DOD - Program v učebnách

Kategorie: Pro rodiče Zveřejněno: středa 21. březen 2018 11:30 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

Třídy

HLAVNÍ BUDOVA

Ukázková hodina-téma, náplň Výuka, dohled

1.A

14:00 – 15:00 Kombinovaná ukázka výuky ČJ a MA Mgr. R. Libichová

2.A

14:00 – 15:00 Kombinovaná ukázka výuky ČJ a MA Mgr. A. Havlová

2.C

14:00 – 15:00 Kombinovaná ukázka výuky ČJ a MA Mgr. M. Beranová

3.A

14:00 – 15:00 Kombinovaná ukázka výuky ČJ a MA

O. Jagerová, V. Martinová

Bc. E. Sedláčková

3.C

14:00 – 15:00 Kombinovaná ukázka výuky ČJ a MA PaedDr. A. Veselá

Tělocvična – malý sál

14:00 – 14:15 vystoupení dívek 8. A - aerobik

14:15 – 16:30 sportovní stanoviště pro školáky i předškoláky

(MŠ ROLNIČKA)

Mgr. Z. Benešová

Mgr. H. Lopatovská

Mgr. K. Nácovský

Bc. D. Svoboda

Tělocvična – velký sál

4.A

14:00 – 15:30

Skupinová práce ve vlastivědě - ČR

Mgr. D. Štelzigová

5.A

14:00-15:00

ČJ – čtení-práce s textem

Mgr. Y. Šebelíková

6.A

14:30- 15:30

Angličtina v 6. A

Mgr. A. Peřinová

6.B

14:00 – 14:45

Ukázková hodina dějepisu

Mgr. R. Mrázková

7.A

14:00 – 15:00

„VĚDA NÁS BAVÍ“

vědecký kroužek s externím lektorem pro zapsané žáky

7.B

   

8.A

14:30 – 15:30

Ukázková hodina výuky AJ metodou CLIL

Mgr. D. Pokorná

8.B

14:00 – 14:45

Ukázková hodina dějepisu

Mgr. F. Šrám

9.A

14:00 – 14:45

Skupinová práce v matematice

Mgr. A. Prchlá

9.B

14:00 – 15:00

Dílna čtení ve školní knihovně

PaedDr. O. Blažková

učebna chemie

 

   
Učebna fyziky – 7. A

14:00 – 15:00

Laboratorní práce ve fyzice

Ing. I. Moravová

učebna HV – 7. B

 

14:00 – 15:00

Hrátky s hudbou

Mgr. B. Benešová

NOVÁ BUDOVA

2.B

14:00 – 15:00

Kombinovaná ukázka výuky ČJ a MA

Mgr. R. Pavlů

3.B

14:30 – 15:30 Kombinovaná ukázka výuky ČJ a MA

Mgr. L. Šepsová

4.B

14:00 – 15:30

Dílna čtení

Mgr. J. Veselý

5.B

14:00 – 15:30 Kombinovaná ukázka výuky ČJ a MA

Mgr. I. Přibylová

Další prostory školy:

 

ŠD Alenka (přízemí hlavní budovy) KAVÁRNA „U ALENKY“ Otevřeno od 13:00
ŠD Katka (přízemí hlavní budovy) „ŠIKULKA“ (dílna pro děti) Otevřeno od 13:00

Školní knihovna

 

14:00 – 15:30 – 9. B

Dílna čtení ve školní knihovně

Otevřeno od 13:00
ŠD Janinka (1. patro nové budovy) ČAJOVNA „U JANINKY“ s prodejem keramiky a s možností relaxační kresby Otevřeno od 13:00

ŠD Míla (1. patro nové budovy)

STUDENÝ BUFET „U MÍLY“

Otevřeno od 13:00

Vestibul a prostory hlavní chodby na hlavní budově Hudební produkce kytarových kroužků v průběhu celého odpoledne