Výbor SRPDŠ - zápis jednání 9.12.2014

Kategorie: Pro rodiče-archiv Zveřejněno: středa 11. březen 2015 14:02 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

 

Zápis z jednání výboru SRPDŠ při ZŠ U Soudu konaného dne 09.12.2014

 Přítomni :        Veronika Čiháčková, Petr Barla, Kamil Jan Svoboda, Kateřina Koudelková, Radka Mocová,  Bronislav Fechtner, Barbora Valentová, Andrea Petruželková, Marie Heideová, Vanda Rozsypalová, Jitka Večerníková, Michaela Schneiderová

Nepřítomni :   Helena Lánská, Andrea Dedeciusová

 Program:

 1. Přivítání

 2.Informace o plánovaných a probíhajících akcích

 3. Volba člena stravovací komise

 Vzájemné přivítání třídních důvěrníků s občerstvením, rozdán návrh rozpočtu čerpání vybraných příspěvků. Problém vybírání příspěvků od všech žáků školy, částka je nevymahatelná

Informace :

 

 Do stravovací komise místo paní Deverové byla všemi hlasy zvolena paní Petruželková. Stravovací komise je nyní ve složení :

 

Andrea Dedeciusová

 

Michaela Schneiderová

 

Andrea Petruželková

 

 

 Příští krátká schůzka důvěrníků SRPDŠ před třídními schůzkami úterý 14. 04. 2015 / 15. 15 hod., členové budou obeslání mailem.  

 

Zapsala : Eva Šrůtková