ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ: Kariérový poradce

Kategorie: Poradenská pracoviště Zveřejněno: čtvrtek 17. červenec 2014 0:55 Napsal Super User

Kariérový poradce - volba povolání -  školní rok 2022/23

Kariérový poradce:  

     Mgr. Alžběta Peřinová

     kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

konzultační hodiny:

 

 • je odpovědný řediteli školy
 • náplň práce výchovného poradce je dána platnou legislativou

Standardní činnosti kariérového poradce

Poradenské činnosti:

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
  1. koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
  2. základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
  3. individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
  4. poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
  5. zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
 2. Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti:

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků.
 2. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníkům školy.

Ostatní činnosti

 1. Vede dokumentaci spojenou s volbou povolání.
 2. Poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče.
 3. Informuje o studijních možnostech.
 4. Zajišťuje včasné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu.
 5. Zpracovává přehledy o přijetí žáků.
 6. Spolupracuje s vedoucími předmětových komisí na tvorbě tématických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání.                                                                                                                                          

 

 

 

Doporučené webové stránky

 

pro kariérové poradenství

 

 

 

www.msmt.cz - zejména  zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon

 

vyhláška  č. 671/2004 Sb.   přijímací řízení

 

 

          infoabsolvent.cz - nejširší přehled dle oborů a škol

               gwo.cz                - dotazník zájmů a dovedností

 

          startnatrhprace.cz

 

          skoly.cz              - vyhledávání škol dle povolání

 

          istp.cz

 

          iq-test.stylove.com – IQ test zdarma

 

          iqtestzdarma.cz  - IQ test zdarma

        atlasskolství.cz

 

          scio.cz

 

          uiv.cz

 

          práce.cz

 

          mpsv.cz

 

          ucitelskenoviny.cz

 

          zkousky-nanecisto.cz

        liberecky-kraj.cz