1.A - Mgr. Andrea Havlová (HV) (2021)

Kategorie: třídy - archiv Zveřejněno: sobota 26. červen 2021 14:23 Napsal Super User

 1. A

Informace ze třídy

 

 

20.6.

POSLEDNÍ TŘI DNY VÝUKY PO-ST

dopsat písanku

prv léto

početník - dokončit

matematika 36 (poč. s jednotkami nedoplňovat)

SLAVNOST

příchod nejpozději před 15.hod., vystoupení 1.tř. v 15:15, oblečení sukně/kratasy a jednobar.tričko

PŘINÉST DO ŠKOLY:

MATEMATIKU, ČÍTANKU, SEŠIT NA AJ, VZKAZNÍČEK, ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU, ÚKOLÁČEK, ODNÉST TV, KUFŘÍK NA VV

dále viz info již předané

6.6..

OBSAH UČIVA

SLABIKÁŘ- 102-107

PÍSANKA - 22,23,24,32

MATEMATIKA- 22-25

POČETNÍK - 35

PRVOUKA - zvířecí rodiny, léto- 76

 

INFO NA ČERVEN

9.6.

FOCENÍ TŘÍD - viz vzkazníček (rodič popřípadě upřesní jiný počet fotek/jiná celková cena)

NÁVŠTĚVA MŠ

15.6.

ŠKOLNÍ VÝLET - MIRÁKULUM - batůžek s pitím, svačinou a pláštěnkou (možnost drobné na nanuka a pod.), odjerzd v 8:00 hod., příjezd ke škole cca 17:00

21.6.

ŠKOLNÍ JARMARK - viz info

zapište počet buřtů:    pro dítě _______   pro dospělé _____ !!! (vzkazníček)

23.6.

SBĚR - zapsat mn. do vzkazníčku

NÁVŠTĚVA ÚTULKU

24.6.

HASIČI - batůžek s pitím, svačinou a pláštěnkou (1.pomoc atd.)

27.6.

VÝLET PO OKOLÍ - 2 lístky MHD, batůžek s pitím, svačinou a pláštěnkou (možnost drobné na nanuka a pod.)

28.6.

VÝLET PO OKOLÍ - 2 lístky MHD, batůžek s pitím, svačinou a pláštěnkou (možnost drobné na nanuka a pod.)

29.6.

KINO cena 70,-

30. 6.

VYSVĚDČENÍ - konec v 8:45 hod.

 

23.5.

Do 15.6. možno uhradit PS do 2.tř. Potom již objednávky dle aktuálních cen od září.

OBSAH UČIVA 23.-27.5.

SLABIKÁŘ vše do str. 98

PÍSANKA - str.10-15 

ČÍTANKA - do str.22

MATEMATIKA - vše do str.21

POČETNÍK - 33, 34

PRVOUKA- 65,66 + zvířecí rodiny

12.5.

Do pátku nutné přinést návratku k výletu, jinak dítě nepojede - musíme objednat na počet.

9.5.

OBSAH UČIVA 9.-13.5.

SLABIKÁŘ - 84-87 +93

PÍSANKA - 18-23

ČÍTANKA - 12,15, 16- (10,13,14 jsou k dobrovolnému vypracování)

MATEMATIKA - 12-14, stále trénovat dopočet do 10, příklady 8+9 trénovat rozkladem - 8+2(10!!!)+7

POČETNÍK- 32

PRVOUKA - ptáci - stěhovaví, stálí, tělo, 61 shrnutí  59, procvičovat jarní květiny a měsíce v roce a jednotlivých období

VE ČTVRTEK 19.5. SLAVNOST SLABIKÁŘE  A NÁSLEDNÉ SPANÍ VE ŠKOLE, 20.5. výlet po okolí

2.5.

OBSAH UČIVA 2.-6.5.

SLABIKÁŘ- písmenko Ř (80-83)

PÍSANKA- písmenko Ř,K str. 6-9

ČÍTANKA- 8-11

MATEMATIKA- 9-11

PRVOUKA- ovocné stromy a jejich plody, jarní květiny

 

27.4.

Připomínám povinnost omlouvat žáky a informovat se o probíraném učivu....a v prospěch dítěte opravit či přepracovat, co má špatně :-).

OBSAH UČIVA 25.-29.4.

ČESKÝ JAZYK - vše k písmenku Ž

PÍSANKA 4 -dopsat ch

PÍSANKA 5- vše k písmenku Ž

ČÍTANKA - str. 7, příběh o bramboře (??str. 5)

MATEMATIKA- do str. 8 vše, trénovat dopočet do 10 bez prstů

PRVOUKA-str. kde je: včela, strom/keř, trénovat měsíce v roce, ovocné stromy a plody

DOČÍST ČTECÍ LIST S PSACÍM PÍSMEM

INFORMACE Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

1, vyplňte, prosím dotazník, který posílám po dětech – vraťte do pondělí/úterý

2, od září zdražení obědů cca a 3,-

3, plánovaný výlet park Mirakulum

4, POŽADAVKY K VÝUCE

  • Trénovat psaní diktátu – věty (cca 3 slova) oprava chyb v diktátech – chybné napsat správně
  • Zaměření na plynulost čtení a následnou otázku k přečtenému (1-2)
  • Dopočet do 10 bez prstů řekněte číslo, dítě ihned reaguje číslem , které chybí do 10
  • Trénování měsíců v roce, dnů v týdnu a hodin- ¼,1/2,3/4 celá
  • Prvouka i ma může být i mimo rozvrh- vychází z potřeby docvičení učiva, které dělá dětem problémy atd.
  • Od září zdražení učebnic, možnost uhrazení 900,- (AJ 300 ) do konce května a nákup ještě za současné ceny

(předpokládané zdražení cca 15% na ks učebnice)

5, AKCE TŘÍDY

29.4. – pa – čarodějnice (možnost tematického  oblečení a nalíčení, klobouky atd. )

V pol. Května slavnost slabikáře- pasování dětí na čtenáře a následné spaní ve třídě

18.5. Motýlkový den – projekt Férová škola- motýlky si s dětmi vyrobíme J

26.5.- VV soutěž – vybrané děti

1.6. MDD a brejličkový den – opět si vyrobíme

9.6. focení třídy a případných skupinek (pouze objednané a předem uhrazené)

21.6. celoškolní akce na konec šk. roku s vystoupením dětí

Mnohé může být ovlivněno mou operací. Bližší info ke všem akcím obdržíte ve vzkazníčku

5.4.

OBSAH UČIVA 4.-8.4.

SLABIKÁŘ: 60-65
PÍSANKA: vše do str. 24
MATEMATIKA: 50-56
PRVOUKA: str. 53
 
VV: doma nakreslit velikonoční obrázek a odevzdat paní učitelce
 
a ČÍST !   ČÍST !   ČÍST ! 

 

22.3.

OBSAH UČIVA 21.-25.3.

SLABIKÁŘ - 56-59
PÍSANKA -- 15-18
MATEMATIKA -46-49
POČETNÍK - str.30
PRVOUKA - dny v týdnu, měsíce v roce, roční období - znaky,
DALŠÍ INFO - SLEDUJTE STR. ŠKOLY :-)

21.2.

OBSAH UČIVA 21. - 25.2.

SLABIKÁŘ- písmenko d - celé

PÍSANKA 3 - dokončit

PÍSANKA 4- str. 2,3,4,5

MATEMATIKA- řada č. do 20, jak se číslice píší, rozklad na desítky a jednotky, co je po , před č. , PS str. 25, 28,29,30

POČETNÍK-  25,26,27/1.a2.sloup.

ČTECÍ LIST - 11-14

PRVOUKA- 38,39

3.1.

OBSAH UČIVA 10.- 14.1.

SLABIKÁŘ - 14 - 17

PÍSANKA 13 - 16

ČTECÍ LIST dočíst

MATEMATIKA  3-7

POČETNÍK 15

PRVOUKA 32,34

OBSAH UČIVA 3.-7.1.

SLABIKÁŘ- tr. 11-13

PÍSANKA- do str. 12

ČTECÍ LIST - TISKACÍ:

MATEMATIKA- sr.1,2

POČETNÍK-str. 13,14

PRVOUKA- str. 29 + zimní sporty

vystříhat písmenka j,t,n - všechny podoby a slabiky

13.12.

Ve čtvrtek 16.12. besídka - drobný dáreček, trošku cukroví a hrneček na čaj

V pátek 17.12. - návštěva krmelce a obdarování zvířátek, viz info vzkazníček

OBSAH UČIVA 13.-17.12.

SLABIKÁŘ -  do str. 10

PÍSANKA č.3 - do str. 7

MATEMATIKA - do str. 55

POČETNÍK - str. 12

PRVOUKA - Vánoce - povídat si o zvycích, PS 30 (Vánoce)

na čtení opakujte oba listy, slabikář, Živá abeceda...

VŠEM PŘEJI POKLIDNÉ SVÁTKY A HLAVNĚ ZDRAVÍ V ROCE 2022 :-) uvidíme se 3.1.

6.12.

NEJSEM VE ŠKOLE, OBSAH UČIVA JE TEDY JEN NÁSTIN, KTERÝ JSEM SI UDĚLALA DO VÁNOC

SLABIKÁŘ -  str. 4-6 a cca pol. str. 7

PÍSANKA 2 - str. 32-35

MATEMATIKA - vše do str. 48

POČETNÍK- str. 11

PRVOUKA - 29 + povídání o zimě (pořadí ročního období, Vánoce, Silvestr - zima, Velikonoce - jaro..., prázdniny - léto)

29.11.

PROSÍM RODIČE, KTEŘÍ NEUHRADILI FOTOGRAFIE - VÁNOČNÍ FOCENÍ- O UHRAZENÍ :-).

OBSAH UČIVA 29.11.-3.12.

HRAVÁ ABECEDA- dokončit 

PÍSANKA- písmenko o, 2 str. písmenka p - zaměřte se na přepis z tiskacího písma na psací a psaní slov

MATEMATIKA- do 43

POČETNÍK- 10

PRVOUKA- str. 27,28

ČTECÍ LIST - NOVÝ S TISKACÍM PÍSMEM 1,2,3

                       psací písmo - dočíst celý list (slabiku by děti měly již číst bez skládání (m   a     ma, ale jako celek, slova po slabikách)

22.11.

OBSAH UČIVA 22.-26.11.

HRAVÁ ABECEDA - do 53

PÍSANKA - do 27

MATEMATIKA - do 38

POČETNÍK - do 9

PRVOUKA - 33,36 lidské smysly

ČTECÍ LIST- dočíst tiskací, psací písmo do 10

1.11.

obsah učiva 1.-5.11.

HRAVÁ ABECEDA - dokončit vše s písmenkem O ( do str. 41,)

                               - vyvození písmenka P, jeho tvary str.42

PÍSANKA -  str. 6,7,8,9

MATEMATIKA - 30,31,32

POČETNÍK- dokončit str. 2,3 (rozklady, + 3 čísel)

PRVOUKA - 22,23

ČTECÍ LIST -  část s pís.P

vystříhat písmenko p - oba tvary a slabiky s ním ( se známými písmenky, + písmenko u, i, y a slabiky se známými písmenky)

V ÚTERÝ 9.11. 16:30 HOD. ON LINE TŘ.SCH. PŘES MEET V UČEBNĚ PRVŇÁČCI, PŘIHLÁŠENÍ PŘES MAIL DĚTÍ - ODKAZ- 

NA PÁTEK 5 LISTŮ RŮZNÉ TVARY

11.11. VÁNOČNÍ FOCENÍ

26.10.

obsah učiva a procvičování pro dny volna

čtecí list - odstavec s písmenkem O

HRAVÁ ABECEDA - 38,39

PÍSANKA - do str. 5

MATEMATIKA - VELKÁ - do str. 29

POČETNÍK - str.3 1. sloup. rozkladů

                     str. 4 1. sloup. příkladů

PRVOUKA - do str. 21

11.10.

Prosím o navrácení lístečků na focení 11.11. - fotky bývají velmi pěkné, je možno vyfotit se sourozencem

Obsah učiva 11.-15.10.

HRAVÁ ABECEDA -do str. 33 (PÍSMENKO E), trénování řádek / sloupeček

PÍSANKA - str.23 až 26 !! úchop

MATEMATIKA - do str. 21, sestavování příkladů npř. z pastelek a zápis příkladu (+, - v oboru do ), porovnávání

PRVOUKA - do str. 16

29.9.

Obsah učiva 29.9.-1.10.

HRAVÁ ABECEDA - do str. 25

PÍSANKA - do str. 20

MATEMATIKA - do str. 15 + str. 16 cv.1 ( NE PSANÍ Č.3!!!)

PRVOUKA - důležitá tel. č., PS  str. 10+11

ROZSTŘÍHEJ :   písmenka: L,l, E, e,é, S,s, O, o, ó

                            slabiky: la, lá, le, lé, sa, sá, se, sé, me, mé, lo, ló, so, só, mo, mó (jsou li malé i velké) - vlož do desek na písmenka

                        

                        

21.9.

ZMĚNA KONZULTAČNÍCH HODIN: PO DOMLUVĚ PONDĚLÍ DO 15:30

Návrat z Oldříchova v pátek ve 14:24 hod. - příjezdová hala (zbylé info vzkazníček)

Obsah učiva pro nemocné 20. - 24.9.

PRVOUKA : do str. 9

MATEMATIKA : do str.12

HRAVÁ ABECEDA : do str.22

PÍSANKA : do str. 15 a str. 17

13.1.

ROZSTŘIHEJ (symbol nůžek) znamená nastříhat zadané písmenko, malé, velké, krátké, dlouhé (u samohlásek) i slabiky s těmito písmenky, označit číslem a dát do desek na písmenka (v pořadí jak se učíme)

Je třeba již mít karty s čísly a puntíky :-)

Všechny DU prosím podepište, je li třeba něco v PS doplnit - doplňte :-).

Zkontrolujte a podepište výňatek ze šk. řádu a kritéria hodnocení - viz ŽK

PRO DĚTI, KTERÉ JSOU DOMA (do PA)

MA - PS do str. 11, trénuj počet do 4 i  přiřazení čísla k počtu

ABECEDA - do str. 19 ( první písmenko M)

PÍSANKA - do str. 13 (pomalu, pečlivě, správný úchop tužky)

TRÉNUJ: prostorovou orientaci - P,L,NAHOŘE, DOLE, VEPŘEDU, VZADU, VPRAVO/ VLEVO  VBOK, 

PRVOUKA - do str. 8

1.9.

PÁTEČNÍ ÚTULEK SE RUŠÍ- psi mají karanténu (psí kašel) a nesmí se venčit, dejte dětem aktovku J

Půlené hodiny začínají až od října, nyní konec výuky i v PO a ST v 11:40 hod.

Ve ST na tř. sch. výběr 500Kč ( tř. fond, Oldřichov v Hájích)

Oldřichov v Hájích 23.-24.9.(ČT-PA) přesné info obdržíte.

31.8.

ORGANIZACE 1.-3.9.

       1.9. RODIČE ROUŠKY, DĚTI BUDEME SPOLEČNĚ TESTOVAT VE TŘÍDĚ

  1. 9. DEN S 9.ROČNÍKY- KONEC V 9:40 HOD.

- MOŽNOST ŠD, OBĚD… NEBO VYZVEDNUTÍ DĚTÍ U VCHODU DO ŠATEN V CCA 9:45 HOD.

3.9. DLE POČASÍ

1, NÁVŠTĚVA ÚTULKU (BATŮŽEK, PLÁŠTĚNKA)

2, ORGANZAČNÍ VĚCI (STAČÍ VÝŠE UVEDENÝ BATŮŽEK J)

KONEC VÝUKY V 10:45 HOD. VIZ UT, DĚTI K VYZVEDNUTÍ U ŠATEN CCA 10:50 HOD.

TYTO DNY NENÍ TŘEBA NOSIT DESKY, STAČÍ SVAČINA, PENÁL, PITÍ

PŘEZŮVKY NECHÁVÁME V ŠATNĚ

DONÉST: KUFŘÍK NA VV S POŽADOVANÝM OBSAHEM, TV, VIZ POMŮCKY ZAKOUPENÉ RODIČI, KRACICI KAPESNÍČKŮ

( TV I PŘEZŮVKY + PYTLÍK PODEPSANÝ!)

RODIČ: KONTROLA A VYPLNĚNÍ ŽK – CELÉ, VZADU INFO O TŘ. SCH. !- PODEPSAT

               VYPLNIT A POSLAT PO DÍTĚTI ZÁPISOVÝ LIST – PODEPSAT! – DO PÁTKU

               OBALIT PEVNÝM PRŮHLEDNÝM OBALEM PS, CHCE LI DÍTĚ, MŮŽE SI PODEPSAT J- DO PONDĚLÍ

OD PO 6.9. DLE ROZVRHU

ČJ A MA PŮLENÁ – 1. PŮLKA  V PONDĚLÍ Č.1-  13 – KONEC VÝUKY  11:40, 2. PŮLKA KONEC VÝUKY 12:35

  1. PŮLKA VE STŘEDU Č. 14-25 – KONEC VÝUKY V 11:40, 1. PŮLKA KONEC VÝUKY 12:35

(Č. DĚTÍ NA ŽK I VŠECH SEŠITECH)

DU – VYBARVIT OBRÁZEK NA SEŠITĚ NA VZKAZY

TŘÍDNÍ SCHŮZKY VE STŘEDU 8.9. OD 16:00 HOD.)