ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ : Výchovný poradce pro oblast výchovy a koordinátor inkluze

Kategorie: Poradenská pracoviště Zveřejněno: čtvrtek 17. červenec 2014 0:55 Napsal Super User

 

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Výchovný poradce: Mgr. Zuzana Benešová

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

konzultační hodiny: pondělí, pátek 8:00 - 10:00 a dále kdykoliv v předem sjednaném termínu

ILF neurofeedback trénink - pouze po předchozím objednání

                                     

(rodiče a veřejnost nejlépe po telefonické nebo emailové dohodě - tímto způsobem lze domluvit termín kdykoliv mimo konzultační hodiny)

                                   

 

DOPORUČENÍ MŠMT - Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

 

 

KONKRÉTNÍ ČINNOSTI VP, KI

ŽÁCI:

 • Sledování chování žáků (pozdní příchody, chování o přestávkách, v hodinách, konflikty)
 • Monitoring chování problémových žáků ve spolupráci s učiteli (kázeňské listy)
 • Sledování začleňování nových žáků do stávajícího kolektivu
 • Sledování individuální práce s žáky (neprospívající, nadaní)
 • Sledování práce s romskými žáky, s cizinci
 • Klima tříd

UČITELÉ:

 • Vzájemná spolupráce mezi kolegy
 • Sledování začleňování nově příchozích kolegů
 • Spolupráce na tvorbě a plnění Plánů pedagogické podpory, IVP

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY:

 • Dny otevřených dveří pro děti a rodiče před Zápisem
 • Spolupráce s MŠ v blízkém okolí (zejm. MŠ Rolnička a MŠ V Zahradě)
 • Pravidelně se opakující akce pro budoucí školáky ("Školička", "Budu školákem", nabídka účasti na "Čtenářských klubech" pořádaných školou)
 • Spolupráce s vyučujícím v 1. třídě – sledování žáků v průběhu roku, návrhy na šetření v PPP či dodatečný odklad

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG:

 • Spolupráce při sestavování IVP integrovaných žáků, Plánů pedagogické podpory a skupinových plánů pro speciální třídy
 • Sledování klimatu tříd
 • Spolupráce při výběru vzdělávacích a výchovných projektů, školení v oblasti speciální pedagogiky, SPUCH
 • Jednání se žáky a se zákonnými zástupci
 • Žáci s SVP - monitoring
 • Reedukace v průběhu školního roku, přidělení speciálním pedagogům
 • Spolupráce při výběru žáků do budoucí 2.B

ŠKOLNÍ METODIK RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ:

 • Třídnické hodiny na 2. stupni - spolupráce, sledování
 • Sledování klimatu tříd
 • Jednání se žáky a s jejich zákonnými zástupci
 • Schůzky s mluvčími tříd
 • Spolupráce se školním parlamentem

RODIČE:

 • Individuální konzultace dle potřeby
 • Účast na jednáních s rodiči při výchovných a vzdělávacích problémech
 • Účast na schůzce výchovné komise
 • Sledování úrovně spolupráce vyučujících s rodičovskou veřejností, zejména u problémových žáků
 • Sledování úrovně spokojenosti s akcemi pořádanými školou a s nabídkou volnočasových aktivit
 • Účast na schůzkách důvěrníků SRPDŠ – spolupráce mezi školou a rodinou
 • Zpětná vazba - webové stránky školy

PPP:

Pracovnice pověřená koordinací inkluze a spoluprací s poradenskými pracovišti.

 • Úzká spolupráce při problémech žáků, zajištění podkladů pro šetření
 • Organizace setkání učitelů se zástupci PPP
 • zajištění individuální poradenské služby dle potřeb vyučujících
 • zajištění šetření klimatu tříd a profi testů 9. ročníků

OSTATNÍ INSTITUCE:

 • Spolupráce se SVP Čáp, s OSPOD a s přestupkovou komisí, s městskou policií, s Policií ČR, Úřadem práce, o.p.s. Maják...

MĚSÍČNÍ ROZVRŽENÍ ČINNOSTÍ

ZÁŘÍ:

 • Dokumentace nových žáků, aktualizace stávajícího stavu
 • Harmonizační dny 6. tříd - TU, školní metodici rizikového chování
 • Schůzka zástupců školního poradenského pracoviště (sjednocení kompetencí, plány na školní rok)
 • Vedení deníku vých. poradců, nové knihy do knihovny
 • Schůzka se zástupci Školního parlamentu
 • Zajištění termínů Profi-testů pro 9. ročníky + organizace
 • Vyřízení požadavků a připomínek ze schůzek SRPDŠ

ŘÍJEN:

 • Kontrola zavedení „Kázeňských listů“ v TK
 • Spolupráce při řešení kázeňských problémů
 • Sledování adaptace nových žáků a prvňáků – spolupráce s TU
 • Schůzka se zástupci Školního parlamentu

LISTOPAD:

 • Pohovory s problémovými žáky (po čtvrtletní pedagogické radě)
 • Schůzka s pedagogy NŠ – přípravy k Zápisu
 • Diagnostické rozhovory s žáky s SVP

PROSINEC:

 • Realizace Prof i-testů pro 9. ročníky
 • Pomoc PPP při sjednávání schůzek s rodiči
 • Pohovory s problémovými žáky
 • Spolupráce s OSPOD při realizaci výchovných opatření
 • Vyhodnocování kázeňských opatření v jednotlivých třídách

LEDEN:

 • Příprava materiálů pro Zápis
 • Hodnocení pololetní práce VP na pedagogické radě
 • Sledování žáků s neprospěchem a s kázeňskými problémy
 • Vyhodnocení vedení třídnických hodin
 • Schůzky se zástupci Školního parlamentu

ÚNOR: Monitoring výchovných jevů a procesů, spolupráce s učiteli, žáky i s rodiči

BŘEZEN: Monitoring výchovných jevů a procesů, spolupráce s učiteli, žáky i s rodiči

DUBEN: Monitoring výchovných jevů a procesů, spolupráce s učiteli, žáky i s rodiči

KVĚTEN: Monitoring výchovných jevů a procesů, spolupráce s učiteli, žáky i s rodiči

 • Pohovory s problémovými žáky
 • Dle vážnosti organizace výchovných komisí a spolupráce s OSPOD
 • Sledování klimatu tříd, vztahů mezi žáky a pedagogy navzájem
 • Schůzky se zástupci Školního parlamentu
 • Schůzky s rodiči
 • Konzultace
 • Monitoring výchovných jevů a procesů, spolupráce s učiteli, žáky i s rodiči

 

ČERVEN:

 • Uzavírání dokumentace
 • Kontrola a vyhodnocování celoročních kázeňských opatření v jednotlivých třídách
 • Hodnocení naplnění plánů VP
 • Vypracování podkladů pro Výroční zprávu

 

 

zajímavé odkazy: AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče

                          www.rodicevitani.cz

                         

 

 

NĚKTERÉ KONTAKTY NA PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

  

 

Psychosociální síť (Liberec a blízké okolí)

Katalog poskytovatelů sociálních služeb regionu Liberec – informace, základní popis služby (druh, typ, forma, cílová skupina), na internetu: https://www.liberec.cz/files/komunitniplan/katalogposkytovatelusocialnichsluzeb.pdf

Poradny a centra

Pedagogicko – psychologické poradny:

Liberec – Truhlářská 3, Liberec 2, tel.: 482 710 517, 731 488 235

+ pobočka Frýdlant – Mládeže 884 (budova Gymnázia), tel.: 482 319 288, 601 561 164

Jablonec n.N. – Smetanova 66, Jablonec, tel.: 602 102 833

Semily – Nádražní 213, Semily, tel.: 721 128 300, 778 755 210

+ pobočky Turnov – 28. října 1872; Lomnice nad Popelkou – Fučíka 61 (budova ZUŠ)

Česká Lípa – Havlíčkova 443/9, Česká Lípa, tel.: 487521673 + pobočka Nový Bor

Speciálně pedagogická centra:

SPC pro mentálně postižené a kombinované vady – Polní 10, Jablonec n.N., tel.: 480 003 608, 601 571 781

SPC pro tělesně postižené – Lužická 920/7, Liberec 1, tel.: 601 568 357

SPC pro zrakově postižené – Tyršova 1, Liberec 1, tel.: 485 312 875

SPC pro vady sluchu a řeči – E. Krásnohorské 921, Liberec 14, tel.: 482 416 410

SPC pro děti s PAS (porucha autistického spektra) – 28. října 1872, Turnov, tel.: 481 312 140

+ autisté ještě:

SPC při NAUTISu – Českolipská 621/26, Praha 9, tel.: 774 723 785

LIRA – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS, Matoušova 406, Liberec, tel.: 724 400 832, 485 109 564

SVP – Středisko výchovné péče Čáp – školské zařízení poskytující preventivně výchovnou péči, Na Výšinách 451/9, Liberec, tel.: 482 750 807, 728 145 169

DDÚ – Dětský diagnostický ústav v Liberci – preventivně-terapeutické a diagnostické zařízení, U Opatrovny 444/3, Liberec, tel.: 485 341 107 (nonstop)

OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 1. máje 108, Liberec (budova Uran), tel.: 485 244 921

Linky důvěry:

Linka důvěry Liberec: 485 177 177, 485 106 464, 606 450 044 (platba dle tarifu volajícího), skype: linka.duvery.liberec, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Linka bezpečí: 116 111 (zdarma), e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., + možnost chatování

Modrá linka (zaměření na děti a mládež): v provozu denně 9-21h, tel.: 549 241 010, mobil: 608 902 410, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., skype: modralinka, + chatování

Rodičovská linka (+ pedagogové): 606 021 021

Linka pomoci obětem: 116 006 (zdarma)

Psychologické služby:

SVP – Středisko výchovné péče Čáp – školské zařízení poskytující preventivně výchovnou péči, Na Výšinách 451/9, Liberec, tel.: 482 750 807, 728 145 169

RP – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Dvorská 445, Liberec 5, tel.: 485 108 866, 606 167 312 (+ pobočky Turnov, Jilemnice, Semily)

SKT – Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch, nestátní zařízení, nenabízejí krizovou intervenci, vždy nutné objednání, Jáchymovská 385/25, Liberec 10, tel.: 485 151 398, 731 722 000

Psychologové a terapeuti:

PhDr. Štěpanovič Milan, Tyršova, tel.: 603 112 511

Mgr. Krtičková Kateřina, U Sila, tel.: 482 411 680

Mgr. Holub Václav, Klášter, tel.: 737 130 069, 485 312 922

PhDr. Havlová Jitka, dětská psychiatrie, tel.: 485 101 102

Mgr. Šuková Hana, psycholog a speciální pedagog, Husova, Liberec, tel.. 777 560 107

Mgr. Kynkorová Hana, Tovaryšský vrch, Liberec, tel.: 723 952 110

Mgr. Šolc Petr, Palachova, Liberec, tel.: 721 880 080

Mgr. Kolářová Vendula, klinický psycholog a psychoterapeut, Klášter, Liberec, tel.: 606 278 103

www.cpsinfo.cz

www.terapie-liberec.cz

Mgr. Kodýtková Jaroslava, Pavlovická, Liberec, tel.: 721 979 708

Mgr. Bachmanová Jindra, Moskevská, Liberec, tel.: 774 283 313

Mgr. Pavelčák Igor, Pertoltice, tel.: 728 022 618

Mgr. Chvojková Leona, Tkalcovská, Liberec, tel.: 603 207 834

MUDr. Krtičková Michaela, psychiatr a terapeut, Na Perštýně 15, Liberec, tel.: 776 720 826

Konečná Dominika (Školské sestry sv. Františka), Na Perštýně 15, Liberec, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 736 523 613

Psychiatrické služby:

DPA – dětská psychiatrická ambulance (centrum), Školní 430, Liberec, tel.: 485 101 102

MUDr. Hlavová Eva, Masarykova 9, Liberec, tel.: 482 710 534

MUDr. Taušová Kateřina, Papírová 525/10, Liberec, tel.: 606 193 913

MUDr. Vorlová Hana, Masarykova 9, Liberec, tel.: 482 317 867

MUDr. Krtičková Michaela, Na Perštýně 15, Liberec, tel.: 776 720 826

Spirála, Na Šumavě 48, Jablonec n.N., MUDr. Matková Renata, tel.: 483 319 106

MUDr. Čepková, Nemocnice Turnov, tel.: 481 321 274

MUDr. Stegerová Zdena, Tázlerova 747, Turnov, tel.: 481 322 071

Závislosti:

Advaita, Rumunská 14/6, Liberec, tel.. 482 750 607

Maják, Konopná 776, Liberec 14, tel.: 484 847 752, 721 376 722

SVP - Středisko výchovné péče Čáp – školské zařízení poskytující preventivně výchovnou péči, Na Výšinách 451/9, Liberec, tel.: 482 750 807, 728 145 169

Mgr. Pavelčák Igor, Pertoltice, tel.: 728 022 618

K – centra: Liberec, Rumunská 115/5, tel.: 482 317 373 + Česká Lípa, Hálkova, tel.: 487 831 545

Detox - Liberec – nad 15 let – Psychiatrické oddělení KNL, 485 312 229, pro děti (jediný v ČR) – Nemocnice Pod Petřínem, Praha, tel.: 257 197 125

Komunita - Advaita – Nová Ves 55, tel.: 485 146 988

KHS – krajská hygienická stanice, Husova 64, Liberec, tel.: 485 253 111

Úřad

Pracovní úřad v Liberci, IPS – informační poradenské středisko pro volbu a změnu zaměstnání, Dr. Milady Horákové, Liberec, tel.: 950 132 447

Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí:

Člověk v tísni, předškolní klub, doučování, kariérní poradenství, nízkoprahové kluby, Tatranská 597, Liberec, tel.: 731 690 480

Komunitní středisko KONTAKT – volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, Palachova 504/7, Liberec, tel.: 485 244 995

Oběti násilí a trestných činů:

BKB – Bílý kruh bezpečí, Palachova 504/7, Liberec, tel.: 485 150 707, 605 952 852

Intervenční centrum - centrum pro pomoc obětem domácího násilí, veškeré služby jsou bezplatné, anonymní a diskrétní, Tanvaldská 269, Liberec 30, tel.: 482 311 632

Občanská poradna, Švermova 32, Liberec 10, tel.: 776 331 112 + Spolkový dům, Jablonec n.N., tel.: 775 077 618

Probační a mediační služba, účinné a společensky prospěšné řešení konfliktů spojených s trestnou činností, zajišťování efektivního a důstojného výkonu alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality, nám. Dr. E. Beneše 585/26, Liberec, tel.: 485 244 447, 737 247 434

Mediační centrum (při Déčku Liberec), Lakomá Romana, tel.: 485 152 140, 777 098 277