Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace

Kategorie: Poradenská pracoviště Zveřejněno: sobota 10. září 2016 18:02 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace

Specifické poruchy učení nepříznivě ovlivňují vzdělávání a osobnostní rozvoj dítěte. Jejich včasné odhalení a následná systematická péče o dítě v předškolním období nebo v raném školním období dokáží tento stav zlepšit.

Rizikové znaky časných školních obtíží se dají vysledovat již ve vývoji předškolních dětí (vývoj jemné a hrubé motoriky, grafomotorika, vývoj řeči a fonologických dovedností,vývoj percepční, ADD/ADHD, dyspraxie).

U vyšetření není cílem stanovit diagnózu, ale označit oslabené oblasti, které by mohly mít nebo mají vliv na proces učení ve škole. Následný trénink – náprava oslabených oblastí – by mělo doma dítě pravidelně provádět za asistence rodičů po stanovenou dobu. Po několika měsících následuje kontrolní vyšetření a konzultace. Trénink by měl vést rodiče nejen ke správnému využívání reedukačních metod a pomůcek při práci s dítětem, ale mnohdy i ke změnám v přístupu a k výchově obecně. V mnoha případech tak rodiče mohou zabránit přetížení a neurotizaci dítěte.

V případě výraznějších obtíží je vhodné vyšetření doplnit psychologickým vyšetřením v PPP (pedagogicko - psychologická poradna) nebo SPC (speciálně - pedagogické centrum). Zde smí být stanovena diagnóza jako podklad pro vřazení dítěte mezi žáky se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH).

 

Speciální zkoušky se vztahují k věku dítěte a typu jeho oslabení:

Nejčastější typy SPU:

Speciálně pedagogické vyšetření trvá 1,5 - 2 hodiny, následuje seznámení s výsledky vyšetření a se způsoby reedukačních opatření.

Obecné zásady při reedukaci specifických poruch učení

Reedukační proces znamená postupný rozvoj, zlepšování úrovně porušených nebo nevyvinutých funkcí potřebných pro čtení, psaní a počítání. Výsledkem reedukačního procesu však není pouze rozvoj těchto funkcí a vytvoření potřebné dovednosti na přijatelné úrovni, ale je zaměřen i na plnou či alespoň částečnou kompenzaci problematiky plynoucí ze SPU.

Základní podmínky správného reedukačního postupu:

Nejčastější chyby při reedukaci: