Šablony OP VVV3

Kategorie: Projekty Zveřejněno: pondělí 1. únor 2021 13:13 Napsal Super User

logo OPVVV

Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání

Název projektu: „OP-VVV v ZŠ U Soudu 2021-22“ , reg. číslo:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019344

Realizace projektu: 1. 2. 2021 - 31. 7. 2022

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Realizátor:

ZŠ Liberec, U Soudu 369/8, p.o.