Zápis do 2. B

Kategorie: Pro rodiče Zveřejněno: středa 17. červen 2020 11:29 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

Přijímáme žáky do budoucí 2.B školního roku 2020/21 - třídy pro žáky s poruchami učení.

Vážení rodiče, má vaše dítě v první třídě potíže s učením? Diagnostikovalo mu poradenské zařízení poruchu učení?...

… nabízíme pro školní rok 2020/21 žákům několik volných míst v budoucí speciální 2. třídě.

Čím dříve se u žáků začne s odbornou nápravou SPU, tím lepší jsou vyhlídky na její kompenzaci, vyčkávání do vyšších ročníků většinou vede ke vzniku nesprávných učebních návyků  a postojů k učení. Proto dětem poskytujeme:

  • Malý kolektiv (14 žáků) s individuálním přístupem odborně vzdělaných učitelů (speciální pedagogové).
  • Zvýšení sebevědomí, vzájemnou toleranci, povzbuzování mezi spolužáky, spolupráci.
  • Vlastní pracovní místo s úložnými prostory, možnost využívat při práci speciální reedukační pomůcky.
  • Dostatek času na práci, respektování pracovního tempa.
  • Spolupráci s rodinnou, péči v rámci školního poradenského pracoviště.

Porucha učení není poruchou intelektu, po absolvování mohou naši žáci, pokud chtějí, studovat na střední škole. Máme absolventy víceletých gymnázií i vysokých škol.