8.A - Mgr. Adéla Víznerová (VÍ)

Kategorie: Třídy Zveřejněno: čtvrtek 26. červen 2014 14:23 Napsal Super User

Třída 8. A

PŘÍRODOPIS 1.3.-5.3.

Po učebna- kvíz opakování kosterní a svalová soustava (do 8.3.)

Čt meet- opakování stavba svalu, základní saly lidského těla

CHEMIE 1.3.-5.3.

MEET ve čtvrtek 10:00hod.

Téma: Uhlík (tuha, diamant) + opakování síra + fosfor (viz učebna)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

ČESKÝ JAZYK 22.2.-26.2.

Opakování druhů vedlejších vět

Materiál v učebně

 

ZEMĚPIS 22.-26.2.

ÚTERNÍ MEET - Opakování Střední Evropy, prezentace (Polsko), videa Maďarsko + Slovensko

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - zadán DÚ (str. 76-78, 3 cvičení poslat mailem), učit se na meet 2.3. - kvíz a známka

 

PŘÍRODOPIS 22.-26.2.

Po učebna- pracovní list opakování kostry, meet- kosti dolní končetiny, stavba svalu 

CHEMIE 22.2.-26.2.

Meet ve čtvrtek v 10:00hod. 

Významné nekovy  - síra + fosfor (vlastnosti, použití)

Opakování - halogeny

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

ČESKÝ JAZYK 15.2.-19.2.

Romantismus - znaky a představitelé romantismu - prezentace v učebně - vytvoření zápisu z prezentace

E. A. Poe - Jáma a kyvadlo - poslech audioknihy - kvíz v učebně

Český romantismus - K. H. Mácha - práce s textem - test v učebně

Rozbor básně - Máj - práce s textem

 

ZEMĚPIS 15.-19.2.

ÚTERNÍ MEET - Opakování Alpských zemí, Švýcarsko - prezentace + video

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - VISEGRÁDSKÉ ZEMĚ (uč. str. 74-75 -> Polsko bude na meetu - prezentace) + opakování str.76

 

PŘÍRODOPIS 15.2.-19.2.

učebna- po kvíz opakování kosti, lebka

meet- kostra- horní, dolní končetina

 

CHEMIE 15.2.-19.2.

Meet ve čtvrtek v 10:00hod. 

Nová látka - halogeny (chlor, fluor, brom, jod) + opakování voda

_________________________________________________________________________________________________________________________

ČESKÝ JAZYK 8.2.-12.2.

Staré pověsti české - A. Jirásek

Určování věta hlavní a věta vedlejší. Určování druhů vedlejších vět.

 

DÚ - Staré pověsti české - v učebně

      - Pracovní sešit 1. díl - str. 27/ cv. 15a - poslat do učebny

      - Dokončit v pracovním sešitě 1. díl - str. 29/ cv. 18

 

ZEMĚPIS 8.-12.2.

ÚTERNÍ MEET - opakování, střední Evropa - úvod (str. 68). Německo (prezentace)

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - zadán DÚ, výpisky Alspké země (str.70-72 - bez Švýcarska)

 

PŘÍRODOPIS 8.-12.2. 

8.2.- učebna kvíz opakování kost (do 15.2.). meet čt- opakování lebka, páteř- stavba, onemocnění, prevence skoliózy

 

CHEMIE 8.2.-12.2.

Meet ve čtvrtek v 10:00hod. - Rozdělení vody + její úprava, opakování voda (úvod)

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

 ZEMĚPIS 25.-28.1.

ÚTERNÍ MEET - západní evropa -> PREZENTACE - VELKÁ BRITÁNIE, FRANCIE (spolužáci)

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - dopsat záp. Evropu -> BENELUX (64-66)

 

ČESKÝ JAZYK 25.1-28.1.

Vedlejší věty - přívlastkové, příslovečné - zápis v učebně v materiálu z 18.1.

26.1. - meet zrušen - zadaná náhradní práce z učebnice str. 20-21/ cv.1 - vyplnit do pracovního listu v učebně

DÚ - určování vedlejších vět - v učebně

 

CHEMIE 25.1. - 29.1.

Meet čtvrtek 28.1. v 10:00hod. - téma voda + hodnocení testu v učebně (vzduch + vodík)

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ZEMĚPIS 18.-22.1.

ÚTERNÍ MEET - prezentace JV Evropy (opakování, shrnutí, prezentace)

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - souhrnné opakování JV Evropy (ústně), Úvod k Západní Evropě - výpisky (uč. str. 59) + Irsko (str. 62)

 ČESKÝ JAZYK 18.1. - 22.1.

Vedlejší věty - obecně

Vedlejší věty - podmětné, předmětné, přísudkové - teorie - zápis v učebně

DÚ - v učebně - určování vedlejších vět podmětných, předmětných a přísudkových

 

PŘÍRODOPIS 18.-22.1. 

Po- kvíz tkáně (do 25.1.), Čt- meet tkáně, soustava opérná

CHEMIE 18.1. - 22.1.

Meet ve čtvrtek 21.1. v 10:00hod.  - nová látka vodík + opakování kyslík, dusík

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

ZEMĚPIS 11.-15.1.

ÚTERNÍ MEETopakování Severní Evropy, úvod do JV Evropy, Slovinsko

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - vypsat státy JV Evropy str.54-56 (bez Chorvatska, Bulharska a Rumunska -> prezentace žáků)

 

ČESKÝ JAZYK 11.1.-15.1.

Souvětí - věta hlavní a vedlejší

             - věta řídící a závislá

DÚ - Pracovní sešit 1. díl (modrý) str. 22/4

 

PŘÍRODOPIS 11.1.- 15.1- kvíz opakování vývoj člověka (do 18.1.), učebna prezentace, zápis tkáně (chrupavka, šlachy...)- opakování buňky

_____________________________________________________________________________________________________________________________

MATEMATIKA

3. 3. Lineární rovnice -  pracovní sešit Matematika 8  - algebra 47/6 c), 47/7 a)

1. 3. Lineární rovnice -  pracovní sešit Matematika 8  - algebra 47/5 a) b), 47/6 a) + DÚ 20 - 47/5 e) f) (viz Učebna Matematika 8. A)

26. 2. Lineární rovnice -  pracovní sešit Matematika 8  - algebra 46/4 a) b) c) d)

24. 2. Mnohočleny - opakování, Lineární rovnice - základní pojmy + DÚ 19 Opakování mnohočlenů (viz Učebna Matematika 8. A)

22. 2. Mnohočleny (dělení mnohočlenů)

19. 2. Mnohočleny (násobení mnohočlenů) - pracovní sešit Matematika 8  - algebra 37/3

17. 2. Mnohočleny (násobení mnohočlenů) - pracovní sešit Matematika 8  - algebra 36/1, 37/2 + DÚ 18 dodělat 36/1 (viz Učebna Matematika 8. A)

15. 2. Mnohočleny (násobení mnohočlenů) - pracovní sešit Matematika 8  - algebra 35/3, 35/4, 36/1 + DÚ 17 dodělat 35/4 (viz Učebna Matematika 8. A)

12. 2. Mnohočleny (násobení jednočlenu jednočlenem) - pracovní sešit Matematika 8  - algebra 35/1, 35/2

10. 2. Mnohočleny (sčítání a odčítání se závorkami) - pracovní sešit Matematika 8  - algebra 32/3, 34/5 + DÚ 16 dodělat 32/3 (viz Učebna Matematika 8. A)

8. 2. Mnohočleny (odčítání se závorkami) - pracovní sešit Matematika 8  - algebra 32/1, 32/2

27. 1. Mnohočleny (sčítání se závorkami) - pracovní sešit Matematika 8  - algebra 30/4, 30/5 + DÚ 15 dodělat 30/4, 30/5 (viz Učebna Matematika 8. A)

25. 1. Mnohočleny (sčítání a odčítání) - pracovní sešit Matematika 8  - algebra 30/2, 30/3 + DÚ 14 dodělat 30/3 (viz Učebna Matematika 8. A)

22. 1. Mnohočleny (sčítání a odčítání) - pracovní sešit Matematika 8  - algebra 29/5, 29/1

20. 1. Mnohočleny (úvod) - pracovní sešit Matematika 8  - algebra 28/1, 28/2, 29/3, 29/4 + DÚ 13 dodělat 28/1, 28/2, 29/4 (viz Učebna Matematika 8. A)

18. 1. Výrazy s proměnnou (hodnota výrazu) - pracovní sešit Matematika 8  - algebra 27/3, 27/4 a) + DÚ 12 (viz Učebna Matematika 8. A)

15. 1. Výrazy s proměnnou (hodnota výrazu) - pracovní sešit Matematika 8  - algebra 26/1, 26/2 + DÚ 11 (viz Učebna Matematika 8. A)

13. 1. Výrazy s proměnnou (zápis) - pracovní sešit Matematika 8  - algebra 25/7-11, 26/13-14

11. 1. Výrazy s proměnnou (zápis) - pracovní sešit Matematika 8  - algebra 25/5, 25/6

8. 1. Výrazy s proměnnou (zápis) - pracovní sešit Matematika 8  - algebra 24/2, 24/3, 24/4 + DÚ 10 (viz Učebna Matematika 8. A)

6. 1. Výrazy s proměnnou (zápis) - pracovní sešit Matematika 8 - algebra 24/1

4. 1. Mocniny s přirozeným mocnitelem (opakování) - pracovní sešit Matematika 8 - algebra 19/7 až 20/13

 

PŘÍRODOPIS 4.-8. 1.- opakování kvíz savci (12.1.), učebna zápis,prezentace vývoj člověka

 

ČESKÝ JAZYK 4. 1. - 8. 1.

VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ

DÚ - zápis do sešitu str. 17/ modrý rámeček

      -  Pracovní sešit 1. díl - str. 17/1, 22/3

 

 

ZEMĚPIS 4.1.-8.1.

ÚTERNÍ MEET - Severní Evropa (učebnice str.38), ŠVÉDSKO a ISLAND -> prezentace

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - výpisky ze zbylých států severní Evropy (Norsko, Finsko, Dánsko) plus opakování

 

CHEMIE 4.1. - 8.1.

Meet ve čtvrtek 7.1. od 10:00 (viz učebna) - téma vzduch + práce s textem (smog)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ve čtvrtek 7.1. od 17 hod. jsou online třídní schůzky. Rodiče se musí přihlásit přes účet svého žáka. Meet bude probíhat v učebně Třída 8.A Meet - odkaz zde: https://meet.google.com/lookup/ebecebexzc?authuser=0&hs=179

 

OD PONDĚLÍ 4.1. OPĚT ZAČÍNÁ POVINNÁ DISTANČNÍ VÝUKA. ROZVRH JE STEJNÝ JAKO PŘI PŘEDCHOZÍ DISTANČNÍ VÝUCE.

8A rozvrh

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________

ÚKOLY NA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

ČJ - Učebnice str. 12/ 2a první 4 věty. Určit všechny větné členy ve větách. Vypracovat do domácího sešitu.  

VZO - referát - informace máte v emailu.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

ZEMĚPIS 7.-11.12. 

ÚTERNÍ MEET - JIŽNÍ EVROPA (severní musíme přeskočit - prezentace žáků), str.44-45 -> úvod, ŠPANĚLSKO + PORTUGALSKO

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - str.48-50 MALÉ STÁTY EVROPY - vypsat (Itálii a Řecko vynechat místo - prezentace po návratu spolužáků)

ČESKÝ JAZYK 7.12.-11.12.

Příslovečná určení místa, času, způsobu, míry. - zápis v učebně.

Příslovečná určení příčiny, účelu, podmínky, přípustky. - zápis v učebně.

 

CHEMIE 10.12.

Meet čtvrtek - 10:00hod. (viz učebna) - nová látka (katylyzátory, látkové množství)
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

NÁVRAT DO ŠKOLY

 
Nástup do školy je V PONDĚLÍ 30.11.
Návrat se týká celé třídy najednou.
Bude upravený rozvrh hodin. Nevyučuje se tělesná výchova a odpolední předměty. V hudební výchově ja zakázán zpěv.
ROZVRH
8A 2020 11
 
Angličtina SWALLOW bude probíhat pro ty, kteří ji mají, normálně. 
Prosím o zaplacení 800,-. Je to částka za celý školní rok.
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________

ZEMĚPIS 23.-27.11.

ÚTERNÍ MEET - EU, slepá mapa Evropy - státy + hl. města

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - slepá mapa Evropy - dodělat, video o Evropě

ČESKÝ JAZYK 23.11 - 27.11.

Opakování přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný.

Přívlastek těsný X volný - zápis v učebně v materiálech ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY

Úkoly - učebna - přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný

                         - přívlastek těsný a volný

 

PŘÍRODOPIS 23.-27.11.

učebna- kvíz opakování lichokopytníci, kytovci (do 30.11.)

meet- opakování sudokopytníci nepřežvýkaví

nová látka sudokopytníci přežvýkaví

____________________________________________________________________________________________________________________________

ČESKÝ JAZYK 16.11 - 20.11.

Přívlastek shodný X neshodný - opakování

Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný - zápis v učebně v materiálech ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY

Procvičování

 

PŘÍRODOPIS 16.-20.11.

Po- učebna (do 23.11.)- referát 1 zástupce ze skupiny sudukopytníci nebo ploutvonožci

Čt- meet opakování kytovci, lichokopytníci. charakteristika a hlavní zástupci sudokopytníků

CHEMIE 16.11. - 20.11.

Meet - čtvrtek 10:00hod.

  • Nová látka - vznik iontů
  • Opakování chemická vazba (viz učebna)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

ZEMĚPIS 9.-13.11.

ÚTERNÍ MEETopakování, PRŮMYSL EVROPY - str.23-24

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - výpisky na str.24, EU - str.26, vložena interaktivní mapa na online procvičování států Evropy

 

DĚJEPIS 9. - 13.11.

Opakování počátku francouzské revoluce.

Francie republikou a císařstvím (viz google učebna), Meet 12.11

Příští čtvrtek - opakování vzniku USA, počátku franc.revoluce a Francie republikou a císařstvím.

 

NĚMECKÝ JAZYK (skupina p.uč.Mrázkové) 9. - 13.11.

Opakování - slovíčka 5.lekce + 6.lekce (počítač), frází, časování slovesa haben a 4.pádu podstatných jmen.

Překlad vět se 4.pádem, nová slovíčka 6.lekce - zvířata (viz google učebna), Meet 9.11.

 

ANGLICKÝ JAZYK   9.11. - 13.11.

opakování lekce 6 - prac.sešit str.62 / 1,2,3
63 / 5 (progress check)
MEET UT, PÁ – prac.sešit str.62/4
google učebna – pracovní list (Making suggestions)

 

NĚMECKÝ JAZYK 9.11. - 13.11.

prac.sešit str.46/11 (přepiš věty), 46/12 (udělěj rozhovory) 49/4 (označ) 

                    50/6 (tvoř otázky), 50/7 (uspořádej) 

google učebna (Mein Projekt) – (napiš co nejvíce informací o sobě- ve větách – jméno, věk, bydliště / rodiště, co máš rád, koníčky, oblíbená barva apod)

- vzor v prac.sešitě str. 47 /15

 

CHEMIE 9.11. - 13.11.

Meet - čtvrtek 10:00hod. (viz učebna) - chemická vazba

Opakování prvky (viz učebna)

 

ČESKÝ JAZYK 9.11. - 13.11

Předmět - úkol v učebně

Nová látka - PŘÍVLASTEK - prezentace, zápis v učebně

Přívlastek - úkol v učebně

PŘÍRODOPIS 9.- 13.11. 

Kvíz učebna opakování savců- letouni, hmyzožravci..., (do 16.11.), meet- opakování hlodavci, kytovci, lichokopytníci

Učebna- zápis, prezentace kytovci, lichokopytníci

 

Matematika 

Druhá odmocnina - druhá odmocnina přirozených čísel, čísel s nulami na konci, desetinných čísel, záporných čísel a zlomků. 

Pracovní sešit Matematika 8 - algebra str. 6/1, 6/2

21. 10.  Domácí úkol viz Učebna Matematika 8. A

23. 10. Užití druhé mocniny a odmocniny - výpočet povrchu krychle

2. 11. Pythagorova věta - znění (i vzorcem)

4. 11. Pythagorova věta - výpočet přepony - pracovní sešit Matematika 8 - algebra 7/3 a) b) + DÚ 7/3 c) d) (viz Učebna Matematika 8. A)

6. 11. Pythagorova věta - výpočet odvěsny - pracovní sešit Matematika 8 - algebra 7/4 a) b), 8/5 a) b) + DÚ 8/4 c) d) (viz Učebna Matematika 8. A)

9. 11. Pythagorova věta - výpočet třetí strany pravoúhlého trojúhelníka - pracovní sešit Matematika 8 - algebra 8/5 c) d) g) + DÚ 8/5 e) f) (viz Učebna Matematika 8. A)

11. 11. Pythagorova věta - slovní úlohy - pracovní sešit Matematika 8 - algebra 9/6, 9/8

13. 11. Pythagorova věta - slovní úlohy - pracovní sešit Matematika 8 - algebra 9/7, 10/1 a) ,10/3 a) + DÚ 10/1 b), 10/2 b), 10/3 b) (viz Učebna Matematika 8. A)

16. 11. Obrácená věta Pythagorova - pracovní sešit Matematika 8 - algebra 7/1 a) b) c) d) + DÚ 7/1 e) f) g) h) (viz Učebna Matematika 8. A)

18. 11. Obrácená věta Pythagorova - pracovní sešit Matematika 8 - algebra 7/2 a) b)

20. 11. Třetí mocnina - pracovní sešit Matematika 8 - algebra  16/1, 16/3

23. 11. Třetí mocnina - pracovní sešit Matematika 8 - algebra  16/2 + DÚ (viz Učebna Matematika 8. A)

25. 11. Třetí odmocnina - pojem, pravidla pro odmocňování (viz Učebna Matematika 8. A)

27. 11. Třetí odmocnina - pracovní sešit Matematika 8 - algebra 16/4 + DÚ (viz Učebna Matematika 8. A)

7. 12. Mocniny s přirozeným mocnitelem - pracovní sešit Matematika 8 - algebra 17/5 a), 17/1, 18/2 + DÚ 17/5 b) c)

9. 12. Mocniny s přirozeným mocnitelem - pracovní sešit Matematika 8 - algebra 18/3, 18/4, 18/5

11. 12. Mocniny s přirozeným mocnitelem - pracovní sešit Matematika 8 - algebra 18/6, 19/7

_________________________________________________ 

ÚTERNÍ MEET - opakování, uč.str. 19-20, str. 21 - úvod do hospodářství Evropy

ČTVRTEČNÍ UČEBNA - kvíz (přírodní podmínky a obyvtelstvo Evropy), učebnice str.21-22 -> výpisky

 

ČESKÝ JAZYK 2.11. - 6.11.

PŘEDMĚT - zápis v učebně, prezentace

Učebna - určit předmět

Učebna - určit předmět - dokončení z online hodiny

 

 

 PŘÍRODOPIS 2.11.-6.11.

Meet Čt 8,00- prezentace hlavních zástupců chudozubých, hlodavců

Učebna- zápis, text o potkanovi, testík opakování úvodu k savcům (do 10.11.)

 

CHEMIE 2.11. - 6.11.

Meet - Čt (10:00 - 10:45)

- opakování atom + PSP (viz "učebna")

- nová látka (vznik chemické vazby)

 

Anglický jazyk 2.11. – 6.11.

Meet - Út 10:55 - 11:40

            PÁ 8:55 - 9:40

google učebna prac.list (Have to) – přečíst si a zopakovat v PS str.78-79 (6.6 – 6.9)

Tvoření návrhů – PS str.79 (6.10 - zápis do ŠS)

procvičování  UČ str.75 / 4 (tvoření návrhů)

                      PS str.60 /1,2,3  str. 61/4

slovní zásoba 6D do slovníčků (kdo si ještě nezapsal)

 

Německý jazyk 2.11. – 6.11.

Meet Po 2.11. UČ str. 52 / 9, 10   str. 53/11    PS str.46/13

časování slovesa být – PS str.48 / 2 (zapsat do ŠS) + pracovní list na sloveso být v učebně

popis činností během dne – PS str. 48 /4 (zapsat do ŠS) + PS str.44 /4,5,6

 

Dějepis 2. - 6.11.

Počátek francouzské revoluce (viz Učebna), Meet 5.11.

 

Český jazyk  19.10. - 23.10.

Určování podstatných jmen - v google classroom

Učebnice str 75/ cv. 8 a,b - přepište do domácích sešitů

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________

PŘÍRODOPIS 19.10.-23.10.

Chobotnatci- sloni, zápis, prezentace učebna, otázky k filmu Volání divočiny- Sloni

 

Anglický jazyk 19.10.-23.10.

Have to
- SB 73/5,6,7
- WB 59/4,6

Zápis do ŠS
- tabulka 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 - (WB 78 - 79) - stručně do ŠS, stačí tabulka s gramatikou

Další procvičování bude v google učebně (prac.list na opakování, online procvičování gramatiky)

 

Německý jazyk 19.10.-23.10. (sk.Krasnická)

- pracovní list v google učebně

-prac.sešit str. 48 / 1,2,3 (vysvětlení gramatiky během Meetu), str. 48 / bonus (písemně)     

                  str. 49 / 2 (písemně)             

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

PŘÍRODOPIS- 12.10.-16.10.- Hmyzožravci, letouni- zápis učebna, MEET 15.10. + prezentace letouni, hmyz. učebna

 

Anglický jazyk 12.10. - 16.10.

Types of films
- SB 72 /1,2
- WB 58/1,2,3- všichni si doplní ! ! ! - kontrola během Meetu v pátek 23.10.
- vocabulary 6C (do slovníčků)

 

Německý jazyk 12.10. - 16.10. (sk.Krasnická)

časování sloves - učebnice str.51/3, 51/4b - ústně
učebnice str.52/7 - 6 vět odeslat emailem (Paula - Arnim), pracovní sešit str. 43/2 (doplnit tabulku)

slovní zásoba - prac.sešit str. 51 / Hobbys (das Hobby - schwimmen)

 

Český jazyk 12.10. - 16.10.

Učebnice str.11/cv. 5. Ve větách určete podmět a přísudek. Věty neopisujte, vypište pouze po+př. Dejte si pozor na souvětí, tam bude podmětů a přísudků více.

Další úkoly v google classroom - podstatná jména (tabulka)

 

Matematika 12. 10. - 16. 10. 2020

Druhá mocnina - druhá mocnina přirozených čísel (do 15 zpaměti), druhá mocnina čísel s nulami na konci, desetinných čísel, záporných čísel a zlomků. Pracovní sešit Matematika 8 - algebra str. 4-5 cvičení 1-8.

Druhá odmocnina - druhá odmocnina přirozených čísel, čísel s nulami na konci, desetinných čísel, záporných čísel a zlomků. 

- - - - -  

Online výuka bude probíhat na společném třídním meetu. Odkaz bude žákům poslán na školní email. Žáci jsou povinni se této výuky účastnit.  Dále jim budou zasílány úkoly do učeben příslušných předmětů.

Rozvrh v době od 12.10. do 23.10.2020 - vyznačené hodiny povinného MEETu.

Pokud vyučující neuvede jinak, probíhá Meet v google učebně "Třída 8.A, Meet".

Úkoly zadané vyučujícími v google učebnách jednotlivých předmětů, prostřednictvím webu zde či v listinné podobě se odevzdávají nejpozději třetí den po návratu do školy (středa 4.11.)

Rozvrh

PO - 2.NJ, 3.ČJ, 4.MA ;   ÚT - 1.ČJ, 3.ZE ;    ST - 1.ČJ, 3.FY, 5.MA ;   ČT - 1. PŘ, 2.DĚ, 3.CH ;   PÁ - 2.AJ, 3.MA8A rozvrh

 

V týdnu od 26.10. do 30.10.  se z rozhodnutí MŠMT nevyučuje.

Žákům  na distanční výuce bude automaticky odhlášen oběd.

V případě zájmu o odběr oběda "do odnosné krabičky" lze této možnosti využít (oběd znovu přihlásit) - odběr v době vyhrazené pro cizí strávníky, tj. od 11:00 do 11:30 nebo od 14:00 do 14:15.

Cena oběda bude zvýšena o cenu nádoby (8,-Kč).

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Vážení rodiče,

v důsledku vládních nařízení s platností od 5. 10. do 18. 10. 2020 (prozatím) rušíme odpolední hudební a tělesné výchovy. HV a TV, které se učí v dopoledních hodinách, budou probíhat s úpravami činností podle nařízení MŠMT a MZ. Konec výuky ve třídě :………8.A……………….

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

Do 12:35

Do 15:10

Do 15:10

Do 13:30

Od 8:00

Do 13:30

Další informace prostřednictvím TU  a webových stránek školy.

                                                                                                        Děkujeme za pochopení.

V Liberci, 1.10.2020                                                    

 

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA od 21.9.

Upozorňujeme žáky, že distanční výuka je povinná (dle novely školského zákona).

Distanční výuku zajišťují zatím stejní pedagogové pro obě osmé třídy.

Kdo nemá přístup k internetu, je povinen nahlásit skutečnost třídnímu učiteli (vyučujícímu) a budou mu připraveny materiály v písemné podobě, které si vyzvedne 1x týdně (nyní v úterý 22.9. při kontrolních odběrech).

Termíny MEETů, jsou naplánovány takto:

tab 8ab a

 (odkaz zašle příslušný vyučující)

 

 

 

POMŮCKY DO 8. TŘÍDY

ČJ        - můžete pokračovat v sešitech ze 7. třídy

  • jinak (3x544, 1x524, 1x424, 1x420)
  • čtenářský deník – pokračovat
  • pracovní sešity – 88 Kč

MA     - pracovní sešity – 178 Kč

  • 1x440,
  • rýsovací potřeby (pravoúhlý trojúhelník, pravítko, úhloměr, kružítko, guma, tužka)

NJ       - sešity ze sedmého ročníku (1x524, 2x544)

DĚ       - 1x444 (nevyhazovat sešit ze 7. ročníku!)

PŘ       - 1x460

AJ        - 1x444, 2x544

VZO    - 1x424

HV      - 1x544

CH       - 1x544, 1x520, periodická soustava prvků

FGO    - 1x520

TVd     - cvičební úbor (triko + tepláky), 2x boty (ven, dovnitř), gumička do vlasů

VV       - 20x bílá čtvrtka A4, 10x bílá čtvrtka A3, 1x barevné papíry

  • dokoupit, co došlo (vodovky, tempery, voskovky, lepidlo, tenký černý fix – Centropen, suchý pastel, tužky, guma)

PČ       - 1x440

  • 150 Kč - na materiál a potraviny