E-učebna - 2.stupeň

Kategorie: Pro rodiče Zveřejněno: sobota 28. březen 2020 10:57 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

Rozvrh pro 2. stupeň – po dobu platnosti mimořádných opatření 

v e-učebně

  • Vyučující stanovených předmětů budou zadávat práci (nebo pracovat v rámci e- meetu) ve vymezených dnech.
  • Termín odevzdávání bude přednostně zadáván taktéž na den vymezeného předmětu (s časovým odstupem dle zvážení a zadání vyučujícícho).
  • Hlavní předměty se opakují pravidelně každý týden, práce v ostatních předmětech (prostřední sloupec) může být zadána i na delší čas formou prezentací, referátů apod.           

 

pravidelně se opakující předměty

 

pravidelně se opakující předměty

pondělí

český jazyk

zeměpis

úterý

 matematika

dějepis

středa

český jazyk

fyzika

německý jazyk

čtvrtek

 matematika

přírodopis

pátek

 anglický jazyk

chemie

 

Návod na práci s e-učebnou (Google Clasroom):

 

Návod na práci s úkoly a hodnocením v e-učebně (Google Classroom):