5.C - PaedDr. Alena Veselá (VÁ)

Kategorie: Třídy Zveřejněno: čtvrtek 26. červen 2014 14:23 Napsal Super User

 

Třída 5. C

 

 

Informace ze třídy

Pátek

Čj - Učebna

Ma - str. 22, cv.6,7

Tv - UčiTelka - dnes se bude konsruovat čtverec a obdelník

Dodělejte si úkoly v Učebně, kdo nemá vše.

Hezký víkend. Pěkně si prožijte "Den dětí".

Čtvrtek

Čj - práce v Učebně

Ma - dokončete si práce v Učebně

Vl - str. 25 - 27 zápis do sešitu

Tv Učitelka - dnes Porovnáváme perspektivy vypravěče

Dnes Meet

Středa

Čj - prac. sešit str. 56

Ma - str. 23, cv. 6,7, práce v Učebně

Př - zopakuj si https://www.youtube.com/watch?v=EgM6NVi78z4 kůže

Tv UčiTelka -  dnes budou probírat smyslovou soustavu- také nás čeká, dívej se.

 Úterý

Čj - pracovní sešit pravopisné pětiminutovky - str..55 zájmena

Ma - Učebna

Vl - Učebna

Tv - UčiTelka - podívejte se, také jsme nedávno počítali - téma aritmetický průměr

Téma: Zjišťujeme aritmetický průměr

25.5 Pondělí

Tak tu máme zase začátek nového týdne. Dvě děvčata nastoupí dnes do naší třídy a budou pracovat tam. Vy máte úkoly tady.

Čj - práce v Učebně

Ma - str. 23, cv.4,5

Př str. 63 přečíst, zápis a zapamatovat si

Tv 2.pr. 5.tř.dnes téma Rozlišujeme předpony s-, z-, vz-  dívejte se, nezapomeňte

 

Anglický jazyk 25.5. - 29.5. (online, ve škole)

prac.sešit str.77 / School subjects

prac.sešit str.54 (Přečti, napiš a zaškrtni)

uč.str.54 / Reading Dan’s Diner (přečti, přelož a odpověz na otázky) - ústně

str.55 – 56 (Project work – A week at our school)

 

Pátek

Čj - práce v Učebně

Ma str. 21, cv6

Dodělejte si práce co Vám chybí. Užíte si víkend, přestože má snad pršet. Déšť potřebujeme. 

V pondělí, ať se té naší mini skupince dobře začíná. 

 

Čtvrtek

Čj - https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-me-mne-samostatne-zajmeno-ja-2-uroven/4826

Tv 2. pr. UčiTelka dnes zase můžete sledovat i 4. tř. a 5. tř.- Čteme a klademe si otázky

Stále platí, nezapomínejte číst knihu

Ma - Učebna

Vl - učebna

Středa

Čj - str.103, cv.2

Ma str.21, cv.5,6

Př - učebna 

Tv 2.prog. UčiTelka - dne je téma Lidské tělo - dívej se

Úterý

Čj - cvičení v Učebně

Ma - str. 20, cv. 11, str.21, cv. 2,3

Tv - 2. pr -  UčiTelka - dnes navazují na naše téma minulého Meetu- 5.tř Matematické kvízy a hádanky, sudoku

podívej se i na 4.tř.

VL podívejte se na  https://www.youtube.com/watch?v=3lQE8fwdnHol                        

                                https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY

 Vl - kvíz Učebna

 Meet - dnes v 10 hod. 

18.5. Pondělí

Čj str.97, cv.3 napsat

 str.102, přečíst si tabulku - druhy zájmen a str. 103 - zájmena já, ty 

Probereme na Meet v úterý.

Dnes se dívejte na Tv UčiTelka na Rozlišujeme skupiny mě/mně, bě/bjě, vě/vje, pě, nebo na

Také, musím pochválit všechny, kdo poslali šifrované přísloví a užili si to. Někteří jste vymysleli k obrázkům jiná, ale myslím si, že jste to vymysleli dobře.

Ma - str. 20, cv. 7,8,10

Př - Učebna

 

Anglický jazyk 18.5. – 22.5.

Lekce 12 (rozvrh hodin, dny v týdnu, názvy školních předmětů)

učebnice str.53 (popiš rozvrh hodin, pojmenuj šk.předměty, odpověz na otázky – pravda / lež)

prac.sešit str.53 /6 (přečti a přiřaď), 53/7 (odpověz), 53/8 (najdi slova)

google učebna -  Meet  ČT 9:00

                          - kvíz (školní předměty, rozvrh hodin)

online procvičování (volte téma subjects)

https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/

https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/

https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/

https://www.eslgamesplus.com/school-supplies-subjects/

 

Pátek

Čj - práce v Učebně

Ma - podívejte se na str. 7 a zkuste si příklady, povíme si v úterý v Učebně

DNES SE URČITĚ DÍVEJTE NA TV 2.pr. od 11.30 hod. BUDE SE PROBÍRAT - Seznámíme se s pojmem úhel

Kdo nemáte vše  hotové v Učebně a další, tak si dodělejte.

Hezký víkend, dnes je Žofie a víte -  Žofie, noci upije. 

 

 

Čtvrtek

Čj - cvičení Učebna

Ma str. 20, cv.4,5,6, a počítání na Meet

Vl - str.22,23 zápis do sešitu a Učebna námět na podívání

Tv UčiTelka - dnes se budou porovnávat informace ze dvou typů textů - na této adrese najdeš text

https://img.ceskatelevize.cz/program/prilohy/13394657013/72491.pdf?1589377084&_ga=2.26907002.695950952.1589354514-1056592294.1430338058

Dnes Meet

Středa

Děti, dnes máte úkoly později. Bolel mě zub a tak jsem ted ráno hodinu seděla na křesle u zubaře. Ale nebojte, dostanete je. 

ČJ - str.94, cv. 4 - napsat

Ma - str.20, cv. 1,2,3

Př - podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg ledviny - vylučovací soustava

Nezapomeň se dnes dívat na Tv UčiTelka na 5. tř. dnes se bude zkoumat minulost z pohledu architektury a máte u toho i uvedená videa https://edu.ceskatelevize.cz/karel-iv-jako-stavitel-5e441a6df2ae77328d0a6c78?_ga=2.11

         https://edu.ceskatelevize.cz/renesance-v-ceskych-zemich-5e441a72f2ae77328d0a6cf0?_

Počítám s tím, že si doděláte i úkoly v Učebně, kdo nemá vše. 

Hezký den a ať Vás nebolí zuby. 

Úterý

ČJ - práce při Meet

Ma - str. 19, cv. 7 a  práce v Učebně

Vl - zkus zodpovědět na otázky na str. 21 a dokonči si, co ti chyb

 

11.5. Pondělí

Začíná nám nový týden. Když se podíváte do kalendáře, tak vidíte, že zítra  je Pankráce, potom Serváce a Bonifáce. Hned potom je Žofie. 

Jsem zvědavá, co mi k nim v úterý řeknete.

Čj - práce v Učebně

V Učebně Vám přijde i pověst. Pokud máte možnost, vytiskněte si ji na zítřejší Meet. 

Ma- str. 19, cv. 3,4 

 https://www.matika.in/cs/ dále si můžeš procvičovat i zde

Př - str. 62 -zápis

V UčiTelce dnes s páťaky budete tvořit vlastní text a používat  gramatická pravidla, která znáte.

 

Anglický jazyk 11.5. – 15.5.

opakování lekce 11 (denní rutina, frekvenční příslovce)

-google učebna – Meet ČT 9:00

                            - kvíz (frekvenční příslovce, denní rutina)

                          - prac.list (překlad)

-prac.sešit str. 50 (zaškrtni, přelož si věty o Kate)

- zopakovat dny v týdnu

- nová slovní zásoba do slovníčku (lekce 12) – názvy školních předmětů

 lekce 12 slovicka

 

Čtvrtek

Čj - Učebna

Ma - str. 18, cv. 4,5

Vl - str.21 - dokončit zápis a podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=nt2wRqrdvNk

Tv - UčiTelka - dnes se bude pracovat s pověstí

Čekají Vás tři dny volna. Prožijte je pěkně a zároveň si můžete dokončit vše, co Vám chybí. Má být hezky, tak hlavně běhejte venku. 

Dnes v 10 hod. Meet.

Středa

CJ - str. 91, cv. 5 

Ma - Učebna 

Př - https://www.youtube.com/watch?v=vlM5vn1XZqg- trávení

UčiTelka - můžeš se podívat i na 4. tř.- pověsti, 5.tř -třídění živých organismů

 Jinak Vás musím pochválit za včerejší hledání údajů a počítání na Meetu.                             

 

Úterý

Čj - str.90, cv.4

Ma - str.18, cv. 1,2

Vl - str.19,20 zápis a podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=nt2wRqrdvNk

Tv - Učitelka - 5.tř. - dnešní téma je čtení údajů ze sloupcového nebo kruhového diagramu

Kdo nemá všechna cvičení v Učebně, můžete si je dodělávat. 

Nezapomeň na Meet

4.5.Pondělí

A zase pondělí. Věřím, že jste si užili Čarodějnice a půjdete s chutí do práce. 

Čj . práce v Učebně

MA - str. 17, cv. 5,7

Př - str. 60,61 výpis do sešitu

Tv 2.prog. UčiTelka - dnes si můžete zopakovat psaní vlastních jmen

 

 Anglický jazyk 4.5 - 7.5.

- do slovníčku napsat těchto pět frekvenčních příslovcí (jak často něco děláme) 

always / ɔ:lweɪz/ - stále, neustále, pořád
usually / ju:ʒʊəli/ - obvykle
often / ɒfən  nebo  ɒftən/ - často
sometimes / sʌmtaɪmz/ - občas, někdy
never / nevə/ - nikdy

- trénink výslovnosti a vysvětlení na webu https://www.helpforenglish.cz/article/2008030602-prislovce-urcujici-frekvenci

(klikni na mikrofon u slovíčka a poslechni si výslovnost)

- vysvětlení a procvičování během Meetu v google učebně ve čtvrtek v 9:00

- prac.sešit str.49 / 4 (doplň věty, zkus si je přeložit)

 

Čtvrtek

Čj - úkol v Učebně

Ma - str. 17, cv. 4

Vl - dokonči si, co ti chybí

Tv - dnes téma - vyhledáváme a třídíme informace

potřebuješ text, který najdeš tady 

https://img.ceskatelevize.cz/program/prilohy/13394657013/72236.pdf?1588166856&_ga=2.83566870.1201310136.1588228608-1668270792.1585220997 

Určitě jste nezapomněli, že je dnes čarodějnický večer. Pokud máže možnost, tak si ho pěkně prožijte aspoň u malého ohníčku doma. 

 

Středa 

Čj - učebnice str. 90,cv.3 celé

Stále platí čtení knihy.

Ma - str. 15, cv.9,10

Př - Učebna

UčiTelka - dnes se můžeš podívat na 4. tř - opakování- cestujeme po naší vlasti a 5.tř. - cestujeme po Evropě

Čj učebnice str.88, cv. 3 do sešitu

Ma str.15, cv. 6,8

 https://www.matika.in/cs/ dále si můžeš procvičovat i tady

UčiTelka dnes ve čtvté i v páté třídě se berou zlomky

Vl str.18 zápis a sleduj https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA Josef II.

 

27.4. Pondělí

Tak nás čeká další týden. Chválím všechny, co s námi pracují.

 Čj - práce v učebně po 9.hod.

     opakuj si vyjmenovaná slova na https://skolakov.eu/

 Dnes se můžete seznámit s druhy zájmen v UčiTelka  pro 5.tř. na 2.pr.

MA učebnice str.4, cv. 11,12

Př - učebnice str. 59 zápis do sešitu a podívej se na 

https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s

https://www.youtube.com/watch?v=lAnDVe-pTvI

 

Anglický jazyk 27.4.-1.5.

daily routine (denní rutina), time (čas)

uč str.47/1 (přečíst komiks, zkusit si věty přeložit)

uč.str.47/2 (přečíst otázky a odpovědět – ústně)

uč.str.50 /1 (přečíst a přiřaďit – ústně) in the morning – ráno, in the evening – večer

google učebna

-pracovní list (daily routine)

- online hodina (meet) ČT 9:00 (odkaz v učebně)

 

Pátek

ČJ - kvíz v Učebně

Ma - str.16 - cv.2,3

Dokončete si vše, co Vám chybí. Hezký víkend a pozor! Nezapomeňte popřát Jirkovi. A pozor!

Na sv,.Jiří vylézají hadi a štíři. 

Nabízí se otázka. Kteří hadi mohou u nás vylézat a co je štír?

Zkus zjistit a v úterý nám řekneš.

 

 

Čtvrtek

Čj - opakování slovesa na str. 87 - žlutá tabulka přečíst

str.88 - cv.2 opsat a doplnit do sešitu a splnit za a),b),c

MA - str.3 - cv.8,9,10

Vl - https://www.youtube.com/watch?v=9ay__ab7LBQ - další díl Osvícenectví

V Učebně máte na čtení o životě Marie Terezie

Pokud jste se včera nedívali na UčiTelka, najděte si to a podívejte se. Porovnávali život v minulosti a dnes. Psala jsem, ať se díváte. 

Dnes se můžete dívat i na 4.tř. 

Hezký den, nezapomínejte číst, ale i se hýbat, smát a užívat si den.

Středa 

ČJ pracovní sešit opakování str. 50 - doplň a zkontroluj si

Nezapomínej číst knihu.

Ma str.3, cv. 5,6,7

Můžeš si počítat na stránkách https://www.matika.in/cs/

Př - kvíz Učebna

Stále platí možnost sledovat na 2.pr.- Tv UčiTelka 

 

Úterý

ČJ - úkol Učebna

      https://www.gramar.in/cs/ 5.tř. - vyhledávání slovesa

MA - 3.díl - str. 3, cv. 1,2,3,

Vl - https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w 

   Dějiny udatného českého národa díl 73,74,75 Marie Terezie

20.4. Pondělí

Ahoj, tak nás čeká další týden.

Děkuji za poslání úkolů do učebny a kdo je ještě neudělal. má dnes možnost.

Co nás dnes čeká.

ČJ - úkol v učebně na slovní druhy

     učebnice str. 87 žlutá tabulka - přečíst a připomenout si

Ma - dokončit str. 58

Př - str. 58 znova přečíst a doporučuji se podívat na https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE -  Byl jednou jeden život - Dýchání (viz odkaz)

 

20.4. – 30.4. Anglický jazyk  - Lekce 11 - úvod

 1) slovesa denní rutina – do slovníčku

eat /iːt/ jíst

do homework /duː həʊm.wɜːk/ dělat domácí úkoly

go to bed  /ɡəʊ tuː bedjít spát

have a shower  /hæv ə ʃaʊər / sprchovat se   

get up/ɡet.ʌp/ vstávat

have breakfast /hæv brek.fəst/ snídat

clean my teeth /kliːn maɪ tiːθ/ čistit si zuby

catch the bus /kætʃ ðə bʌs/ stihnout autobus

put on /pʊt ɒn/ obléknout

wash /wɒʃ/ umýt 

trénink výslovnosti https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ (napiš slovíčko do hledacího pole a poté klikni na ikonu mikrofonu – uslyšíš výslovnost)

2) určení času (celá hodina – např. at six o’clock  - v šest hodin)

- do ŠS napsat krátký zápis:  nadpis: Daily routine – denní rutina

I clean my teeth at seven o’clock. (Čistím si zuby v sedm hodin.)     !! He cleans his teeth at seven o’clock.   On si čistí zuby v sedm hodin.

                                                                                                         - třetí osoba jednotné číslo (he,she,it) – ke slovesu přidáme koncovku s 

                                                                                                           clean + s = cleans

I have my breakfast at eight o’clock.  (Snídám v osm hodin.)           !! She has her breakfast at eight o’clock. Ona snídá v osm hodin.

                                                                                                         ! pozor ! sloveso have má tvar ve třetí os.j.č.(he,she,it) has ! 

- v učebně bude kvíz (slovesa denní rutina, určení času)

- prac.sešit str.47 (bludiště, doplň věty), str.71-72 daily routines(přiřaď k obrázkům)

 

Pátek

Ma - str. 39 - 4,6

Čj - máš úkol na Učebně- psát sloh, kdo ještě nemá hotové

Hezký víkend a nyní je krásné slunečné ráno,tak si den hezky prožijte.

Čtvrtek

Dodělávej si práce, co ti chybí. Nezapomeň číst knihu.

VL- str. 17 a 18 -  Význam osvícenství a vláda Marie Terezie -  zatím přečíst a udělat výpis do sešitu vlastivědy

Středa

ČJ - str. 86 - cv. 3 - do sešitu

MA - str.58 - cv. 5,6,7

PŘ - sleduj televizi, budou opakovat mírné pásmo, pokud se dozvíš něco nového, poznamenej si do sešitu Př. Kvíz je v Učebně

Úterý

Věřím, že jste si velik. svátky užili. Podle fotografií,které jste mi někteří poslali, si myslím, že se Vám vše povedlo. Děkuji za ně. 

A jdeme pomalu na to. 

Čj - úkol Učebna - termín odevzdání až do neděle

    - učebnice str. 85 - opakování slovesa - ústně cv.1 a 2

MA - str.58 cv. 1-4

    

Anglický jazyk 14-17.4.

opakování čísel 0-100, How many, There is / There are (uč.str.5,7, prac.sešit str. 5-8)

prac.list a kvíz bude v učebně

online procvičování: https://agendaweb.org/vocabulary/numbers-1-100-exercises.html

                        https://www.gamestolearnenglish.com/

                        https://agendaweb.org/grammar/there_is_are-exercises.html

 

Středa

ČJ - vyber si  dvě stany v prac. sešitě ve vyjm. slovech a doplň

MA - str.56, cv. 9,10 nebo str.60 - vyber si dva příklady a vypočti

PŘ - učebna

Připomínám- dnes v Učitelce na 2.pr.v TV se něco dozvíš o Velikonocích - jak je prožívají jinde  - máš si poznamenat

Jinak Vám všem děkuji za plnění úkolů, posílání fotogafií i videa.Jste šikovní.

Přeji Vám i rodičům hezké prožití velikonočních svátků a těším se v Učebně na ukázky Vašich výtvorů. Ať Vám dobře chytají barvy na vajíčka.

A pánové , maminky a sestry vyšlehejte jenom pro zdraví. 

 

 

Úterý

ČJ - zkus si procvičit příd.jm. přivlast.- prac sešit str.46-  po doplnění si je zkontroluj 

Procvičuj příd. jm- https://www.gramar.in/cs/  5.tř. vzory příd. jm

MA str. 56 - cv. 6,7,8

VL - kvíz v Učebně

Nezapomeň sledovat program České televize.

Můžeš plnit i velikonoční úkoly,ale není to povinné.

Už máš připravené barvy na vajíčka? Dají se malovat i jinak. Znáš i jiné způsoby, kromě cibule? Napiš nám je do Učebny.

Pondělí

Tak nás čeká další týden. Úkoly budou stále zadávány tady i v Učebně. 

ČJ - str. 82 cv. 2 do sešitu a Učebna

Ma - str.56 - cv. 3, 4, 5

Stále platí, číst si hezkou knihu a podívej se na Učitelku na 2. prog. Tento týden se zaměří i na  téma - Velikonoce. Vím, že jsme o nich mluvili, ale nyní se dozvíš i o prožívání Velikonoc v jiných zemích. Zkus si poznamenat do sešitu rozdíly.

 

Anglický jazyk 6-13.4.

opakování – dny v týdnu

slovíčka do slovníčku (viz obrázek)

days of the week

uč.str. 51, prac.sešit str.51

poslech https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

online procvičování https://agendaweb.org/vocabulary/days-months-date-exercises.html

google učebna  - kvíz dny v týdnu

 

dobrovolné procvičování

Happy Easter (Veselé Velikonoce)

online procvičování  https://www.anglomaniacy.pl/easter-games.htm#dictionary

                                      https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/easter

                                      https://www.mes-games.com/easter.php

pracovní list https://www.anglomaniacy.pl/pdf/easter-abc-worksheets.pdf

 

Pátek

ČJ - dodělat str. 81 - učebnice

MA - str. 39 - červený rámeček - zopakovat si ústně, 

        str. 39 - cv. 1,2,3

Hezkou sobotu a neděli. A nezapomeňte číst.

 

Čtvrtek

ČJ -  příd. jm přivlasťnovací docvičíme ve škole

       Str. 81- učebnice -  text si přečtěte, do sešitu zapište pouze slova, kde se doplňuje a postupně vypracovávejte  úkoly od a) do h). 

       Máte to i práci na pátek (sloh) - nemusíte dnes vše udělat

MA str.56 - cv. 1,2

VL - na české televizi se podívejte na Dějiny udatného českého národa - díly 64 až 70 .Můžete i  zkusit zodpovědět otázky nebo hrát hru.

Děkuji všem, kteří jste se už přihlásili na Gmail. Hezký den a držte se. 

Děkuji i za fotky a videa, jak trávíte volný čas. jste úžasní. 

 

 

 

 STŘEDA

ČJ - pracovní sešit str. 45 a procvičuj si na internetu

MA str. 55 - cv. 11,12 a na Učitelka opakují deset. čísla na 2. pr. ČT

PŘ - podívej se , zopakuj si kosti a doplň ( máme povoleno od 5.A)      

 http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/kostra.htm

  https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4&t=977s 

 Úterý

ČJ - navážu na včerejší český jazyk na 2.prog. ČT přídavná jména přivlastňovací tam byla hezky vysvětlena. 

    učebnice str.80 - cv.2 a 4

MA - str.55 - cv. 8,9,10

VL - str. 14 pouze přečti - Komenského jsme si říkali už hodně 

        str. 15 přečíst a krátký zápis, zkus si zodpovědět na otázky na str. 15 - stačí ústně někomu doma

Pondělí  

Tak máme další týden před námi. Věřím, že jste všichni v pořádku a máte dobrou náladu. Tak ať Vám vydrží.

ČJ - pracovní sešit str. 44 - stále platí,  nejdříve doplň a potom si zkontroluj. Tam kde jsi měl chybu si do sešitu napiš opravu

      postupně si i doplňuj stránky, které ještě nemáš hotové ( do str. 43)

      Dále si procvič cv. na https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php- 1.stup.ČJ - pro 5.roč. - příd. jm. - skloňování 

      sleduj dnešní program na ČT - 2. pr. od 11.30 hod.

MA- str. 55 - cv. 4,5,7

PŘ - str.59 přečti u dělej zápis

 

 

Pátek 

ČJ - Na str.92 učebnice- si připomeňte, co vše má mít správný dopis.Potom napište dopis svému kamarádovi, kde mu popíšete, co vše jste tyto dva týdny dělali.

      Nezapomeňte, že v dopise se zájmena Ty,Vy,Tvůj, Váš píší s velkým počátečním písmenem.

     Dopis mi pošlete. do pondělí.

MA - str. 38- cv.5 6 do sešitu  rýsování

Dále platí, že si čtete knihu a potom napíše zápis. 

  Hezký víkend, hodně zdraví a hlavně pohody. 

 

Čtvrtek: Děkuji všem, kteří jste si včera vyzvedli učebnice a pracovní sešity.

ČJ - pracovní sešit str. 43 nejdříve doplň a potom si zkontroluj. Tam kde jsi měl chybu si do sešitu napiš opravu

      postupně si i doplňuj stránky, které ještě nemáš hotové ( do str. 43)

     Dále si procvič cv. na https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php- 1.stup.ČJ - pro 5.roč. - příd. jm. - skloňování - 01b až 03b

MA - str. 55 cv. 4 a 5

       kdo se neučí na přijímací zkoušky , procvičí si na https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 1.st. MA - pro 5.roč. - deset.čísla - porovnávání

VL - Zkuste si odpovědět na otázky na str. 13 - můžes si odpovědi vyhledat v učebnici, v knihách, na internetu a pošli mi je na mail do neděle.

Hezký den a dobrou náladu. 

 

Středa dnes ve škole předání učebnic

ČJ  opakování vyjmenovaných slov na https://skolakov.eu/

MA - str. 55,  cv. 1,2,3 do sešitu

PŘ - zatím si zopakuj co jsi si napsal a dopíšu otázky na opakování.

 

ÚTERÝ - PROSÍM, PŘIPOMÍNÁM, ZÍTRA SE ZASTAVTE VE ŠKOLE MEZI 9.00 - 9.30 HOD. PRO PRACOVNÍ SEŠIT A 3.DÍL MA.

BUDU VE TŘÍDĚ NEBO SBOROVNĚ. 

PROSÍM VÁS, KDO JSTE SE MI JEŠTĚ VŮBEC NEOZVAL, NAPIŠTE MI ZPRÁVU, NUTNÉ. DĚKUJI.

ČJ - str.78 - cv. 7 i za a) a b) - do sešitu

dále si procvičujte přídavná jm. na onlinecviceni nebo skolakov viz dole

MA - str..41 cv. 14 - do sešitu

VL - str.12 a 13 přečtěte, udělejte krátký zápis a můžete si v knihách či na internetu něco o baroku najít a přečíst. Také běží hezký seriál v televizi o baroktních                              stavbách. 

Ještě jednou , prosím, kdo jste se ještě neozval, pošlete zprávu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Hezký den a zacvičte si, povídejte si. 

 

Pondělí Tak Vás všechny vítám do nového týdne a píšu úkoly na dnešek. Ještě jednou děkuji všem za poslání dom. úkolu a věřím, že si ho dokončíte všichni. 

ČJ - str. 78 cv.6 - první zadání ústně dospělému

                           za a) a b) ac) - vypracovat do sešitu

MA - opakování 

        str.41 celé cv.7

                 cv.11

Pak si doma změřte osm věcí a zapište pomocí des.čísla. - např. tužka měří 23 cm - 0,23 m

                                                                                                guma 3cm - 0,03 m

Úkol zase pošli na moji adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PŘ str. 58 přečti a zápis do sešitu př. 

                zkus si i nakreslit obrázek dých. soustavy

               najít si další informace v knihách 

Sledujte i učení na 2.programu.

VE STŘEDU 25.3 SI PŘJĎETE DO ŠKOLY V 9.00 HOD. PRO PRACOVNÍ SEŠITY Z ČJ A PRO MA 3.DÍL.( můžete se domluvit i mezi sebou a vzít sousedovi)

Přeji hezký den a zacvičte si, zazpívejte, hrejte si hry, povídejte si, malujte a pomáhejte rodičům. Držte se.     

 

AJ   23 - 27.3.     Učivo prodlouženo do pátku 3.4. (dobrovolné úkoly navíc vložím příští týden) 

opakování - učebnice str.42 (zahraj si rocket race)

                  -prac.sešit str.46 / 6,7

Lekce 10

1)slovní zásoba viz. obrázek (kdo má možnost vytiskne, nalepí do slovníčku, opíše apod.)

  slovicka lekce 10        

video, písnička – procvičení slovíček hřiště (playground)

https://www.youtube.com/watch?v=EMQC0GaP3hU

https://www.youtube.com/watch?v=ftLIV92ovgk

2) gramatika  -   opakování osobních a přivlastňovacích zájmen (už umíme)

                      -   nově předmětová zájmena

barevná tabulka se zájmeny – opsat do ŠS (zaměřit se na předmětová zájmena – object pronouns)

zajmena

am happy. (osobní zájmeno)

This is my ball. (přivlastňovací zájmeno)

He likes me. (předmětové zájmeno))

Přečíst článek https://www.helpforenglish.cz/article/2009051803-padova-osobni-zajmena

 

Do ŠS zkus napsat tyto věty a doplnit správný tvar:

I like ____. (she /her)       (They / Them) _____ like us.       He likes ____. (I / me)       We like____ (they / them).     (She / Her) ____likes him. 

(He / Him) _____likes you.    You like ____. (he / him)        She likes ____. (we / us)  

nově sloveso see (vidět), hear (slyšet), find (najít)

V učebnici se objevuje i sloveso can / can’t (moci, umět)

He can’t find her. On ji nemůže najít.    I can see you. Vidím tě.   Can you hear me? Slyšíš mě?

Přečist článek https://www.helpforenglish.cz/article/2009090302-sloveso-can-co-muzu-co-umim

 

procvičování:

- učebnice str.43 (přečíst a přeložit si věty z obrázku, odpovědi na otázky, vyber správné zájmeno).

- pracovní sešit str.43 /1,2 (doplň správný tvar předmětového zájmena)

 

online procvičování:

https://www.helpforenglish

.cz/article/2009052002-cviceni-padova-osobni-zajmena

https://agendaweb.org/grammar/pronouns-objects.html

https://www.eslgamesplus.com/subject-object-pronouns-game/

https://en.ppt-online.org/634563

Kdo má možnost, posílejte vyfocená / naskenovaná vypracovaná cvičení / zápisy ve šk.sešitě / projekt apod. na můj email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Daniela Pokorná

 

 

 Pátek Tak už tu máme pátek. Děkuji ještě Honzíkovi  a Mariance za poslání úkolů.

ČJ - str.62 - postupně čtěte příběh a vybírejte si s možnosti z odpovědí 

                  do sešitu odpovídejte celými větami na otázky na str. 63

                   dále splňte do sešitu otázky 2 a 3

                   do sešitu vypište slova , kde se doplňuje -i a -y

MA  str.38 cv. 3 a 4 do sešitu

A můžete si vyrobit a nakreslit třeba svoje karty Černého Petra či jiné. O víkendu má být škaredě, tak si s nimi zahrajte. A ve škole si vyzkoušíme také.

Klidný víkend a v pondělí ahoj.

. DÍL

Čtvrtek: Nejdříve chci pochválit za rychlé a správné zodpovězení otázek Rosárku, Davida, Péťu a Tomáše. Ten si i přečetl i další informace a doplňil do otázek

             Chválím a děkuji.

ČJ - str. 78 - cv.4 - napsat do sešitu

                  - cv. 5 - utvořit i věty a také napsat do sešitu

na stránkách On- line cvičení si procvičujte přídavná jména

Jak najdeš. Snad to bude srozumitelné: On - line cvičení - Český jazyk- ČJ 1.stupeň- 5. r. -. příd. jm.- skloňování 1 -procvičuj- mají se objevit věty na doplňování

MA - str.53 do sešitu cv. 14 - až 18

VL - zkus si zodpovědět otázky na str. 11 - napiš si je. Tak si to i lépe zapamatuješ.

      Zjisti si něco o životě Jana Koziny a napiš si do sešitu vlastivědy. Přečteme si a ohodnotíme ve škole. 

Hezký den, věřím, že jste všichni v pohodě a dávejte na sebe pozor. 

Středa: Dobré ráno, doufám, že jste zdraví a že vše zvládáte.

ČJ - opakujte si vyjmenovaná slova třeba na stránkách "Školákov"

     - učebnice str. 77 - podívejte se na tabulku skloňování příd. jm měkkých a do sešitu si udělejte cvičení 2 i cv.a) a b)

                                 - cv.3- vytvořte příd.jména a utvořte věty a napište do sešitu

MA - str. 53 - do sešitu př. 9 až 13

       - počítejte si na stánkách "Matika"

PŘ - protože od čtyř rodičů nemám žádnou emailovou adresu, napíšu vám otázky na opakování učiva sem. 

      Měli jste si přečíst a udělat výpisky na str. 57. Zkuste nyní sami zodpovědět tyto tázky.Odpvědi mi pošlete 

     na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a kdo nemáte možnost, tak je napište do sešitu.

1.) Co umožňuje pohyb těla?

2.) Jak jsou kosti spojeny? 

3.) Proč chráníme před poškozením svaly těla?

4.) Doplň: při pohybu se svaly_________nebo ____________.

5.) Které svaly nemůžeme ovládat svojí vůlí? 

6.) Čím se měří lidská síla a v jakých jednotkách?

Věřím, že pro tebe nebude těžké odpovědět. 

Čtení - pokračujte ve čtení své knihy a protože asi čtyři děti máte čten.sešit ve škole, zápis udělejte na papír. 

 Můžete se i dnes podívat na ČT- 2. prog. od 11.30 hod. na učivo 5.tř.

Hezký zbytek dne.

 

Úterý:  Dobré ráno, tak Vám napíši úkoly na dnešek. Věřím, že jste všichni v pohodě a zdraví. Jdeme na to.

ČJ - str. 76 - cv. 10 nappište a doplňte do sešitu a splňte i úkoly od a) do i). Odpovědi, příběh i další pište také do sešitu.

MA - zopakovat pravidla zaokrouhlování růžový rámeček str.52

      - str.52 cv. 1 až cv. 8 do sešitu

      - opakování na str. 22 cv. 6 a 8 -nedělají ti, co se připravují na příjímací zkoušky

Dnes se na programu ČT probíral odhad a výpočet obsahu a obvodu místnosti. Pokud jste se dívali, tak můžete do sešitu vypočítat zadání slovní úlohy a označit značkou ČT. 

Zadání slovní úlohy:

Vypočítej, kolik metrů čtverečných (m2) podlahové krytiny (koberce, parket, linolea, plovoucí podlahy, dlaždic) museli tvoji rodiče koupit do vašeho obývacího pokoje. Pokud nemá váš obývací pokoj půdorys čtverce nebo obdélníku, vyber si doma jinou místnost. Rozmysli si, co musíš vědět a které kroky udělat, abys došel/došla k výsledku.

Vl - str. 10 - 11 přečíst, a do sešitu vypsat výpisky

Dále doporučiji sledovat dnes program české televize, v pátém ročníku mají opakovat  matematiku. Učivo pro 5.tř. začína v 11.3O hod. 

Procvičujte si učivo na uvedených stránkách na internetu. 

Včera vám p. učitelka napsala i učivo na AJ. 

Hezký den , dotazy na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k nařízení Ministerstva zdravotnictví o uzavření všech škol bude v následujících dnech výuka probíhat doma. Prosím Vás o pomoc při samostatné práci žáků.

Prosím, sledujte i stránky školy, kde jsou aktuální informace na součastný stav. 

Dotazy k učivu pište prosím na moji emailovou adresu.

Veškeré učebnice by měly mít děti doma, tak vám budu každý den  zadávat  práci z nich ( jako v případě nemoci ). Pořiďte , prosím, nějaký sešit , kde budou děti vypracovávat zadané úlohy pro kontrolu.

Český jazyk

Přídavná jména

učebnice str. 77 - podívat se na tabulku a zopakovat si

                          - cv. 2 písemně vypracovat i za a) a b)

                          - cv. 3 z podst. jmen vytvořit příd. jména a utvořit věty

Matematika

procvičování desetinných čísel str. 51 - písemně cv. 6 , 8, 14, 16, 17

mohou si udělat písemně i další cvičení

K procvičování  a zpestření můžete využít i následující odkazy.

Přírodověda

učebnice str. 56- opakování probrané látky / stačí ústně

                str. 57- přečíst a vypracovat do sešitu přírodovědy stručný zápis          

 Čtení

Knihu podle vlastního výběru

 

 Anglický jazyk - učivo (16. - 20.3.)

Lekce 9 

procvičení slovní zásoby dům, nábytek

– učebnice str. 39 (přečíst, přiřadit k obrázkům)

     - pracovní sešit – str. 39 / 6, 7, 8 (odpovědět na otázky, popsat obrázky)

     - slovní zásoba ve slovníčku – lekce 9 (trénovat slovíčka)

     - učebnice str. 40 (přečíst, zkusit napsat vlastní říkanku do školního sešitu)

    - opakování - názvy zemí, místo bydliště

    - učebnice str.40 / 9 (mapa světa) 

    - učebnice str. 40 / 10 (otázky)

Dobrovolný domácí úkol - prac.sešit str. 27-28 PROJEKT MY HOLIDAY 

online procvičování: https://agendaweb.org/vocabulary/house_furniture-exercises.html

                      https://www.gamestolearnenglish.com/

Daniela Pokorná

 slovicka lekce 10     zajmena

Zítra ráno bude zadána práce na úterý. 

Opatrujte se, přeji Vám všem hlavně zdraví a veškeré dotazy pište na školní email.

Pro spestření můžete využít i tyto stránky. A na České televizi každý den na programu 2 probíhá také výuka po ročnících, kde si můžete učivo také procvičovat a zopakovat. 

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

7)Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

Únor

 

 26.2   Sběr papíru - od 6:30, pouze časopisy, noviny, letáky  

19. 2.  Program J.Á. Komenský - program proběhne ve škole

18. 2.  Den míčových her - sportujeme mimo školu, info děti dostanou

12. 2.  Školní kolo recitační soutěže - od 16:00 v jídelně

  4. 2.  Baterka - děkuji za účast

Leden

Průběžně se píší písemné práce - termíny mají a dostanou

31.1. Pololetní prázdniny

30.1. Předávání vysvědčení poslední hodinu, podepsat v ŽK, že jste ho viděli

21. - 24. 1.  Třídní kolo rectační soutěže

20.1. Naivní  divadlo od 9. hod.- Hvězdný posel

17. 1.  do tohoto datumu přinést 60 Kč na divadlo

13. - 17. 1. Barevný týden - dostali informace o barvách na lístku a jsou i na hlavní stránce školy

Prosinec

Přeji klidné a spokojené prožití vánočních svátků.

 

20.12. Vánoční besídka a slavnostní oběd, končíme v 12 35 hod.

19.12. Kino - do 17.12 přinést 64 Kč

13.12. Divadlo v Jablonci nad Nisou  - 2 lístky na trambaj do Jablonce a do 11.12 - 60 Kč, návrat mezi 1š. - 14. hod.

11.12 Maják - Kybersvět

4.12 - sběr papíru

 

Listopad

19. 11. Třídní schůzky SRPŠ od 16:00

6.11. Vyhlášena stávka pedagogů, škola uzavřena. Informace najdete na stránkách školy. 

Do 6.12. možnost přinést věci do krabice - viz lísteček

4. 11. Maják - téma "Klima třídy".

 

Říjen

3.10.  Přednáška pro rodiče "Nástrahy kyberprostoru" od 16.30 - 17.30 hod.

10.10. Orientační běh -  sportovní oblečení a obuv, do batůžku svačinu, pití a pláštěnku.

11. 10. IQ Landia program od 8.50 - 11.30 hod. - návrat před školu do 12.hod.

15. 10.  Zapojení do projektu ,,HRDÁ ŠKOLA" - připojíme se k Suit up dni - přijďte do školy společensky oblečeni a užijte si den s noblesním vystupováním.

16.10.  Interaktivní program s Policií ČR od 10.55 - 11 40 hod.

18.10.  Vánoční fotografování - přihlášení - inf. lístky dostanou

28.10. Státní svátek

29. - 30.10. Podzimní prázdniny

31.10 - 1.11. Řed. volno 

ZÁŘÍ

2. 9. -  děti budou ve škole 1. vyuč. hodinu, nepřezouváme se

3. 9. - 4. vyuč. hodiny, končíme v 11:40, přinést sešity, obaly, penál přezůvky. Děti dostanou  ŽK - prosím vyplnit, obalit.

4. - 6. 9. - učíme podle rozvrhu

10. 9. - třídní schůzky SRPŠ od 16:00

26. 9 - atletický den pro 1.st.- stadion Svojsíkova ul. - 8.00 - 12.00 hod. 

          sportovní oblečení a obuv, do batůžku svačinu, pití a pláštěnku.

27.9. Naivní divadlo -  div. představení - O hodině navíc , do 26.9 přinést 60Kč

pátek 27.9. 9:00 hod   O hodině navíc

Do konce týdne přinést věci na výtvarnou výchovu, do 12.9 peníze na třídní fond. 

Možnost navštěvovat školní klub po vyučování.

 

 Tak už zase začínáme. Přeji všem co nejúspěšnější školní rok 2019/20.

 

 Naše třída v červnu 2019

2019 4C KUB 8762