Kalendář událostí

14 říjen
 • 08:00 - 17:00  "DýDý" ve školní družině   :: veřejné
  Týdenní podzimní projektové činnosti ve všech odděleních ŠD.

 • 08:50 - 13:30  7.A+7.B IQ Landia   :: veřejné
  Program: Vidíme a pozorujeme. 7.A: od 8:50 7.B: od 12:20 Ped. dohled: TU.

15 říjen
 • 08:00 - 17:00  "DýDý" ve školní družině   :: veřejné
  Týdenní podzimní projektové činnosti ve všech odděleních ŠD.

 • 08:00 - 17:00  SUIT UP DEN   :: veřejné
  Zapojte se k Suit up dni a přijďte do školy společensky oblečeni. Užijme si den s noblesním vystupováním a gentlemanskými gesty. Zapojení do projektu "Hrdá škola" - SCHOOLS UNITED. Fotografování: 1.stupeň: 4. vyuč.hodinu (školní hřiště nebo tělocvična - podle počasí)                         2. stupeň: 3. vyuč. hodinu

 • 09:00 - 09:40  9. B Depistáž metodika prevence   :: veřejné
  Třídnická hodina v rámci preventivního programu školy. Realizace: Mgr. A. Peřinová + Mgr. K. Nácovský.

 • 10:55 - 11:40  5.A Interaktivní program s Policií ČR   :: veřejné
  Téma: Rizika internetu - kyberšikana - 1. část. Ped. dohled: TU.

16 říjen
17 říjen
18 říjen