9. třídy - exkurze do Terezína

Kategorie: Povedlo se - Archiv Zveřejněno: středa 18. květen 2016 10:29 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

Již tradicí se stalo, že žáci 9. tříd vyjíždějí v průběhu května na exkurzi do Památníku Terezín. Také  v tomto školním roce se deváťáci této akce zúčastnili. Nejprve  nás  čekala  objednaná  prohlídka  Malé  pevnosti,  v rámci  které si  žáci mohli  vyzkoušet  atmosféru  cel samotek.  Poté  jsme se  přesunuli  do  města  a  navštívili  Muzeum  ghetta,  které kromě  jiného nabízí v kině promítání filmu o historii Terezína.Pohodlí místních sedaček bylo pro žáky asi největším zážitkem. Dále jsme si prohlédli Magdeburská kasárna,   Kolumbárium a Krematorium se  hřbitovem. Vydařenou exkurzi stvrdilo i skvělé počasí, bezproblémová cesta a ukáznění žáci.

Za hladký průběh děkuji kolegyním I. Moravové a B. Benešové.

                                                                                                                                                                                                                                    

Radka Mrázková