MASOPUSTNÍ ČTVRTEK

Kategorie: Pro rodiče Zveřejněno: středa 6. březen 2019 9:59 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

Vyvrcholením pilotního projektu Masopustní týden byl pro všechny školáky, pedagogy, zaměstnance i rodiče školy U Soudu náš Masopustní čtvrtek  - 28. únor.

Už během dopoledne probíhala v jednotlivých třídách celá řada aktivit směřujících k podvečernímu masopustnímu průvodu - žáci vyráběli masky, zdobili školu, plánovali odpolední vystoupení pro rodiče nebo aktivity pro spolužáky. Ve školní jídelně se vařil masopustní oběd a třídní učitelé z prvního stupně domlouvali s těmi "druhostupňovými", jak nejlépe zorganizovat odpolední společné akce pro zapojené rodiče i žáky.

V obou školních budovách panovala atmosféra spolupráce, komunikace, respektu a plánování. 

Že se nám akce vydařila, je patrné z fotodokumentace a masopustní průvod masek, který v podvečer procházel po Kailově vrchu, byl opravdu skvostný.

Děkujeme všem, kteří s námi spolupracovali nebo nás svou přítomností přišli podpořit.

DSCN9696 DSCN9713

DSCN9708 DSCN9725

DSCN9747 DSCN9750

DSCN9792 DSCN9791

DSCN9811 DSCN9777

DSCN9776 DSCN9804

DSCN9754 DSCN9759