CELOŠKOLNÍ PROJEKTOVÉ DNY 2017/18

Kategorie: Projekty Zveřejněno: pátek 25. srpen 2017 10:41 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

Celoškolní projektové dny 2018/2019

 

CELOŠKOLNÍ PROJEKTOVÉ DNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18

1. pololetí:

název projektu

termín realizace-popis

garant

„Strom"

"Záložka spojuje" 

"Deváťáci uvádí prvňáčky do školní docházky"

"Barevný týden" 

  • celoroční celoškolní projekt související s rozvojem přírodovědných, výtvarných, sociálních  a dalších kompetencí žáků
  • podpora osobnostní výchovy a výchovy demokratického občana
  • související projekt na podporu čtenářské gramotnosti                    (pro 1. stupeň)

  • celoroční spolupráce devátých a prvních ročníků

  • podzimní projektový týden (říjen) ve spolupráci se ŠJ (týdenní barevné menu, výuka a projektové činnosti v barvách podzimu)

-          vyučující všech předmětů s možností aplikace projektových záměrů

-          školní parlament, popř. další pracovníci školy (pedagogičtí i nepedagogičtí)

- PaedDr. O Blažková ve spolupráci s dalšími vyučujícími 

 - TU prvních a devátých tříd

- vyučující všech předmětů, školní parlament, ŠD, ŠJ

„Vánoce před Vánoci“

středa 19.12. 2017 bude vyhlášeno jako sváteční vánoční den se svátečním menu a sváteční atmosférou ve ŠJ:

menu: rybí polévka

bramborový salát + řízek

jablečný závin s rozinkami

nealkoholický vánoční punč

·         změna organizace konce školního vyučování

·         doprovodná výzdoba ve ŠJ (předcházející týden)

·         poslech vánočních koled v době jídla

-          ŠJ

-          TU

-          školní parlament

-          ŠD

2. pololetí:

název projektu

termín realizace-popis

garant

"S baterkou do školy"

"Den otevřených dveří spojený projektem na podporu čtenářské gramotnosti"

"Den Země"

„Školní čarodějnický den“

13. 2. 2018 

tematicky zaměřený projekt na podporu čtenářské gramotnosti u žáků ve spolupráci s rodiči

 březen 2018

čtvrtek 26. 4. 2018

·         výzdoba ŠJ + vydávání speciálního menu kuchařkami v maskách  

·         odpolední opékání buřtů (možnost zapojení i žáků, kteří nejsou přihlášeni na obědy)

·         možnost přesahu do dalších činností během dne ve třídách

- spolupráce všech pedagogických pracovníků (garant projektu ČG PaedDr. O. Blažková, PaedDr. A.Veselá,      Mgr. I. Přibylová)

-        SRPDŠ

-        ŠJ

-        NŠ, ŠD, školní parlament

Mgr. Jan Veselý

"Školní jarmark"     "MDD“ 7. 6. 2018 - tradiční celoškolní projekt se zapojením všech tříd ve spolupráci s rodiči, ŠJ, ŠD  1. 6. 2018slavnostní oběd MDD (přizpůsobení)organizace školního vyučování pro speciální menu)    - spolupráce všech pedagogických i nepedagogických pracovníků -        SRPDŠ-        ŠJ-        NŠ, ŠD, školní parlament