3.C - Mgr. Monika Beranová (BR) (2018)

Kategorie: třídy - archiv Zveřejněno: čtvrtek 26. červen 2014 14:22 Napsal Super User

Informace ze třídy

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ A SLUNEČNÉ PRÁZDNINY

PLNÉ LETNÍCH RADOVÁNEK A HEZKÝCH ZÁŽITKŮ.

 

                                                                                           Monika Beranová

ČERVEN

Organizace posledního týdne:

Poslední školní týden Po - Čt  učíme do 11:40

Ve středu 26.6. - vyklizení šatních skříněk a odevzdání klíčů.                                                Dále chodíme již bez přezouvání.

28.6. - vysvědčení - pouze 1 vyučovací hodina - s sebou desky

 

27.6. - rozlučka (Pavlovice) - od 16h - viz pozvánka

27.6. - filmové představení "Jak vycvičit draka 3" - cena 50 Kč

26.6. - hřiště Vratislavice - 2 jízdenky MHD, cena 50 Kč

24.6. - "Den naruby" + odpolední program s opékáním buřtíků - buřtík objednáváme u svých tř.učitelů i pro rodinné příslušníky (cena  10 Kč/kus) - opékání pro naši třídu cca od 15 h

24.6. - není plavání - plavky ale s sebou (možnost "pokropení" od hasičů)

20. - 21.6. SPANÍ VE ŠKOLE - 30 Kč - spacák, karimatka, polštářek, hygienické potřeby, 

20.6. - výlet Fojtka - jídlo na celý den + vhodné oblečení dle počasí

19.6. - sběr

19.6. - odevzdání souhlasů před akcí (výlet, spaní, koupání)

19.6. - vybírání učebnic (PRV, ČJ, M, AJ)

6.6. - Veletrh dětského čtenářství - program v Lidových sadech - batůžek, penál, pláštěnka, jízdenky MHD, kapesné

3.6. - sanitární den - neplaveme - učíme se Aj, Čj, M (geometrie) - prosím, aby všichni měli funkční kružítko a ořezanou rýsovací tužku

Vybíráme peníze - do 15.6.

na pracovní sešity do 4.třídy  - 500 Kč + 250 Kč (Aj)

přihlášení na Swallow - 1000 Kč

 

Závěrečné písemné práce

Pá 7.6. - matematika

Po 10.6. - anglický jazyk

Út 11.6. - prvouka

Čt 13.6. - český jazyk

 

učivo

ČJ - SLOVESA - osoba, číslo, čas; věta a souvětí; základní skladební dvojice

M - dělění se zbytkem; násobení a dělení 10, 100

PRV - ČLOVĚK

ČT - čtenářský deník do 19.6.

 

KVĚTEN

30.5. - fotografování třídních kolektivů

14. - 15.5. - Ekopobyt LIBVERDA - cena 400 Kč

8.5. - státní svátek

6.-7.5. - ředitelské volno

1.5. - státní svátek

učivo

ČJ - vyjmenovaná slova po V, Z

M - sčítání a odčítání do 1000 (i s přechodem desítek a stovek)

PRV -PLAZI, PTÁCI, SAVCI, bezobratlí - hmyz

ČT - čtenářský deník do 31.5.

 

DUBEN

Prosím, aby děti měly ve škole ručník!  Pravidlo - v pátek domů, v podělí do školy - bohužel nefunguje.

30.4. - knihovna - "Hrajeme si na básníky"

30.4. - čardějnice ve třídě (pouze 1.hodinu) - kostým dle vašeho uvážení 

24.4. - SBĚR

23.4. - TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 16:00

18. - 22.4. -  velikonoční prázdniny

17.4. - Divizna - "Žijeme tu spolu" - vybíráme 50 Kč (do 16.4.) - návrat mezi 12:45 - 13:00

8.4. - sanitární den bazénu - učíme se ČJ, M, PRV

čtvrtletní písemné práce:

Čt 11.4. - prvouka (rostliny, houby)

St 10.4. - anglický jazyk

Po 8.4. - český jazyk (vyjmenovaná slova B, L, M, P; mluvnické kategorie podstatných jmen - rod, číslo, pád; určování slovních druhů - 1,2,3,4,5,7,8; diktát)

Čt 4.4. - matematika (násobilka, +/- do 100, počítání se závorkami i bez závorek, velké násobení; písemné sčítání, odčítání a násobení; velké dělení, slovní úlohy, geometrie)

 

učivo

ČJ - vyjmenovaná slova P, vyjmenovaná slova S

M - číselný obor 0 - 1000 - sčítání a odčítání, orienace na číselné ose

PRV - houby, živočichové - společné znaky; třídění; RYBY, OBOJŽIVELNÍCI

ČT - čtenářský deník do 30.4.

 

BŘEZEN

21.3. - Den otevřených dveří - ukázkové hodiny pro rodiče (účast dětí nutná; lze řešit individuálně) - ukázka ve 3.C - 14:00 - 15:00

12.3. - "Hody, hody, doprovody" - program - cena 50 Kč

11.3. - sanitární den bazénu - učíme se ČJ, M, AJ

4. -.10.3. - JARNÍ PRÁZDNINY

učivo

ČJ - podstatná jména - rod, číslo, pád, vyjmenovaná slova P 

M - násobení a dělení mimo obor násobilky, písemné násobení, slovní úlohy, číselný obor  0-1000,

G - rýsování kolmic

PRV - ROSTLINY - dělení; stavba těla rostlin, funkce a další dělení - kořen, stonek, list, květ, plod

ČT - čtenářský deník do 29.3.

 

ÚNOR

25.2. - 1.3. - masopustní týden

28.3. - akce pro rodiče a děti - masopustní odpoledne ve škole a závěrečný průvod masek po blízkém okolí - všichni jste zváni

22.2. - BUBNOVÁNÍ -  cena 60 Kč - info

13.2. - školní kolo recitační soutěže - od 16:00 ve školní jídelně - veřejné

6.2. - SBĚR

4.2. - sanitární den bazénu - NEPLAVEME - učíme se (Čj, M, Prv, Aj)

1.2. - pololetní prázdniny

POZOR - začíná nové pololetí - plavecký výcvik a drobná změna v rozvrhu (viz informace zaslané v písemné podobě)

Povolení skluzavky v bazénu nemám od všech dětí. Bez písemného souhlasu rodičů nebudou moci skluzavku využít.

Prosím o podpis převzetí vysvědčení v žákovské knížce a navrácení dotazníků SCIO.

učivo

ČJ - procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M; slovní druhy, rod podtatných jmen

M - +/- dvojciferných čísel do 100 i s přechodem desítky, násobení mimo obor násobilek, písemné násobení

G - polopřímky opačné, vzájemná poloha přímek, přímka kolmá

PRV - neživá příroda - vzduch, voda, půda, živá příroda - ROSTLINY

ČT - čtenářský deník do 28.2. + příspěvek na nový deník 50 Kč

 

LEDEN

31.1. - vydávání výpisu z vysvědčení (poslední hodinu) - konec v 12:00

29.1. - "S baterkou do školy" - 16:30 - 18:00 

TESTY -    23.1. - angličtina 

                  21.1. - prvouka

                  17.1. - český jazyk

                  15.1. - matematika

14.1. - Naivní divadlo - "Kapela jede" - cena 60 Kč - vybíráme do pátku 11.1.

4.1. - odevzdání čtenářských deníků

3.1. - začíná škola po vánočních prázdninách

učivo

ČJ - vyjmenovaná slova po B

M - cifernost čísel, čísla sudá x lichá, zaokrouhlování na desítky, +/- dvojciferných čísel

PRV - lidé a čas, příroda (živá x neživá), přírodnina-surovina-výrobek, vlastnosti látek, skupenství látek, VZDUCH, VODA

ČT - recitace - libovolná báseň (min.3 sloky) - vybírejte báseň, která bude něčím zajímavá - termín do 15.1.

ČT - čtenářský deník - do 31.1.

 

PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE A HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI DO ROKU 2019 

 

 

PROSINEC

20. - 21.12. - ředitelské volno

19.12. - slavnostní vánoční menu ve školní jídelně 12:00 - 12:20

19.12. - filmové představení - "Louskáček" - cena 75 Kč

18.12. - vánoční besídka ve třídě - dárečky pod stromečkem (viz třídní schůzky) - cukroví a hrneček na čaj s sebou

16.12. - betlémské světlo 

12.12. - Naivní divadlo - Labutí jezírko - cena 60 Kč

11.12. - "Kouzlo Vánoc" - SEV Střevlík, Hejnice - vybíráme 75 Kč

           Odchod od školy 7:45 - návrat 13:30 na nádraží (14:00 ZŠ). S sebou jídlo na celý den a přezůvky! Obědy ve škole odhlásíme.

5.12. - tvořivé dílničky ARTTETA - cena 50Kč (zbytek z třídního fondu)

učivo

ČJ - vyjmenovaná slova M

M - násobilka 0-10, počítání se závorkami, slovní úlohy, písemné +/-

PRV - směrová růžice, orientace v čase, vánoční čas, 

ČT. DENÍK - do 4.1.2019 - doporučuji zvolit encyklopedii nebo básně 

- vybrat si básničku min. 3 sloky (recitace v lednu)

 

LISTOPAD

1.11. - seminář pro rodiče "Čtení"

6.11. - test ČJ

7.11. - test AJ

8.11. - test PRV

9.11. - test M

13.11. - třídní schůzky

14.11. - předvánoční FOTOGRAFOVÁNÍ pro přihlášené žáky

20.11. - seminář pro rodiče - "kouření" - info

21.11. - SBĚR

27.11. - KVKLI - "Muzikohrátky"  - akce zrušena z důvodu nemoci lektora

učivo

ČJ - vyjmenovaná slova L, vyjmenovaná slova M

M - násobilka 8, 9

PRV - krajina (typy), světové strany

ČT. DENÍK - do 30.11. nebo dle individuální domluvy

 

ŘÍJEN

Důležité informace

  • Děti již musí mít v pořádku všechny pomůcky (např. švihadla, stírací tabulky a fixy, rýsovací tužky,  VV).
  • Zkontrolujte, že dětem nechybí obaly na sešitech, pracovních sešitech a učebnicích.
  • Aktuálně děti nemusí nosit do školy učebnici ČJ a M.
  • Prosím o uhrazení poplatků v co nejkratší době - SRPDŠ a tř. fond.
  • Pomozrte dětem s organizací času při čtení knih do čtenářských deníků - opravdu není cílem, aby v den odevzdání teprve začaly číst!!

 

11.10. - exkurze do ZOO - batůžek (návrat dle rozvrhu) - zpráva

16.10. - referáty "naše město"

22.-26. 10. - Týden národních barev (projekt)

                    po - bílá,   út - červená,   st - modrá,  čt - trikolora,  pá - trikolora 

26.10. - slavnostní vysazení stromu na pozemku školy 11:15

29.-30. 10. - podzimní prázdniny

31.10. - KVKLI - Babička drsňačka

31.10. - ORNITA - Ptáci na obzoru - cena 65 Kč - vybíráme do 26.10.

Učivo

ČJ - opakování párových souhlásek, vyjmenovaná slova L

M - násobilka 6, slovní úlohy, násobilka 7

PRV - naše město + referáty (prezentace 16.10.), naše vlast - 100 let republiky

ČT. DENÍK - do 31.10. nebo dle individuální domluvy

doporučení procvičovat - SKOLAKOV

                                 - Informatika

 

ZÁŘÍ

  • Prosím, aby všechny učebnice, sešity i pracovní sešity byly již OBALENÉ!!!
  • Poplatky SRPDŠ (300 Kč) a třídní fond (200 Kč) - zaplatit do konce října.

 

27.9. - orientační běh - sportovní oblečení, pevná obuv, 2 jízdenky MHD - návrat dle rozvrhu 12:35

19.9. - SBĚR - kontejner bude přistaven v době 6:30 - 15:30

13.9. - focení v barvách české vlajky - naše třída MODRÁ (prosíme o trička v modré barvě)

 do 13.9. - přinést si fotku (obnova třídního tabla)

11.9. - TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 16:00 - účast nutná (podpisy)

 

Učivo

Čj - opakování - abeceda, psaní ú/ů, slabiky s "ě"

M - opakování (násobilka 0-5), násobky 6

Prv - Domov, Rodina, Cesta do školy - dopravní značky, pravidla pro chodce, pro cyklistu

čtenářský deník - do 27.9.

 

ÚVODNÍ INFORMACE

Začínáme v pondělí 3.9.2018 a ve škole spolu budeme jednu vyučovací hodinu 8:00 - 8:45  (není potřeba mít bačkory).

Zájemci o školní družinu - plně v kompetenci rodičů a oddělení ŠD.

4.9. - den s třídním učitelem - konec 11:40

         bačkory, prázdninový deník, barevný obal na notýsek (z loňského roku), kufřík s potřebami VV a Pč

od 5.9. - výuka dle rozvrhu (bez odpoledního vyučování) včetně tělocviku - nezapomeňte na převlečení a boty do tělocvičny

11.9. - TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 16:00 - účast nutná (podpisy) 

ROZVRH HODIN

Po Čj Aj M Čj Vv    
Út Čj M Prv Čj Inf    
St Tv M AJ Čj Čj - Mats
Čt Čj M Prv Čj    
M Tv Hv Aj
     

 Mats ... nepovinný předmět (Matematika dle prof. Hejného)