NÚV - K.I.P.R.

Kategorie: Projekty Zveřejněno: úterý 28. únor 2017 13:13 Napsal Super User

logo OPVVV

Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání

Projekt: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) reg. č.: CZ.02.3.62/0.0/15_001/0000584

Příjemce dotace: Národní ústav pro vzdělávání

Realizace projektu ve škole: únor 2017 - duben 2019

Cíle projektu

  • Posílení kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a podpůrných opatření v celé síti poskytovatelů.
  • Zvýšení úrovně poradenské a intervenční péče.
  • Posílení spolupráce škol a ŠPZ v zájmu kvality vzdělávání a služeb pro žáka.
  • Podpora kvality vzdělávání a poradenských služeb pro žáky ohrožené nerovným přístupem, životními podmínkami.
  • Rozšíření metod práce a forem práce se žáky z odlišného kulturního prostředí, aplikace nových dynamických přístupů

Podrobnosti: http://www.nuv.cz/kipr