Program Dne otevřených dveří v jednotlivých učebnách

Kategorie: O škole Zveřejněno: sobota 13. prosinec 2014 12:49 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

 

DOD – akce v učebnách : 11. prosince 2014 od 14:00 do 17:00

 

1.A

 

 

stanoviště pro nácvik jemné motoriky, interaktivní tabule     (Mgr. M. Beranová)

 

2.A

 

 

hudební program:      (Mgr. A. Havlová)

14:30-flétny

14:40 – 15:00 koledy v podání 2.A

15:00 -flétny

15:10 – 15:30 koledy v podání 2.A

15:30-flétny

15:40 – 16:00 koledy v podání 2.A

3.A

 

 

vystoupení žáků 3. A (hra na klavír, gymnastika, tanec)

od 16:15 „ŠKOLIČKA“

(Mgr. R. Minářová)

4.A

 

 

vánoční dílny

(pracovní činnosti)

(Mgr. Y. Šebelíková)

 

5.A

 

 

prezentace žáků 5. A (vlastivěda, přírodověda)

vánoční dílna

(PaedDr. A. Veselá)

6.A

 

 

prezentace k celoškolnímu projektu „Voda“        (Mgr.  O. Poncová)

 

6.B

 

 

 

 

7.A

 

 

vytváření zeměpisných map (Mgr. S. Dvořan)

 

7.B

 

 

 

němčina hravě

(Mgr. R. Mrázková)

 

8.A

 

 

 

 

 

 

8.B

prezentace – „Vánoce v anglicky mluvících zemích“ (Mgr. Šrám)

 

9.A

 

 

 

 „Vánoce u nás a ve světě“ – prezentace ve spolupráci školního Parlamentu a ostatních tříd (Mgr. D. Pokorná)

 

9.B

 

 

 

 

 

 

knihovna

 

četba pohádek

(PaedDr. O. Blažková)

 

PC

 

prezentace 9.A

„ O naší  škole“

(Mgr. D. Pokorná )

 

hudebna

 

 

14:15-15:15 možnost nahlédnout do kytarové kroužku

od 15:15 zpěv s využitím  rytmických  nástrojů dle zájmu

(Mgr. B. Benešová)

chemie

 

 

chemické pokusy     (Mgr. M. Slowiaková+9.A)

 

fyzika

 

 

 

prezentace fyzikálních jevů

(Ing.  I. Moravová)

 

výtvarná učebna

 

vánoční dílna             (Ing.  I. Moravová)

 

mediální učebna

 

 

 

 

chodba-přízemí

 

 

vystoupení žáků tělovýchovného kroužku Drum ball – ŠD Alenka +

vystoupení kytarového kroužku

 (Mgr. B. Benešová)

„Kavárnička U Alenky“

-         ve ŠD Alenka

-         možnost občerstvení kávou, čajem a pečivem upečeným žáky v kroužku dekorativního pečení

chodba-1.patro

 

 

od 14:00, od 15:00 a od 16:00 vystoupení kytarového kroužku: „Vánoční koledy“    (Mgr. B. Benešová)

 

chodba-2.patro

 

 

vystoupení kytarového kroužku

 (Mgr. B. Benešová)

 

nová budova:

dílny

 

 

výstava modelů vláčků

(J. Jasanský, DiS)

 

2.B

 

 

vánoční hrátky a soutěže

-prezentace akcí loňského školního roku

(Mgr. I. Přibylová)

 

3.B

 

 

vánoční hrátky a soutěže

(Mgr. R. Pavlů)

 

4.B

 

 

vánoční hrátky a soutěže

(Mgr. L. Šepsová)

 

5.B

vánoční hrátky  a soutěže

 

(Mgr. J. Veselý)