6.C - Mgr. Radek Oster (OS)

Kategorie: Třídy Zveřejněno: neděle 26. červen 2016 14:23 Napsal Super User

 

Ve středu 6. 1. 2020 od 17 hod se uskuteční online třídní schůzky. Rodiče se musí přihlásit přes účet svého žáka. Meet bude probíhat v učebně Třída 6.C Meet.

 

OD PONDĚLÍ 4. 1. OPĚT ZAČÍNÁ POVINNÁ DISTANČNÍ VÝUKA. ROZVRH JE STEJNÝ JAKO PŘI PŘEDCHOZÍ DISTANČNÍ VÝUCE.

6C rozvrh

PŘÍRODOPIS 1.- 5.3.

pondělní učebna kvíz ploštěnci (do 8.3.), st meet- opakování tasemnice, motolice, nově HLÍSTI

PŘÍRODOPIS 22.-26.2.

Po učebna- kvíz opakování žahavci,  st- meet ploštěnci- motolice, tasemnice

ZEMĚPIS 15.-19.2.

STŘEDEČNÍ UČEBNA - výpisky str.52-55 (plány vs mapy světadílů, druhy map, digitální mapy, atlasy)

PÁTEČNÍ  MEET - hodnocení DÚ, měření vzdáleností na mapě a přepočítávání vzdáleností ve skutečnosti, opakování výpisků

 

PŘÍRODOPIS 15.-19.2.

učebna Po- kvíz opakování 1.pololetí

meet- opakování ŽAHAVCI, 

ZEMĚPIS 8.-12.2.

STŘEDEČNÍ UČEBNA - výpisky ze stran 49-51 (mapy, měřítko, plány, zkreslení), zadán DÚ

PÁTEČNÍ MEET - opakování, procvičování měřítek

PŘÍRODOPIS 8.- 12.2.

učebna 8.2.- kvíz opakování lišejníky, prvoci (do 15.2.), meet ST- žahavci

ZEMĚPIS 25.1.-28.1.

STŘEDEČNÍ UČEBNA - LETNÍ ČAS -> výpisky str. 47, zadán DÚ

ZEMĚPIS 18.-22.1.

STŘEDEČNÍ UČEBNA - procvičování pásmového času v atlase

PÁTEČNÍ MEET - pásmový čas - praktické úlohy, mezinárodní datová hranice (uč. str.46)

 

PRÍRODOPIS 18.-22.1.

Po- učebna kvíz houby poznávačka Pá- opakování houby, zápis lšejníky

ZEMĚPIS 11.-15.1.

STŘEDEČNÍ UČEBNA - zadán DÚ -> určování zeměpisné polohy

PÁTEČNÍ MEET - uzavírání známek, opakování, procvičování pásmového času

PŘÍRODOPIS 11.- 15.1.- kvíz opakování houby (do 18.1.), učebna zápis, prezentace houby s plodnicí

PŘÍRODOPIS 4.- 8.1.- kvíz opakování sinice...(do 12.1.), učebna zápis, prezentace houby- kvasinky, plísně

ZEMĚPIS 4.-8.1.

STŘEDEČNÍ UČEBNA A PÁTEČNÍ MEET - práce s atlasem, procvičování zeměpisné polohy (souřadnic)

 

 

Rozvrh pro prezenční výuku:

6C 2020 11

Informace:

ZEMĚPIS 30.11.-4.12.

STŘEDEČNÍ UČEBNA: výpisky str.42-43 (ČAS)+ str.44 - MÍSTNÍ vs.PÁSMOVÝ ČAS (připravit se na meet)

PÁTEČNÍ MEET - opakování pohybů Země, str.44 - Místní čas -> vysvětlení + krátký zápis

 

 

ZEMĚPIS 23.-27.11.

STŘEDEČNÍ UČEBNA - video, výpisky str.38-39

PÁTEČNÍ MEET - opakování, obrázek délky dráhy Slunce na obloze, ČAS NA ZEMI str.41-42

PŘÍRODOPIS 23.- 27.11.

Učebna kvíz- opakování buňka (do 30.11.)

Meet- opakování jednobuněční, mnohobuněční

           nová látka Viry- uč.str.38-39- učebna prezentace, zápis sešit

PŘÍRODOPIS 16.- 20.11.

Po- testík učebna (do 23.11.)- opakování pozorování přírody

ST meet- opakování buňka, jednobuněčné a mnohobuněčné organizmy (kolonie, tkáň...) uč.str. 32-33

ZEMĚPIS 9.-13.11.

STŘEDEČNÍ UČEBNA - výpisky uče.str. 35 + ústně shrnutí a otázky     

PÁTEČNÍ MEET - opakování, krátké video, str.36-37 OBĚH Z KOLEM SLUNCE

PŘÍRODOPIS 9.- 13.11.

Kvíz učebna opakování potravní vztahy (do 16.11.), číst uč.str.30-31- stavba buňky, meet- opakování mikroskop, rozdíl živočišná a rostlinná buňka

učebna- prezentace, zápis buňka, video buňka

Matematika

3. 3. geometrie - úhel (pojem - vrchol, ramena, značení) 13/1 + DÚ 21 - geometrické značky (viz Učebna)

1. 3. geometrie - základní pojmy (mnohoúhelníky, kružnice) 7/1-4

25. 2. geometrie - základní pojmy (úsečka, polopřímka, přímka) 5/3, 6/7

24. 2. geometrie - základní pojmy (úsečka, polopřímka, přímka) 5/4, 5/6 + DÚ 20 5/5 (geometrie)

22. 2. geometrie - základní pojmy (bod, přímka, úsečka, polopřímka, rovnoběžky, různoběžky)

18. 2. dělitelnost - slovní úlohy - 29/11, 29/12 + dobrovolný DÚ 19 29/13

17. 2. dělitelnost - slovní úlohy - 29/14, 29/15, 29/16

15. 2. dělitelnost - opakování (největší společný dělitel a nejmenší společný násobek), slovní úlohy

11. 2. dělitelnost - kontrola DÚ 28/9, opakování (znaky dělitelnosti, dělitelé a násobky, prvočísla a čísla složená, čísla soudělná a nesoudělná)

10. 2. dělitelnost - největší společný násobek - 28/8 + DÚ 18 dodělat 28/9

8. 2.  dělitelnost - největší společný dělitel (opakování), kontrola DÚ 27/5 a 28/6

28. 1. dělitelnost - největší společný dělitel - 27/5 + DÚ 17 dodělat 27/5 a 28/6 (viz Učebna)

27. 1. dělitelnost - násobek a dělitel, společný násobek a dělitel, největší společný dělitel a nejmenší společný násobek

25. 1. dělitelnost - rozklad čísel složených na součin prvočísel - 26/1 a) b) + DÚ 16 26/1 c) d) (viz Učebna)

21. 1. dělitelnost - prvočísla a čísla složená - 26/2-9

20. 1. dělitelnost - prvočísla a čísla složená - 25/5, 25/6, 26/1 + dobrovolný DÚ 15 25/8, 25/9 (viz Učebna)

18. 1. dělitelnost - znaky dělitelnosti přirozených čísel 24/1, 24/2, 24/4 + DÚ 14 24/1 (dodělat), 24/3 (viz Učebna) 

13. 1. dělitelnost - znaky dělitelnosti přirozených čísel (viz Učebna)

11. 1. dělení desetinných čísel (slovní úlohy) - 58/8, 59/11

7. 1. dělení desetinných čísel - 57/2 a), slovní úloha 58/5 + DÚ 13 slovní úlohy 59/10, 59/12

6. 1. dělení desetinných čísel - periodická čísla

4. 1. dělení desetinného čísla desetinným číslem - 56/1 + DÚ dodělat 56/1

17. 12. dělení desetinného čísla číslem přirozeným - 54/3, 54/4, 55/6, 55/7 + DÚ dodělat 54/3 sloupec a), 54/4 sloupec a), slovní úlohy 55/7, 55/9

16. 12. dělení desetinného čísla číslem přirozeným - 53/1, 53/2 + DÚ dodělat nedopočítené příklady 53/1, 53/2 (viz Učebna)

3. 12. sčítání, odčítání a násobení desetinných čísel - opakování (nákup)

2. 12. pracovní sešit - násobení desetinného čísla desetinným číslem - 51/3, 51/4 + DÚ 50/2 c) d), 51/3 b), 51/4 d) e) f)  (viz Učebna)

30. 11. pracovní sešit - násobení desetinného čísla desetinným číslem - 50/1, 50/2

26. 11. pracovní sešit - násobení desetinného čísla přirozeným číslem - slovní úlohy - 48/4 + DÚ 48/5 (viz Učebna)

25. 11. pracovní sešit - násobení desetinného čísla přirozeným číslem - 47/2 + DÚ 48/3 (viz Učebna)

23. 11. pracovní sešit - násobení desetinného čísla přirozeným číslem - 47/1

19. 11. pracovní sešit - převody jednotek délky - 43/2 a), 44/3 a) + DÚ 43/1 b) d), 43/2 b) (viz Učebna)

18. 11. pracovní sešit - převody jednotek délky - 43/1 a) c)

16.11. pracovní sešit - slovní úlohy (násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000, ...) - 42/6, 42/7, 42/8

12. 11. pracovní sešit - násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000, ... - 41/2, 42/5 a) b) + DÚ (viz Učebna)

11. 11. pracovní sešit - násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000, ... - 41/1 b) d) f), 41/4 b) d) f) + DÚ (viz Učebna)

9. 11. pracovní sešit - násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000, ... - 41/1 a) c) e), 41/4 a)

4. 11. sčítání a odčítání desetinných čísel - opakování

5. 11. pracovní sešit - sčítání a odčítání desetinných čísel - slovní úlohy 38/9, 38/10 + DÚ 38/11, 39/13 (viz Učebna)

2. 11. pracovní sešit - sčítání a odčítání desetinných čísel písemně (pod sebou) 38/7, 38/8

22. 10. pracovní sešit - sčítání a odčítání desetinných čísel písemně (pod sebou) 37-38/6 + DÚ sčítání a odčítání zpaměti (viz Učebna)

21. 10. pracovní sešit - sčítání a odčítání desetinných čísel zpaměti 37/3, 37/4, 37/5

19. 10. pracovní sešit - sčítání a odčítání desetinných čísel zpaměti 37/1 a 37/2 + DÚ zaokrouhlování (viz Učebna)

15. 10. pracovní sešit - zaokrouhlování desetinných čísel 36/2 a 36/3

14. 10. pracovní sešit - uspořádání desetinných čísel 34/17, zaokrouhlování desetinných čísel 36/3

Fyzika

3. 3. Magnetické indukční čáry

24. 2. Magnetické pole Země

17. 2. Magnetické pole Země

10. 2. Magnety

27. 1. Magnety

20. 1. Elektrování těles

14. 1. Síla - test

6. 1. Ionty

2. 12. Model atomu

25. 11. Měření síly - siloměr

18. 11. Gravitační síla

11. 11. Vzájemné působení mezi tělesy (síla, účinky síly)

4. 11. Vlastnosti látek - test (viz Učebna Fyzika 6. C)

21. 10. Vlastnosti kapalných a plynných látek

14. 10. Vlastnosti kapalných a plynných látek

Český jazyk 

2.3  práce v Učebně 

23.2. Práce Učebna - písemná práce

19.2. Práce Učebna - sloh

17.2. Opět připomínám - dodělat cvičení v Učebně,kdo nemá. 

 Látku si můžeš procvičit i na stránkách https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-tvaroslovny/podstatna-jmena/dualove-sklonovani

15.2. Učebna - nové cvičení na procvičení 

Dodělat práce v Učebně - chválím a děkuji všem, které mají vše hotové.

12.2. Práce v Učebně - sloh

10.2. Práce v Učebně

9.2. Učebnice str.52 - 53 přečíst a naučit tabulky

     Pracovní sešit - doplnit str.44 - cv. 27,28

26.1. Pracovní sešit - doplnit str. 37, cv.14

        Učebna - kvíz udělat do 29.1.

23.1.Učebna

19.1. Učebna - zápis do sešitu - vytisknout a nalepit či opsat do škol. sešitu

18.1. Dodělat cvičení v Učebně a sloh.

   Nemám od všech práce na VO aVZ. 

15.1. Cvičení Učebna

12.1 Učebnice str. 46 - zápis do školního sešitu podle pokynů

8.1. Práce v Učebně - sloh

6.1 Práce v Učebně - ještě jednou velká písmena

Dodělejte si prosím někteří ještě práce v Učebně.

Chválím ty, kteří poslali referáty na VO. TI, kteří ještě tak neučinili, mají možnost do pátku 8.1.

Připomínám práce ze VZ. Termín do 16.1.

17.12. pracovní sešit str. 35, cv. 8 a 9

           pracovní sešit str. 36, cv.12, 

                                  str. 36, cv. 14 přepsat do školního sešitu

          práce v Učebně

15.12. pracovní sešit str. 34, cv. 4,5

3.12. Práce v Učebně

30.11. Zopakovat slovní druhy str.38

          Učebna - cvičení

27.11. Učebnice str. 131 - znova si přečti cvičení 1 a zamysli se nad osnovou

24.11. Můžeš si procvičovat na https://www.pravopisne.cz/2015/08/vyjmenovana-slova-chytaky-pravokviz-12/

23.11. Práce v Učebně

22.1. Práce v Učebně

Dále můžeš procvičovat 

  https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova

 21.11. Dodělat cvičení

20.11. Učebnice str. 130 modrá tabulka do sešitu slohu - domlouvali na Meetu

          Práce v Učebně - sloh

19.11 Cvičení v Učebně 

         Učebna příprava diktátu při Meetu

    Můžeš procvičovat https://www.mojecestina.cz/article/2010031502-velky-test-na-vyjmenovana-slova

16.11. Zopakuj si vyjmenovaná slova, 

          https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova

         Učebna - práce na procvičování

13.11. Učebnice str.129 - do sešitu na sloh přepiš modré rámečky - popis (vysvětlili na Meetu, co a jak psát)

                                      - dom. cv. do sešitu na sloh cv.2,str.129 - upravit podle pokynu 

12.11. Práce v Učebně

           školní sešit přepsat - učebnice str.35, cv. 4

         zopakovat si vyjmenovaná slova

11.11  Práce v Učebně - příprava na diktát při Meetu

         Práce v Učebně

         Dodělat práce v Učebně - komu chybí

         Pracovní sešit - projdi si cv.15. str.29

10.11 Pracovní sešit - cv. 10, 28

9.11 Čj Práce v Učebně

            Pracovní sešit str. 27 a 28, cv. 9 . doplnit

Ještě jednou chválím za páteční práci při Meetu. 

11.11 Dodělat práce v Učebně

 

3.11 Na Meet si připrav učebnici a papír s perem. 

  Podívej se v učebnici na str. 33 a připomeň si pravidla psaní s, z

 Pracovní sešit str. 27 - cv.7,8 doplň , zkontrolujeme ve čtvrtek

 

Ahoj, doufám, že jste si ten týden užili a těšíte se na nové práce.

Děkuji za všechny vypracované úkoly a za slohové práce. Téma jste  pestře a zajímavě vypracovali.

Dodělávejte si úkoly, nebude potom stíhat - víte, koho se týká.

2.11 Podívejte se v učebnici ještě jednou na pravidla psaní mě, mně a doplňte cvičení v Učebně. 

V úterý si zopakujeme při Meetu. 

22.10. Učebnice str. 32 - přečíst modré rámečky

          Školní sešit Čj - napsat cv. 2 - druhý sloupeček

                                       ( první jsme dělali ústně)

         pracovní sešit str. 26, cv. 3 a 4 - doplnit

         práce v učebně

       Můžete si také procvičovat třeba na stránkách https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-be-bje

 20.10. Učebnice str.31 - projděte si cvičení 1,3,4

           Pracovní sešit str. 25 - doplňte cv. 1 a 2

   Dodělávejte si cvičení v učebně

19.10. Práce v Učebně 

          Zítra na Meet si připravte učebnici, pracovní sešit  a školní sešit.

16.10 Učebna - úkol ze slohu - probrali jsme na Meetu

15.10. Učebnice - str. 29 přečíst modrý rámeček - opakování, ústně cv. 1 a 2

                           pracovní sešit - str.24, cv. 1 - doplnit

                           práce v Učebně  

 

 

       

ZEMĚPIS 2.11.-6.11.   

STŘEDEČNÍ UČEBNA - výpisky uč.str.27-28

PÁTEČNÍ MEET - opakování, zadán DÚ (spočítat vzdálenosti na glóbusu viz. tabulka str.26 - do sešitu, vyfotit a poslat na mail), str.34 - ZEMĚ V POHYBU - výpisky

5.11 - pracovní sešit - str. 27 - dodělat cv. 7 - pokud si nestihl při Meetu

                                     str. 27 - cv. 8, 9 - kontrola

         Učebna - nový kvíz

                         dodělat cvičení, které chybí

Jinak děkuji za spolupráci při psaní dnešního diktátu do Učebny. 

PŘÍRODOPIS 2.11.-6.11.

Přečíst učebnice str.27-29 POZOROVÁNÍ PŘÍRODY

Meet ST 4.hod.- prezentace vysvětlení: stavba mikroskopu, zhotovení preparátu, zvětšení mikrokopu

Učebna- tetík opakování Vznik Země (do 10.11), prezentace, zápis

 

 

.PŘÍRODOPIS 19.10.-23.10.

Potravní vztahy- ekosystém, všežravci..... Učebnice str.23-25, prezentace, zápis učebna

 

 

Přírodopis

14.10.  PROJEVY ŽIVOTA- zápis učebna, učebnice str.19-22, meet Po 10,00+prezentace 

 

Rozvrh v době od 14.10. do 23.10.2020 - vyznačené hodiny povinného MEETu.

Pokud vyučující neuvede jinak, probíhá Meet v google učebně "Třída 6.C, Meet".

Úkoly zadané vyučujícími v google učebnách jednotlivých předmětů, prostřednictvím webu zde či v listinné podobě se odevzdávají nejpozději třetí den po návratu do školy (středa 4.11.)

 6C rozvrh

 

 

 

Během tohoto týdne (5.-9.10. 2020) bude přenášena online výuka přímo ze třídy VI. C. Sledujte především hlavní předměty, tedy matematiku, český a anglický jazyk.

R. Oster