7.A - Mgr. Michaela Slowiaková (SL)

Kategorie: Třídy Zveřejněno: středa 26. červen 2019 14:23 Napsal Super User

Třída 7. A

PŘÍRODOPIS 1.-5.3.

Po učebna- referát na vybraného zástupce ptáků (do 8.3.), meet- zrušen nemoc, učebna KROKODÝLI

ZEMĚPIS 22.-26.2.

PONDĚLNÍ MEET - opakování Jižní Afriky, video, opakování celé Afriky - zkoušení

STŘEDEČNÍ UČEBNA - video (45 minut - Afrika), str.84 - opakování, trénink na meet (kvíz během meetu 1.3.)

PŘÍRODOPIS  22. - 26.2.

po učebna- kvíz plazi, meet- opakování hadi- zástupci hadů

 FYZIKA   22. - 26.2.

téma : Otáčivé účinky síly, princip páky 

Dom. úkol č. 1 - téma Opakování Newtonových zákonů - na Classroomu

 

ZEMĚPIS 15.-19.2.

PONDĚLNÍ MEET - opakování Východní Afriky, hodnocení DÚ, krátké video, úvod do Jižní Afriky (uč str.80)

STŘEDEČNÍ UČEBNA - dopsání Jižní Afriky (str. 80-81) + připravit si opakování na str. 82

FYZIKA  15. - 19.2.

Newtonovy zákony  - 3. Newton. zákon,  zápis + prezentace se nachází jako vždy na Google učebně 

Během týdne zadání většího domácího úkolu právě na  aplikaci  těchto zákonů

 

PŘÍRODOPIS 15.-19.2.

15.2.- učebna kvíz- opakování ještěři, meet Po- HADI

ZEMĚPIS 8.-12.2.

PONDĚLNÍ MEET - opakování, ZEMĚ GUINEJSKÉHO ZÁLIVU A POVODÍ KONGA (uč. str.76-77)

STŘEDEČNÍ UČEBNA - zadán DÚ, výpisky uč.str.78-79 (4. VÝCHODNÍ AFRIKA)

PŘÍRODOPIS 8.- 12.2.

8.2.- učebna kvíz opakování plazi, želvy (do 15.2.), meet Po- plazi- ještěrky

ZEMĚPIS 25.-28.1.

PONDĚLNÍ MEET - STR. 71 - REGIONY AFRIKY, str. 72-73 ARABSKÁ SEVERNÍ AFRIKA

STŘEDEČNÍ UČEBNA - str. 74+75 - SAHEL (výpisky), video

ZEMĚPIS 18.-22.1.

PONDĚLNÍ MEET - OBYVATELSTVO AFRIKY (str. 66-67), opakování

STŘEDEČNÍ UČEBNA - HOSPODÁŘSTVÍ AFRIKY (str.68-69), opakování - ústně str.70

PŘÍRODOPIS 18.-22.1.

Po- učebna kvíz opakování ocasatí (do 25.1.), Po- opakování čolci, mloci, úvod plazi- stavba těla 

PŘÍRODOPIS 11.-15.1.- kvíz opakování obojživelníci žáby

                                       učebna- zápis, prezentace obojživelníci ocasatí- mloci, čolci

ZEMĚPIS 11.-15.1.

PONDĚLNÍ MEET - opakování přírodních podmínek Afriky (str.60-63)

STŘEDEČNÍ UČEBNA - přírodní krajiny (výpisky, uč.66-67)

Ve středu 6.1. proběhnou od 17 hod.- online třídní schůzky. Rodiče se musí přihlásit přes účet svého žáka. Meet bude probíhat v učebně Třída 7.A Meet - odkaz zde:https://meet.google.com/lookup/bjqrtwqvra?authuser=0&hs=179

 PŘÍRODOPIS 4.-8.1. opakovací kvíz ryby (12.1.), učebna zápis, prezentace žáby

ZEMĚPIS 4.-8.1.

PONDĚLNÍ MEET: Brazílie (prezentace, učebnice str.(55-56), shrnutí celé Ameriky, zadán DÚ - do pátku poslat na mail vyplněný prac.list (rozdán před Vánocemi)

STŘEDEČNÍ UČEBNA: výpisky PŘÍRODNÍ PODMÍNKY AFRIKY (učebnice str.60-63)

Rozvrh pro prezenční výuku:

7A 2020 11

VÝUKA 

Rozvrh v době od 2.11.2020 - vyznačené hodiny povinného MEETu.

Pokud vyučující neuvede jinak, probíhá Meet v google učebně "Třída 7.A, Meet".

Úkoly zadané vyučujícími v google učebnách jednotlivých předmětů, prostřednictvím webu zde či v listinné podobě se odevzdávají nejpozději třetí den po návratu do školy (středa 4.11.)

7A rozvrh

ZEMĚPIS 30.11.-4.12.

PONDĚLNÍ MEET - opakování, střední Amerika - ostrovní část, úvod do Jižní Ameriky (48-50)

STŘEDEČNÍ UČEBNA - výpisky ze stran 50-53 (Andské země - společný úvod + stručná charakteristika daných států)

ČESKÝ JAZYK 30. 11. -  4. 12. 

Meety: pondělí, úterý, čtvrtek

Opakování slovních druhů - všechny materiály, informace a úkoly jsou v třídním Classroomu.

 

ZEMĚPIS 23.-27.11.

PONDĚLNÍ MEET - opakování, služby Ameriky, úvod do USA

STŘEDEČNÍ UČEBNA - zápis z USA (str.39-44)

PŘÍRODOPIS 23.-27.11.

Meet PONDĚLÍ 1.hod. změna!!!- opakování rejnoci, nová látka ryby- stavba těla

učebna- zápis, prezentace RYBY 1

učebna (do 30.11.)- připravit referát na jednu vybranou rybu

 

ČESKÝ JAZYK 16.-21.11.

Meet: pondělí, čtvrtek

Stupňování příslovcí + předložky (s. 35-38)

Materiály a domácí úkoly + odkaz na kvíz jsou v Google učebně. 

PŘÍRODOPIS 16.-21.11.

STŘEDEČNÍ MEET zrušen- nový termín PONDĚLÍ 1.HODINA (důvod nástup tříd B do školy)

Po učebna- testík opakování strunatci

ST učebna- rejnoci (trnucha, manta), úvod ryby- stavba těla

ZEMĚPIS 9.11 - 13.11.

PONDĚLNÍ MEET - opakování, úvod do Ameriky, str.24-25, výpisky str.26

STŘEDEČNÍ UČEBNA - výpisky str.28-30 PŘÍRODNÍ KRAJINY AMERIKY

Německý jazyk (skupina p.uč.Mrázkové) 9. - 13.11.

Opakování dnů, pozdravů, barev, německy mluvících zemí, čísel 1-20.

Výslovnost.

Čísla - desítky (viz google učebna)

Procvičování otázek a odpovědí - Wo wohst du? atd. - pracovní list (viz google učebna), Meet 12.11.

 

Dějepis 9. - 13.11.

Opakování Sámovy říše.

Velká Morava (viz google učebna), Meet 13.11.

 

Německý jazyk 9.11. - 13.11.

nově lekce 1 (osobní zájmena, časování sloves)
google učebna: do ŠS si opiš tabulku se zájmeny, tabulku s časováním sloves
podívej se pozorně na video, udělej si poznámky

Anglický jazyk 9.11. - 13.11.

nově Project 2 - uč.str.8/1,2,3,4 (listening, reading)
prac.sešit str.4 /1,2,3 (ordinal numbers)
prac.sešit str.5/ 5,6(present simple)
slovní zásoba 1 A do slovníčků

 

ČESKÝ JAZYK

Meety: 9. 11., 10. 11., 11. 11. (3. hodina - přesunuto výjimečně ze čtvrtka 12. 11.)

Slovesné tvary + příslovce (uč. strana 30-35)

Materiály a domácí úkoly jsou v Google učebně. 

Domácí úkol z učebnice - s. 32/7

 

PŘÍRODOPIS 9.- 13.11.

Kvíz opakování strunatci učebna (do 16.11.), meet- opakování obratlovci, paryby- žraloci, rejnoci

Učebna- prezentace, zápis žraloci, rejnoci

ZEMĚPIS 2.11. - 6.11.
Pondělní MEET - učebnice str.21-23 (doprava, úvod do kontinentů/světadílů), opakování na str.22 za DÚ na další meet 9.11. (ústně)
Středeční učebna - úkol s kvízem (opakování obyvatelstva, sídel a hospodářství), doplnění tabulky dle webu na straně 23, výpisky na straně 25 - Úvod do přírodních podmínek Ameriky
Český jazyk 2. 11. - 8. 11.
Slovesný rod činný a trpný, slovesné třídy a vzory, slovesný vid. Učebnice str. 27-29. 
Úkol z učebnice 28/9a. Další úkoly jsou zadávány v Google classroom. 

PŘÍRODOPIS 2.11.-6.11.

Meet- ST 2.hod.- opakování botanika, charakteristika strunatců- obratlovci, kruhoústí (mihule)

Učebna- prezentace, zápis obatlovců, testík opakování botanika (do 10.11.)

odkaz na film o žraloku bílém- úkol viz v zápise

Anglický jazyk 2.11. – 6.11.

Meet PO 2.11. PS str.4a,b (listening)   UT PS 61 /4 (listening)  

procvičování PS str. 59 / 5, slovíčka 6D do slovníčku (+clothes)

v google učebně prac.list a kvíz (present tenses, clothes)

 

Německý jazyk 2.11. – 6.11.

názvy zemí, hlavní města – PS str.10 vypsat do slovníčku (Deutschland – das Land)

prac.sešit str.8 /17, 18     str.9 / 19,21 + kvíz v google učebně

Meet ČT 5.11. – výslovnost nová sl.zásoba, opakování lekce 0, UČ str. 14 – 16

 

Dějepis 2. - 6.11.

Sámova říše. Počátky Velké Moravy (viz Učebna), Meet 6.11.

 

Německý jazyk (skupina p.uč.Mrázkové) 2. - 6.11.

Meet 5.11.

1/ opakování pozdravů, dnů, čísel 1-20, barev

2/ procvičování básničky na čísla (učebn. strana 11/7)

3/ německy mluvící země + hlavní města

4/ pracovní sešit 9/21 - DÚ

5/ učebnice 18/1 - četba rozhovoru

6/ nácvik otázek a odpovědí (tykání + vykání): Wie heisst du? Wo wohnst du? Woher kommst du? - viz Učebna

7/ pracovní sešit 11/2a - odpovědět na otázky

8/ čísla - desítky - viz Učebna

 

Anglický jazyk 19.10. - 23.10.

- present simple / present continuous - pracovní list (Unit 8) - cvičení 8.1, 8.2, 8.3 (vyplněno během Meetu)

- pracovní sešit str. 58 / 1 - křížovka clothes

str. 58 /2 What are they wearing? (vybarvi a popiš osoby)

str. 59 /3 How much is / are (vyplněno během Meetu)

Přečti si: WB 79 / 6.5 (how much), 6.4 (oblečení mn.číslo)

 

Německý jazyk 19.10. - 23.10.

- čísla 1-20, desítky (20, 30, 40...) - trénink výslovnosti, psaná forma
- prac.sešit str.7/11 a (ústně během Meetu)
                  str. 7/11 b (vyplnit)
- naučit se básničku uč.str. 11 / 7 (Zahlenrap)
- učebnice str.12/9 (ústně během Meetu)
- barvy - vypsat do slovníčku (prac.sešit str. 10)
- prac.sešit str.7 /14 (vymaluj)

 

PŘÍRODOPIS 19.-23.10.

Strunatci- sumky, salpy, bezlebeční- kopinatec- zápis, prezentace učebna

 

Fyzika  19 . 23.10

Téma - výpočet rychlosti rovnom. pohybu, zápis do sešitu, zadán dom. úkol 

další materiály a úkoly zadané na G. uč. 

 

ČJ na týden 19. - 23.10.
Opakování podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek a sloves.
Během online hodin projdeme zájmena učebnice 17/2, číslovky 22/2, slovesa 25/2, 27/3, 28/4.

V google učebně bude jeden pracovní list (vyplnit do pátku 25.10).

 

Pŕírodopis- 12.10.- 16.10.- nahosemenné rostliny, zápis učebna, dodělat pracovní list, umět poznat základní jehličnaté stromy 

 

Německý jazyk 12.10. - 16.10. (sk.Krasnická)

opakování pozdravy, dny v týdnu - učebnice str.10 /5, 6 (ústně) - prac.sešit str.6 /8,9,10 (kdo nemá vyplněno)

do slovníčků: čísla 1 - 10, 11 - 20 - učebnice str. 11 (čísla 1-20, desítky 10,20,30...)

- trénink výslovnosti / poslechu / psané formy pomocí online cvičení v google učebně

- v google učebně se objeví jeden pracovní list (vyplníte do ÚT 20.10.)

  

Anglický jazyk 12.10. - 16.10.

 - slovíčka 6C do slovníčků (kdo si dosud nezapsal slovíčka 6A a 6B, tak si dopíše)

přečíst si a zopakovat: 1) PS str. 75 - 76 / 4.3 - 4.6 (present simple)

2) PS str. 79/ 6.4 (present simple / present continuous)

PS str. 57 /3,4,5 - kontrola proběhne během Meetu 19.10.

Další online procvičování v google učebně. 

 

 

V týdnu od 12. 10. do 16. 10. bude prezenční výuka (fyzicky ve škole) probíhat pouze pro žáky: 6.C, 7.A,  9.A + všechny ročníky tříd „B“.

Třídy: 6.A + 8.A distančně (vzdálená výuka).

V týdnu od 19. 10. do 23. 10. bude prezenční výuka probíhat pouze pro žáky: 6.A,  8.A + všechny ročníky tříd „B“.  Třídy: 6.C + 7.A  + 9.A distančně.

Online výuka bude probíhat na společném třídním meetu. Odkaz bude žákům poslán na školní email. Žáci jsou povinni se této výuky účastnit.  Dále jim budou zasílány úkoly do učeben příslušných předmětů.

 

Anglický jazyk- distanční výuka

Meet čtvrtek 1.10. od 11h 

- přihlásit se do učebny 7.A Anglický jazyk - pozvánka přijde na školní email

1) 6.lekce - nová slovní zásoba do slovníků (prac.sešit str.84 – 6A My friends + physical appearance)

2) učebnice str.64 /1, 2  (describing people) – ústně během meetu

                 str.65 /3,4 (be, have got) – ústně během meetu

3) prac.sešit str. 52/1, 3 

- test z 5. lekce po návratu do školy

 

KARANTÉNA !

 Bohužel Vaše děti od 23.9. vstupují do karantény viz mail.

Dne 29.9. přijede v 8.00 sanita a všechny děti budou testovány. Dle výsledků pak nastoupí do školy.

                                                                                                Pevné zdraví!!! M.Slowiaková