2.A - Mgr. Andrea Havlová (HV)

Kategorie: Třídy Zveřejněno: čtvrtek 26. červen 2014 14:23 Napsal Super User

 2. A

Informace ze třídy

OBSAH UČIVA 1.6.-5.6.

Pondělí

DNES JE DEN DĚTÍ ÚKOL SI MŮŽEŠ VYBRAT:

1, vybarvovací ČJ     nebo

2, Vybarvovací MA

Úterý

Matýskova ma str. 29

Malá matematika str. 11 cv.2,3

ČJ min. str. 28 sloup.2 

Středa

PRV str. 26 cv. 1,2,3

Písanka str. 21

ČJ PS str. 37 cv.23

Čtvrtek

ČJ PS str. 24 cv.1  (Ž/Š)

Minutovky str. 28 sloup.3

ČJ PS str. 37 cv.24

Sloupeček na */: č. 22

Pátek

Malá MA str.11 cv.1

                 Str.12 – celá

Písanka str. 29

Matýskova Ma str. 23 cv.1,3 – geometrie na papír

OBSAH UČIVA 25.5.- 29.5. 

Český jazyk

PS str. 22,23, str. 36 cv.21,22

Minutovky 27, 28/sloup.1

Písanka 27

Čt. S porozum. 72,73

Matematika

Matýskova ma. Str. 27,28

Prvouka

PS str. 46, 48 cv. 13

Anglický jazyk

Učebnice str. 33 - Where´s my sock? - Přečti si alespoň dvakrát nahlas říkanku.
Pracovní sešit str. 31 - Spojuj otázky a odpovědi a doplň písmena do slov.

Učebnice str. 34 - Přečti si příběh o myšce Ruby (The doll´s house).
Pracovní sešit str. 51 - Vystřihni, poskládej, vybarvi a dopiš knížku.

OBSAH UČIVA 18.5.-22.5.

Český jazyk

PS str. 21,22/cv.1, str. 36 cv. 20

Čt. S porozum.64,65

Minutovky – 26, 27/sloup.1

Matematika

Matýskova mat. str.22, 24,25,26, 23/cv. 3

Prvouka

PS str. 47

Obsah učiva v týdnu 11.5.-15.5.

ANGLICKÝ JAZYK

My house - opakování slovní zásoby - názvy místností

Učebnice str. 33 - Chant (říkanka) Where´s ..... (= Kde je.....)

Pracovní sešit str. 28 - Vyber název místnosti odpovídající obrázku.

OSTATNÍ PŘEDMĚTY

Pondělí

Obrázkové luštěnky str. 6 – nahoře

Vylušti, napiš slova na linky – pouze ta co jsou živá!

Vybarvi obrázky dle rodů M – modře, Ž- červeně, S- zeleně

PRV str. 44- Den matek

Ma sloupečky  sloupeček č.11

Úterý

Ps čj strana 20 – pozor, 2. cvičení bez učebnice (jiná)

         Str. 36 cv. 18

Čtení s porozum. Str. 74+75

Středa

PS Matematika Matýsek str. 20

písanka str. 19

ČJ min. str. 25 1. sloup.

Čtvrtek

ČJ min. str. 25 2.+3. sloup.

písanka str. 25

Matýskova mat. 21 – celá str.

Pátek

PRV život na louce str. 43

PS ČJ str. 21 cv. 1 – pár. Souhl. H- CH

          Str. 36 cv. 19

Ma sloupeček č. 8

 

ZADÁNÍ PRO TÝDEN OD 4.-8.5.

PONDĚLÍ

Dokončení prací z učebny na víkend a 1.5.

ÚTERÝ

PS ČJ str. 19 cv.2,3 – pár. Souhl.D-T

Minutovky str. 24- sloup. Č.3

Sloupeček na násobení č.7

STŘEDA

MATÝSKOVA Ma str. 19 - x/: č.0

Sken – obrázek +/- - vylušti zprávu

Písanka str. 22

Quiz – učebna- PRV zvířecí rodiny

ČTVRTEK

PRV str. 42 – zcela samostatná práce – pošli mi ji ofocenou

Čtení s porozum. Str.62-63

VÍKEND

Quiz učebna- tematicky k datumu

Obsah učiva 27.4-1.5.

ČESKÝ JAZYK – párové souhlásky

PS str.18- dokončit, 19 cv.1

Minutovky 23 dokončit, 24 celá

Písanka – str.17, 18 – práce s chybou

Čtení s porozum. 48-49

                                54-55

MATEMATIKA

Násobilka 1,0 nová látka – PS str.17,18,19

Procvič. Násob.2,3 – sloupečky č. 6,7,10

Vybarvovací list na násobení, cčítání

PRVOUKA

Domácí zvířata PS str. 39,40,41

 

ANGLICKÝ JAZYK

My house - nová slovíčka - učebnice str. 30-31

                                            pracovní sešit str. 28

Pracovní list - viz Google učebna

Online procvičování - https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs (UNIT 5)

Obsah učiva 20.- 24.4.

Pondělí:

Prvouka – ptáci

Stavba těla, Vlaštovka obecná, poznávání ptáků Školákov, obrázek

Psaní -  informace o vybraném ptákovi na samostatný list (cca 10 vět)

 • Pošli mi obrázek+ věty o zvoleném ptákovi

Úterý

Matematika – dělení 3

Matýskova MA str. 14 cv. 1,2 + str. 15 cv. 1,2,3 na závěr str. 14 cv. 3

Malá MA str.10

Písanka str. 23 (2.díl) – do sešitu vypiš o jaké pohádky jde – můžeš namalovat k některé obrázek

párové čtení s rodičem některé z uvedených pohádek

 • Pošli mi MA 14+15 a sešit- názvy pohádek

Středa

Český jazyk- graf. značky pro souhlásky /samohlásky – práce v učebně

Malá MA str.11, souboj s poč. x/: 3

čtení s porozum. str. 67

 • Pošli mi malou MA

Čtvrtek

Český jazyk – párové souhlásky – úvod do problematiky – prezentace

PS str. 18  cv. 1 (P-B)

Min. str.23, 1. a 2. sloupeček- slova z 1. sloupečku přepiš do sešitu a párové souhlásky zabarvi

Pošli mi minutovky + sešit s přepsanými slovy se zabarvenou párovou souhláskou

Pátek

PRV – stromy PS str. 37

Školákov

Matýskova MA str. 16

 • Pošli ofocenou PRV 37,38

Anglický jazyk 

Human body - opakování slovní zásoby - lidské tělo

I´ve got blond hair and blue eyes.

učebnice str. 29, pracovní sešit str. 27

pracovní sešit str. 49 - A tiny book "Paint!"

 

Obsah učiva 14. -17. 4.

Úterý

MA – košíček s vajíčky- vytiskni a vymaluj +/- do 100

Středa

Učebna – quiz – Velikonoce- zvyky atd…

PRV – PS str. 35 cv.5,6 – Velikonoce shrnutí

MA – Matýskova – násobení č.3 str. 12 cv.1,2

čtvrtek

učebna – procvičování slovních druhů- přiřazení č.slovního druhu

souboj s počítačem – slovní druhy

učebna - práce s textem – Hádanky strýce Rudy

písanka str. 12 – dopisování slov do vět

pátek

Matýskova matematika – str. 13 – násobení č. 3

Malá matematika str. 9 cv.3

Procvičování na ŠKOLÁKOV.EU

Anglický jazyk

Opakování - Human body

Kresba lidského těla s AJ popisky jednotlivých částí

Google učebna - online procvičování slovní zásoby

 

UČIVO TÝDEN 6. - 10.4.

Pondělí

Český jazyk: učebna – práce s textem (texty týkající se tematiky Velikonoc)

Matematika: Matýsek – str. 11cv 1,2

                        Malá Ma – str.9 cv.1,2

                        Sloupeček na násobení č.4

Prvouka : učebna Co víš o stěhovavých ptácích?

Úterý

Český jazyk : učebna práce s textem

                      Souboje s počítačem – slovesa

Matematika : Matýsek str. 12 cv. 1,4, str. 11 cv.3

Prvouka : kvíz Čas – učebna

Středa

Český jazyk : PS str. 8 – celá / číslovky

                        Písanka : str.33 – práce s chybou

Matematika : učebna – násobilka 2 – testík č.2

Čtvrtek

Učebna – text, spojování Velikonočního obrázku a vybarvi si

Prvouka – PS 35 cv.5,6 - Velikonoce

Pátek

Učebna - text

Anglický jazyk

Google učebna - online procvičování Human body - https://www.anglomaniacy.pl/bodyQuiz.htm - hra, pracovní listy

učebnice str. 28 - čtení

pracovní sešit str. 25

 

UČIVO TÝDEN 30.3. - 3.4.

PONDĚLÍ

Český jazyk:

PS str.11/7,8

PS str.35/13

Matematika:

Testík  - učebna

Sloupeček +/-103

geometrie list

večer si čti co chceš J

Prvouka:

Quiz jaro- učebna

ÚTERÝ

Český jazyk:

PS str.35/14

práce s textem - učebna

list zámek 

Matematika:

Sloupeček 104

STŘEDA

Český jazyk:

Testík - učebna

Písanka 1.díl. str-34

Matematika:

List sloup 1 (násobení 

Večer si čti co chceš J

ČTVRTEK

Český jazyk:

PS str.11 cv, 10,11

PS str.35 cv.15

Matematika:

PS str.10 cv 1,2

Sloup č.2

Prvouka

Učebna květiny

večer si čti co chceš J

PÁTEK

Český jazyk:

Učebna práce s textem

Písanka 2.díl str.11

list  policistka 

Matematika:

PS str.10 cv.3,4

Sloup.3

Anglický jazyk

Google učebna - online procvičování Human body - https://www.anglomaniacy.pl/bodyQuiz.htm - hra, pracovní listy

 

UČIVO TÝDEN 23.-27.3.

Testík za minulý týden

ČESKÝ JAZYK

obsahem učiva jsou slovesa, děti se seznamují s osobou, číslem i časem

 

PS str. 5 + 9 – 11+17

List – kytka, palma

Čtení s porozum. Str. 47, 56,57 + list O vlaštovičce , Jaro je tady( otázky k textu) – mail

Písanka – 32 1.  díl, 9,10,13 – 2.díl

MATEMATIKA

obsahem je dělení č.2

Sloupeček 101, 102

Malá MA str. 6,7

Matýskova MA str. 6- 9

PRVOUKA

obsahem je jaro, jarní květiny, počasí, měsíce

PS str.34+36

Karta 8 č.1,2 (mail)

Prezentace - mail - jaro

Anglický jazyk

- opakování slovní zásoby z již probraných lekcí - obrázkové kartičky (vždy vybarvit a vystříhnout): animals (zvířata) - pracovní sešit str. 57

                                                                                                                                                             classroom (třída) - pracovní sešit str. 59

                                                                                                                                                             food (jídlo) - pracovní sešit str. 61

                                                                                                                                                             face (obličej) - pracovní list str. 63

- online procvičování (zvuk nutný): https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs  hry (games)

                                                                                                                                                                            obrázkový slovník (picture dictionary)

                                                                                                                                                                            písničky a říkanky (songs and chants)

                                                                                                                                                                            příběhy (stories)

 

UČIVO  TÝDEN 16.-20.3.

Učivo, které mají děti na procvičování není nové.

ČESKÝ JAZYK

jedná o podstatná jména- musí určit rod a umět si na dan.slovo ukázat : ženský - ta, mužský -ten,,,,,,, určit, jde li o množné číslo , nebo jednotné a umět přetvořit : bota - jedn. - boty - mn,, umět podstatné jméno najít v textu (můžete trénovat při čtení, pojmenování předmětů doma - určování) + opakování vlastních jmen a obecného pojmenování - psaní velkých písmen

PS - str,2,3,4 + možnost ve žluté učebnici str.91

minutovky - do str.17 (i/y) + procvičujte i sem tam psaní u

procvičování i/y v PS str.33

písanka - práce s chybou str. 30,31 1. část

              - slova se skupinou ě - str. 7,8  2. část

čtení s porozum. -70+71

vybarvovací listy

možnost procvičování na internetu - děti zanjí

https://skolakov.eu/ 

http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-2rocnik.html 

MATEMATIKA 

opět učivo známé 

+/- v oboru do 100 s přechodem přes desítku + násobilka č.2

sloupečky č. 97-100

matýskova matematika do str.5 jednotlivé stránky s videem výuky- zadáte str., najdete přímo stránku a p.uč. vysvětluje učivo)

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/  

malá matematika do str. 6 - včetně hodin

https://skolakov.eu/  

http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html  

PRVOUKA

list s hodinami - zadaní hodin: 

21:35, 14:48, půl třetí a 6 min, za 9 min. 7:45

PS - do str.33 (měla by to být pouze 1 str.

https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/lide-a-vyrobky 

http://www.rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html  

ANGLICKÝ JAZYK

- opakování slovní zásoby z již probraných lekcí - obrázkové kartičky (vždy vybarvit a vystříhnout): animals (zvířata) - pracovní sešit str. 57

                                                                                                                                                             classroom (třída) - pracovní sešit str. 59

                                                                                                                                                             food (jídlo) - pracovní sešit str. 61

                                                                                                                                                             face (obličej) - pracovní list str. 63

- online procvičování (zvuk nutný): https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs  hry (games)

                                                                                                                                                                            obrázkový slovník (picture dictionary)

                                                                                                                                                                            písničky a říkanky (songs and chants)

                                                                                                                                                                            příběhy (stories)

 

6.1.2020

13.-17.1. BAREVNÝ TÝDEN info mail a str. školy

               POLOLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE

20. - 24.1. TŘÍDNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

31.1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY- PODEPSAT V ŽK : vysvědčení viděli

BĚHEM 2.POLOLETÍ JIŽ NEPROBÍHÁ VÝUKA PLAVÁNÍ - ZMĚNA ROZVRHU- BĚŽNÉ HOD. TV- NUTNO PŘINÉST OBLEČENÍ A PEVNÉ OBUTÍ DO TĚLOCVIČNY

 

 PŘEJI VŠEM POKLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOC A ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU

12.12. 2019

18. 12. - spaní ve škole +vánoční besídka

            - besídka - děti si připraví dáreček pro kamaráda, kterého si vylosovaly, kdo bude chtít, může připravit dáreček i pro jiné-

                              ho kamaráda, ochutnávka domácího cukroví (děti si přinesou) + spacák, možno karimatku, polštářek (info vzkazy)

19. 12. - filmové představení - Ledové království 2 

20.12. společný slavnostní oběd od 11:30 hod.         

21. 12. - sobota - Betlémské světlo od 17:00, budova školy

18.11.2019

19. 11. - třídní schůzky SRPŠ od 16:00

 • ŽÁDOST O SPONZORSKÝ DAR – kniha do školní knihovny – novodobí autoři, popřípadě dar z vlastní knihovny – pouze dětské novodobé knihy (ne Poseroutka, My craft)
 • Projekt měsíce prosinec – DOBRÝ SKUTEK – návštěva útulku Ostašov- možno zakoupit piškoty, kvalitní masové kapsičky, konzervy, darovat obojek, vodítko….. (termín bude upřesněn)
 • Od 25. do 29. 11. písemné práce (ČJ- abeceda, druhy vět, tvoření vět, MA- +/- do 20, orientace ve 100 tabulce, +/- do 100 po desítkách, slovní úlohy, logické úlohy,PRV- dopravní značky, adresa, ovoce, zelenina, zemědělské plodiny, zvířata a příprava na zimu)
 • Společný dárek pro děti – kniha „Kouzelná třída“ – zakoupená rodičem – tajně zabalí a dopraví do školy J( nebo možno uhradit 160Kč,- do konce listopadu a já knihu objednám hromadně)
 • 5.12. Čerti ve škole – Čertí škola
 • 17.12. Beseda pro děti „S knihou ve škole“ (zaměřená proti kyberšikaně)
 • 18.12. spaní ve škole – třídní besídka (každé dítě si opět vylosuje, komu koupí dárek, zbylé dárečky dle uvážení dětí nebo Vás)
 • 19.12. kino cena 70 Kc ( 40Kč hradí dětí, 30Kč hrazeno ze sběru)
 • 20.12. návštěva u krmelce a obdarování zvířátek
 •  do konce ledna 600 Kč - záloha za ŠVP

24.9.2019

čtvrtek 26.9. atletický den - neučíme se- batoh (svačina, pití,pláštěnka), sportovní oblečení + obutí

 

30.8.2019

10.9. od 16:00 hod. TŘÍDNÍ SCHŮZKY - účast nutná, info ohledně plavání! + platba tř. fondu 200,-

   8-8:45  8:55- 9:40  10:00- 10:45  10:55- 11:40  11:50- 12:35
 pondělí  ČJ  MA  PRV  ČJ  HV
 úterý  PLAVÁNÍ  PLAVÁNÍ  ČJ  MA  
 středa  ČJ  MA  ČJ VV  
 čtvrtek  ČJ  MA  PRV  ČJ  PČ
 pátek  AJ - SPOJENÉ  MA  ČJ  ČJ  

27.8.2019

INFORMACE OHLEDNĚ PRVNÍCH DNŮ 

Výuka konec: PO + ČT   DO 12:35, zbylé dny do 11:40 hod. (rozvrh děti obdrží v pondělí)
PO - 1 vyuč. hod.-konec v 8:45 hod. - možnost ŠD + oběd
UT - zatím bez plavání - 4 hod. konec 11:40 hod. - aktovku s penálem + obaly - čiré, + sešity - nepodepsané)
KOUPIT :  6x sešit č. 523 + 6 pevných obalů 
                 1x 540 (bez linek) 
                 5 x pevný  obal na velký sešit
během prvního týdne donést vybavený kufřík na VV, TV není potřeba (nebude li dítě navštěvovat nějaký sportovní kroužek), papírové kapesníky - nejlépe v krabičce na vytahování). 
Do středy vyplnit ŽK, souhlas s plaveckým výcvikem a používáním tobogánu.
                                                                                                                Těším se na další společný školní rok :-). 
 
Naše třída v červnu 2019
2019 1A KUB 8583