7.A - Mgr. Adéla Víznerová (VÍ)

Kategorie: Třídy Zveřejněno: čtvrtek 26. červen 2014 14:23 Napsal Super User

Třída 7. A

DĚJEPIS (25. - 29.5.): Anglie v 16. a 17.st. (viz google učebna)

PŘÍRODOPIS (29.5.)- opakování květ- testík, plody a semena rostlin (google učebna)

Matematika 25. 5. - 29. 5.: Procento - pojem, výpočet 1 %, zápis procenta jako desetinného čísla a zlomku, výpočet procentové části (pracovní sešit str. 45)

PŘÍRODOPIS (22.5)- botanika- stonek rostlin, testík (google učebna) 

Aj 18.5. Comparatives, superlatives - stupňování přídavných jmen

Aj 8.5. Reading abou GB, the World - slovní zásoba

Aj 29.4. Daily routines - základní slovní zásoba denních činností

Aj 21.4. Food map - slovní zásoba

Aj 17.4. Past simple - co jsem dělal o víkendu

 

Matematika 18. 5. - 22. 5.: Nepřímá úměrnost - slovní úlohy (pracovní sešit 43/16, 44/17,19,22), PÚ a NÚ - opakování (rovnice, tabulka, graf, trojčlenka)

Německý jazyk 18.5. - 22.5. opakování lekce 4 (neurčitý člen u podst.jmen, zápor u podst.jmen, školní pomůcky, školní instrukce), google učebna - opakování

Anglický jazyk 18.5. - 22.5. opakování lekce 1 (přítomný čas prostý, řadové číslovky, frekvenční příslovce), google učebna - opakování

Přírodopis (11.5.-15.5.)- Úvod do botaniky- kořen, testík opakování botanika (google učebna)

Dějepis 11. - 15.5.: Třicetiletá válka, Albrecht z Valdštejna + filmeček (viz google učebna) 

Anglický jazyk 11.5. - 15.5. - landscapes, nature ( google učebna)

Německý jazyk 11.5. - 15.5. - zápor podst.jmen, neuč.člen, opakování lekce 4

Matematika 11. 5. - 15. 5.: Nepřímá úměrnost - tabulky (pracovní sešit str. 42/11 a 43/12), slovní úlohy (pracovní sešit str. 43)

 

PŘÍRODOPIS (7.5.)- ukončení tématu ptáci- řád pěvci, testík poznávačka ptáci (viz google učebna)

DĚJEPIS (4. - 7.5.) - České stavovské povstání (viz google učebna), Meet - 5.5.

Matematika 4. 5. - 8. 5.: Přímá úměrnost - slovní úlohy (pracovní sešit str. 42), Nepřímá úměrnost - pojem, určení nepřímoúměrného vztahu mezi veličinami (pracovní sešit str. 40)

 Anglický jazyk - 4.5. - 7.5. - prac.list otázky (google učebna)

Německý jazyk 4.5. - 7.5. - neurčitý člen, školní pomůcky 

DĚJEPIS (27.4. - 1.5.) - Habsburkové na českém trůně (viz google učebna)

30.4. PŘÍRODOPIS- sovy, šplhavci- prezentace, zápis, kvíz (google učebna)

Anglický jazyk - 27.4. - 1.5. - past simple (google učebna)

Německý jazyk 27.4.-1.5.

do slovníčku sl.zásoba prac.sešit str.42 (od slova der Stuhl až po slovíčko Keine Ahnung)

prac.sešit str.34 / 2,3

prac.sešit str.35 / 4,6

google učebna

1) meet ST 9:00 (prac.sešit str. 35/5, učebnice str.42,43) – projdeme společně

2) kvíz (Schulsachen + neurčitý člen)

Matematika 27. 4. - 1. 5.: Přímá úměrnost - tabulky (pracovní sešit str. 41), slovní úlohy (pracovní sešit str. 41-42)

Plán výuky 20. - 24.4. 

DĚJEPIS - Renesance - filmeček, Náboženská reformace. Počátky novověku (viz google učebna), Meet - 21.4.

 Anglický jazyk - opakování 4.lekce (google učebna)

PŘÍRODOPIS (16. 4)- ptáci- dravci, hrabaví (viz google učebna)

DĚJEPIS (14. - 17. 4.): Humanismus a renesance - opakování (viz google učebna)

Matematika 20. 4. - 24. 4.: Měřítko - opakování, Přímá úměrnost - pojem, určení přímoúměrného vztahu mezi veličinami (pracovní sešit str. 40)

Německý jazyk 14. -22. 4. 

- úvod do 4. lekce - škola, školní pomůcky, slovíčka v PS str.42 (der Rucksack - der Pinsel (první sloupec) přepsat do slovníčku), trénink výslovnosti pomocí https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky

- UČ str.41(přečíst), 42 /1,2 ústně (oranžová tabulka do ŠS - 3 sloupečky)

- PS str.34/1 (spoj a piš se členem)

- v google učebně kvíz, další meet ST 9:00

 Anglický jazyk - 13.4. - 17.4. - opakování Unit 3 (google učebna)

Dobrý den,

týden od 6. 4. do 10.4.:

Aj - opakování přítomný čas průběhový - tvorba vět dle obrázku (google učebna), dále opakování slovíček - měsíce a rutinní činnosti (viz google učebna)

Meet dle zadání v google učebně.

Děkuji. Mgr. F. Šrám

 

DĚJEPIS - plán učiva 6. - 8.4.: Humanismus a renesance (viz google učebna)

 

 

Dobrý den všem,

postupně se pouštíme do práce v google učebně, stále jsou ale hlavní oporou učebnice a pracovní sešity. Přesto prosím o práci i na google učebně, je to zpětná vazba a kontrola práce dětí.
 

Od 30.3.2020 probíhá výuka prostřednictvím Google učebny.

Více informací naleznete zde: https://zsusoudu.liberec.cz/index.php/rodice/605-e-ucebna-2-stupen

 

Plány výuky 13.4 - 17.4.

Matematika

Měřítko - výpočet skutečných rozměrů, výpočet rozměrů na mapě, plánu, modelu (pracovní sešit str. 38-39)

Plány výuky 6.4 - 10.4.

Český jazyk 

Opakování vyjmenovaných slov

Literatura - referát (seznam spisovatelů je v učebně google classroom)

Matematika

Měřítko - výpočet měřítka (pracovní sešit str. 38-39)

Plány výuky 30.3. - 3.4.

Matematika

Poměr - opakování (pracovní sešit str. 32-38)
Racionální čísla - opakování (pracovní sešit str. 26-31)

Český jazyk

Opakovací test z 1. stupně. - materiál v google classroom

K. J. Erben, Kytice - film + kvíz k filmu - materiál v google classroom

 

 

 
Děti mají stále resty v doplňení úkolů, pokud něčemu nerozumí, budu rád, když mne zkontaktují a zaptají se.
 
Dále budu vytvářet i "meet", což je virtuální učebna, kde se mne budou moci ptát osobně ne mailem. Bude to probíhat v pátek od 10ti hodin.
 
Pokud budou nějaké další dotazy, neváhejte se ptát i vy, jako rodiče.
 
S pozdravy Mgr. František Šrám
 
 
Aj - opakování - Present Simple
 

Plán výuky na týden 23.3.-27.3.

Matematika

Poměr – základní tvar (krácení a rozšiřování) – pracovní sešit str. 33, změna v daném poměru – pracovní sešit str. 35, rozdělení v daném poměru – pracovní sešit str. 36, postupný poměr – pracovní sešit str. 37

Český jazyk

Předložky - Pracovní sešit - str. 14/2 a str. 15/4,6

Spojky - Pracovní sešit - str. 16/8b, 16/9, 16/10

Částice, citoslovce - Pracovní sešit - str. 17/11, 17/13

Opakování - Pracovní sešit - str. 18-19

 

 

AKTUALIZACE 23. 3. 2020

Informace pro žáky (rodiče), kteří potřebují vyzvednout ve škole pracovní sešity nebo učebnice:

Ve středu 25.3. od 8:00 do 11:00 bude možno po předchozí emailové dohodě s vyučujícícmi tyto materiály předat.

Dodržujte, prosím, hygienická pravidla pro komunikaci a přijďte pouze v nezbytných případech, většina dětí by měla veškeré učivo mít u sebe. Děkujeme.

 

 

DĚJEPIS - učivo zasláno na vaše emaily. R.Mrázková

 

Aktualizace 22. 3. 2020

Vyzývám žáky 7. A, kteří tak ještě neučinili, aby mi poslali co nejdříve ze školního emailu pozdrav. Potřebujeme zjistit, kdo z žáků má přístup na školní email.

Přes školní emaily jste byli vsichni pozváni do kurzu google classroom, přes který od příštího týdne bude probíhat výuka. Ti, kteří se ještě do kurzu nepřihlásili, ať to ihned napraví!!!!

A. Víznerová

 

Aktualizace 20.3.

Vážení a milí,

bohužel musíme s kolegy konstatovat, že jsme zklamaní z vašeho přístupu k učení na dálku. Ješte polovina třídy se vůbec neozvala a nezačala pracovat. Připomínám vám, že je nutné, abyste komunikovali přes školní email. Pokud to někomu nejde, napište mi z vašeho a já s panem ředitelem vám pošleme nové heslo.

Jak už jsem psala, látka, která bude touto formou učená, bude brána jako probraná. Tato situace bude trvat ještě nějakou dobu a je velmi důležité se zapojit.

Čekám, že během dneška (20.3.) se ozvete mně a poslete zadané úkoly a také ostatním vyučujícím.

Zdravím vás a věřím, že jste svědomití a ti, kterých se to týká se ode dneška zapojí.

A. Víznerová

 

Milí žáci,

dnešním dnem zahajujeme online vzdělávání a je na každém, jak k tomu přistoupí. Až se zase sejdeme ve škole, budeme považovat učivo zadávané touto formou za probrané. Proto plňte všechny úkoly, cvičení, práci doma stejně, jako byste byli ve škole. Sledujte tuto sekci naší třídy, ale sledujte i své školní emailové adresy. Pokud by někdo měl problém se dostat na svůj školní mail, např. že zapomněl heslo apod., napište mi. Ale někteří vyučující budou posílat práci právě na email. Sem budu vkládat obecné info, případně jiní učitelé přímo učivo. Sledujte všechno.

Zároveň můžete komunikovat mailem se mnou i s ostatními učiteli.

Sledujte také na ČT nový pořad s cílem vzdělávat a pokračovat ve výuce.

Aktualizace 18.3.

Informace pro žáky (rodiče), kteří potřebují vyzvednout ve škole pracovní sešity nebo učebnice:

Ve středu 25.3. v 9:00 bude možno po dohodě s vyučujícícmi tyto materiály předat.

Dodržujte, prosím, hygienická pravidla pro komunikaci a přijďte pouze v nezbytných případech, většina dětí by měla veškeré učivo mít u sebe. Děkujeme.

 

TÝDEN 23.3. - 27.3.

Německý jazyk učivo 23-27.3.    Učivo prodlouženo do pátku 3.4. (dobrovolné úkoly navíc vložím příští týden)

opakování – prac.sešit str.28 / 11

                                   str.30 přečíst přehled gramatiky, cv.6

-učebnice str.37 / 7 – ústně

                str.37 / 8 – ústně (ptej se sourozenců, rodičů)

                str.37 / 9 – věty do ŠS

               str. 38 / 11 – řešení do ŠS (jen odpovědi)

               str.39 / 12 a) čtení

                                b) odpovědi na otázky do ŠS

               nová gramatika – oranž.tabulka do ŠS (pod textem)

do ŠS

ihr / ihre (její)       Das ist ihr Bruder.   Ist das ihre Mutter?

sein / seine (jeho)    Sein Vater heisst Otto.  Karin ist seine Schwester.

       prac.sešit str.28 / 12 (doplň)

                str.29 / 13 (doplň)

                str.29 / 14 (přiřaď)

                str. 29 /15 (křížovka)

opakovací test – prac.sešit str. 31/32 (kromě cv.6 – poslech)

P.S. Brzy přejdeme na výuku v Google Classroom :) Daniela Pokorná 

 

 Anglický jazyk - učivo 23-27.3.     Učivo prodlouženo do pátku 3.4. (dobrovolné úkoly navíc vložím příští týden) 

Lekce 5 – část C

slovíčka 5C do slovníčku

učebnice str.60 – quiz (řešení do ŠS)

                    str.61 /2 a, b ústně

                               2 c / tabulku do ŠS

                               3, 4, 5 ústně

                                6/ a, b do ŠS

prac.sešit str. 77 / 5.3 (výpisky do ŠS)

                str. 48/ 1,2,3,4

                str. 49/ 5,6 (poslech z CD), 7

online procvičování viz web školy – Příprava na AJ (Project 2, Lekce 5)

https://quizlet.com/417363823/project-2-u5-flash-cards/

        https://agendaweb.org/

       https://www.gamestolearnenglish.com/

       eslgamesplus.com

P.S. Brzy přejdeme na výuku v Google Classroom :) Daniela Pokorná 

 

TÝDEN 16.3. - 20.3.

ZEMĚPIS (16. - 20. 3.)

Zopakujte si střední a JZ Asii, pracovali jste s HDP jednotlivých zemí střední Asie, zkuste si k nim najít HDP některých států ležících na Arabském poloostrově, resp. na pol. Malá Asie. Vaší pozornosti by neměly ujít zejm. tyto země: Turecko, Izrael, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty.

JZ Asie je dlouhodobě velmi neklidná oblast. Vyhledejte, případně se zeptejte rodičů či známých a napište mi do e-mailu jeden konflikt/svár/problém (nebojte se politiky), o kterém jste se dozvěděli, či Vás zaujal a CO SI O TOM SAMI MYSLÍTE, JAKÝ MÁTE NÁZOR. Termín: do konce tohoto týdne.

S. Dvořan

 

Matematika – pan učitel bude s žáky komunikovat prostřednictvím školních emailů (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Hlaste se tedy prosím denně k vašim školním účtům.

Fyzika – práce  zadaná na tento týden od 16. 3 – 20. 3 2020

Prosím, všichni si zopakujte podle učebnice Newtonovy zákony (jsou 3, kdo zapomněl), samozřejmě se zaměřte na to, co máte zapsáno v sešitě.

Protože jsme teprve  začali novou látku – „Otáčivé účinky síly“, což je látka hlavně o počítání a o použití vzorečků, což si musíme vysvětlit společně, chci po vás pouze toto :

  • Pozorně si pročtěte – několikrát - učebnici od str. 70 – 74
  • Nakreslete si podle uč. str. 73 – obr. 1.82, se všemi popisky – společně si vysvětlíme
  • Sledujte v TV UčíTelka, půjde i o Fyziku
  • Můžete se podívat na Rande s fyzikou – náš oblíbený videopořad – „Jednoduché stroje + Jednozvratná páka“

V příští fázi pro vás připravím Pracovní list na již zažitou a probranou látku                                                                                                 

                                  Ať  se vám daří a fyzice zdar

  1. Moravová

ČESKÝ JAZYK

ČJ – do konce týdne (16.3-20.3.)si přečtěte v učebnici str. 37-39 PŘEDLOŽKY (modré rámečky). Ze stránky 37 si vypište důležité informace z modrých rámečků. Vypracujte do školních sešitů cv. 2,5.

Dále str. 40 SPOJKY. Přečtěte a vypište modrý rámeček. Vypracujte do školního sešitu cv. 4.

Str. 41 ČÁSTICE. Opět přečíst a zapsat modrý rámeček pouze ten první.

Str. 42 CITOSLOVCE. Přečíst a zapsat modré rámečky.

Str. 43 Jazykový rozbor. Opište větu a vypracujte všech 5 úkolů. Toto cvičení mi pošlete do 20.3. na školní mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bude hodnoceno.

Upozorňuji na termín odevzdání čtenářských deníků. Termín je do 17.4.2020

Kdo má čtenářský deník u mě, napíše na papír, který mi následně odevzdá. (Teď budete mít dost času na čtení)

 

UČIVO - DĚJEPIS (pro týden 16. - 20.3. 2020):

1/ opakování husitské revoluce (přečíst v sešitě všechny zápisy)

2/ Čechy po husitské revoluci - opakování nástupců Zikmunda (Albrecht, Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad)

3/ NOVÉ - pročíst v učebnici a udělat si zápis (pokračujete pod nadpis Čechy po husitské revoluci), v zápisu se držte těchto klíčových slov, ale vypište si to tak, abyste tomu rozuměli a uměli to vysvětlit: dva králové: Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín,  Jiří z Poděbrad českým králem, vynález knihtisku, turecké nebezpečí - dobytí byzantské říše, hledání nové cesty do Indie, nová církev jednota bratrská, jednání s Jagellonci

4/ NOVÉ - ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA JAGELLONCů (nadpis) - v zápise se držte opět klíčových slov:

Vladislav Jagellonský - rozdělení vlády mezi Vlad. Jag. a Matyášem Korvínem

                                   - Vladislavské zřízení zemské

                                   - náboženský smír

Ludvík Jagellonský - Svatováclavská smlouva

                                - bitva u Moháče a smrt

kultura jagellonské doby - pozdní gotika

                                        - vypsat konkrétní památky pozdní gotiky

5/ udělat doplňovačku na straně 84, místo čísel doplnit pojmy - čísla s pojmy napsat do mailu a poslat mi na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do konce tohoto týdne, tedy do pátku 20.3.

Zatím vše, příští týden tu budete mít další práci.

Radka Mrázková

 

 

Německý jazyk - učivo (16-20.3.)

!!!!!!!!!!! Hotová cvičení prosím vyfoťte nebo naskenujte a pošlete na můj email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. !!!!!!!

1) zápis do školního sešitu – gern (rád), am liebsten (nejraději)

a) učebnice str.36 oranžová tabulka Grammatik - přepsat do školního sešitu a barevně zvýraznit příslovce gern, am liebsten (vyjádření, toho co děláš rád, nejraději)

b) procvičení v učebnici str. 36 / 5 a, b - přečíst a trénovat podobné rozhovory

c) procvičení v učebnici str. 36 /6 přečíst, popsat volný čas Hanse a Moniky, odpovědět písemně na otázky do školního sešitu (otázky pod obrázkem)

Was machst du gern? Was nicht? Was spielst du gern? Was nicht? Was macht / spielt dein Freund / deine Freundin am liebsten? (odpovědi do školního sešitu)

d) procvičení v pracovním sešitě – str. 28 / 8 doplň rozhovor

                                                     str. 28 / 9  odpověz na otázky

                                                     str. 28 / 10 věty o zájmech svých spolužáků

- do slovníčku dopsat postupně zbývající slovní zásobu lekce 3, slovíčka procvičovat

online procvičování slovní zásoby: https://www.lingohut.com/cs/l59/nau%C4%8Dte-se-n%C4%9Bmecky

                                                         https://www.umimenemecky.cz/

                                                        https://www.jazyky-online.info/nemcina/

                                                        https://www.nemcina-zdarma.cz/

Domácí úkol - Projekt Mein Freund / Meine Freundin (popiš kamaráda / kamarádku 10-15 vět) a zašli na email: daniela.pokorna@zsusoudu.cz do 27.3.

 Daniela Pokorná

 

Anglický jazyk (skupina p.uč. Pokorné)-učivo 16-20.3.

!!!!!!!!!!! Hotová cvičení prosím vyfoťte nebo naskenujte a pošlete na můj email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. !!!!!!!

Lekce 5 - část A

 - učebnice str. 56 My country – úvodní slovní zásoba cv. 1 a, b

(trénink výslovnosti přes https://dictionary.cambridge.org/  nebo https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/)

- slovní zásoba 5A + places – přepsat do slovníčku

- zápis do školního sešitu – opsat tabulku z prac.sešitu str. 76 / 5.1 Otázky s how

- procvičení gramatiky učebnice str. 56 / 4 (tvoř podobné otázky, dialogy)

 - procvičení slovní zásoby a gramatiky – prac.sešit str. 44 / 1,2,3

- poslech pomocí CD z prac.sešitu str. 45 / 4

- procvičení tvoření otázek s how – prac.sešit str. 45 / 5

Lekce 5 - část B (pro rychlíky) 

- prac.sešit str.76-77 přečíst si gramatická pravidla a do šk.sešitu napsat výpisky z 5.2 (stupňování příd.jmen 2..stupeň)

- učebnice str. 58 - 59 North and south (slovní zásoba počasí, 2.stupeň příd.jmen)

- do slovníčku napsat slovní zásobu 5B

- prac.sešit str.46-47 (procvičování slovní zásoba počasí, 2.stupeň příd.jmen)

- poslech pomocí CD z prac.sešitu str. 47/4

online procvičování viz web školy – Příprava na AJ (Project 2, Lekce 5)

https://quizlet.com/417363823/project-2-u5-flash-cards/

        https://agendaweb.org/

       https://www.gamestolearnenglish.com/

       eslgamesplus.com

Daniela Pokorná

 

Anglický jazyk - skupina F. Šráma

7.A – opakování, dále slovíčka My Country (SB 56-57, WB 44/1-3, 45/5-6), North and South (SB 58/1, 59/5, WB 46/1-2)

František Šrám

Vypracované úkoly prosím vyfotit či oskenovat a odeslat na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PŘÍRODOPIS- (týden 16.-20.3)

1. zopakovat základní znaky ptáků- str. 21, 22- čeká Vás testík!

2. učebnice str.23 vypsat z této stránky základní znaky, zástupce 4 skupin ptáků- běžci, letci, brodiví, vrubozobí

3. BONUS- vyber si jednoho zástupce z ptáků a připrav referát, kterákoli skupina               Brzké shledání! M.Slowiaková

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ K PREVENCI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ KORONAVIREM (COVID-19) CO MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ Z NÁS 

Často si myjte ruce vodou a mýdlem, a to zejména po použití toalety, před přípravou pokrmů a jejich konzumací, po smrkání, kašlání, kýchání, po návštěvě zdravotnického zařízení, po manipulaci s penězi, po příchodu domů z venku. 

 Nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama. 

 Vyhněte se úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají příznaky respirační infekce. 

Zůstaňte doma, pokud máte příznaky i mírné respirační infekce. 

Při příznacích respirační infekce dodržujte respirační etiketu, tj. zakrývejte si ústa a nos při kašlání a kýchání papírovým kapesníkem, který po použití odhoďte do odpadu. Nemáte-li kapesník, použijte předloktí. 

Pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Lékaři sdělte, zda jste v posledních 14 dnech před prvními příznaky onemocnění cestoval v oblasti s výskytem koronaviru nebo zda jste byl v kontaktu s nemocných koronavirem. 

Nejsou důkazy o tom, že by chirurgické ústenky chránily zdravé osoby před infekcí. Ústenky jsou vhodné pro osoby, které mají příznaky respirační infekce k zamezení šíření na ostatní osoby.

Zdroj: KHS Liberec

 

 

EXKURZE PRAHA 4.3.2020 ZRUŠENA!!!!!!!!!

EXKURZE BYLA Z DŮVODU NEMOCI ZRUŠENA ORGANIZÁTOREM.

NÁSLEDNĚ BYLA Z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENA CESTA DO PRAHY.

 

 

 

 

 EXKURZE PRAHA 4.3.2020

Vážení rodiče,

Ve středu 4.3.2020 jedeme na celodenní exkurzi do Prahy (Počátky písemnictví a prohlídka Prahy)

Odjezd je v 8:00, návrat je v 18:15 do Liberce.

SRAZ JE V 7:40 NA ZASTÁVCE STUDENT AGENCY (Fügnerova ulice)

Vybíráme 200,- do 19.2.2020     (100,- náklady na dopravu, 100,- na vstupy)

S sebou: Vhodné oblečení, jídlo a pití na celý den, kapesné dle uvážení (plánovaná zastávka v Mc Donalds na oběd).

Děti budou poučeny o bezpečném chování na exkurzi, prosíme však i vás rodiče, abyste jim i doma připomněli zásady vhodného chování, abychom předešli možným konfliktům či zraněním.

Na Fügnerově se žáci sejdou nejpozději v 7:40 hodin. Předpokládaný návrat je v 18. 15 hod.

Po návratu žáci odcházejí sami domů.

 

                                                                      

 

OBJEDNEJ SI OBLEČENÍ NAŠÍ ŠKOLY!

Objednejte si oblečení s vítězným motivem naší školy. Vše objednáte online na adrese www.kraloveskoly.cz/usoudu

Pospěš si, na objednání je pouze pár dní!!!

UKONČENÍ OBJEDNÁVEK JE 17. ÚNORA

 

 

 

 

Hlasování o motivu školního oblečení

Buďmě hrdí na naši školu!!!!!!!

Díky hlasování na stránkách zde https://schoolsunited.cz/hlasovani/256c0cce  můžete hlasovat o podobě motivu na školní oblečení. Motiv, který dostane nejvíce našich hlasů, bude vybrán a budeme v něm moci reprezentovat naši školu. 

 

Hlasování o logo na školní mikiny / trička

Možnost hlasovat o výběr loga na školní mikiny (trička nebo další předměty) mají všichni.

Hlasování proběhne ve škole od pondělí 20.1. do pátku 24.1. a na internetu od pondělí 20.1. do neděle 26.1.

Hlasovat můžete ve škole na lístečku, který dostanete od paní učitelky Pokorné (2.patro kabinet AJ). Zakroužkujete jeden z návrhů, který se vám nejvíce líbí.

Hlasovaní přes internet je možné  pomocí odkazu https://schoolsunited.cz/hlasovani/256c0cce, který najdete i na webu naší školy. Zde vyplníte váš email a vyberete jeden z návrhů.

Poté si budete moct objednat mikinu, tričko nebo další předměty (kulich, batoh a další) ve vámi vybrané barvě přes speciální e–shop, vytvořený pro naši školu.

 

Lyžařský kurz

Termín:                 13. ledna – 17. ledna 2020

Místo:                    Chata Metaz, Janov nad Nisou (www.chatametaz.com)

Kontakt:               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cena:                    nepřesáhne 2900 Kč (ubytování, strava, doprava, skipas)

Odjezd: pondělí 13. ledna, sraz v 8.15 u školy, odjezd v 8.30 přistaveným autobusem

Příjezd: pátek 17. ledna, cca 13. hod.

-          výuka výhradně na sjezdových lyžích (Severák, Tanvaldský Špičák)

-          3,5 dne lyžování

-          platby: do konce prosince 2019 záloha 1500 Kč, doplatek po vánočních prázdninách (6. – 10. 1.) 1400 Kč.

 Podrobné informace zde