7. A Interaktivní přednáška Policie ČR.

Kategorie: Povedlo se - Archiv Zveřejněno: pondělí 3. duben 2017 7:55 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

Interaktivní přednáška od Policie ČR – téma „Drogy“

Dne 29.3. žáci 7.A absolvovali přednášku od Policie ČR na téma „Prevence užívání návykových látek a trestní odpovědnost“. Policista upozornil žáky na nebezpečí vyplývající z užívání návykových látek. Žáci měli také možnost nahlédnout do „Drogového kufru“, kde byl vzorník omamných a psychotropních látek. Žáci si tak udělali jasnou představu o různých podobách návykových látek, formách balení a aplikačních pomůckách. Policista také žákům ukázal jaké zařízení používají na detekci přítomnosti drog. Žáky zaujala nejen velkoplošná projekce s prezentací a fotodokumentací, ale i videa ze zásahů policie. Přednáška a následná diskuze byla pro žáky velkým přínosem. Ti aktivní byli na konci diskuze odměněni drobnými dárkovými předměty. (Mgr. D. Pokorná, TU)

majak