Návody ke vzdálené výuce (e-výuka)

Kategorie: Různé
Zveřejněno: pondělí 6. duben 2020 11:58
Napsal Super User

Připravili jsme pro vás několik návodů a doporučení pro výuku pomocí elektronických médií.

E-výuka s využitím školních Google účtů pro gmail, Učebnu, Meet, Disk atd. ... používejte prohlížeč Google Chrome

Přihlášení k Google účtu (pro 1.st.) - video od 4.A - zde

Přihlášení do e-učebny (Google Classroom) - PDF s postupem zde

Práce, úkoly a hodnocení v e-učebně (Google Classroom) - PDF s vysvětlivkami zde

Aplikace Google (devět teček v horním pravém rohu)

Gmail: e-mailová komunikace (můžeš si vytvořit štíkty a složky pro lepší uspořádání mailů)

Kontakty: víš, že Android tvého telefonu si s Googlem rozumí, 

Disk: je jako tvoje flashka, kterou máš k dispozici vždy po přihlášení ke google účtu.
Řada věcí z výuky Učebně se ti tam automaticky ukládá - podívej se na Můj Disk a vyber složku Classroom ... každý tvůj kurz (učebna) tam má složku a v ní jsou tvoje dokumenty (pokud jsi nějaké vypracoval a odevzdal). 

Na disk nebo do fotek můžeš nahrát fotku. Dělá se to jednoduš: otevřeš si na obrazovce současně správce souborů a okno prohlížeče s Disk nebo Fotky. Přetažením myší do Disk nebo Fotky se soubor přenese tedy zkopíruje. 

 

Využití mobilu či tabletu:

Zadej/přidej si v nastavení mobilu či tabletu účet Google
Zadej školní účet (celou e-mailovou školní adresu a heslo pro ověření) následně lze účet použít pro přihlášení a práci v různých aplikacích.

Kontakty: víš, že Android tvého telefonu si s Googlem rozumí, synchronizací Google účtu si můžeš zazálohovat a mít stále aktuální nejen kontakty, ale také fotky a další soubory.

Google Classroom: Pracovat v e-učebně můžeš i z tabletu či "chytrého" mobilu stačí se přihlásit ke svému školnímu účtu a do prohlížeče zadat adresu: classroom.google.com (platí i pro PC) a hned vidíš své učebny a kurzy.

Meet: V kurzu nebo mailu můžete mít odkaz na Meet (on-line schůzku/konferenci)

Na tabletu/mobilu se po prvním rozkliknutí pozvánky nabídne instalace aplikace Hangout/Meet ... nainstalujte ji a následně budete moci provádět on-line konzultaci s učitelem pomocí mobilu/tabletu

Při dalším odkazu na Meet jen potvrdíš připojení (na zařízení si v aplikaci zvolíš použití kamery a mikrofonu)

Doporučení: při konverzaci nechá zapnutý mikrofonn jen ten, kdo chce právě hovořit

 

Vítáme vás ...

Kategorie: Různé
Zveřejněno: čtvrtek 31. červenec 2014 9:38
Napsal JiVe

Vítáme vás na stránkách naší školy.

V současné době intenzivně pracujeme na jejich změně.

Doufáme, že vám v dohledné době budou přinášet všechny potřebné informace.

 

Děkujeme za přízeň.


 

 

Objednávka stravy

Kategorie: Různé
Zveřejněno: neděle 5. leden 2014 19:06
Napsal Super User

Objednávání a odhlašování obědů na stránkách strava.cz:

strava.cz

V případě problémů s odkazem (resp. certifikátem) postupujte podle pokynů na stránkách strava.cz. Možné potíže jsou popsány v odstavci Možnost přístupu pomocí HTTPS (zabezpečený přístup).

Kategorie: Různé
Zveřejněno: úterý 31. prosinec 2013 9:38
Napsal JiVe

Vítáme vás na stránkách naší školy.

V současné době intenzivně pracujeme na jejich změně.

Doufáme, že vám v dohledné době budou přinášet všechny potřebné informace.

Děkujeme za přízeň.

 • 5B-2014_4607

Základní informace o škole:

Školní vzdělávací program: „Škola bez rozdílů“ (podporuje vzdělávání žáků  běžných tříd a zároveň žáků        
se specifickými poruchami učení – SPU- dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie nebo jejich kombinace)

Počet tříd:
     běžné třídy: 1. - 9. ročník
     speciální třídy: 2. - 9. ročník

Přibližný počet žáků: 300 - 350

Pedagogický sbor: 24 pedagogů, 3 vychovatelky, třídní  učitelé ve speciálních třídách jsou zároveň kvalifikovanými speciálními pedagogy (vysokoškolské studium speciální pedagogiky)

Školní poradenské pracoviště: školní speciální pedagog, výchovný poradce pro oblast výchovy, výchovný poradce pro volbu povolání, 2 metodici prevence

Hlavním zaměřením školy je poskytování kvalitního základního vzdělávání vhodnými aktivizačními metodami výuky, kladení důrazu na spolupráci rodiny a školy, na zájmovou činnost a využívání rodinné atmosféry, kterou se škola snaží žákům i rodičům poskytovat. 
Nabídkou zajímavých volitelných předmětů a mimoškolních aktivit se snažíme reagovat na podněty žáků i rodičů, zapojením v projektech zejména z oblasti environmentální, technické, jazykové a finanční gramotnosti nebo adekvátní volby povolání reagujeme na požadavky moderní společnosti. Snažíme se připravit žáky na budoucí život - v oblasti sociální, vztahové i profesní.

Další priority školy:

 • poskytování kvalitního vzdělání na základě rovnováhy emocionální, rozumové i vztahové
 • rozvíjení všestranných dovedností  žáků  nabídkou volitelných předmětů a zájmových činností
 • hledání nových způsobů komunikace s rodiči za účelem sladění výchovného působení rodiny a školy
 • poskytování vhodného učebního stylu a adekvátních výukových metod žákům s SPU
 • prolínání života školy s životem mimo školu


Nabízíme:

 • Moderně koncipovanou výuku s důrazem na rozvoj rozumové, emocionální i osobnostní stránky žáků.  Množství zájmových aktivit reagující na poptávku dětí i rodičů.
 • Realizaci preventivních programů zaměřených na minimalizaci šikany, problematiku užívání návykových látek a dalších negativních společenských jevů ve spolupráci s veřejnými organizacemi a s Policií ČR.
 • Školní i mimoškolní aktivity v rámci sezónních projektových dnů i dlouhodobých projektů.
 • Aktivní školní družinu s nabídkou vlastních neformálních aktivit.
 • Výcvikové sportovní kurzy (plavecký, lyžařský).
 • Rozšíření výuky o spolupráci s dalšími kulturními, společenskými, sportovními a vzdělávacími organizacemi, spolupráci s TUL v rámci společných projektů (status fakultní školy).
 • Letní školy v přírodě a prázdninový týden pro žáky 1. stupně.
 • Harmonizační dny pro žáky prvního stupně speciálních tříd a žáky šestých ročníků, pravidelné vícedenní pobyty s turisticko - ekologickým zaměřením (chata Hubertka v Jizerských horách).
 • Systematickou logopedickou péči pod vedením odborně proškolených pracovnic.
 • Odborně a osobnostně vzdělaný pedagogický sbor.
 • Kvalitní a zdravě koncipované  školní stravování (jídelna s vlastní vývařovnou).