Ukázkové hodiny - Den otevřených dveří

Kategorie: Pro rodiče Zveřejněno: úterý 14. únor 2017 7:58 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

Třídy

 

HLAVNÍ BUDOVA

Ukázková hodina-téma, náplň Výuka, dohled

1.A

Matematika v kombinacis českým jazykem

Mgr. A. Havlová

1.C

Propojení matematiky ačeského jazyka

Mgr. M. Beranová

2.A

Kombinovaná hodina – průřezová témata

Mgr. A. Leksová

2.C

Český jazyk v kombinaci s matematikou

Mgr. R. Libichová

3.A (malá tělocvična)

Pohybová a tělesná výchova

Mgr. D. Štelzigová

3. A (učebna)

Ukázková lekce kroužku „Věda nás baví“(od 14:00 do 14:45)

externí lektorky VŠ

4.A

Český jazyk – čtení (kombinovaná hodina)

Mgr. Y. Šebelíková

5.A

Matematika

PaedDr. A. Veselá

6.A (učebna fyziky)

Fyzika – pokusy,laboratorní práce

Ing. I. Moravová, skupinová práce Mgr. P. Jirsák

6.B (učebna HV) Hudebna – hudební výchova Mgr. B. Benešová

7.A (učebny 7. A+6.A)

Anglický jazyk – metoda CLIL v praxi

Mgr. D. Pokorná + Mgr.M.Čermáková

7.B

Dějepis – komponovaná hodina

Mgr. F. Šrám

8.A

Ukázková hodina neproběhne, žáci se budou učit podle rozvrhu hodin pod dohledem Mgr. Prchlé  

8.B

Český jazyk – skupinová práce

PaedDr. O. Blažková

9.A

Zeměpis – energetika ČR(protože energii potřebujeme všichni )

Mgr. S. Dvořan

9.B

Dějepis – komponovaná hodina)

Mgr. R. Mrázková

VELKÁ TĚLOCVIČNA

Pohybové hry a soutěže pro předškoláky MŠ Rolnička

Mgr. H. Lopatovská,Mgr. M.Slowiaková,Mgr. A. Peřinová

NOVÁ BUDOVA

2. B

Český jazyk

-čtení

Mgr. L. Šepsová

3.B

Český jazyk

-čtení

Mgr. J. Veselý

4.B

Ukázková hodina v jiném termínu

(výstava práce třídy)

 

5.B

Český jazyk – kombinace s čtením

Mgr. R. Pavlů

Další prostory školy:

ŠD Alenka (přízemí hlavní budovy)

 

KAVÁRNA „U ALENKY“ Otevřeno od 14:00

Školní knihovna

 

Výstava výrobků keramického kroužku  

ŠD Janinka (1. patro nové budovy)

 

ČAJOVNA „U KATKY“ Otevřeno od 14:00

ŠD Míla (1. patro nové budovy)

 

STUDENÝ BUFET „U MÍLY“

Otevřeno od 14:00