6.A - Ing. Ivana Moravová (MO)

Kategorie: Třídy Zveřejněno: neděle 26. červen 2016 14:23 Napsal Super User

PŘÍRODOPIS 1.- 5.3.

pondělní učebna kvíz ploštěnci (do 8.3.), pá meet- opakování tasemnice, motolice, HLÍSTI

ČESKÝ JAZYK 22.2-26.2.

Rozvrstvení národního jazyka

- Jazyk a řeč

- Spisovná a nespisovná čeština

- Nářečí

Zápis do sešitu - v učebně

 

 

ZEMĚPIS 22.-26.2.

ČTVRTEČNÍ MEET - opakování, práce s atlasem, str.56-57 výpisky

PÁTEČNÍ UČEBNA - dopsat str.57 -58, přečíst shrnutí, zadáno opakování + DÚ v učebně (62-63)

 

PŘÍRODOPIS 22.-26.2.

Po učebna- kvíz opakování žahavci, pá meet ploštěnci

FYZIKA    22.  - 26. 2.

Opakování celého Magnetismu + nová látka  Zajímavosti o magnetismu

Úkol č. 1 - Opakování magnetismu na Classroomu

 

MATEMATIKA  22. - 26.2.

nové téma : Úhel, vlastnosti úhlů, rozdělení úhlů, stupně, minuty + opakování násobků a dělitele

úkoly na Classroomu, probíraná látka na Jamboardu 

 

ČESKÝ JAZYK 15.2.-19.2.

Závěrečné opakování sloves - test v učebně

Místní pověsti - Práce s textem - O mostě z vajec, tvarohu a syrečků

 

 

 

ZEMĚPIS 15.-19.2.

ČTVRTEČNÍ MEET - opakování, hodnocení DÚ, měření a převod cm na mapě do reality

PÁTEČNÍ UČEBNA - zápis ze stran 53-55

MATEMATIKA   15. - 19.2

TÉMA - procvičování nejm. spol. násobku + nejv. spol. dělitele zejména ve slovních úlohách. 

Veškeré zápisky + příklady se nachází na Jamboardu (Googlu), možno kdykoli se podívat.

Domácí úkoly jsou zadané v Google učebně - jako vždy.

 

FYZIKA   15. - 19.2 

téma - Zemský magnetismus, určování zem. směrů 

vše se bude nacházet jako vždy na Google učebně

 

PŘÍRODOPIS 15.-19.2.

učebna Po- kvíz opakování 1.pololetí

meet- opakování PRVOCI, nová látka ŽAHAVCI

ČESKÝ JAZYK 8.2.-12.2

Podmiňovací způsob u sloves - učebnice str. 90-91

Zápis v učebně

Opakování sloves - učebnice str. 92

DÚ - Pracovní sešit 2. díl - str. 29/ cv. 10

         Učebnice - str. 91/ cv. 3 - do domácích sešitů

 

 

ZEMĚPIS 8.-12.2.

ČTVRTEČNÍ MEET - MAPY - mapování zemského povrchu, měřítko mapy - str.50

PÁTEČNÍ UČEBNA - zadán DÚ - kvíz, výpisky str. 51-52

 

PŘÍRODOPIS 8.- 12.2.

učebna 8.2.- kvíz opakování lišejníky, prvoci (do 15.2.), meet pá- žahavci

ZEMĚPIS 25.1.-28.1.

ČTVRTEČNÍ MEET - procvičování souřadnic, MAPY - mapování zemského povrchu - uč. 49-51

ČESKÝ JAZYK 25.1.-28.1.

Učebnice str. 89 - rozkazovací způsob sloves

Zápis do školního sešitu v učebně - rozkazovací způsob

DÚ - určování sloves v rozkazovacím způsobu - v učebně

 

ZEMĚPIS 18.-22.1.

ČTVRTEČNÍ MEET - místní čas, pásmový čas (praktické úkoly), mezinárodní datová hranice (uč. str. 44-46)

PÁTEČNÍ UČEBNA - výpisky Letní čas (str. 47), přečíst shrnutí + souhrnné opakování (str.48). Zadán DÚ - poslat mailem

ČESKÝ JAZYK 18.1.-22.1.

Učebnice str. 89 - časování sloves

Zápis do sešitu str. 89 horní velký modrý rámeček + červené POZOR

DÚ - v učebně - kvíz - časování sloves

 

MATEMATIKA  18. - 22.1

Prvočísla + čísla složená

rozklad na součin prvočísel  + opakování znaků dělitelnosti

PŘÍRODOPIS 18.-22.1.

Po- učebna kvíz houby, St- meet opakování houby, lišejníky, zápis lišejníky

ZEMĚPIS 11.-15.

ČTVRTEČNÍ MEET - opakování, vyhodnocení DÚ, procvičování pásmového času

PÁTEČNÍ UČEBNA - výpisky ze stran 44-45 (místní čas, pásmový čas)

ČESKÝ JAZYK 11.1.-15.1.

Slovesné tvary - zápis do sešitu v učebně

DÚ - Pracovní sešit 2. díl (žlutý) - str. 26/2 a 27/5a

 

PŘÍRODOPIS 11.- 15.1.- kvíz opakování houby (do 18.1.), učebna zápis, prezentace houby s plodnicí

 

PŘÍRODOPIS 4.- 8.1.- kvíz opakování sinice...(do 12.1.), učebna zápis, prezentace houby- kvasinky, plísně

ČESKÝ JAZYK 4.1.-8.1.

SLOVESA - zápis v učebně

DÚ - učebnice str. 86/3 - druhý sloupeček do domácích sešitů

      - v učebně - tabulka doplnit slovesa ze cv.8 v učebnici str.87 - určit mluvnické kategorie

PŘÍRODOPIS- kvíz opakování sinice...(do 12.1.), učebna zápis, prezentace houby

 

Ve čtvrtek 7.1.  od 17.00 se budou konat on-line tříd. schůzky. Rodiče se přihlásí přes účet svého žáka. Meet bude probíhat v učebně  Třída 6.A Meet. (stejný odkaz, na který chodí vaše dítka)

 

Od  pondělí 4.1. 2021 opět povinná distanční výuka. Rozvrh meetů stejný jako v předchozím období.    

 ZEMĚPIS 4.-8.1.

ČTVRTEČNÍ MEET + PÁTEČNÍ UČEBNA - práce s atlasem, procvičování zeměpisných souřadnic, v pátek v učebně zadán DÚ - vypracovat, vyfotit a poslat na mail

 

ÚKOLY NA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY - ČJ

 

Pracovní sešit 2. díl : str 24-25 všechna cvičení týkající se číslovek (1-5) 

Vše odevzdáte po Vánocích.
A.V. 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK 7.12.-11.12.

Číslovky - učebnice str. 80

Domácí úkol - Pracovní sešit 2. díl - str. 24/ cv. 1

 

Rozvrh od 30.11.2020

6A 2020 11 

ZEMĚPIS 7.- 11.12

ČTVRTEČNÍ MEET - opakování poledníků a rovnoběžek - str.29

PÁTEČNÍ UČEBNA - dodělání tabulky z meetu na str.30 + podívat se na protilehlou tabulku a podívat se na vyplněný příklad

ZEMĚPIS - 23.-27.11

ČTVRTEČNÍ MEET - opakování, délka dráhy S na obloze (obrázek) učebnice str.38-39)

PÁTEČNÍ UČEBNA - výpisky str. 41 - 43, obrázky, video

 

MATEMATIKA  - 23. - 27. 11

téma - desetinná čísla

násobení des, čísla des. číslem (na řádku + písemné)

+ opakování operací s des. čísly

Úkoly - sešit + Google učebna

 

ČESKÝ JAZYK 23.11. - 27.11.

Zájmeno JEJÍ - učebnice str. 77/ modrý rámeček

Zájmena NESKLONNÁ - učebnice str. 78/ modrý rámeček

Úkoly - opakování zájmen můj, tvůj, svůj - str.77/ cv. 4

        - Jazykový rozbor str. 78

Kontrolní test str. 79

 

 

PŘÍRODOPIS 23.- 27.11.

Učebna kvíz- opakování buňka (do 30.11.)

Meet- opakování jednobuněční, mnohobuněční

           nová látka Viry- uč.str.38-39- učebna prezentace, zápis sešit

ČESKÝ JAZYK 16.11. - 20.11.

Zájmena rodová - učebnice str. 72 modrý rámeček. 

Zájmena ON, ONA, ONO - učebnice str. 74 modrý rámeček. 

Zájmena MŮJ, TVÚJ, SVŮJ, JEJÍ - učebnice str. 76 modrý rámeček. 

DÚ str. 73/ cv. 7

DÚ str 73/ cv. 9b - v učebně

PŘÍRODOPIS 16.- 20.11.

Po- testík učebna (do 23.11.)- opakování pozorování přírody

Pá meet- opakování buňka, jednobuněčné a mnohobuněčné organizmy (kolonie, tkáň...) uč.str. 32-33

ZEMĚPIS 9.11. - 13.11.

ČTVRTEČNÍ MEET - opakování pohybu Země kolem své osy, uč. str. 36 - Oběh Z kolem S 

PÁTEČNÍ UČEBNA - video (pohyby Země), překreslení obrázku na str.37

 

ČESKY JAZYK 9.11 - 13.11.

Zájmena bezrodá

Zájmeno s sebou X sebou

Úkol - v učebně - přepište do domácího sešitu. Kontrola 18.11. na meetu.

 

 

Dějepis 9. - 13.11.

Opakování doby bronzové a železné.

Křížovka a kvíz (viz google učebna)

Keltové (viz google učebna), Meet 10.11.

 

Anglický jazyk 9.11. - 13.11.

- Question words - tázací zájmena (tabulku zapsat do ŠS)
-prac.sešit str.18 /1,2 str. 19/4
google učebna - video days of the week, question words
                         - pracovní list Question words
                         - kvíz days of the week
  Meety PO / PÁ  - prac.sešit str. 18/3 (listening)

 

 

PŘÍRODOPIS 9.- 13.11.

Kvíz učebna opakování potravní vztahy (do 16.11.), číst uč.str.30-31- stavba buňky, meet- opakování mikroskop, rozdíl živočišná a rostlinná buňka

učebna- prezentace, zápis buńka, video buňka

ZEMĚPIS 2.11. - 6.11.

ČTVRTEČNÍ  MEET- opakování Glóbusu, zadán DÚ (tabulka str.26 - doplnit a poslat mailem), str.27-28 výpisky
PÁTEČNÍ UČEBNA - kvíz (Měsíc, glóbus), doplnění délek v tabulce str.26, výpisky str. 34-35 (ZEMĚ V POHYBU)

 

ČESKÝ JAZYK 2.11. - 6.11.

ZÁJMENA - prezentace, zápis v učebně

Google classroom - určit druhy zájmen

Pracovní sešit str. 14/ cvičení 1 - doplnit - ve tředu na meetu kontrola

 

PŘÍRODOPIS 2.11.-6.11.

Přečíst učebnice str.27-29 POZOROVÁNÍ PŘÍRODY

Meet PÁ 3.hod.- prezentace vysvětlení: stavba mikroskopu, zhotovení preparátu, zvětšení mikrokopu

Učebna- tetík opakování Vznik Země (do 10.11), prezentace, zápis

Anglický jazyk 2.11. – 6.11.

Meet PO - kontrola PS str.16

slovíčka 2C do slovníčků - str. 81 (alive - yes) (zapisujte si slova která neznáte)

procvičování: PS str.17/5, pracovní list v google učebně (sloveso být)

Meet PÁ - str.17 /6 (listening)

 

Dějepis 2. - 6.11. - Doba bronzová, doba železná (viz Učebna), Meet 3.11.

 

Český jazyk 19. - 23.10.

Přídavná jména - úkol v google classroom

Procvičování přídavných jmen v pracovním sešitě. Pracovní sešit 2. díl (žlutý) str. 5/ cv. 6 a,b

Pracovní sešit 2. díl (žlutý) str. 7/ cv. 12 a cv. 13

 

 PŘÍRODOPIS 19.10.-23.10.

Potravní vztahy- ekosystém, všežravci..... Učebnice str.23-25, prezentace, zápis učebna

Matematika   19. - 23.10

Des. čísla, sčítání, odčítání - na řádku + písemné

učeb. str. 84 - 89 

další materiály + dom. úkoly vložené na Google učebnu

 

Fyzika   19 - 23.10.

Atomy a molekuly -  uč. str. 38 - 40, zápis do sešitu, další úkoly na G. uč.

Anglický jazyk 19.10. – 23.10.

google učebna – pracovní list (zájmena)

do ŠS zapsat tabulky z prac.sešitu str.73 / 2.6

prac.sešit str.16 / 1,2,3,4 (procvičování – otázka sloveso být, krátká odpověď)

 

ČESKÝ JAZYK - ÚKOLY 12.10. - 16.10.

Domácí úkol: Pracovní sešit 2. díl (žlutý) strana 3, cvičení 1a - pouze vyhledat a podtrhat, strana 3, cvičení 2 - pouze vymyslet přídavná jména, která by se hodila k vypsaným podstatným jménům.

Přídavná jména doplnění n/nn - kvíz v google classroom

 

Anglický jazyk 12.10. - 16.10.

PS str.14/2 , str. 15/6

slovíčka str.81 - 2B - My family, family (od slova control - až po uncle)

tabulka z prac.sešitu str.72 /2.4 (přivlastňovací zájmena) překreslit do školního sešitu

další online procvičování v google učebně

 

Rozvrh v době od 12.10. do 23.10.2020 - vyznačené hodiny povinného MEETu.

Pokud vyučující neuvede jinak, probíhá Meet v google učebně "Třída 6.A, Meet".

Úkoly zadané vyučujícími v google učebnách jednotlivých předmětů, prostřednictvím webu zde či v listinné podobě se odevzdávají nejpozději třetí den po návratu do školy (středa 4.11.)

6A rozvrh

 PŘÍRODOPIS 12.-16.10. PROJEVY ŽIVOTA- uč.str. 19-22, zápis učebna, MEET+ prezentace učebna 16.10. v 10,00.

 

Informace 

Probírané učivo z Ma a Fy tento týden, tj. od 5.10 -9.10.2020

Matematika - Porovnávání des. čísel, Zaokrouhlování des. čísel, Sčítání des. čísel (učebnice str. 79 - 83)

Fyzika - Vzájemné působení těles (učebnice  str. 16 - 18)

Zápisy, případně dom. úkoly budeme prozatím posílat na e-maily rodičů.

 

Anglický jazyk 5.10. - 9.10.

- sledujte google učebnu 6.A Anglický jazyk (online procvičování)

- nové prac.sešity k vyzvednutí (vyfocený prac.sešit, učebnice a slovní zásoba k dispozici v google učebně)

- na začátku října jsme dokončili lekci 1 (test z celé lekce po vašem návratu)

- nyní jsme začali lekci 2 (názvy zemí, měst, sloveso být)

- uč.str.16-17 , prac.sešit str.12-13

- slovíčka 2A + countries and cities zapsat do slovníčku (prac.sešit str.81)

- přečíst si gramatiku v prac.sešitě str.72 sloveso být (2.1 - 2.3)