Klasifikace - 1. pololetí - šk. rok 2020-21

Kategorie: Pro rodiče Zveřejněno: pátek 15. leden 2021 9:13 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

Způsob klasifikace za 1. pololetí školního roku 2020-21

a) pololetní výpis z vysvědčení:  ve všech předmětech známkou

b) pololetnímu vysvědčení bude předcházet ve všech výukových předmětech (nikoliv v předmětech výchovného charakteru = "výchovy") jednotná slovní forma hodnocení, kterou žáci i ZZ obdrží do 26.1.2021 (e mailem, v odůvodněných případech písemně)

c) vydávání výpisu z vysvědčení proběhne dle nařízení MŠMT (v případě prezenční výuky dne 28.1.2021 v písemné podobě, v případě distanční výuky e mailem, popř. dle individuální dohody se ZZ s tím, že písemná podoba výpisu bude žákům předána v den nástupu do prezenční výuky)

https://www.msmt.cz/doporuceni-msmt-pro-hodnoceni-tohoto-pololeti?highlightWords=doporu%C4%8Den%C3%AD+hodnocen%C3%AD