Kalendář událostí

25 říjen
  • 15:00 - 16:20  PROVOZNÍ PORADA   :: veřejné
    Provozně-pedagogická porada. Týká se pedagogických i nepedagogických pracovníků (v zastoupení vedoucích jednotl. sekcí).  

  • 16:30 - 17:30  Zasedání Školské rady   :: veřejné
    Program: Výroční zpráva školy, organizace školního roku.

26 říjen
27 říjen
28 říjen
29 říjen