2.B - Mgr. Lenka Šepsová (ŠP)

Kategorie: Třídy Zveřejněno: čtvrtek 26. červen 2014 14:23 Napsal Super User

Třída 2. B

Vítáme vás v novém školním roce!

 Moc se na vás těším. Lenka Šepsová, třídní učitelka

Říjen :

Po prvním měsíci práce děti velmi chválím. Všechny děti se snaží a statečně bojují s písmenky a číslicemi. Teď nás čeká abeceda a tak pilně trénujte.

 

1.pololetí:  

Děti zvládají učivo, většinou, jak nejlépe umí. Přišli noví žáci, takže nás už je deset. Děti jsou k sobě mimořádně hodné a kamarádské, budují si velmi dobrý

třídní kolektiv. Jen tak dál!

Březen 2021 :

Od 1.3. distanční výuka - pravidelný kontakt s rodiči telefonicky a přes mail. Rodiče pravidelně seznamováni s učivem na další den. 

Meet 2.B : PO - ČT : 9.00 - 11.00 hod.

                 PÁ - 10.00 hod. 

Děti rozděleny do dvou skupin  po 5 dětech. 

Snad se brzy vrátíme do školních lavic.

Čtení : děti rozděleny do tří skupin dle úrovně čtenářských schopností a potřeby reedukace. Využívání různých čtecích materiálů. 

Týden od 1.3 do 5.3.

Český jazyk:

Měkké a tvrdé slabiky uč. str. 65 - 67, prac. sešit str. 6 - 8.  Písanka str. 5-7. 

Matematika:

Porovnávání čísel do 100 a zobrazování na číselné ose - uč. str. 33 - 36

Prvouka:

Lidé a čas - orientace v čase podle hodin

Týden od 8.3 do 12.3.

Český jazyk:

Sloh - popis osoby, psaní souhlásek na konci slov str. 68 - 72, prac. sešit str. 9 - 13, písanka str. 6 - 10

Matematika:

Numerace do 100, písemné sčítání a odčítání str. 37 - 41

Prvouka:

Lidé a čas - kalendářní rok

Týden od 15.3 do 19.3.

Český jazyk:

Psaní souhlásek na konci slov uč. str. 72 - 75, pracovní sešit str. 14 - 16, písanka str. 11 - 15

Matematika:

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, slovní úlohy uč. str. 41 - 43

Prvouka:

Minulost, současnost budoucnost. Práce a volný čas. Suroviny a výrobky.

Týdedn od 22.3. do 26. 3.

Český jazyk:

Psaní souhlásek na konci slov uč. str. 76 - 78, prac. sešit str. 16 - 19, písanka str. 17 - 18

Matematika:

Příklady se závorkami, příprava na násobení, písemné sčítání a odčítání i s přechodem,  uč. str. 44 - 46

Prvouka:

Proměny přírody na jaře. Květiny na jaře. 

Týden od 29.3. do 2.4.

Český jazyk:

Opakování psaní souhlásek na konci slov, slohová cvičení - čtení s porozuměním, uč. str. 79 - 81, prac. sešit str. 20 - 21

Matematika:

Slovní úlohy, hry s penězi, geometrie - měření úseček str. 49

Prvouka:

Stromy na jaře, život včel

Týden od 6.4. do 9.4.

Český jazyk:

Slova se skupinami DĚ-TĚ-NĚ, uč. str. 82-83, sloh: vzkaz, SMS , prac. sešit str. 22 -24

Matematika:

Sčítání a odčítání jednocifer. čísel a dvojcif. čísel s přechodem do 100, řešení slovních úloh, tabulky, rébusy str. 52 - 54

Prvouka:

Ptáci tažní a stálí