Info před přestupem do 2.třídy pro poruchy učení

Kategorie: Pro rodiče Zveřejněno: pátek 18. březen 2022 10:20 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

Vážení rodiče, má vaše dítě v první třídě potíže s učením?....může se jednat o rozvíjející se specifickou poruchu učení ...

... je třeba včasné zahájení reedukace (nestačí pouze "doučování", ale pod vedením speciálního pedagoga hledat  jiné učební metody a reedukační postupy)

… nabízíme pro školní rok 2024/25 zápis současných prvňáčků do 2. speciální třídy pro poruchy učení (2.B)

.... neváhejte nás kontaktovat

Čím dříve se u žáků začne s odbornou nápravou SPU, tím lepší jsou vyhlídky na její kompenzaci, vyčkávání do vyšších ročníků většinou vede ke vzniku nesprávných učebních návyků  a postojů k učení. Proto dětem poskytujeme:

  • Malý kolektiv (14 žáků) s individuálním přístupem odborně vzdělaných učitelů (speciální pedagogové).

  • Zvýšení sebevědomí, vzájemnou toleranci, povzbuzování mezi spolužáky, spolupráci.

  • Vlastní pracovní místo s úložnými prostory, možnost využívat při práci speciální reedukační pomůcky.

  • Dostatek času na práci, respektování pracovního tempa.

  • Spolupráci s rodinou, péči v rámci školního poradenského pracoviště.

Porucha učení není poruchou intelektu, po absolvování mohou naši žáci, pokud chtějí, studovat na střední škole. Máme absolventy víceletých gymnázií i vysokých škol.