Volím správnou kariéru

Kategorie: Projekty Zveřejněno: pondělí 1. září 2014 22:15 Napsal Super User

Projekt "Volím správnou kariéru" řeší problém volby povolání žáků osmých tříd základní školy. V projektu vycházíme ze skutečnosti, že často dochází ze strany žáků k nevhodnému zvolení studijního oboru a následně k předčasnému odchodu dítěte z takto zvolené školy. Mnohdy se stává, že se žáci a jejich rodiče obtížně orientují i ve studijních oborech, které by byly pro žáka vhodné a následně pak volí takový obor, který dítě zvládá s obtížemi, nebo vůbec jej nezvládne.

Cílem projektu je eliminovat tato rizika a pomoci žákům zvolit vhodný studijní obor, který odpovídá nejen jejich studijním předpokladům, ale i schopnostem a také zájmům žáka. Pomocí programu COMDI budou testováni žáci osmých tříd, tedy ti, kteří se rozhodují o své další kariéře.

Do projektu jsou zapojeni výchovní poradci základních škol, kteří budou v průběhu projektu odborně proškoleni v interpretaci výsledků testů COMDI. Hlavním cílem je pomocí interpretace výsledků těchto testů usnadnit rozhodování žáků, kterým směrem se po ukončení základní školy dají, ale také pomoci při rozhodování, jaký studijní obor zvolit, jaké má žák nejen studijní, ale také dovednostní předpoklady.

Náš projekt vychází z několikaleté dobré zkušenosti a hlavním úkolem je předat tyto zkušenosti těm, kteří s žáky pracují a kteří pomáhají při rozhodování, jakou zvolit další správnou kariéru.

Příloha: Základní informace o systému COMDI