Výbor SRPDŠ - zápis jednání 9.12.2014

Kategorie: Pro rodiče-archiv Zveřejněno: středa 11. březen 2015 14:02 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

 

Zápis z jednání výboru SRPDŠ při ZŠ U Soudu konaného dne 09.12.2014

 Přítomni :        Veronika Čiháčková, Petr Barla, Kamil Jan Svoboda, Kateřina Koudelková, Radka Mocová,  Bronislav Fechtner, Barbora Valentová, Andrea Petruželková, Marie Heideová, Vanda Rozsypalová, Jitka Večerníková, Michaela Schneiderová

Nepřítomni :   Helena Lánská, Andrea Dedeciusová

 Program:

 1. Přivítání

 2.Informace o plánovaných a probíhajících akcích

 3. Volba člena stravovací komise

 • Návrh termínu příštího jednání důvěrníků SRPDŠ

 Vzájemné přivítání třídních důvěrníků s občerstvením, rozdán návrh rozpočtu čerpání vybraných příspěvků. Problém vybírání příspěvků od všech žáků školy, částka je nevymahatelná

Informace :

 • o volbách do Školské rady, které proběhnou v rámci třídních schůzek

 • o probíhající rekonstrukci tělocvičny, kde se mění podlaha. Termín jsme nemohli ovlivnit.

 • o přijatém bezpečnostním opatření a kontrole bezpečnosti školy z ČŠI. Rodiče i nadále jsou ve škole vítáni, vstup pouze hlavním vchodem přes kancelář školy.

 • o hotovém projektu na plánovanou rekonstrukci šaten školy, máme zažádáno o tuto rekonstrukci. Kromě 1. tříd by každý žák měl mít vlastní skříňku.

 • o užší spolupráci se školní jídelnou. Nejbližší akce školní jídelny proběhne 16.12.2014 – projektový den „Vánoce před Vánoci“ – každá třída přijde na oběd s třídním učitelem, kdy u spojených stolů za zvuku koled společně poobědvají.

 • o plánované akci Trilopark 18.12.2014 – spolupráce s archeology, kteří přijedou se svými ukázkami do školy. Žáci 1.i 2. stupně školy si budou moci vyzkoušet práci archeologů.

 • o projektu Zdravý životní styl a dopravní výchova v Libereckém kraji, kdy škola zakoupí v rámci projektu 6 nových jízdních kol, které hlavně budou využívány žáky 4.- 6. tříd v rámci hodin Dopravní výchovy.

 • o projektu na asistenty pedagoga, který ve škole již probíhá a o který máme zažádáno i na další období.

 • o Dnu otevřených dveří

 • o probíhající výuce anglického jazyka s rodilým mluvčím, o výměně lektora od 9.12. 2014. Za neodučené hodiny dosavadním lektorem bude poskytnuta sleva na další pololetí.

 • o doplňující výuce AJ metodou CLIL, zapojeny pouze některé třídy, ve druhém pololetí se třídy vystřídají.

 

 Do stravovací komise místo paní Deverové byla všemi hlasy zvolena paní Petruželková. Stravovací komise je nyní ve složení :

 

Andrea Dedeciusová

 

Michaela Schneiderová

 

Andrea Petruželková

 

 

 Příští krátká schůzka důvěrníků SRPDŠ před třídními schůzkami úterý 14. 04. 2015 / 15. 15 hod., členové budou obeslání mailem.  

 

Zapsala : Eva Šrůtková