Dokumenty školy

Kategorie: O škole Zveřejněno: pondělí 1. září 2014 17:38 Napsal Super User

Řády a předpisy:

Školní řád školy (460kB) 

        Školní řád školy (s označ. změnami k 21.10.2020) (460kB) 

Pokyn - bezpečnostní opatření (170kB)

Pokyn - upřesňující informace (326kB)

Školský zákon (web MŠMT)

Dokumenty školy:

       Informace k ochraně osobních údajů (264 kB)

       Výroční zpráva školy za rok 2020/2021 (4,6 MB)

       Výroční zpráva školy za rok 2019/2020 (6,2 MB)

       Výroční zpráva školy za rok 2018/2019 (11 MB)

       Výroční zpráva školy za rok 2017/2018 (11 MB)

       Školní vzdělávací plán - komplet 2013 (383 stran ~ 3,7 MB)  

       Školní vzdělávací plán - dodatky 2018 (1,3 MB )

       Rozpočet na rok 2020 (schválený radou města v části 1., 2. a 4.) (87 kB)

       Návrh rozpočtu školy na rok 2022

       Rozpočet střednědobý 2020-23 (schválený radou města) (87 kB)

       Veřejný rejstřík a sbírka listin

       Zřizovací listina + dodatek

Formuláře, žádosti:

Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění z TV

Souhlas se slovním hodnocením

1. ročník:

Dokumenty se vyplňují přes zápisový portál (zápis/odklad)

Vyhlášky MML:

Spádová oblast školy (150kB)

 Protokoly ČŠI:

       Inspekční zpráva z kontroly k 26.3.2015