ŠKOLIČKA pro budoucí prvňáčky

Kategorie: Pro rodiče Zveřejněno: pátek 10. únor 2017 7:20 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

V úterý 6. června 2017  mohou budoucí prvňáčci naposledy navštívit naši „Školičku“Jedná se o přípravku určenou nově přijatým žákům ZŠ U Soudu pro školní rok 2017-2018 s cílem připravit děti   na vstup do školy, posílit sociální dovednosti ve skupině, seznámit se s budoucími spolužáky a poznat paní učitelky.  Školička se koná vždy první úterý v měsíci od 16:00 do 16:45 bez přítomnosti rodičů.

Organizace

                      s sebou: přezůvky, pastelky, tužku (popř. penál)

Po poslední lekci 6. 6. 2017 následuje krátká informační schůzka pro rodiče k organizaci školního roku 2017/18 – předání informací o dětech, seznamu pomůcek potřebných pro 1. ročník, rodiče budou mít možnost přihlásit předběžně děti do zájmových kroužků na nový školní rok, popř. získají další rady a doporučení.

TĚŠÍME SE NA VÁS !!   

1. setkání – 7. března

Poprvé jsme se společně sešli 7. března.

Na děti čekala pohádka ,,O neposlušných kůzlátkách“. Nejprve všichni pozorně naslouchali a potom jsme si o pohádce povídali. Celé první setkání nás provázela kůzlátky i zlý vlk. Školáčci měli i možnost vyzkoušet si, jak jim to ve školní lavičce bude slušet, seznámili se tak s prostředím školy a poznali už i své nové kamarády. Myslím, že vše zvládli na jedničku. Už se těšíme na další setkání, které se uskuteční 4. dubna. Která pohádka na nás čeká? Nechte se překvapit.

DSCN5700  DSCN5716 

2. setkání – 4. dubna 2017

Měsíc utekl jako voda a my jsme mohli již podruhé přivítat ve škole naše budoucí prvňáčky. Tentokrát na děti čekala pohádka ,,O dvanácti měsíčkách“. Děti plnily mnoho úkolů, během kterých si procvičily znalosti jak z prvouky, českého jazyka, ale i z matematiky. V prvouce dokázaly vyjmenovat měsíce v roce a přiřadit správně obrázky k ročnímu období. V češtině určovaly první hlásku ve slově a poznávaly písmenka, no a v matematice společně řešily i jednoduché příklady. Šlo jim to opět velmi dobře.

Další setkání nás čeká 2. května. Těšíme se.

P4045010P4044992

DSCN5728 P4045015    

3. setkání – 2. 5. 2017


Čas utíká jako voda a my máme již za sebou 3. setkání.
Tentokrát děti musely hádat název pohádky jen podle obrázku. Všichni hned poznali, že na nás čeká pohádka „Hrnečku, vař!“. Hezky jsme se posadili a poslouchali, jak pohádka začíná. Děti dokázaly pohádku nejen dovyprávět, ale uměly určit i první hlásku a slabiku některých slov, spočítaly správně puntíky na hrnečcích a také seřadili hrnečky podle počtu puntíků. Celou dobu se děti těšily, až si sednou do lavic. Malinko jsme se protáhli a hurá do laviček. Procvičili jsme si prstíky a dali jsme se do práce. Zkoušeli jsme dělat jednoduché procvičovací cviky, jako například rovné čáry a klubíčka na papír.
Ani jsme se nenadáli a byl tu už konec našeho příjemného setkání.
Těšíme se na naše poslední setkání, které proběhne 6. června. Po ukončení školičky bude následovat krátká informační schůzka rodičů s paní učitelkou a s vedoucí vychovatelkou ŠD.

DSCN5723