - malujeme vodníka

 

 ČT - 22. 5. - učebna - ,,O malé zaječici" - čtení s porozuměním

 M - 22. 5. - PS - str. 25/3 dokončit, 4      

                    - učebna - ,,Kdo je nejmoudřejší"

Chválím dnes všechny děti, které byly na meetu, velmi hezky pracovaly, mám radost. Vyřizuji i pochvalu od paní učitelky Beranové za práci v učebně - INFORMATIKA. Tak to už mám dvojitou radost. Užívejte sluníčka a odpočívejte.

 ČJ - 21. 5. - meet - uč. str. 88/5 - ústně

                    Pravopisné pětiminutovky - str. 34 - vše - procvičování vyjmenovaných slov

                    PS - str. 26/2, 3

M - 21. 5. - meet - PS str. 25/1, 2, 3 - první sloupeček

M - 21. 5. - slovní úlohy - učebna

PR - 21. 5. - živočichové 2 - učebna

INF - 20.5 -  zvýrazňování textu -  v učebně

PR - 20. 5. - učeb. str. 56 - Rozmanitost přírody a její ochrana - přečíst, na str. 57 prohlédnout si kalendář přírody + značky

                    ROZMANITOST PŘÍRODY A JEJÍ OCHRANA - nadpis, zápis do sešitu

                    V různých částech světa najdeme odlišné druhy rostlin a živočichů. Je to způsobené vlivem podnebí (polární podnebí, suché a teplé podnebí).

                     Naše republika se nachází v oblasti mírného podnebí. Dochází zde ke střídání 4 ročních období. Střídání tepla a zimy.

                     Rovnováha v přírodě 

                     Rostliny, houby i živočichové spolu vytváření společenstva, např. na poli, ve vodě, na louce, v lese atd. (přečíst a prohlédnout str. 58, 59).

 

ČT - 20. 5. - učebna - čtení s porozuměním, práce s textem ,,O nešťastné mouše"

PR - 19. 5. - učeb. str. 55 - přečíst - Dopis paní Zimy

Čj - 19. 5. - meet - učeb. str. 89/5 - ústně

                              PS str. 26/1

M - 19. 5. - meet - PS str. 24/1-3, 5, 6 (doplnit)

ČJ - 18. 5. - ŘÍŠE VODNÍKŮ - učebna

PR - 18. 5. - učeb. str. 55 - přečíst - Podzimní dopis

 

Anglický jazyk 18.5. – 22.5.  

Lekce 11 (oblečení – clothes)

-učebnice str.88 / Unit 11 (oblečení) – 6 nových slovíček napsat a nakreslit do ŠS, nadpis Clothes – oblečení

- obrázkový slovník (trénink výslovnosti)

1) https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_06?cc=cz&selLanguage=cs

2) https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04?cc=cz&selLanguage=cs

- písničky, videa

https://www.youtube.com/watch?v=gQGwp7iNRCE           https://www.youtube.com/watch?v=GhloS3jaIWI   https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY               https://www.youtube.com/watch?v=KBcJZOA3Cuk

- učebnice str.68/1 (ústně - pojmenuj oblečení – např. a blue skirt)

- prac.sešit str.36 / 1 (přečti slova a nakresli), 36/2 (doplň křížovku)

- google učebna – kvíz oblečení

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo 11. 5. - 15. 5.

Info pro rodiče žáků, kteří budou chodit od 25. 5. do školy a budou se stravovat ve školní jídelně - nahlásit si obědy u vedoucí jídelny

Probírané učivo: ČJ - vyjmenovaná slova po ,,V"

                            M - přičítání a odčítání jedno- a dvojciferných čísel s přechodem přes základ 100

                            PR - živočichové - procvičování

                            ČT - čtení oblíbené knihy

 

Meet - ÚT, ČT - 10:00-11:00

Děti, které s námi nebyly na meetu si doplní: M - PS str. 23/1-6, ČJ - učeb. str. 89/1-4, chválím děti, které se připojily, moc hezky pracovaly

M - 15. 5. - Fraus 3 - učebna  - pro frausovce

M - 15. 5. - PS str. 22/5, 6

ČJ - 15. 5. - Pravopisné pětiminutovky str. 31 

                 - učebna

PR - 14. 5. - učeb. str. 54 - přečíst ,,Letní dopis od sluníčka"

ČJ - 14. 5. - PS str. 25/1, 2, 3, 

M - 14. 5. - PS str. 22/1, 2, 3, 4

INF - 13.5. - "LEDOVÍ MUŽI" - vyhledávání informací, psaní na klávesnici - v učebně.

ČJ - 13. 5. - učeb. str. 88/1 - ústně, cv. 2 - písemně do našich malých sešitů, cv. 3 - ústně (pozor na význam slov)

PR - 13. 5. - učeb. str. 52 přečíst, str. 54 - přečíst ,,Jarní dopis z přírody"

ČJ - 12. 5. - PS str. 24/1, 2, 3

                    učeb. str. 87/3 - pozor na rozdíly - ústně použij ve větách

                    učeb. str. 87/4 - učebna

M - 12. 5. - PS str. 21/4, 5, 6

ČJ - 11. 5. - Pravopisné pětiminutovky str. 30/ všechny 3 sloupečky, zelený sešit

PR - 11. 5. - živočichové - učebna - procvičování

 

Anglický jazyk 11.5. – 15.5.

opakování lekce 10 – obličej, barvy, sloveso has got 

1) do ŠS – nakresli a popiš příšerku:

This monster is happy. It has got a big yellow head, three big red eyes, long orange hair, four small pink ears, one small blue nose and a big green mouth. (kdo má možnost, pošle fotku příšerky emailem nebo vloží obrázek do google učebny)

2) google učebna – pracovní list Monsters

3) online procvičování – hry

https://www.games-kids.com/game/2196/create-your-own-monster.html

http://learnenglish.educ.ar/make-your-monster/

https://www.gamesolo.com/flash-game/create-a-monster.html

______________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo od 4. 5. - 7. 5.

Probírané učivo: ČJ - vyjmenovaná slova po ,,V "                       www. rysava.websnadno.cz /cesky jazyk 3. rocnik     www.skolakov.eu

                             M - přičítání a odčítání jedno- a dvojciferných čísel, přičítání a odčítání s přechodem přes základ 100

                            PR - živočichové - bezobratlí                              www. rysava.websnadno.cz/prvouka     www.skolakov.eu

                           ČT - začínáme číst novou knihu, termín odevzdání konec června

                           VV - nezapomeňte nakreslit postavy do pohádkového projektu - strašidlo, obr, čarodějnice (obrázky pošlete, můžete i dodatečně)

 

Čj - 7. 5. - DÚ  - opiš slova a nadepiš nad ně číslicí slovní druhy, pozor na velká písmena - píšeme do našich sešitů psacím písmem

                 O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE, DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ, O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH, DIVOTVORNÝ KLOBOUK, PYŠNÁ PRINCEZNA,                           ČERVENÁ KARKULKA,KOUZELNÁ FLÉTNA, HLOUPÝ HONZA,TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU

M - 7. 5. - PS str. 21/ 1, 2, 3 

INF- 6.5. - úprava textu - v učebně.

ČJ - 6. 5. - učeb. str.87/ 1, 2 - ústně

                  PS str. 24/ 1, 2

                  DÚ - Do našeho sešitu vymysli věty s těmito slovy: sypat, sípat, sýra, síra, pikat, pykat, slepíš, slepýš.

FRAUS 2 - učebna - pro frausovce

M - 5. 5. - PS str. 20 / 4 - 6

PR - 5. 5. - učebnice str. 50 - přečíst + zápis                   

                                 BEZOBRATLÍ

                  Nemají kostru složenou z kostí, nemají páteř. Kromě velmi početné skupiny hmyzu ( moucha, vosa, mravenec) sem patří pavouci (sekáč, klíště,                      pavouci), plži (hlemýžď, slimák), mlži (škeble, ústřice), kroužkovci (žížala), žahavci (medúza, korál, sasanka), korýši ( rak, krab).

                  Hmyz nám může nepříjemňovat život, ale může být i užitečný - opyluje květy. Je hlavní potravou mnoha ptáků, netopýrů a žab.

 

      Všichni živočichové potřebují ke svému životu i vodu a potravu. Podle toho, jakou přijímají potravu je dělíme na:

                                                                                                1. býložravce - živí se rostlinami

                                                                                                2. masožravce - živí se masem jiných živočichů

                                                                                                3. všežravci - živí se rostlinami i živočichy

                                                  - napiš ke každému  3 zástupce (viz kniha, encyklopedie,...) + ke každému 1 obrázek ( tudíž 3 obrázky)   

           

ČJ - 4. 5. - učeb. str. 86/1 (přečíst, doplnit, odůvodnit a naučit)                     naučit vyjmenovaná slova po ,,V" 

                  učeb. str. 86/2 slova odděl, napiš a barevně dopiš, která vyjmenovaná slova po ,,V" chybí, píčeme do našeho sešitu

PR - 4. 5. - Zpátky do minulosti - učebna

 

Anglický jazyk 4.5. - 7.5.

- učebnice str. 67 / 1 - přečíst věty a doplnit ( do ŠS)

- prac.sešit str.35 / 1 (přečíst a vybarvit)

- prac.sešit str.35 / 2 (doplnit věty a zakroužkovat)

- google učebna - opakování anglické abecedy (hláskování)

https://www.helpforenglish.cz/article/2007081201-hlaskovani-anglicka-abeceda

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Probírané učivo: ČJ - vyjmenovaná slova po ,,S"

                            M - přičítání jedno- a dvojciferných čísel

                            PR - živočichové - vnitřní a vnější stavba živočichů, obratlovci 

                            ČT - zápis oblíbené knihy, čtenářský list ofotit a zaslat do konce týdne, čtenářský list je možné stáhnout nebo si mohou děti vytvořit                                     svůj

 

Anglický jazyk 27.4.-30.4.

slovíčka face (obličej)

uč.str.64 /1 – ústně popiš obě masky (She’s got .. (Ona má...), He’s got ..(On má...)

uč.str.64/2 – popiš a nakresli masku do ŠS

uč.str.66 – přečti si věty a zkus přiřadit k obrázkům (ústně)

google učebna – pracovní list (slovní zásoba face, věty s has got)

 

28. 4.  Kdo mi prosím ještě nedal zprávu o tom, zda bude vaše dítě chodit od 25. 5. do školy, napište. O některých již vím. Děkuji.

Učivo 27. 4. - 30. 4.

ČJ - 30. 4. - pohádkový projekt - ŘÍŠE ČARODĚJNIC A KOUZELNÍKŮ - učebna

PR - 29. 4. - učeb. str. 49 přečíst - vnímej odlišnosti tvarů některých částí těl živočichů

                                         DÚ - zjisti, jaký je rozdíl mezi sudokopytníkem a lichokopytníkem a napiš do sešitu

                                                 prosím ofotit poslední 2 stránky a zaslat do 3. 5.

ČJ - 29. 4. - uč. 85/4 - rodiče nadiktují diktát - do našeho sešitu (děkuji), prosím ofotit poslední 2 stránky a zaslat do 3. 5.

                    PS str. 23/1 - opakování vyjm. slov ,,S"

ČJ - 28. 4. - PS - str. 23/1-3

M - 27. 4. -  PS - str.19/5, 6,str. 20/1-3 

PR - 27. 4. - učeb. str. 48 - přečíst + zápis

                             VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STAVBA ŽIVOČICHŮ

                              Živočichy dělíme na obratlovce a bezobratlé.

                              OBRATLOVCI

                              Mají kostru a jejich páteř je složená z obratlů.

                              Mezi obratlovce patří ryby, plazi, savci (mezi savce patří i člověk, neboť saje mateřské mléko)), obojživelníci a ptáci.

                              Toto nepište-Pozorně přečtěte, vyberte si 2 skupiny, nakreslete zástupce skupiny a popište jeho tělo. Obrázek můžete vystřhnout                                                                         i z časopisu.

INF - 29.4. - Tento týden nás čekají ČARODĚJNICE. Zkus zjistit, jak se říká noci, kterou čarodějnice vrcholí. Zadání formou kvízu najdeš v učebně.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Probírané učivo: ČJ - vyjmenovaná slova po ,,S"

                            M - přičítání a odčítání jedno- a dvojciferných čísel

                            PR - živočichové

                            ČT - četba oblíbené knihy, (bude konec měsíce)

 

Učivo 20. 4. - 24. 4.

ČJ - 24. 4. - sloh - Představ si, že jsi paní učitelka nebo pan učitel a máš možnost změnit naši školu. Co by jsi upravil nebo zavedl jiného, tak, aby se dětem ve 

                              ještě více líbilo? Pište prosím na papír, vyfoťte a pošlete zpět. Do 27. 4.

ČJ - 23. 4. - učebnice str. 84/1-4, cv. 4 písemně do našeho sešitu

ČJ - 22.4. - PS str. 22/1-3

M - 21.4. PS str 19/1-4, procvičujte písemné sčítání a odčítáná + slovní úlohy

Odpočinek - 20. 4. - odpočívejte a doplňte si učivo, které jste nestihli

                                                                                                              Zdravím vás třeťáčci                     Vaše p. učitelka

             

INF (22.4.) - praktické vyhledávání informací - PRANOSTIKA NA DUBEN - zadáno v učebně

                                                                                                                                                                                                                                                               

Učivo Anglický jazyk - 20.4.-24.4.

- slovíčka obličej (face parts) – prac.sešit str. 48 – Unit 10, UČ str. 88 / Unit 10

- do ŠS nakreslit a napsat těchto 6 slovíček

-trénink výslovnosti – prac.sešit.str.48,  online slovník https://dictionary.cambridge.org/

                                                                                      https://www.learningchocolate.com/content/head

                                                                                      https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-casti-tela

- prac.sešit str.33 (přiřaď a napiš)

-google učebna – kvíz, video

online procvičování   https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-casti-tela    https://agendaweb.org/vocabulary/body-exercises.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Učivo 14. 4. - 17. 4.

Probírané učivo - ČJ - vyjmenovaná slova po ,,S", sloh - dopis

                             M - přičítání a odčítání jedno- a dvojciferných čísel, přičítání a odčítání po desítkách s přechodem přes základ 100

                             PR - živočichové

                             ČT - čtení oblíbené knihy, čtení s porozuměním, práce s textem (viz prvouka)

Zdravím všechny rychlíky, děláte mi radost, jste moc šikovní, proto si o víkendu užívejte sluníčka, odpočívejte a v pondělí zas malinko budeme pracovat. Mějte se krásně.

 ČJ - 17. 4. - učebnice str. 83/2 v učebně - doplnit a odpovědět na otázky, sýček obecný

                  - PS str. 22/1, 2

 M - 17. 4. - slovní úlohy v učebně

 ČJ - 16. 4. -učebnice str. 83/1 ústně, cv. 2 v učebně - doplň i/y a odpověz na otázky, sýkora koňadra

                    PS - str. 21/3, 1, 2

 M - 16. 4 - PS str. 18/4, 5, 6

PR - 15. - 16. 4. - učebnice str. 46, 47 - zápis

                                                    ŽIVOČICHOVÉ            větší nadpis

                            Živočichové jsou početnou skupinou živých organismů.

                                                    Společné znaky živočichů

                            1. Dýchají - přijímají kyslík, vydechují oxid uhličitý

                            2. Rozmnožují se - od každého druhu živočicha existují vždy 2 jedinci - samec a samice

                            3. Mláďata rostou a vyvíjejí se - od narození jsou slepá, postupem času rostou a vyvíjejí se

                            4. Přijímají vodu a potravu - každý živočich je součástí potravinového řetězce, slabší se stávají kořistí silnějších

                            5. Reagují na změnu teploty prostředí - např. zimní spánek, někteří ptáci odlétají do teplých krajin

                            6. Pohybují se a své okolí vnímají smysly

                            7. Vylučují - oxid uhličitý při dýchání

                                             - trus - zbytky nestrávené potravy

                                             - vodu - v moči a potu

 

ČJ - 15. 4. - DOPIS v učebně, kdo s námi není v učebně, dokončuje práci, kterou nestihl

M - 14. 4.- PS str. 18/ 1, 2, 3

PR - 14. 4. - učebnice přečíst str. 46, 47 - Společné znaky živočichů, zápis uděláme 15. 4., procvičovat na www. skolakov.eu (3. třída) - rostliny, houby

INF - 15.4. - V prvouce se učíte o živočiších. Zaznamenala jsem informaci, že naše ZOO má nový exemplář. Je to pásovec kulovitý - vyhledej na internetu, jak vypadá. Šikovnější z vás mohou vyhledat nejen obrázek, ale i nějaké informace o tomto podivuhodném živočichovi.  (M.Ber.)

Přeji krásné velikonoční prázdniny, hodně zdravíčka, pohody a sluníčka. 

Děti, odpočívejte, běžte ven a sportujte. Sluníčko a krásné počasí nám dodá energii a dobrou náladu. Kdo něco nestihl, může v klidu školní práci dodělat, máte na to čas. Ale já vím, že už teď máte všechno hotové. Moc vás všechny chválím, krásně pracujete a mám z vás radost.

Moc děkuji také vašim rodičům za spolupráci a pevné nervy. Vážím si toho.

R. Libichová

 

Anglický jazyk 14-17.4.

opakování barvy, čísla (učebnice str.86, školní sešit – slovíčka)

video, pracovní list a kvíz bude v google učebně

online procvičování https://agendaweb.org/vocabulary/colours-exercises-colors.html

                                     https://agendaweb.org/vocabulary/numbers-exercises.html

                                     https://www.gamestolearnenglish.com/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anglický jazyk 6-13.4.

procvičování slovíček jídlo – kvíz v google učebně (food)

– uč.str.59 (svůj talířek se svačinou do ŠS – věta a obrázek)

např. I’ve got a big red apple. (Mám velké červené jablíčko). I’ve got a chocolate donut. (Mám čokoládovou koblihu).

- prac.sešit str.32 (spoj, nakresli a napiš větu)

Happy Easter (Veselé Velikonoce) – prac.sešit str.47 (nakresli cestu, očísluj a vybarvi vajíčka)

dobrovolné procvičování

Happy Easter (Veselé Velikonoce) – uč.str.84 (vyrob si masku králíčka / kuřátka apod.)

online procvičování  https://www.anglomaniacy.pl/easter-games.htm#dictionary

                                     https://www.mes-games.com/easter.php

                                     https://www.primarygames.com/holidays/easter/games.php

pracovní list            https://www.anglomaniacy.pl/pdf/easter-abc-worksheets.pdf

 

Učivo 6. 4. - 9. 4.

Probírané učivo - ČJ - vyjmenovaná slova po ,,S"

                             M - přičítání a odčítání jedno- a dvojciferných čísel, přičítání a odčítání po desítkách s přechodem přes základ 100

                             PR - houby

                             ČT - čtení oblíbené knihy, projekt ,, Z pohádky do pohádky" - ŘÍŠE STRAŠIDEL

 

ČJ - 8. 4. - uč. str. 82/ 1, 2 - ústně, cv. 4 - písemně do sešitů, pište správné dvojice, učebna - ŘÍŠE STRAŠIDEL

                  PS str. 21/ 1, 2

PR - Voda, voděnka - učebna

M - 7. 4. - PS str. 17/ 4 - 6

ČJ - 7. 4. - PS str. 20/1, str. 21/1 - 3 

ČJ - 6. 4. - uč. str. 80/ 1 - ústně, cv. 2 - učebna,      naučit se vyjmenovaná slova po S

                  uč. str. 81/ 1 - 3 - ústně, cv. 4, 5 - učebna, kdo není v učebně - cv. 4 písemně do sešitů

 PR - 6. 4. - přečíst + zápis - uč. str. 45, nakreslit houbu a její části  

                   HOUBY

                   Houby patří mezi samostatnou skupinu živých organismů. Tělo tvoří podhoubí a plodnice houby.

                   - houby jedlé -  napiš 3 zástupce

                   - houby nejedlé - napiš 3 zástupce     

INF - V prvouce se učíte o houbách. Můj úkol z informatiky tomu bude napomáhat. - Zkus vyhledat na internetu obrázky některých hub, které si zapisuješ do sešitu, nebo těch, které neznáš.  Nemusíš s obrázkem nic dělat (žádný referát po tobě nechci). Jen se je nauč vyhledávat.    (M.Ber.)

 

Dobré ráno, objevila jsem pěkné stránky na opakování učiva ČJ pro 1. - 6. ročník.

Kdo má zájem, mrkněte: gramar.in      PĚKNÉ

Chválím všechny děti, které se přihlásily do Google učebny a zvládají tak plnit naše úkoly. Vím, že je to možná pro někoho obtížnější, ale zatím jste na 1. Jste malé, ale šikovné. Prosím ještě ostatní, kdo se nepřihlásil, poproste rodiče, určitě vám pomohou. Většina dětí je již přihlášena.

Jste rychlíci, všichni už poslali i úkol na další den. Děláte mi radost. Moc vás všechny pozdravuji.

 

Chtěla bych poprosit rodiče o zpětnou vazbu, jak děti zvládají pracovat v novém prostředí, zda pracují již samostatně a zda je to pro ně přínosné atd.

Děkuji i za váš názor.

Připravuji pro děti projekt ,,Z pohádky do pohádky". Děti budou zachraňovat říše pohádek před mocným kouzelníkem Hromdějem. Budu občas posílat do naší Google učebny pracovní list s názvem říše. Děti vyplní, nakreslí obrázek a odešlou zpět. Kdo nebude umět poslat ofocený obrázek, doma uloží a přinese potom do školy. Můžete poslat foto i na můj email. Uděláme si výstavu (až se uvidíme). První říše bude ŘÍŠE OBRŮ. Připravuji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo 30. 3. - 3. 4.

 Probírané učivo: Čj - vyjmenovaná slova po ,,P"

                             M - přičítání a odčítání jedno- a dvojciferných čísel, přičítání a odčítání po desítkách s přechodem přes základ 100

                             PR - nadzemní části rostli, květy, plody,  opak. ,, Voda"

                             ČT - pravidelné čtení oblíbené knihy, projekt ,,Z pohádky do pohádky" - ŘÍŠE OBRŮ

ČJ - 3. -  5. 4. - pro zájemce na víkend - v učebně - ,,ŘÍŠE OBRŮ"

M - 3. 4. - PS str.17/ 4 - 6

ČJ - 2. 4. -  uč. str. 78/1, 2 ústně - DÚ v učebně - pro všechny přihlášené děti

M - 1. 4. - PS str. 17/ 1, 2, 3

PR -1. 4. - uč.str. 43, 44 - přečíst + zápis

                                Květy - jsou okrasou každé kvetoucí rostliny

                                          - slouží k rozmnožování rostlin, mají část samčí a část samičí             - nakreslit obr. str. 43

                                Plody - vyvinou se z opylených květů, obsahují semena

                                          - plody dužnaté x suché

                                            dužnaté - mají kolem pecky či jádra dužinu - ovocné stromy

                                            suché - nemají dužinu (ořech, makovice, lusk)

 

INF (1.4.) - Za informatiku budu ráda, když se pokusíte seznámit s prostředím Google učebny. Přeji hodně radosti z nové výzvy!  (M.Beranová)

Čj - 31. 3. - uč. str. 77/ 1, 2 - ústně

                   uč. str. 77/ 3 - písemně do sešitu, kdo zvládne v naší učebně (musí se tedy přihlásit na svůj email), nemusí opisovat, doplní v PC a odešle mi zpět

M - 30.3.

           Zde přikládám úkol z matematiky, který již byl vložen do kurzu Matematika 3. třída v Učebně na Googlu. Kdo nezvládne, napíše do sešitu.

  1. Myslím si číslo:

- Když k němu přidám šestinásobek čísla 8, vyjde mi 80.

                                             Myslím na číslo:

- Když z něj uberu čtyřnásobek čísla 7, vyjde mi 35.

                                            Myslím na číslo:

- Když k němu přidám trojnásobek čísla 9, vyjde mi 50.

                                            Myslím na číslo:

  1. Pomocí čísel 5, 4, 7, 8, 1, 2 (každé můžeš použít jen jednou – v řádku) napiš:

 

nejmenší trojciferné číslo:

největší trojciferné číslo:

nejmenší sudé trojciferné číslo:

největší sudé trojciferné číslo:

nejmenší liché trojciferné číslo:

největší liché trojciferné číslo:

ZVLÁDNEŠ TO ?       :)

                                                                                  Zdraví Tě paní učitelka

 

Zdravím všechny moje třeťáčky. Doufám, že se aspoň trochu věnujete škole, ať nemáme potom hodně práce. Vím, že to všechno zvládnete i tímto způsobem.

Tak se do toho dáme.

Děkuji všem rodičům, kteří mi napsali, za zpětnou vazbu. Mám radost, že vše zvládáte a oceňuji Vaši spolupráci a snahu školáčků. Vím, že občas děti ,,frfňají",ale nakonec se s chutí určitě pustí do práce.

Pište prosím do sešitů vždy datum, kdy děti práci zhotovily. Děkuji

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Učivo 25. 3. - 29. 3.

Probírané učivo - Čj - vyjmenovaná slova po ,,P", procvič. podstaných jmen,

                            M - přičítání a odčítání jedno- a dvojciferných čísel, přičítání a odčítání po jednotkách s přechodem přes základ 100

                            PR - nadzemní části rostlin - stonky, listy, opak. nářadí

                            ČT - pravidelné čtení oblíbené knihy

Čj - uč. str. 76/ 1, 2 ústně, cv. 3 písemně do sešitu, cv. 4 písemně 3 řádky do sešitu

       - opiš a u podstatných jmen urči rod, číslo, pád a napiš do sešitu: op-rat se o stěnu

                                                                                                                p-lný žák

                                                                                                                materiál z p-tloviny

                                                                                                                posp-chat do školy

      PS  - str. 19/ vše

               str. 20/ 1, 2

               Opakováni vyjm. slov po P na str. 20/ 1 nechte děti samostatně doplnit a pak opravte. Uvidíme, zda zvládnou. Děkuji.

 

M - PS str. 15, 16, všechny typy cvičení děti znají, tak si myslím, že to zvládnou.

      Příště si dáme geometrii.

 

PR - uč. str. 39 přečíst, str. 40 - 42 přečíst + zápis, na www.skolakov.eu najdete prezentaci k učivu (dejte prvouka 3. třída,živá příroda, rostliny)

        Zapsat: Podzemní části rostlin (menší nadpis)

                     Kořeny - pomocí kořenů přijímají rostliny živiny

                     Nadzemní části rostlin

                     a) Stonky

                     b) listy

                     c) květy

                     d) plody

     Stonky - dřeviny - dřevnatý stonek (strom, keř) - vědět, jaký je rozdíl mezi stromem a keřem, nakresli strom a keř a popiš jako v učeb. str. 40

                   byliny - dužnatý stonek (nedřevnatý), učeb. str. 41

     Listy - učeb. str. 41, 42 - přečíst, nakreslit list a popsat čepel, řapík

                                          - zapsat: listy - jednoduché (lípa)

                                                                - složené (jírovec maďal)

                                                         Listy jehličnatých stromů se nazývají jehlice.

 

      

           

INFORMATIKA 

- Děkuji Pepovi, Saše, Zuzce, Danielce, Terezce, Elišce, Bětce a Matějovi za splněný úkol z minulého týdne a ostatní prosím, aby ho také tento týden zaslali.

- Nový ÚKOL - za pomocí rodičů se pokuste přihlásit ke školnímu e-mailu:

   1. otevřete prohlížeč google chrome

   2. v pravo nahoře - přihlásit /nebo přidat účet, pokud už nějaký máte

   3. zapsat celý e-mail: (ve tvaru) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

   4. heslo - je totožné s heslem v sešitě informatiky. (Pokud ho nemáte, kontaktujte mne.)

   5. opět vpravo nahoře - zvolit "gmail" 

   6. pokud se vám to povede, napište nám krátký pozdrav na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

       (Matěj, Kristýnka K., Pepa a Izabella už napsali a znovu již nemusí)                                                                                                                                  

 

AJ učivo 23-27.3. Učivo prodlouženo do pátku 3.4. (dobrovolné úkoly navíc vložím příští týden)

- učebnice str.55 – komiks – přečti si a zkus přeložit

- prac.sešit str.30 – cvičení ke komiksu – přiřaď a dokresli obrázky

- učebnice str.56   1) první cvičení

                               Have you got an orange? (Máš pomeranč?) Yes. (Ano.)

                              Have you got a donut? (Máš koblihu?) No. (Ne.)

                              -přečíst a tvořit další otázky podle obrázku (an apple, a sausage... apod.)

                               2) druhé cvičení

                              -ústně: přečíst otázky a odpovědět, poté celé cvičení napsat do ŠS, vymyslet další dvě otázky a odpovědět

 - prac.sešit str.31 (doplň podle obrázku a odpověz na otázky)

- učebnice str.58- ústně (nakresli si svačinový box pro sebe a pro sourozence nebo rodiče, každému do něj nakresli něco jiného, poté se ptej sourozence nebo rodičů Have you got.....? Máš .....? Yes. / No.

- učebnice str.58 – křížovka (ústně nebo zkus překreslit do ŠS)

- prac.sešit str.32 (přiřaď k obrázkům, nakresli)

Projekt My favourite food (Moje oblíbené jídlo)

termín odevzdání: dle vašich možností 

Kdo má možnost tvořit na pc, může zaslat hotové na email (daniela.pokorna@zsusoudu.cz / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo na papír / čtvrtku / do ŠS

Napiš čtyři věty I like ... a čtyři věty I don’t like ... a nakresli obrázky  (kdo tvoří na pc, může použít obrázky z internetu).

I like (mám rád)     I don’t like (nemám rád)

např. I like apples. Mám rád jablka.   I don’t like bananas. Nemám rád banány.

Těšíme se na vaše projekty a děkujeme za zaslání zvířátek. Jde vám to skvěle! :)

Daniela Pokorná, Alžběta Peřinová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. 3. - 24. 3.

Čj - PS str. 18/ 3, 4, do nového sešitu na úkoly pak opište slova, která byste si měli pamatovat a barevně vyznač ,,i" (také str. 18 - časopis, dopis, atd)

       Zábavné úkoly do sešitu Čj

       - Vymysli, co nejvíce názvů živočichů, kteří jsou na 8 písmen

       - Vymysli co nejvíce názvů živočichů, kteří na sebe navazují tak, že začínají písmenkem, kterým předešlé zvířátko končí (např. myš, šakal, liška,..)

       - Seřaďte zvířata podle abecedy (kočka, pes, opice, lev, slepice, žirafa, mravenec)

       - Vyberte si libovolné písmenko abecedy a napište co nejvíce názvů živočichů, kteří začínají zvoleným písmene

M - do sešitu na úkoly vyřeš slovní úlohy, napiš zápis, příklad a odpověď

      1. Žofka si koupila boty za 425 Kč. Platila pětisetkorunovou bankovkou. Kolik jí u pokladny vrátili?

      2. Toník má 8 korun, 3 dvoukoruny a 4 stokoruny. Kolik má dohromady korun?

      3. Adam měl 200 Kč. Koupil si 3 tyčinky po 15 Kč, džus za 30 Kč a 3 kopečky zmrzliny po 14 Kč. Kolik korun mu zbylo?

 

Napište jako písemné odčítání (pod sebe) a vypočítejte.         756 - 68               409 - 35           392 - 178            813 - 65   

Nezapomeňte použít pravítko.         

                             

Pro mé Frausovce:

      Zkuste algebrogramy - komu to půjde?

     1. A . A + AA = 126                                       4. JJ + K . K = 124

     2. B . B + C . C = 13                                      5 . LL + L . L + L = 160

     3. D . D + E . E = 37

 

     Slovní úloha:

     Byli jsme na výletě. Ve čtvrtek jsme urazili 14 km. V pátek ještě o 2 km více a v sobotu polovinu toho, co v předešlých dvou dnech dohromady. Kolik kilometrů jsme urazili celkem?

Slovní úlohu mohou zkusit i ostatní děti. Vše pište do nových sešitů.

 

Nezapomeňte na pohyb, na procvičení prstíků a něco pěkného mi můžete nakresli. Budu se těšit, vím, že kreslíte moc hezky.

Moc vás všechny pozdravuji, těším se na vás. Když vám něco nepůjde, nebuďte z toho smutní, podíváme se na to potom společně.

 

Kdo nemá učebnici Čj, je možné ji otevřít na www. ucebnice.online. Stačí se zaregistrovat, je to zatím zdarma.

Opatrujte se !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

17. - 19. 3.

Probírané učivo: Čj - opakování učiva - vyjmenovaná slova po ,,B, L, M", slovní druhy, podstatná jména

                               - nové učivo - vyjmenovaná slova po ,,P"

                           M - přičítání a odčítání jedno- a dvojciferných čísel

                           PR - rostliny - okrasné rostliny, části rostlin

Čj - procvičovat probrané učivo - vyjmenovaná slova ,,B, L, M", slovní druhy, podstatná jména - rod, číslo, pád

    - nová látka - vyjmenovaná slova ,,P"

    - učebnice str. 74/ 1 - 3, 5 ústně, 4 - písemně

                     str. 75/ 1 - 3 ústně, 4, 5 - písemně

    - PS - str. 17 - máme hotovo, str. 18/ 1, 2

M - PS - str. 13/ 2 - 6

              str. 14/ 1 - 6

PRV - učebnice str. 38 - přečíst a udělat zápis, nadpis např. Okrasné rostliny - růže, tulipán, kosatec (vybrat 3 zástupce) + nakreslit 1 rostlinu,

           Léčivé rostliny, Jedovaté rostliny, Chráněné rostliny, zapsat a nakreslit stejným způsobem

        - učeb. str. 39 - nadpis Části kvetoucích rostlin - nakreslit obrázek z učeb. a popsat

ČT - pravidelné čtení oblíbené knihy

Prosím pořiďte dětem zvláštní sešit, do kterého budeme psát z jedné strany Čj a z druhé M. Některé děti nechaly PS z Čj ve škole (8, 12, 14, 18, 23, 27, 28), někteří tam mají uč. z PRV, uč. Čj. Ve středu mohu přijít od 9 - 9:30 hod. do školy a vše předat. Zkontrolujte, co děti mají a co nemají.  Kdo nemůže nebo je v karanténě mohu poslat naskenované stránky z pracovního sešitu Čj. Jinak pracujeme z domova. Dejte vědět, kdo ráno přijde. Když nebudete moc přijít, nic se neděje. Snažte se procvičovat, zdraví je přednější.

 

Anglický jazyk - učivo (16-20.3.)

zopakovat slovní zásobu zvířata (mazlíčci, mořská zvěř, farma, zoo/džungle)

učebnice str.50 / cv. 1 - gramatika (I’ve got a .....) – procvičit věty

I’ve got a dog. ( I have got a dog).  Mám psa.

druhé cvičení ze str.50 do školního sešitu – popiš a nakresli obrázky ( I’ve got a ....).

učebnice str. 52 – ústně doplnit věty k obrázkům, poté do školního sešitu vytvořit další tři podobné obrázky s popisem

projekt My favourite animal (Moje oblíbené zvíře) – kdo má možnost tvořit na pc, může zaslat hotové na email (daniela.pokorna@zsusoudu.cz / alzbeta.perinova@zsusoudu.cz) nebo na papír / čtvrtku - nakreslit a popsat oblíbené zvíře  (např. My favourite animal is a dog. It’s a pet. It is a happy animal. It’s black, brown, white and grey. My dog is small / big.) Stačí pár jednoduchých vět.

učebnice str.87 – nová slovní zásoba jídlo (food) - šest slovíček (výslovnost v prac.sešitě str.48 (lekce 9) nebo zadat do online slovníku a poslechnout si (např. https://dictionary.cambridge.org/)

do školního sešitu napsat nadpis Food (jídlo) a napsat nová slovíčka a nakreslit k nim obrázky

procvičování nové slovní zásoby – prac.sešit str.29, učebnice str.54

procvičování online:

 https://agendaweb.org/vocabulary/animals-exercises.html 

         https://agendaweb.org/vocabulary/food-exercises.html

https://www.gamestolearnenglish.com/ (výběr slovní zásoby vždy animals 1, 2, food,další témata jako opakování např. barvy, čísla, abeceda, škola, jídlo apod.) 

https://www.eslgamesplus.com/animals/  

http://www.sheppardsoftware.com/preschool/animals.htm

Daniela Pokorná, Alžběta Peřinová

 

Informatika

Doporučuji zpracovat projekt AJ -  My favourite animal na PC - umíme již napsat krásný nadpis, stručný text o zvířátku a doplnit nějakým obrázkem z internetu.

Pokud mi ho také pošlete, bude jednička zahrnuta do klasifikace!  E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Prosím sledujte stránky třídy, budu průběžně zapisovat učivo.

Posílám pěkné odkazy na procvičování, někteří určitě již znáte.

www.rysava.websnadno.cz

www.skolakov.eu

www.zsbcupice.cz

www.pripravy.estranky.cz

www.onlinecviceni.cz

www.matika.in

www.fraus.cz/cs/ucenidoma

www.nadalku.msmt.cz

www.vcelka.cz   - instrukce, jak se dostat do tohoto programu pošlu emailem

 

Nakladatelství Nová škola kvůli uzavření škol volně zpřístupnila zatím na dobu 30 dní své interaktivní učebnice - ucebnice.online

Na ČT 2 každé dopoledne probíhá výuka podle tříd, dopoledne 1. stupeň, odpoledne 2. stupeň. Prosím, sledujte.

Věřím, že tuto nečekanou a nelehkou situaci zvládneme a budeme všichni v pořádku.

Prosím o důslednost a vzájemnou spolupráci a přeji pevné zdraví.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BŘEZEN

 2. - 6. 3. - přinést čtenářský list s přečtenou knihou

 9. - 13. 3. - jarní prázdniny

26. - 27. 3. - nocování s Andersenem, děti dostanou přihlášku i s informacemi

 

Po jarních prázdninách budu vybírat doplatek ŠvP (1 200 Kč)

 

DBEJTE PROSÍM ZVÝŠENÉ HYGIENY.

DĚTI BYLY VE ŠKOLE POUČENY.

 

Školní kolo recitační soutěže

Chválím Izabellku Vogelovou, která vyhrála ve své kategorii 1. místo (2. a 3. třídy) a postupuje tak do dalšího kola, které se koná 6. 3. ve Větrníku. Všichni držíme moc pěsti.

Chválím také všechny naše recitátorky. ŠIKULKY.    :)

 

Střípky z prvního plavání: děravá plavecká čepice, chybějící plavky, nevhodná obuv do ,,čvachty", chybějící čepice a šály

 ÚNOR

 4. 2. - akce školy - S baterkou do školy - od 16:30 - 18:00, recituje Saša, Emča, Iza - chválím, byly moc šikovné

 5. 2. - začínáme plavat, odpadá 5. vyučovací hodina, info již v ŽK

12. 2. - školní kolo recitační soutěže - od 16:00 v jídelně

18. 2. - Den míčových her - v areálu Sport Parku Liberec, info již v ŽK, prosím podepsat info v ŽK

           nová zpráva - sraz u školy v 7:40, odchod od školy 8:00, příchod ke škole kolem 13:00

                                - s sebou - sportovní oblečení a čistou sportovní obuv, svačinu, pití

 23. 2. - sběr papíru - od 6:30, pouze časopisy, noviny, letáky

 

Učivo - únor

M - procvičování násobilky, přičítání a odčítání jedno- a dvojciferných čísel, písemné sčítání a odčítání

Čj - slovní druhy - slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, cotoslovce

                           - Tvarosloví - podstatná jména - rod, číslo, pád

PR - Půda

        Slunce a Země

 

CHVÁLÍM VŠECHNY DĚTI ZA KRÁSNÉ A SKVĚLE ZVLÁDNUTÉ BÁSNIČKY. ROZHODOVÁNÍ BYLO VELICE TĚŽKÉ, POMÁHALY I PANÍ ASISTENTKY.

KDYBY TO BYLO MOŽNÉ, POŠLU DO ŠKOLNÍHO KOLA VŠECHNY DĚTI. BOHUŽEL TO ALE NEJDE.

Školního kola dne 12. 2. se tedy zúčastní: Terezka, Emička, Sašenka, Eliška a Tóňa. Podrobnější informace dodám.

K našim soutěžícím se ještě dodatečně přidá Zuzka a Iza.        - nová zpráva

 

DĚKUJI TAKÉ VŠEM DĚTEM, ALE I VÁM, ZA ÚŽASNÝ BAREVNÝ TÝDEN. MOC JIM TO SLUŠELO.

 

PLAVÁNÍ

Plavat chodíme od středy 5. 2. Sraz před školou v 7:10, odchod od školy 7:15. Nečekáme. Kdo přijde pozdě, půjde do 2. třídy k p. uč. Havlové.

Děti dostanou ve čtvrtek informace o plavání i o změně v rozvrhu.

 

Dne 30. 1. dostanou děti výpis vysvědčení, prosím pak podepsat v ŽK, že jste vysvědčení viděli.

 

LEDEN

 6. 1. - nástup do školy

13. - 17. 1. - školní projekt - ,,BAREVNÝ TÝDEN"

                    PO - modrá, ÚT - zelenožlutá, ST - duhová, ČT - červená, PÁ - černobílá

30. 1. - vysvědčení - výpis, učíme dle rozvrhu

31. 1. - pololetní prázdniny

Prosím, kdo ještě nepřinesl zálohu na školu v přírodě.

Učivo - leden

Čj - Tvarosloví - SLOVNÍ DRUHY

    - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky

 M - sčítání a odčítání více dvojciferných čísel

     - početní operace bez závorek a se závorkami

     - násobení mimo rozsah malé násobilky

     - písemné násobení

 PR - Látky a jejich vlastnosti

       - Vzduch

       - Voda

 

Od února chodíme na plavání, bude změna rozvrhu. Budu předem informovat. Podrobnější informace ohledně plavání dodám.

Chodíme vždy ve středu, odchod od školy v 7:10. Hodina je od 8:00 - 9:00.

 

Příští týden píšeme prověrky z Aj (pondělí), PR (úterý), M (středa), ČJ (čtvrtek).

 

Chválím děti, které dobrovolně přišly dne 19. 12. od 7:00 na hodinu prof. Hejného. Chtěly si nahradit odpolední hodinu, která nám odpadla.

 

 

PROSINEC

 4. 12. - sběr papíru

19. 12. - filmové představení - Ledové království 2 - vybírám 75 Kč

            - matematika prof. Hejného odpadá

20. 12. - vánoční besídka + slavnostní oběd

            - besídka - děti si připraví dáreček pro kamaráda, kterého si vylosovaly, kdo bude chtít, může připravit dáreček i pro jiné-

                              ho kamaráda, ochutnávka domácího cukroví (děti si přinesou)

            - konec výuky 11:30, slavnostní oběd do 12:00

21. 12. - sobota - Betlémské světlo od 17:00, budova školy

 

Učivo - prosinec

Čj - vyjmenovaná slova po L, M

M - zkouška správnosti u sčítání a odčítání

      zkouška správnosti při násobení a dělení

      jednociferná, dvojciferná a trojciferná čísla

      sudá a lichá čísla

      zaokrouhlování na desítky

      sčítání a odčítání dvojciferných čísel přes základ 10

PR - Věci a činnosti kolem nás

        Neživá příroda

        Vánoce, zvyky a tradice

 

Paní Markové moc děkuji za přinesené knížky do naší knihovničky.

Připravujeme se na recitační soutěž. Třídní kolo proběhne první týden v lednu - 10. 1. 2020

Přes prázdniny procvičovat násobilku a vyjmenovaná slova B, L. Příští týden začneme vyjmen. slova po M.

V lednu budu vybírat čtenářský list (děti dostanou).

 

 

PŘEJI KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A DO NOVÉHO ROKU 2020 HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A OSOBNÍ POHODY.

                                                                                                                                         R. Libichová

 

 

LISTOPAD

   6. 11. - v případě vyhlášení stávky pedagogů je škola uzavřena, info na stránkách školy

 19. 11. - třídní schůzky SRPŠ od 16:00

 21. 11. - Naivní divadlo - POHÁDKA O RAŠKOVI - vybíráme 60 Kč

 

Učivo - listopad

Čj - hláskosloví, slovní přízvuk, procvičování učiva 2. třídy

    - vyjmenovaná slova po B a L

M - násobení a dělení číslem 9, procvičování násobení a dělení č. 0 - 9

    - početní operace se závorkou

    - hodiny, určování času

    - geometrie - bod, úsečka, rýsování a měření úseček, shodnost úseček

PR - Naše vlast

     - Lidé a čas - Orientace v čase, Jak žili lidé dříve

     - Věci a činnosti kolem nás - Lidská činnost a tvořivost

 

ŘÍJEN

   3. 10. - přednáška pro rodiče ,,Nebezpečí kyberprostoru", 16:30 - 17:30, jídelna školy

 10. 10. - orientační běh pro 1. stupeň, 8:00 - 12:30, sportovní oblečení, svačina, pití, batůžek, pláštěnka

 15. 10. - zapojení do projektu ,,HRDÁ ŠKOLA" - připojíme se k Suit up dni - přijďte do školy společensky oblečeni,

               užijeme si noblesní vystupování s gentlemanskámi gesty        nová zpráva

 18. 10. - vánoční fotografování pro zájemce, děti dostaly nabídku sestav focení

 28. 10. - státní svátek

 29. - 30. 10. - podzimní prázdniny

 31. 10. - 1. 11. - ředitelské volno

7. října

10. 10. - Orientační běh - info

Sejdeme se ve třídě. Do batůžku: pláštěnku, svačinu, pití, psací potřeby, 2  jízdenky či lítačku (jízdenky nepotřebují - Pepa, Saša, Šimon, Tóňa, Kiki, Nasťa, Eli, Terka, Zuzka, Danča, Vojta, Vinca - mají u mě ze 2. třídy, Nelinka  jen 1 jízdenku). Vhodné sportovní oblečení a obutí.

Při nepříznivém počasí zůstáváme ve škole. Učení si necháme ve středu ve škole. Návrat dle rozvrhu.

Děti dnes dostaly info s návratkou, prosím přinést zpět vyplněné a podepsané.

Učivo - říjen

Čj - Nauka o slově, význam slov

M - Násobení a dělení číslem 7,8

Pr - Země, kde žijeme, Liberec, Krajina v okolí domova, Naše vlast

 

 

ZÁŘÍ

2. 9. -  děti budou ve škole 1. vyuč. hodinu, nepřezouváme se

3. 9. - 4. vyuč. hodiny, končíme v 11:40, děti dostanou již rozvrh, ŽK - prosím vyplnit, obalit

4. - 6. 9. - učíme podle rozvrhu

10. 9. - třídní schůzky SRPŠ od 16:00 (budu vybírat do konce září 300 Kč - SRPŠ, 100 Kč - třídní fond) nová zpráva

25. 9. - sběr papíru   

26. 9. - atletický den 1. st. - městský stadion - ,,POHYB JE NÁŠ KAMARÁD"      nová zpráva

27. 9. - Naivní divadlo

Každý z dětí dostane klíček od své šatní skříňky, za který zodpovídá, ztráta klíče se platí, dětem vše vysvětlím.

Paní vychovatelku Kačku (má prvňáčky) nahradí paní vychovatelka Alenka Havelková.

 

 3. září

Info k AJ:                                                                                                                 

Paní učitelky (A. Peřinová a D. Pokorná) prosí o zakoupení těchto sešitů na Aj.

Děti, které chodí k p. uč. Peřinové si pořídí velký nelinkovaný sešit č. 440 - není nutno kupovat, je v původní objednávce

Děti, které chodí k p. uč. Pokorné si zakoupí 1x 440 - není nutno kupovat, je v původní objednávce a 2x sešit 523 (nebo 524).

Rozdělení platí z loňského roku. Bětuška Bulušková bude chodit k p. uč. Peřinové.

 

Prosím vyplnit ŽK, přečíst a podepsat kritéria hodnocení a seznámit se s výňatkem ze školního řádu a také podepsat.

Postupně obalovat sešity a učebnice, které budou děti dostávat. Děti mohou nosit do školy již kufříky na Vv a cvičební úbor.

6. září

Učivo - září

Čj - procvičování učiva 2. ročníku

M - opak. učiva 2. ročníku - sčítání/odčítání do 100, násobení/dělení 0-5, násobení /dělení číslem 10

                                          - navazujeme na učivo 2. roč., používáme PS z 2. roč., některé děti sešit neodevzdaly,

                                            prosím přinést (event. znovu koupit nebo okopírovat zbývající stránky)

                                          - násobení/dělení 6 - nové učivo

PR - ,,Místo, kde žíjeme" - Domov, Rodina, Škola, Naše obec/město

 

Matematický seminář (pro přihlášené děti) - začínáme 12. 9., od 13:15 - 14:00

16. září

Konzultační hodiny:

Po - 13:00 - 14:00  (po telefonické domluvě, event. možno domluvit i jiný termín)

19. září

Máme zamluvenou školu v přírodě 25. 5. - 29. 5. 2020, penzion Mája, Josefův Důl.

Do konce listopadu budu vybírat zálohu 1 000 Kč. Celkovou částku upřesním.

25. 9. - sběr papíru

24. září

26. 9. - Sportovní den - sportovní a pohodlné oblečení a obuv, batůžek, svačina, pití, pláštěnka

          - odchod od školy v 7:45 - možno čekat před školou na hřišti

          - bez učení, matematický seminář se konat bude

27. 9. - Naivní divadlo - ,,O hodině navíc aneb Poplach v hustníku"

          - učíme 1. a 5.vyuč. hodinu

 

Naše třída v červnu 2019

2019 2A KUB 8722 

 

PŘEJI VÁM I DĚTEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNÍČKA, RADOSTI A ODPOČINKU.

TĚŠÍM SE NA SHLEDANOU V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE.

DĚKUJI ZA KRÁSNÉ DÁRKY A KVĚTINY.

ROMANA LIBICHOVÁ