Zahájení školního roku 2021-22

Kategorie: Pro rodiče Zveřejněno: středa 18. srpen 2021 16:39 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

Vážení rodiče,

vzhledem k hygienicko-epidemiologické situaci je škola povinna zohlednit v provozu školy metodický pokyn MŠMT zpracovaný pro školní rok 2021 - 22 (viz.odkaz níže). Testování žáků v prvních týdnech nového školního roku bude probíhat antigenními testovacími sadami.

Věříme, že nastavená opatření budou natolik účinná, že zabrání zhoršování epidemiologické situace a nový školní rok již proběhne v "tradičním" režimu.

Přejeme vám i vašim dětem úspěšný školní start.

 

Organizace výuky v době od 1. 9. do 10.9. 2021

 1. testování

Žáci se budou testovat ve dnech 1.9., 6.9. a 9.9. vždy první vyučovací hodinu ve svých kmenových třídách pod dohledem vyučujícího dané hodiny.

Prvňáčkům a žákům 2. B mohou 1. 9.  pomáhat rodiče, vstup rodičům do třídy 1. A a 2. B bude tedy umožněn.

Z testování mohou být uvolněni žáci uvedení v metodickém pokynu MŠMT (celé znění viz.níže) - tedy s ukončeným očkováním (doloží učiteli dokladem o provedeném očkování), po prodělaném onemocnění Covid-19 (do 180 dní - doložit potvrzením praktického lékaře) nebo v odůvodněných případech ze zdravotních důvodů (doložit lékařským potvrzením).

2. zahájení školního roku - 1.9.

Žákům 1. stupně začíná školní den v 8:00 (vstup do budovy od 7:40, netýká se žáků ranní družiny).

Žákům 2. stupně začíná školní den v 9:00 (vstup do budovy od 8:50).

3. odpolední vyučování (popř."nulté hodiny TV")

V období prvních dvou týdnů (prozatím do 10.9.) nebudou tyto hodiny vyučovány. Žákům 1. stupně tedy bude výuka končit nejpozději po 5. vyučovací hodině (12:35) a žákům 2. stupně nejpozději po 6. vyučovací hodině (13:30).

 

Ve společných prostorách školy se žáci pohybují se zakrytými dýchacími cestami, v prostorách třídy tento požadavek platí pouze pro žáky, jejichž rodiče odmítnou testování.

Další změny v rozvrhu hodin budou závislé na momentální epidemiologické situaci.

 

 

Organizace zahájení školního roku 2021-22 – 1. a 2. září 2021

1. 9. – 1.stupeň

2.stupeň

2. 9. = Den s třídním učitelem

11:20

1.A,2.A,3.A

nová budova-2.B,3.B

11:40

4.A,5.A

4.B,5.B

12:35

6.třídy

7.třídy

12:55

8.třídy

9.třídy

 

https://www.edu.cz/balicek-informaci-pro-skoly-na-novy-skolni-rok-2021-2022/)