Výbor SRPDŠ - 9.9.2014 - zápis

Kategorie: Pro rodiče-archiv Zveřejněno: pátek 24. říjen 2014 12:03 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

 

 

Zápis z jednání výboru SRPDŠ při ZŠ U Soudu konaného dne 09.09.2014

 

 

Přítomni :        Petr Barla, Helena Lánská, Kateřina Koudelková, Radka Mocová,  Andrea Petruželková, Marie Heideová, Vanda Rozsypalová, Jitka Večerníková, Michaela Schneiderová, Andrea Dedeciusová

 

Program:

 

 1. Přivítání
 2. Informace o plánovaných akcích
 3. Návrh termínu příštího jednání důvěrníků SRPDŠ
 

 

 1. Vzájemné přivítání třídních důvěrníků s občerstvením.

 2. Informace :

  • na základě souhlasu všech rodičů v některých třídách bude probíhat od nového

   školního roku výuka 1 vyučovací hodiny týdně anglického jazyka s rodilým mluvčím. Tato výuka bude zpoplatněna částkou cca 450,- Kč / 1 žák / pololetí. (Týká se tříd 2.A, 5.B, 6.A,B, 7.B, 8.A). Tímto zároveň končí kroužek AJ s rodilým mluvčím v odpoledních hodinách.

  • o novém školním webu, na kterém mimo jiné je možno sledovat v záložce Aktuality například projekty, do kterých je škola zapojena: výuka AJ s rodilým mluvčím,AJ metodou CLIL, celoškolní projekty ve spolupráci se ŠJ. Zdravý životní styl a DV, Výuka dotykem, Využití interaktivní techniky na libereckých školách aj. Každá třída má ne webu vlastní sekci sloužící k předávání informací konkrétním rodičům dané třídy.

  • Případné připomínky či návrhy ke školnímu webu je možno směřovat na ředitele školy.

  • o výuce anglického jazyka metodou CLIL: jedná se o aktivní metodu výuky AJ s rodilým mluvčím, kdy se žákům nabízí využití AJ i v jiném předmětu (zejm. na 1. st.) nebo odlišný způsob práce přímo při výuce AJ (zejm. 2.st.). Projekt je šestiměsíční pro vybrané třídy, po té se změní výběr tříd a projekt bude do konce školního roku pokračovat v jiných třídách.

  • školní licenci Office 2013 mohou využívat žáci i jejich rodiče

    

 3. Příští krátká schůzka důvěrníků SRPDŠ před třídními schůzkami –

  úterý 09.12.2014 / 15.15 hod., členové budou obeslání mailem. Na příštím jednání nutno zvolit nového člena stravovací komise.

   

   

   

   

  Zapsala Eva Šrůtková, dne 17.10.2014