Kalendář událostí

květen 2022
 • středa 04 květen 2022 08:00 - 13:15
  8.tř. SŠ Kateřinky-projektový den   :: veřejné
  Projektové dopoledne v rámci kariérové přípravy. Týká se vybraných žáků 8. ročníků. Ped. dohled: Mgr. A. Peřinová.

 • středa 04 květen 2022 09:00 - 11:40
  Maják - 7.A   :: veřejné
  Preventivní program: Krása. Ped. dohled: TU.

 • středa 04 květen 2022 11:30 - 14:00
  7.B Větrník   :: veřejné
  Projektová výtvarná dílna. 11.30 - 14.00, rozchod na místě po akci, 60,- Kč Ped. dohled: PaedDr. O. Blažková.

 • pondělí 09 květen 2022 11:00 - 12:30
  6.B KVKLI   :: veřejné
  Projektové odpoledne v rámci "Zkoumavého čtení". Ped. dohled: PaedDr. O. Blažková.

 • úterý 10 květen 2022 08:55 - 12:35
  1.st. Tonda obal na cestách   :: veřejné
  třída třídní učitel  počet žáků        1.A Havlová 26       2.A Libichová  17       2.B Pavlů 6       3.A Gdulová 22       3.B Šepsová  11       4.A Šebelíková  20       4.B Veselý 14       5.A Šimůnková 23       5.B Přibylová 13                   rozpis Tonda Obal na cestách 10. 5. 2022         8.30 - 9.00 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35   příprava 5.A 1.A 3.A 4.A   zajišťuje 2.B, 3.B 5.B 2.A 4.B   sl. pr. Pazderková         

 • úterý 10 květen 2022 11:00 - 12:00
  5.A Anifilm   :: veřejné
  Projekce v rámci akce "Anifilm". Ped. dohled: TU.  

 • úterý 10 květen 2022 11:40 - 13:30
  9.A KVKLI   :: veřejné
  Projektové hodiny v rámci "Zkoumavého čtení". Organizace: Mgr. A. Víznerová ve spolupráci s R. Vojáčkovou.

 • středa 11 květen 2022 08:00 - 17:00
  9.tř. Terezín   :: veřejné
  Projektový den - exkurze do Terezína - v rámci výuky dějepisu. Organizace: Mgr. R. Mrázková.

 • pátek 13 květen 2022 09:00 - 11:40
  5.A Maják   :: veřejné
  Preventivní program: Bezpečně on line. Ped. dohled: TU.

 • pátek 13 květen 2022 10:00 - 14:00
  6.A Větrník   :: veřejné
  Projektové dopoledne v rámci výtvarné výchovy. Ped. dohled: Ing. I. Moravová.

 • pátek 13 květen 2022 13:00 - 17:00
  Kopretinové tvoření v Domě seniorů   :: veřejné
  Projektové odpoledne v Domě seniorů v Jablonci n.N. Týká se vybraných žáků ŠD Janinka. Ped. dohled: J. Šmákalová.

 • pondělí 16 květen 2022 08:00 - 12:00
  6.C SŠ Bojiště - exkurze   :: veřejné
  Exkurze v rámci kariérové přípravy. Organizace a ped. dohled: Mgr. A. Peřinová.

 • pondělí 16 květen 2022 10:00 - 12:30
  3.A+4.A Divadelní představení   :: veřejné
  Divadlo Jablonec n. N. - Mach a Šebestová.  Cena: 70 Kč. Organizace a ped. dohled: TU+AP.

 • středa 18 květen 2022 07:30 - 17:00
  4.A,5.A,5.B Exkurze - pevnost Josefov - Kuks   :: veřejné
  Ped. dohled a organizace: TU.

 • středa 18 květen 2022 08:00 - 17:00
  MOTÝLKOVÝ DEN   :: veřejné
  Celoškolní projektový den.

 • středa 18 květen 2022 09:00 - 10:00
  Schůzka vedení s AP+ŠSP   :: veřejné
  Místo: ŠD - hlavní budova.

 • čtvrtek 19 květen 2022 10:30 - 12:30
  2.B + 3.B Naivní divadlo   :: veřejné
  Ped. dohled: TU.

 • čtvrtek 19 květen 2022 - pátek 20 květen 2022 17:00 - 08:00
  1.A SLAVNOST SLABIKÁŘE+spaní ve škole   :: veřejné
  Projektové odpoledne jako oslava čtenářských schopností spojené se spaním ve škole. Organizace a ped. dohled: Mgr. A. Havlová, Mgr. Y Šebelíková (týká se i vybraných žáků 4.A).  

 • pondělí 23 květen 2022 10:30 - 12:00
  1.A+2.A Divadlo   :: veřejné
  Naivní divadlo. Ped. dohled: TU+AP.

 • pondělí 23 květen 2022 15:00 - 17:00
  Provozní porada   :: veřejné

 • úterý 24 květen 2022 10:00 - 10:45
  Schůzka poradenského pracoviště   :: veřejné
  Místo: školní knihovna.

 • středa 25 květen 2022 10:00 - 11:40
  9. třídy - on line workshop   :: veřejné
  Téma: sexuální násilí (v rámci preventivních aktivit). Ped. dohled: TU.

 • středa 25 květen 2022 14:00 - 17:00
  Výtvarná soutěž - školní kolo   :: veřejné
  Bližší info na titulní straně webu.

 • čtvrtek 26 květen 2022 13:00 - 17:00
  DVPP - Formativní výuka, formativní hodnocení   :: veřejné
  Vzdělávání všech pedagogických pracovníků - metodický workshop. Lektor: Mgr. R. Čapek.  (   https://robertcapek.cz/cv/ ) Změna organizace výuky: 1. stupeň : konec vyučování v 11:30                                            2. stupeň: konec vyučování v 12:15

červen 2022
 • středa 01 červen 2022 08:00 - 17:00
  MDD - BRÝLOVÝ DEN   :: veřejné
  Celoškolní projektový den.

 • středa 01 červen 2022 08:30 - 11:40
  6.C DOD Strabag   :: veřejné
  Projektové dopoledne. Ped. dohled: TU.

 • středa 01 červen 2022 09:00 - 12:00
  6. C Roadfest   :: veřejné
  Organizace a ped. dohled: Mgr. A. Peřinová + AP.

 • středa 01 červen 2022 10:00 - 12:00
  5.A Festival dětského čtenářství   :: veřejné
  Program: Stolečku, prostři se. Ped. dohled: TU.

 • čtvrtek 02 červen 2022 - pátek 03 červen 2022 08:00 - 17:00
  2.B, 3.B,4.B škola v přírodě   :: veřejné
  Místo pobytu: Hrádek n.N. - areál Kristýna. Ped. dohled a organizace: TU+ŠD.

 • čtvrtek 02 červen 2022 10:00 - 12:00
  4.A Festival dětského čtenářství   :: veřejné
   KINO VARŠAVA  Název představení: Dobrodružství strýčka Ludvíka. Ped. dohled: TU.