5.A - Mgr. Simona Šimůnková (ŠI)

Kategorie: Třídy Zveřejněno: čtvrtek 26. červen 2014 14:23 Napsal Super User

 

 

Třída 5. A

Informace ze třídy

Školní výlet : Podařilo se mi vyjednat vrácení celé částky. Až budou peníze na účtu, domluvíme se na způsobu předání.

 

Týden 25. -  29.5.  online výuka / škola

pondělí 25.5. - český jazyk / přivlastňovací zájmena, zadání  v google učebně + ve škole

                     - meet ČJ

úterý 26.5. - vlastivěda / dějiny , zadání v google učebně + ve škole

středa 27.5. - matematika / tělesa , zadání v google učebně + ve škole

                   - meet M

čtvrtek 28.5. - vlastivěda / zeměpis, zadání v google učebně + ve škole

pátek 29.5. - přírodověda / smysly , zadání v google učebně + ve škole   

 

Anglický jazyk 25.5. - 29.5. (online, ve škole)

prac.sešit str.77 / School subjects

prac.sešit str.54 (Přečti, napiš a zaškrtni)

uč.str.54 / Reading Dan’s Diner (přečti, přelož a odpověz na otázky) - ústně

str.55 – 56 (Project work – A week at our school)

 

Týden 18. - 22.5.

pondělí 18.5. - český jazyk / zájmena ON,ONA,ONO - zadání v google učebně

                     - meet ČJ

úterý 19.5. - vlastivěda / dějiny - zadání v google učebně

středa 20.5. - matematika / desetinná čísla - zadání v goole učebně

                    - meet M

čtvrtek 21.5. - přírodověda - zadání v google učebně

pátek 22.5. - vlastivěda / zeměpis - zadání v google učebně

                  - meet ČJ/M

 

Anglický jazyk 18.5. – 22.5.

Lekce 12 (rozvrh hodin, dny v týdnu, názvy školních předmětů)

učebnice str.53 (popiš rozvrh hodin, pojmenuj šk.předměty, odpověz na otázky – pravda / lež)

prac.sešit str.53 /6 (přečti a přiřaď), 53/7 (odpověz), 53/8 (najdi slova)

google učebna -  Meet UT 10:00 (náhrada za ČT 10:00, pouze tento týden)

                          - kvíz (školní předměty, rozvrh hodin)

online procvičování

https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/

https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/

https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/

https://www.eslgamesplus.com/school-supplies-subjects/

 

Týden 11. - 15.5.

Rodiče dětí, které nastoupí od 25.5. do školy a budou chodit na obědy, by měli včas nahlásit zájem u vedoucí jídelny.

 

pondělí 11.5. - český jazyk/ osobní zájmena, zadání v google učebně

                     - meet

úterý 12.5. - vlastivěda / dějiny, zadání v google učebně

středa 13.5. - matematika / desetinná čísla, zadání v google učebně 

                    - meet

čtvrtek 14.5. - přírodověda / vylučovací soustava, zadání v google učebně

pátek 15.5. - vlastivěda / zeměpis, zadání v google učebně

                   - meet

 

 

Anglický jazyk 11.5. – 15.5.

opakování lekce 11 (denní rutina, frekvenční příslovce)

-google učebna – Meet ČT 10:00

                            - kvíz (frekvenční příslovce, denní rutina)

                          - prac.list (překlad)

-prac.sešit str. 50 (zaškrtni, přelož si věty o Kate)

- zopakovat dny v týdnu

- nová slovní zásoba do slovníčku (lekce 12) – názvy školních předmětů

lekce 12 slovicka

 

Týden 4. - 7.5.

pondělí 4.5. - vlastivěda/ dějiny, zadání v google učebně

                    - meet ČJ / M

úterý 5.5. - český jazyk / zájmena, zadání v google učebně

středa 6.5. - přírodověda / vyvážená strava, zadání v google učebně

                  - meet ČJ / M

čtvrtek 7.5. - vlastivěda / zeměpis, zadání v google učebně

 

 Anglický jazyk 4.5 - 7.5.

- do slovníčku napsat těchto pět frekvenčních příslovcí (jak často něco děláme) 

always / ɔ:lweɪz/ - stále, neustále, pořád
usually / ju:ʒʊəli/ - obvykle
often / ɒfən  nebo  ɒftən/ - často
sometimes / sʌmtaɪmz/ - občas, někdy
never / nevə/ - nikdy

- trénink výslovnosti a vysvětlení na webu https://www.helpforenglish.cz/article/2008030602-prislovce-urcujici-frekvenci

(klikni na mikrofon u slovíčka a poslechni si výslovnost)

- vysvětlení a procvičování během Meetu v google učebně ve čtvrtek v 10:00

- prac.sešit str.49 / 4 (doplň věty, zkus si je přeložit)

 

Týden 27. - 30.4. 

pondělí 27.4. - sloh, zadání v google učebně

úterý 28.4.- přírodověda/ trávící soustava, zadání v google učebně

středa 29.4.- meet/ ČJ

                   - vlastivěda/ Cestujeme po Evropě, zadání v google učebně

čtvrtek 30.4. - matematika/ netradiční úlohy, zadání v google učebně

 

 

Anglický jazyk 27.4.-1.5.

daily routine (denní rutina), time (čas)

uč str.47/1 (přečíst komiks, zkusit si věty přeložit)

uč.str.47/2 (přečíst otázky a odpovědět – ústně)

uč.str.50 /1 (přečíst a přiřaďit – ústně) in the morning – ráno, in the evening – večer

google učebna

-pracovní list (daily routine)

- online hodina (meet) ČT 10:00 (odkaz v učebně)

 

Týden 20. - 24.4.

pondělí 20.4. - geometrie/ rovinné obrazce , zadání v google učebně

úterý 21.4.- vlastivěda - dějiny / Osvobození ČSR, zadání v google učebně

středa 22.4. - meet, dokončování úkolů

čtvrtek 23.4. - český jazyk / podmiňovací způsob, zadání v google učebně

pátek 24.4. - vlastivěda  - zeměpis / Rakousko, zadání v google učebně

                   - meet

 

20.4. – 30.4. Anglický jazyk  - Lekce 11 - úvod

 1) slovesa denní rutina – do slovníčku

eat /iːt/ jíst

do homework /duː həʊm.wɜːk/ dělat domácí úkoly

go to bed  /ɡəʊ tuː bed/ jít spát

have a shower  /hæv ə ʃaʊər / sprchovat se   

get up/ɡet.ʌp/ vstávat

have breakfast /hæv brek.fəst/ snídat

clean my teeth /kliːn maɪ tiːθ/ čistit si zuby

catch the bus /kætʃ ðə bʌs/ stihnout autobus

put on /pʊt ɒn/ obléknout

wash /wɒʃ/ umýt 

trénink výslovnosti https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ (napiš slovíčko do hledacího pole a poté klikni na ikonu mikrofonu – uslyšíš výslovnost)

2) určení času (celá hodina – např. at six o’clock  - v šest hodin)

- do ŠS napsat krátký zápis:  nadpis: Daily routine – denní rutina

I clean my teeth at seven o’clock. (Čistím si zuby v sedm hodin.)     !! He cleans his teeth at seven o’clock.   On si čistí zuby v sedm hodin.

                                                                                                         - třetí osoba jednotné číslo (he,she,it) – ke slovesu přidáme koncovku s 

                                                                                                           clean + s = cleans

I have my breakfast at eight o’clock.  (Snídám v osm hodin.)           !! She has her breakfast at eight o’clock. Ona snídá v osm hodin.

                                                                                                         ! pozor ! sloveso have má tvar ve třetí os.j.č.(he,she,it) has ! 

- v učebně bude kvíz (slovesa denní rutina, určení času)

- prac.sešit str.47 (bludiště, doplň věty), str.71-72 daily routines(přiřaď k obrázkům)

Týden 14.-18.4.

úterý 14.4. - sčítání desetinných čísel, zadání v google učebně

středa 15.4. - rozkazovací způsob sloves, zadání v google učebně

čtvrtek 16.4.- přírodověda "Oběhová soustava", zadání v google učebně

 

Anglický jazyk 14-17.4.

opakování čísel 0-100, How many, There is / There are (uč.str.5,7, prac.sešit str. 5-8)

prac.list a kvíz bude v učebně

online procvičování: https://agendaweb.org/vocabulary/numbers-1-100-exercises.html

                        https://www.gamestolearnenglish.com/

                        https://agendaweb.org/grammar/there_is_are-exercises.html

 

 

Oblečení s logem školy z projektu Hrdá škola bylo doručeno. O termínu vyzvednutí budete informováni.

 

 

Anglický jazyk 6-13.4.

opakování – dny v týdnu

slovíčka do slovníčku (viz obrázek)

days of the week

uč.str. 51, prac.sešit str.51

poslech https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

online procvičování https://agendaweb.org/vocabulary/days-months-date-exercises.html

google učebna  - kvíz dny v týdnu

 

dobrovolné procvičování 6-13.4.

Happy Easter (Veselé Velikonoce)

online procvičování  https://www.anglomaniacy.pl/easter-games.htm#dictionary

                                      https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/easter

                                      https://www.mes-games.com/easter.php

pracovní list https://www.anglomaniacy.pl/pdf/easter-abc-worksheets.pdf

 

Týden 30.3. - 3.4.

pátek 3.4. - český jazyk

                   uč.str. 91/ 6 - opsat do sešitu, zdůvodni

                                       - vypsat přídavná jména a určit druh a vzor

                                       - vypsat slovesa a rozdělit tvary jednoduché a složené

 

                   geometrie 

                   uč.str. 59/ 3,4,5,6 - do sešitu ( máte u sebe )

 

čtvrtek 2.4. - červená učebnice

                   - str. 48-49/ přečíst, stručný zápis

                   - pod zápis napište odpovědi na 3 otázky v modrém rámečku na str. 48

                   - podívejte se na následující videa

                    https://www.youtube.com/watch?v=pl6qHpIPic4

                   https://www.youtube.com/watch?v=CuGCapNOUHE

 

 

středa 1.4. - procvičování M a ČJ

                 - dnes si dokončete věci v ČJ a M, které jste doposud nestihli ( přídavná jména, slovesa, desetinná čísla, geometrie )

                - využijte předešlé odkazy k online procvičování

 

úterý 31.3. - přírodověda

                  - zopakujte si znalosti o kostech

                  http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/kostra.htm

 

                - učebnice str. 57 / přečíst, stručný zápis 

                  https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4&t=977s 

                  otázka: Jak můžeš chránit své kosti a svaly před poškozením? ( do sešitu nebo emailem )

 

 

pondělí 30.3. - vlastivěda/ dějiny

            - uč. str. 43-44 / 2.sv.válka ( přečíst, zápis )

            - ČT Déčko v 16,40 hod. "Válka a já"  ( budete-li mít možnost, dívejte se )       

            

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-mobilizace-ceskoslovenske-armady-23-zari-152412

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-druha-svetova-valka-1-zari-151987

https://www.youtube.com/watch?v=371T-Db1rkk

https://www.youtube.com/watch?v=6LWRYnT9XEg

 

 

 

 

27.3.  Dokončete úkoly, které vám zbývají, a užijte si krásný den!

 

 26.3. ČJ - trénujte koncovky přídavných jmen v následujícím odkazu

                  https://www.pravopisne.cz/2016/07/koncovky-pridavnych-jmen-v-souhrnnem-cviceni-4-pravokviz-15/

 

         M - uč.str. 53 / 17,18 (řešení pošlete na můj mail - Sebastian, Dan, Naty Č., Sam S.)

 

         VL / červená uč. -  str. 46-47 / Slovensko ( přečíst, stručný zápis ) 

                                    str. 47 / "Zábavné luštění" ( stačí vypsat jen chybějící slova - poslat mailem )

                                    https://youtu.be/1kU48-yTBfw        - vyzkoušejte svoji orientaci po Evropě

                  

 

 

25.3. Dokončete práci, kterou jste zatím nestihli.

         VL - podívejte se na dnešní díl UčíTelky "Poznáváme Evropu"

         SLOH -   napište vyprávění na téma "Jak jsem se měl/a" v době, kdy jsme se neviděli ( pošlete na můj mail do pátku 27.3. ).

24.3. ČJ - uč. str.87/ 2 - vypsat určité slovesné tvary a určit (os.,č.,čas a způsob)

                           88/ 2- celé 

 

        M - pokračujeme v zaokrouhlování desetinných čísel (viz včerejší odkaz)

            - uč.str.53/ 9,12 - do sešitu

https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals

 

        PŘ - uč.str. 55-56 / přečíst, zápis, obrázek ( stáhnout, ofotit nebo nakreslit )

             - podívejte se na následující video

https://www.youtube.com/watch?v=wR0fRqRY0Ok&t=1s

 

 

 

 

23.3. Bohužel se mi doposud někteří neozvali.... 

        Tento týden budu práci zadávat každý den.

 

 

ČJ - uč. str. 87/ žlutá tabulka - přečíst

http://skolakov3a.sweb.cz/CESKYJAZYK/slovesa/SLOVESA.swf

 

M - str.52/1,8 - do sešitu

https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals

 

VL/ zelená  uč. str. 43 / Vyhlášení protektorátu - přečíst + stručný zápis ( lze doplnit i informacemi z jiných zdrojů )

   

https://www.youtube.com/watch?v=wj7lXMDDCtw&t=100s

https://www.youtube.com/watch?v=9cJ1BVHlhDs&t=48s

 

AJ   23 - 27.3.      Učivo prodlouženo do pátku 3.4. (dobrovolné úkoly navíc vložím příští týden) 

opakování - učebnice str.42 (zahraj si rocket race)

                  -prac.sešit str.46 / 6,7

Lekce 10

1)slovní zásoba viz. obrázek (kdo má možnost vytiskne, nalepí do slovníčku, opíše apod.)

slovicka lekce 10

video, písnička – procvičení slovíček hřiště (playground)

https://www.youtube.com/watch?v=EMQC0GaP3hU

https://www.youtube.com/watch?v=ftLIV92ovgk

2) gramatika  -   opakování osobních a přivlastňovacích zájmen (už umíme)

                      -   nově předmětová zájmena

barevná tabulka se zájmeny – opsat do ŠS (zaměřit se na předmětová zájmena – object pronouns)

zajmena

 I am happy. (osobní zájmeno)

This is my ball. (přivlastňovací zájmeno)

He likes me. (předmětové zájmeno))

Přečíst článek https://www.helpforenglish.cz/article/2009051803-padova-osobni-zajmena

Do ŠS zkus napsat tyto věty a doplnit správný tvar:

I like ____. (she /her)       (They / Them) _____ like us.       He likes ____. (I / me)       We like____ (they / them).     (She / Her) ____likes him. 

(He / Him) _____likes you.    You like ____. (he / him)        She likes ____. (we / us)  

nově sloveso see (vidět), hear (slyšet), find (najít)

V učebnici se objevuje i sloveso can / can’t (moci, umět)

He can’t find her. On ji nemůže najít.    I can see you. Vidím tě.   Can you hear me? Slyšíš mě?

Přečist článek https://www.helpforenglish.cz/article/2009090302-sloveso-can-co-muzu-co-umim

procvičování:

- učebnice str.43 (přečíst a přeložit si věty z obrázku, odpovědi na otázky, vyber správné zájmeno).

- pracovní sešit str.43 /1,2 (doplň správný tvar předmětového zájmena)

online procvičování:

https://www.helpforenglish.cz/article/2009052002-cviceni-padova-osobni-zajmena

https://agendaweb.org/grammar/pronouns-objects.html

https://www.eslgamesplus.com/subject-object-pronouns-game/

https://en.ppt-online.org/634563

Kdo má možnost, posílejte vyfocená / naskenovaná vypracovaná cvičení / zápisy ve šk.sešitě / projekt apod. na můj email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Daniela Pokorná

 

 Vzhledem k nařízení Ministerstva zdravotnictví o uzavření všech škol bude v následujících dnech výuka ve vašich rukách. K procvičování  a zpestření můžete využít i následující odkazy.

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

7)Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

 

Veškeré učebnice by měly mít děti doma, tak vám budu zadávat i nějakou práci z nich ( jako v případě nemoci ). Pořiďte také , prosím, nějaký sešit na M a ČJ.

práce na tento týden 16.3.-20.3.

 

český jazyk

přídavná jména

učebnice str. 82/ 3,6

                     83/ 7, 9 a

 

slovesa - opakování z předchozích ročníků

učebnice str. 85/ celá

                     86/ 3             

 

matematika

geometrie - procvičujte výpočty obsahu a obvodu čtverce a obdélníku 

                   uč.str. 13, 19, 25, 30 - 31

 

desetinná čísla - využijte na procvičování výše uvedené odkazy

                           uč.str. 48 - 51 ( řadu cvičení jsme dělali ve škole )  

 

přírodověda

učebnice str. 52 - opakování probrané látky / stačí ústně

                          - bude-li někdo chtít, může si vybrat jednu otázku a tu podrobně zpracovat ( lze i elektronicky a poslat na můj email )

               str. 53 - 55 / přečíst a stručný zápis do sešitu z kapitoly "Společné znaky s oststními živočichy", "Lidské tělo", "Proč chráníme svoje tělo"

                          - skupinový úkol na str. 54  je dobrovolný

 

vlastivěda

zelená učebnice

str. 42 / kapitola " Cesta k zániku ČSR" - přečíst, stručný zápis a úkoly č. 1,2,4,6

      43/ kapitola " Vyhlášení protektorátu" -přečíst, stručný zápis 

 

červená učebnice

učebnice str. 43 - 44 / přečíst, stručný zápis ( stačí info z červených rámečků)

                str. 44 / modrý rámeček " Zopakujte si ve skupinách"  vypracovat 

 

Anglický jazyk - učivo (16. - 20.3.)

Lekce 9 

procvičení slovní zásoby dům, nábytek

– učebnice str. 39 (přečíst, přiřadit k obrázkům)

     - pracovní sešit – str. 39 / 6, 7, 8 (odpovědět na otázky, popsat obrázky)

     - slovní zásoba ve slovníčku – lekce 9 (trénovat slovíčka)

     - učebnice str. 40 (přečíst, zkusit napsat vlastní říkanku do školního sešitu)

     - opakování - názvy zemí, místo bydliště 

     - učebnice str.40 / 9 (mapa světa)

      - učebnice str. 40 / 10 (otázky)

online procvičováníhttps://agendaweb.org/vocabulary/house_furniture-exercises.html

                      https://www.gamestolearnenglish.com/

Dobrovolný domácí úkol - prac.sešit str. 27-28 PROJEKT MY HOLIDAY 

Daniela Pokorná

            

 Je mi jasné, že všichni nestihnou všechno. Vůbec se tím netrapte, potom to společně  doženeme!

Byla bych ale ráda, kdybyste si trochu  času na učení našli, abychom toho potom nemuseli dohánět zase až moc.....

V případě jakýchkoliv dotazů pište na můj email.

Hlavně se opatrujte  a přeji všem hodně zdraví, protože to je mnohem důležitější než nějaká matematika nebo čeština!!!!!!!!!!!!!

 

 

Simona Šimůnková

 

 17.3. Někteří se mi už ozvali - chválím a děkuji! Na ostatní čekám....

 18.3. Bohužel nemám od většiny z vás odezvu.....zítra se připravte na první online úkol. Hezký den!

 19.3. Dobré ráno, kdyby se někdo nudil, může zkusit následující odkaz.....

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_051

20.3. Dnes mám jen prosbu......oprašte své školní emaily, nebo si založte nové na gmailu. Budete je potřebovat. Prosím, rozešlete si tuto informaci mezi sebou            přes skupinu, ať se ke všem dostane. A napište mi krátkou zprávu, jak se máte. Děkuji a přeji všem hezký víkend!

 

 

 

 

Naše třída v červnu 2019

 

 

2019 4A KUB 8614