Šablony OP VVV

Kategorie: Projekty Zveřejněno: neděle 29. leden 2017 13:13 Napsal Super User

logo OPVVV

Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání

Projekt: „ŠSP a rozvoj ZŠ U Soudu 2017-18“  reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004393

Realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci témat - osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Realizátor:

ZŠ Liberec, U Soudu 369/8, p.o.