Kalendář událostí

březen 2022
 • úterý 15 březen 2022 09:00 - 12:00
  5.B Divizna   :: veřejné
  Program: "Bez vody to nejde". Dohled: TU.

 • pondělí 21 březen 2022 08:00 - 17:00
  DEN BLÁZNIVÝCH PONOŽEK   :: veřejné
  Celoškolní projektový den.

 • pondělí 21 březen 2022 15:00 - 17:00
  Porada k DOD   :: veřejné

 • pondělí 28 březen 2022 08:00 - 10:45
  Deváťáci učí na 1. stupni   :: veřejné
  Celoškolní projekt ke Dni učitelů. 1.-2. vyuč.h.: výuka pod vedením deváťáků. 3. vyuč.h.: třídy dle rozvrhu hodin (9.ročníky - reflexe s třídními učitelkami). Další organizace: TU 9. tříd ve spolupráci s třídními učiteli 1. stupně.

 • úterý 29 březen 2022 10:00 - 10:45
  Schůzka poradenského pracoviště   :: veřejné
  Místo: školní knihovna.

 • úterý 29 březen 2022 10:15 - 12:00
  4.A Dopravní hřiště   :: veřejné
  Vzdělávací program: Cyklista. Ped. dohled: TU.

 • čtvrtek 31 březen 2022 - pátek 01 duben 2022 17:00 - 07:40
  5. B Noc s Andersenem   :: veřejné

duben 2022
 • pátek 01 duben 2022 - sobota 02 duben 2022 17:00 - 10:00
  3.A+4.A Noc s Andersenem   :: veřejné

 • pondělí 04 duben 2022 08:00 - 11:40
  8.B Exkurze LIAZ   :: veřejné
  Exkurze v rámci kariérové přípravy.  Místo:  modelárna LIAZ v Kamenické ulici. Organizace: KP - Mgr. A. Peřinová.

 • pondělí 04 duben 2022 08:30 - 10:30
  2.B+3.B Galerie   :: veřejné
  Velikonoční program. Ped. dohled: TU.

 • středa 06 duben 2022 08:00 - 17:00
  7.A SŠ Na Bojišti - exkurze   :: veřejné
  Projektové dopoledne v rámci kariérové přípravy. Organizace: Mgr. A. Peřinová.

 • čtvrtek 07 duben 2022 08:00 - 17:00
  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ   :: veřejné
  Celoškolní projektový den.

 • čtvrtek 07 duben 2022 08:00 - 17:00
  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ   :: veřejné
  Celoškolní projektový den. Dopoledne: možnost veřejnosti nahlédnout do výuky na 1. i 2. stupni. Odpoledne: 15:00 - 16:30 - hravé a soutěžní odpoledne pro žáky i veřejnost ve všech prostorách školy.

 • pondělí 11 duben 2022 10:30 - 13:30
  6.B Větrník   :: veřejné
  Výukový program v rámci výtvarné výchovy. Cena: 60,-Kč. Organizace: PaedDr. O. Blažková.

 • úterý 12 duben 2022 10:00 - 12:00
  Planeta Země 3 000 - 5. - 9. ročníky   :: veřejné
  Populárně naučný pořad v rámci výuky zeměpisu. Místo: Koloseum Liberec. Cena: 80,-Kč. Ped. dohled: TU.

 • úterý 12 duben 2022 14:00 - 17:00
  Setkání projektového týmu "Zkoumavé čtení"   :: veřejné
  Návštěva týmu ZŠ Skálova Turnov. Místo: školní knihovna.

 • středa 13 duben 2022 08:00 - 17:00
  KLOBOUKOVÝ DEN   :: veřejné
  Celoškolní projektový den.

 • čtvrtek 14 duben 2022 - pondělí 18 duben 2022 08:00 - 17:00
  Velikonoční prázdniny   :: veřejné

 • středa 20 duben 2022 08:00 - 10:45
  Maják - 6.B   :: veřejné
  Preventivní program: Závislosti. Ped. dohled: TU.

 • středa 20 duben 2022 08:00 - 17:00
  8.A SŠ Na Bojišti - exkurze   :: veřejné
  Projektové dopoledne v rámci kariérové přípravy. Organizace: Mgr. A. Peřinová.

 • středa 20 duben 2022 10:55 - 13:30
  Maják - 6.C   :: veřejné
  Preventivní program: Závislosti. Ped. dohled: TU.

 • pátek 22 duben 2022 08:00 - 11:45
  DEN ZEMĚ v historii školy   :: veřejné
  Celoškolní projektový den - organizace: Mgr. H. Gdulová, Mgr. J. Veselý ve spolupráci s dalšími pedagogy. Společné projektové aktivity: 1. - 2. vyuč. hodina: práce v jednotlivých třídách na předem zadané téma (organizace - vyuč. v dané třídě)                                                3. vyuč.h. ...

 • pondělí 25 duben 2022 08:30 - 11:40
  8.+ 9.třídy Divadlo Jablonec n. N.   :: veřejné
  Název představení: K. Čapek: Bílá nemoc. Cena: 100,- Kč. Ped. dohled: TU.

 • pondělí 25 duben 2022 15:00 - 17:00
  Pedagogická porada   :: veřejné
  Prospěch a chování za 3. čtvrtletí.

 • úterý 26 duben 2022 10:00 - 10:45
  Schůzka poradenského pracoviště   :: veřejné
  Místo: školní knihovna.

 • úterý 26 duben 2022 10:30 - 13:30
  9. B Větrník   :: veřejné
  Výukový program v rámci výtvarné výchovy. Cena: 60,-Kč. Organizace: PaedDr. O. Blažková.

 • úterý 26 duben 2022 16:00 - 19:00
  Třídní schůzky SRPŠ - informační s možností "tripartity"   :: veřejné
  Informace k prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2021-22. Konkrétní informace o zahájení a organizaci na webu jednotlivých tříd a v ŽK. (1. stupeň zpravidla od 16:00, 2. stupeň od 16:30)

 • pátek 29 duben 2022 08:00 - 17:00
  ČARODĚJNICKÝ DEN   :: veřejné
  Celoškolní projektový den.

květen 2022
 • úterý 03 květen 2022 09:00 - 11:40
  Maják - 5.B   :: veřejné
  Preventivní program: Bezpečně online. Ped. dohled: TU.

 • úterý 03 květen 2022 11:40 - 13:30
  8.B KVKLI   :: veřejné
  Projektové odpoledne v rámci "Zkoumavého čtení". Ped. dohled: PaedDr. O. Blažková.