Návrat k dílnám

Kategorie: Projekty Zveřejněno: pondělí 1. září 2014 22:09 Napsal Super User

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.22/01.0006

Žadatel: Střední odborná škola a Gymnázium, Na Bojišti 15, Liberec

ZŠ Liberec, U Soudu 369/8, p.o. je partnerem projektu

Datum zahájení projektu: 3.9.2012

Datum ukončení projektu: 27.6.2014

Spolupracujeme na projektu s SOŠaG, Na Bojišti v oblasti podpory rozvoje technických dovedností žáků 2.stupně. Projekt je zaměřen na žáky 7. a 8. tříd, tedy ve věku, kdy se žáci profilují a rozhodují se o svém budoucím pracovním a odborném rozvoji. V průběhu projektu navštíví žáci 7. a 8. tříd několikrát SOŠaG, seznámí se zde pod dohledem a vedením zkušených odborných pedagogů s obsahem technických oborů strojírenství a elektrotechniky.

V projektu jsou vytvořeny 2 vzdělávací programy: 1. strojírenský, 2. elektrotechnický. Žáci získají představu o náročnosti a rozmanitosti strojírenských a elektrotechnických oborů. Vyzkouší si svou zručnost, prověří úroveň jemné a hrubé motoriky, poznají svůj cit pro přesnost a trpělivost.

Naši žáci navštíví strojní dílnu ve vybavené učebně pro odborný výcvik na SOŠaG. Naopak ve škole je v rámci vyučování navštíví odborný pedagog se zaměřením na elektrotechniku a vytvoří si tak praktickou elektrotechnickou dílnu přímo ve své třídě.