Návrat k prezenční formě výuky - týden od 14.12. 2020

Kategorie: Pro rodiče Zveřejněno: pátek 13. listopad 2020 8:39 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

1. Vyučování ve škole bude probíhat v kmenových třídách, bez HV a TV a bez odpolední výuky.

2. Platí rozvrh hodin s úpravami po zrušení TV a HV (bližší informace na stránkách jednotlivých tříd a od TU)  - konec výuky pro žáky 1. a 2. třídy po 4. (max.5.) vyučovací hodině, následuje oběd a pro přihlášené žáky i provoz ŠD (zvlášť pro jednotlivé třídy - 1. A - Alenka, 2. A - Katka, 2. B - 5. B - nová budova Janinka + Yvona, 3. A + 4.A - Adélka, 5. A+5. C bez nároku na  ŠD).

3. 2. stupeň - rozvrh hodin s úpravami jako před podzimními prázdninami s možností oběda ve školní jídelně (konec výuky max. po 6. vyučovací hodině - dle rozvrhu jednotlivých tříd).

4. Provoz ŠJ - v režimu maximálně zvýšených hygienických opatření

Žáci, kteří mají nastavené platby převodem jsou automaticky přihlášeni ke stravování od 30.11.2020. Ty, kteří mají nastavené platby hotově, prosíme o přihlášení stravy na strava.cz, emailem nebo telefonem.
Žáci 6.C a 7.A jsou na týden od 14.12. automaticky odhlášeni (6.C má odhlášeno až od 15.12.) .

5. Výdej obědů (bez polévky) pro žáky na distanční výuce : bude  probíhat denně vždy  po skončení výdejů pro žáky  prezenční výuky, tedy od 13:45 do 14:15 - do odnosných plastových nádob (hradí škola) za zvýšených hygienicko - organizačních opatření v prostoru ŠJ.

Vstup do ŠJ běžným vchodem, příchozí žáci nebo ZZ jsou povinni řídit se pokyny dohlížejícícho pracovníka školy. Přihlášení o výdejovou formu oběda telefonicky u vedoucí ŠJ nebo přes portál strava.cz.

Další informace k provozu škol najdete v odkazu výše, budeme je průběžně aktualizovat.

 

Děkujeme za spolupráci.