Informace k přijímacím zkouškám na SŠ

Kategorie: Pro rodiče Zveřejněno: pondělí 26. říjen 2020 18:25 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

OPATŘENÍ MŠMT OBECNÉ POVAHY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ  2021-2022 (vloženo 5.1.2021) : http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=CDu2PK60WoQ%3d&tabid=160&mid=756

 

 

 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Vážení rodiče, jako pomoc pro budoucí středoškoláky nabízím několik odkazů, které lze v době uzavření škol využít zdarma.

 „Kam po devítce“, online newsletter určený rodičům žáků z 9.tříd. 

http://www.kampodevitce.cz/

 

Do 2. listopadu je zdarma možná registrace do online kurzu "Příprava na jednotnou přijímací zkoušku na SŠ z matematiky (zaměřeného na skutečné pochopení jednotivých témat) " viz odkaz 

https://www.h-edu.cz/…110

V letošním školním roce SE RUŠÍ hodnocení vysvědčení ze 2 pololetí 8.třídy v přihláškách na SŠ (konkrétně "Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. viz věstník MŠMT č.5/2020 str. 13 https://www.msmt.cz/…020 )