3.A - Mgr. Andrea Havlová (HV)

Kategorie: Třídy Zveřejněno: čtvrtek 26. červen 2014 14:23 Napsal Super User

 3. A

Informace ze třídy

Anglický jazyk (1.3. - 5.3.)

Lekce 8 - Pets - učebnice str. 52 - Nakresli obrázky s popisem do sešitu

                        - osmisměrka nebo doplňovačka v Google učebně

Český jazyk - VS po M - prac. listy učebna, minutovky str. 26

                                     - PS str. 32, 34,35

Matematika - dělení mimo obor násobilky

                    fin.gramotnost - PL učebna

                    počítáme do 1000 - slov.úlohy - učebna

Prvouka - horniny a nerosty - prezentace mail, pracovna

                  vesmír - zápis na základě prezentací dětí (mail)

 

Anglický jazyk (22.2. - 26.2.)

Lekce 8 - opakování

             - test v Google učebně

             - hry na rozvoj slovní zásoby - během MEETu

            - online procvičování v Google učebně

Český jazyk - procvičování VS po B,L (učebna)

                      VS PO M

                    - procvičování mluv.kategorií pod.jm. a sloves (učebna)

                   - PS str. 32 - 33

Matematika - násobení  mimo obor násobilky

                    - dělení se zbytkem - počítáme zpaměti sloup. č.69 - 76

                   - +/- do 1000, řešení slovních úloh s více úkoly (učebna)

                  - finanční gramotnost  (učebna)

Prvouka - neživá příroda - vzduch, půda (mail - prezentace)

 

 

Anglický jazyk (15.2.-19.2.)

Lekce 8 - Pets 

- UČ str. 50

- PS str. 26, 28

- I've got - zápis do sešitu a pracovní list v Google učebně

 

Český jazyk - procvičování VS po B, L

                    - Čj minutovky - str. 24,25, (učebna)

                   - popis kamaráda

                  - dokončování příběhu

Matematika - dělení se zbytkem

                   - násobení mimo obor násobilky

                  - orientace v tabulce - jízdní řád

Prvouka - Neživá příroda - úvod, voda (mail prezentace)

 

Anglický jazyk (8.2. - 12.2.)

Lekce 8 - Pets (domácí mazlíčci)

- UČ str. 48

- videa, pracovní list a online procvičování v Google učebně

 

Jarní prázdniny (1.2. - 5.2.)

Anglický jazyk - online procvičování v Google učebně

 

učivo 25.-28.1.

ČESKÝ JAZYK - naučit se řadu VS po L, řazení slov, vyjimky, slova příbuzná slyšet - lýtko

                            PS str. 28 - 31

MATEMATIKA - +/- do 1000, dělení se zbytkem, dělení mimo obor násobilky str.17 (poč.zp.)

PRVOUKA - neživá příroda - úvod

Anglický jazyk - lekce 7

- přídavná jména - online procvičování, pracovní list a zápis do sešitu v Google učebně 

 

učivo 18.-22.1.

ČESKÝ JAZYK- dokončit všechna cvičení k vyjmenovaným slovům po B v PS, naučit se řadu VS po L

                          pravopisné minutovky str.21+ učebna

MATEMATIKA - dělení se zbytkem str.16 + učebna

PRVOUKA - celkové  shrnutí vlastností látek - učebna

VE ČTVRTEK OD 17:00 HOD. ON LINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY PŘES UČEBNU DĚTÍ

Anglický jazyk 

Lekce 7 - He / She - online procvičování, videa, pracovní list a zápis do sešitu v Google učebně

učivo 11.-15.1.

ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova po B vyjímky - procvičování, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej...... příbuzná slova PS str.23,24,25

                            pravopisné min. str.18,19,20

MATEMATIKA - dělení se zbytkem - poč. zp. sloup. č.49-52 a A,B,C,D str. 15, procvič. +/- do 1000

PRVOUKA - jednotky váhy, vážení (vlastnosti látek - hmotnost)

meety kromě PO každý den od 9:00 hod. info viz učebna

AJ - lekce 7 - Přídavná jména - zápis do sešitu, online procvičování a pracovní list v Google učebně

                   - učebnice str. 42, pracovní sešit str. 23

 

Učivo 4. 1. - 8. 1.

Anglický jazyk - lekce 5 - Toys (hračky): pracovní sešit str. 16 a 18

                                                                pracovní list a odkazy na online procvičování v Google učebně

ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova po B, nauč se je, VS být, bydlit,obyvatel, byt a vyjímky, oddůvodňování, PS str.22

MATEMATIKA - dělení se zbytkem - poč. zp. sloupeček č.41-48

 

týden 23.-27.11. veřím, že poslední týden :-)

obsah učiva

ČJ - slovní druhy str.28-29 - předložky (kdo není na meetu 29/3 určit všechny slov.druhy - číslem, najít základní skald.dvojice a určit pády pod.jmen)

                            str.12-14 - zájmena

       čtení s porozuměním 22-23

                                          24-25

       list z mailu 

MA - počítáme zpaměti sloupečky 29-40 (37-40 z meetu + list počítáme do 1000 viz mail)

PRV - vlastnosti látek - měření - prezentace mail + zápis z prezentace (poslední list)

AJ - Lekce 4 - How old are you - videa, online procvičování a zápis do sešitu v Google učebně

týden 16.-20.11.

obsah učiva:

ČJ - slovní druhy (PS) - přídavná jména/ příslovce str. 9-11 a 24-27

        čtení s porozum  str. 26-27

                                         20-21

MA Matýsek - dokončit celý PS 

       sloupečky na násobení : str. 6-7 (sloupeček 21-28)

materiál na meety: matematika PS, list do 1000, list slovní druhy - viz maily

týden 9.-13.11.

AJ - Lekce 3 - My family (Moje rodina) - učebnice str. 14-17

                                                             - pracovní sešit str. 9,11

                                                             - videa, písničky, zápis do sešitu a online cvičení v učebně

INF - dopis v google učebně i e-mailu

pondělí

meet - počítáme do 1000 + prac.list

PS ČJ str.71 cv.3,5

      ČJ str.77

úterý

meet - ČJ - slovesa, podstatná jména 72

PRV - doplnění zápisu- mapy a tur.značky

MA Matýskova. str.58- násobení č.9

středa

meet- list počítáme do 1000

učebna převody jednotek délky

PS  ČJ  str.73

čtvrtek

ČJ slovní druhy - přídavná jm. str.8

MA Matýsek str.59

PRV - prezentace + zápis VLASTNOSTI LÁTEK

pátek 

meet - MA matýsek 61

MA matýsek str.60

čtení s porozum. str.18-19

týden 2. - 6.11.

ČESKÝ JAZYK - NEVYPRACOVÁVAT JINÁ NEŽ ZADANÁ CVIČENÍ (VE ZBYLÝCH CVIČ. JSOU JIŽ VYJMENOVANÁ SLOVA, KTERÁ JSME ZATÍM NEPROBÍRALI!!!)

minutovky str. 17

PS str.66 cv.1

           67 cv. 4,5

           68 cv. 7,8

           69 cv. 1,3,4

           76

           77

MATEMATIKA 

PS str. 56,57, 42, 53

INFORMATIKA - 4.11. 

téma: KLÁVESNICE

Práce zadána v google učebně 3.A

 

týden od 26.-30.10.

ČESKÝ JAZYK: PS - slovesa- str.62, 63 cv.2,3, 64(nelze určit osobu, číslo.... končí T),65 ( vidět se v zrcadle;oblékat se;.... přidat SE,SI...)

                          MINUTOVKY - 10,11,12,13
procvičovat určení podstatných jmen i sloves, 
MATEMATIKA: MATÝSEK - 51,52, 54,55 - opak.a procvič.řadu násobků hlavně 6,7,8 (můžete i zbylé)
PRV - bude mít v učebně práci ke st. svátku + prezentaci v mailu

týden 19.-23.10.

Český jazyk PS - 58/3, 59/1,3, 60/4 , 55/3,4, 61/1

                     minutovky str. 8,9,10,15,16

                     list s větnými celky

                     procvič, VS po Z

Matematika PS - 48,49,50

ANGLICKÝ JAZYK 19.-23.10.

School supplies - online practice (ZVUK NUTNÝ!): 

https://www.youtube.com/watch?v=JlNqWAZlcsc                                                                            

https://www.youtube.com/watch?v=hjFaqDNUVFo                                                                                 

https://www.freddiesville.com/games/school-materials-vocabulary-word-search-puzzle-online/

(Klikněte na "Play"  a hledejte slova z pravého rámečku v osmisměrce. Nalezené slovo označíte tak, že kliknete na první a poslední písmeno, celé slovo se vám pak zabarví.)

Pracovní list a kvíz naleznete v Google učebně.

 INFORMATIKA - 21.10. 

téma: MYŠ

Práce zadána v google učebně 3.A.

 

12.10. tak už to tu máme znovu .....

zadání do konce týdne:

středa 14.10.: písanka 2.díl.str.34

            čtení s porozum. str.13/5  a dokončit10-11

čtvrtek:15.10.: ČJ minutovky str.7

                        násobky č.7 - naučit, Matýsek MA str. 47

                        list s převody - učebna (mail pro potřebné)

pátek : 16.10. 1.meet!!! 10:00 hod. - připrav si MA, ČJ, MINUTOVKY

                       Matýsek str. 57 cv.2

                       ČJ PS str. 56 cv.2

                                   str. 57 cv. 2 

                       prezentace mail - pády podstatných jmen - nauč se pádové otázky

 

25.8. 

Nástup 1.9. UT 8-8:45 hod. (vchod přes šatny bez přezouvání)

Od ST konec výuky dle rozvrhu (do konce týdne ve 12:35) - ve ST se zatím neučíme, aktovka ano

PS i sešity mají děti zajištěné, tedy nic nekupujte (včetně úkoláčku....), děti obdržely mail, co si mají obstarat (mají Vás s ním seznámit).

Roušky na vašem zvážení. 

                                                                                                                Těším se na další společný školní rok :-). 
 
 
Naše třída v červnu 2019
2019 1A KUB 8583